pl enua filmfilm film film
banner

Dokumenty

Rycina Matki Bożej Czerwińskiej z 1672 - opis

foto

Kanonicy Regularni mieli na blasze miedzianej wielości arkusza papieru wyryty obraz N. Maryi Panny i dawali odwiedzającym to miejsce odbite ryciny. Śliczna ta podobizna w roku 1672 roku została wykonana, przedstawia poniżej obrazu widok kościoła z przyległym klasztorem i następujący napis:

„Krótka historia Obrazu miejsca tego Czerwińskiego w Xsięstwie Mazowieckim, w Powiecie Wyszogrodzkim, dawnymi czasy słynącego, jako Annales/roczniki/ świadczą od roku pańskiego 1410, 2 Julii /czerwca/, albowiem tego roku za panowania Władysława Jagiellona Króla Polskiego, który wyprawiając się przeciwko Krzyżakom, na tym miejscu się ofiarował z wojskami swymi skąd ruszywszy znaczne zwycięstwo otrzymał (pod Grunwaldem i Tanenbergiem 19 lipca 1410 r.)i powracając na tem miejscu dzięki oddał Panu Bogu. Skąd ludzie różnych stanów od tych czas ze wszystkich stron to miejsce z nabożeństwem wielkim nawiedzali i do niego się w potrzebach swoich jako do Asyllum/schronienia/uciekali. Niechcąc tedy Bóg Wszechmogący miejsca tego u postronnych Narodów w zapomnienie puścić nowymi cudami Obraz Matki Swojej Panny Najświętszej dawnych czasów w jednym schowaniu będący, potem w Ołtarz Wielki ustawiony światłem i ogniem po kilka razy przez siedem świec w nocy cudownie zapalonych gorejących objaśnił, które ogniem… nie palił i świec w goraniu nie ubywało. Te cuda poczeły R.P 1647 die.. 5 Augusti za Rządzeniem Stolicy Apostolskiej Innocentiusza X, za panowania Szczęśliwego Władysława IV Króla polskiego i do tych szas wielkimi codziennymi cudami słynie, albowiem do tego obrazu uciekający się wielkie w potrzebach swoich skutki odbierają. Zmarli żywot, paraliżem ruszeni, powietrzem morowem i różnem ciężkiem chorobami złożeni zdrowie,ślepi wzrok, głuszy słuch, niemówiący mowę, chromi chód, tonący ratunek, więźniowie, pożarem i ogniem nawiedzeni ratunek obrony biorą, skąd Bogu Najwyższemu i Matce Jego Przenajświętszej, za takie szczodrobliwe łaski niech będzie wieczna chwała Amen”

Dalej idą wiersze pisane gotykiem:

" O Gwiazdo Wschodu na zachód wchodząca,
W Xsięstwie Mazowsza cudy słynąca,
Do Ciebie prośby nasze oddajem,
Niech Twej opiece, prosim, zostajem,
Tyś Matką synów zgodnych w Koronie,
Zechciej mieć Polskę w swojej obronie."
Anno 1672 die Quito Augusti

Nad obrazem jest napis: „ Obraz cudami wielkimi słynący Panny Mariey Matki Jezusa na Jasnej Górze Czerwińskiej w Kościele Canonicorum Regul. Lateran”

Władysław Jagiełło idąc na wojnę przeciw Krzyżakom w r. 1410 prosił marję na jasnej górze czerwińskiej o zwycięstwo dla oręża polskiego: a po odniesieniu zwycięstwa przybywszy powtórnie, złożył na podziękowanie za wybawienia polski hełm i wotum srebrne na ołtarzu Czerwińskim.

Zygmunt III udając się do Szwecji Wisłą roku 1593 modlił się tutaj;
Przed tym obrazem Władysław IV o zdrowie błagał Marję, a odzyskawszy je, wotum srebrne zawiesił.
Jan Kazimierz, starając się o koronę nawiedził kilkakrotnie to miejsce w 1648 r. oddając losy elekcji i życia swego opiece cudownej Matki Bożej. Po koronacji dwa razy przed jej obrazem dziękczynne modły składał i chorągwie w 1649 r. na nieprzyjaciołach zdobyte, zawiesił w kościele.

Matkę Boską na Jasnej górze Czerwińskiej odwiedzali królowie, senatorowie i najpierwsi prałaci polscy i składali tu swe wota. Lud okoliczny i dalszy znał Maryję Czerwińską i do Niej się garnął.

Czytania na dziś


Nowości

Salezjański festiwal młodzieży Campo Bosco 2019 – Most ku przyszłości w Czerwińsku nad Wisłą
Campo Bosco to cykliczne spotkania młodych ludzi w Czerwińsku nad Wisłą, których podstawą jest modlitwa, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty i zabawa. W tym roku odbędzie się w dniach 22–25 sierpnia 2019 roku. ...
more

Dodano:  15.08.2019 r.  

Zaproszenie " Czerwiński Różaniec Wiślany "
W niedzielę 18 sierpnia 2019 r. zapraszamy Parafian, Gości a szczególnie Wodniaków, na „Czerwiński Różaniec Wiślany”. Nabożeństwo różańcowe na wodzie rozpoczniemy o godz. 15.00 od Wychódźca a następnie ...
more

Dodano:  14.08.2019 r.  

Sierpień 2019
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Osób on line: 15
Jesteś 118489 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2019
© pphem
ww