plen film film
banner

Aktualności

„Dzień Jedności Rodziny Salezjańskiej” w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Jedno z najstarszych sanktuariów maryjnych w Polsce – Czerwińsk nad Wisłą – zaprasza, abyśmy w jego gościnnych murach przeżyli tegoroczny Dzień Jedności Rodziny Salezjańskiej, który tradycyjnie łączymy z dniem imienin Księdza Inspektora.
Pod opieką Matki Bożej Czerwińskiej, Pani Mazowsza będziemy trwać na modlitwie i dziękczynieniu, we wspólnej radości i świętowaniu, ubogacając się duchowymi i kulturowymi walorami tego pięknego zakątka.
Chciałbym zatem serdecznie zaprosić w dniu 28 listopada 2015 r. do Czerwińska nad Wisłą, aby we wspólnocie z całą Rodziną Salezjańską i młodzieżą przeżywać Dzień Jedności Rodziny Salezjańskiej, wyrażając jednocześnie naszą życzliwość wobec Przełożonego Inspektorii św. Stanisława Kostki, ks. Andrzeja Wujka.

Z serdecznym pozdrowieniem Ks. Przemysław Solarski SDB
wikariusz inspektora


PROGRAM:

Godz. 10.00 - Eucharystia w bazylice Zwiastowania NMP pod przewodnictwem Ks. Inspektora ANDRZEJA WUJKA SDB

Godz. 11.30 - Teatr Trzeciego: „Miriam” – Sala Teatralna

Godz. 12.15 - Życzenia imieninowe:

- Salezjanie SDB
- Siostry Salezjanki FMA
- Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich SSW
- Ochotniczki Księdza Bosko VDB
- Młodzież

Godz. 12.45 - Otwarcie Muzeum Kard. Augusta Hlonda – klasztor Salezjanów

Godz. 13.00 - Obiad, Kawa, herbata, zwiedzanie opactwa czerwińskiego

Dodano:  22.11.2015 r.  
linia

Otwarcie Muzeum Kardynała Augusta Hlonda w Czerwińsku nad Wisłą

foto

W sobotę 28 listopada 2015 roku o godzinie 12.45 podczas trwania „Dnia Jedności Rodziny Salezjańskiej” nastąpi otwarcie Muzeum Kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski. Serdecznie zapraszamy.


W Czerwińsku nad Wisłą w klasztorze salezjanów, powstało Muzeum Prymasa Augusta Hlonda.

Osobiste rzeczy prymasa, zgodnie z jego ostatnią wolą, przyjechały do domu salezjańskiego niedługo po jego śmierci. Plany, by udostępnić je pielgrzymom odwiedzającym znajdujące się w ramach klasztornego kompleksu sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, snuto od dawna. W początkach lat 70 –tych podjęto pierwszą próbę. Ale dopiero otrzymany w ramach konkursu Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam" finansowy grant przyspieszył prace rewitalizacji muzeum.

W muzealnych zbiorach, wśród kilkudziesięciu pamiątek, znajdują się nie tylko rzeczy osobiste, ale także przedmioty, których prymas używał do pracy czy związane ze sprawowaniem liturgii i modlitwą: księgi mszalne, modlitewnik, różaniec, relikwie, szaty liturgiczne, wśród których na uwagę zasługuje pięknie haftowany ornat żałobny z XIX w. Są także portrety z wizerunkiem prymasa, albumy z rodzinnymi zdjęciami, popiersie oraz odlew twarzy wykonany zaraz po śmierci wraz z opisem ostatnich chwili życia.

Pokaźny zbiór tworzą dzieła pozostawione przez prymasa Augusta Hlonda w postaci kazań, przemówień, odezw czy luźnych myśli. - Wiele z nich pokazuje, że w swoim myśleniu był człowiekiem wykraczającym poza ramy swojej epoki. Szczególnie na sercu leżała mu sytuacja polskich emigrantów, bezrobotnych, kwestie wychowawcze, docenienie roli kobiety, miał także wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Bożej - wymienia ks. Przemysław Kawecki SDB, inicjator powstania nowego muzeum.

Ekspozycja ma formę zegara ukazującego etapy życia prymasa: od dzieciństwa spędzonego na Śląsku, przez czas młodzieńczej nauki w Turynie, w polonijnym oratorium założonym przez św. Jana Bosko, po posługę duszpasterza Kościoła, który na Śląsku tworzy zręby nowej diecezji, stając się pierwszym pasterzem diecezji katowickiej, a dla upowszechnienia katolickiej nauki zakłada tygodnik "Gość Niedzielny".

Ekspozycja przypomni także jego posługę jako prymasa Polski, który podjął trud zjednoczenia narodu po zaborach i zreorganizowania kościelnych struktur. Powołał Towarzystwo Chrystusowe opiekujące się Polonią, apelował o to, by Polska "nie oswajała się z bezrobociem", jawnie krytykował działania masonerii. W czasie II wojny światowej na emigracji bronił ojczyzny oskarżonej przez hitlerowską propagandę o rozpętanie wojny, ratował też uciekających Żydów.

Po wojnie przeniósł się do Warszawy i rozpoczął walkę z komunistyczną laicyzacją społeczeństwa: "Nowe czasy byłyby niewolą człowieka, gdyby ich duszą nie było chrześcijaństwo (...). Polska nie może być komunistyczna, musi pozostać chrześcijańska" - pisał w Liście Episkopatu 18 lutego 1948 r. Dwa lata później na Jasnej Górze zawierzył ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi, wyznaczając tym samym program duszpasterski polskiego Kościoła. Fatimską drogę narodu polskiego kontynuowali później kard. Stefan Wyszyński i Jan Paweł II.

August Hlond zmarł 22 października 1948 r. W pogrzebie uczestniczyły tłumy mieszkańców przekonanych o jego świętości. Szczątki prymasa, zgodnie z jego wolą, spoczywają do dziś w kaplicy św. Jana Chrzciciela w warszawskiej archikatedrze. W 1991 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Wnętrze placówki muzealnej zaaranżowane jest w odcieniach szarości i bieli, skromne, nowocześnie oświetlone. W centrum stoją biurko i fotel prymasa. - Naszym zamysłem jest, by każdy, kto odwiedza to miejsce, mógł dowiedzieć się, jakim człowiekiem był kard. August Hlond. O jego historii opowiedzą nie tylko eksponaty, noty biograficzne czy jego myśli, które zaprezentujemy, ale także stonowany wystrój wnętrza i szereg ciekawostek - wyjaśnia Katarzyna Borowska, odpowiedzialna za aranżację muzealnego wnętrza. - Nie każdy wie, że ks. August Hlond pasjonował się muzyką i był jednym z nielicznych duchownych, którzy podróżowali samolotem. Z tego tytułu nazywano go żartobliwie "Latającym Holenderem”.

Otwarcie leżącego na styku diecezji płockiej i archidiecezji warszawskiej muzeum nastąpi 25 listopada 2015 roku o godzinie 12.45.

/Agata Ślusarczyk/

*********************************

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Boże, nasz Ojcze, dziękując Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała Augusta łaski ..........................., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej w Warszawie z dnia 20.10.1980 r., Nr 7820/K/80.

*******************
Litania do sługi Bożego kard. A. Hlonda

/Poniższa litania może być odmawiana tylko prywatnie./

Kyrie elejson, Kyrie elejson
Chryste elejson, Chryste elejson
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójca, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Sługo Boży, Auguście, wskazujący na Boga – przyczyń się za nami.
Sługo Boży, Auguście, wskazujący na Matkę Bożą jako obrończynię przed złem,
Sługo Boży, Auguście, wskazujący na wielkość i wagę spotykania z Bogiem w Eucharystii,
Sługo Boży, Auguście, wierny synu św. Jana Bosko,
Sługo Boży, Auguście, wierny codziennej kontemplacji tajemnic różańca,
Sługo Boży, Auguście, wierny obowiązkom swego stanu,
Sługo Boży, Auguście, wierny sługo Kościoła,
Sługo Boży, Auguście, uczący radości życia,
Sługo Boży, Auguście, uczący ofiary z siebie dla Boga i bliźniego,
Sługo Boży, Auguście, uczący wierności zastępcy Chrystusa,
Sługo Boży, Auguście, uczący zawierzenia Opatrzności Bożej,
Sługo Boży, Auguście, uczący jak podejmować krzyż codzienności,
Sługo Boży, Auguście, uczący miłości do polskich emigrantów,
Sługo Boży, Auguście, uczący jak przeżywać moment śmierci,
Sługo Boży, Auguście, zatroskany o zbawienie dusz polskich emigrantów,
Sługo Boży, Auguście, zatroskany o życie wieczne powierzonej sobie owczarni,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie czystości,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie posłuszeństwa,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie ubóstwa,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie obowiązkowości,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie wierności w modlitwie,
Sługo Boży, Auguście, troskliwy opiekunie młodzieży,
Sługo Boży, Auguście, apostołujący wśród wielu narodów,
Sługo Boży, Auguście, obrońco wiary świętej,
Sługo Boży, Auguście, stróżu prawdy,
Sługo Boży, Auguście, powierniku spraw trudnych,
Sługo Boży, Auguście, pamiętający o potrzebach biednych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

- Uczyniłeś go, Panie, drogowskazem na mojej drodze.
- Przykładem miłości i troski o zbawienie bliźniego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, doprowadź do chwały ołtarzy Sługę Twego, Augusta, a za jego przyczyną zaradź potrzebom duszy i ciała sług Twoich, abyśmy pewniej wpatrzeni w jego życie głębiej rozumieli nasze zadania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wszelkie informacje o otrzymanych łaskach, które zostały wyproszone za wstawiennictwem sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, prosimy o przysyłanie na adres: Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego, ul. Panny Marii 4, 60-968 Poznań; lub pocztą elektroniczną: postulator@chrystusowcy.pl

Dodano:  22.11.2015 r.  
linia

„Iubilate Deo” – Jubileusz w Czerwińsku nad Wisłą

foto

W dniach 20 – 22.XI. 2015 r. /piątek - niedziela/ serdecznie zapraszamy do świętowania Jubileuszu 950 – lecia Czerwińska nad Wisłą oraz 860 – lecia Bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą.

HARMONOGRAM ORGANIZACJI OBCHODÓW 950 – LECIA CZERWIŃSKA NAD WISŁĄ ORAZ 860 – LECIA BAZYLIKI ZWIASTOWANIA NMP W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

20.11.2015 (PIĄTEK)

TEREN - GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ
10.00 - 10.30 ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW - PRZEMOWY ORGANIZATORÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI
10.30 - 10.45 OTWARCIE WYSTAWY CZERWIŃSK NA STAREJ FOTOGRAFII
10.45 - 11.45 PRZEDSTAWIENIE HISTORYCZNE
11.45 – 12.15 SYMPOZJUM
12.00 -12.30 WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „CZERWIŃSK NAD WISŁĄ MOJA MAŁA OJCZYZNA”

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE: WYSTAWA CZERWIŃSK NA STAREJ FOTOGRAFII - PRACE PLASTYCZNE ZGŁOSZONE W KONKURSIE

21.11.2015 (SOBOTA)

TEREN - PARKING PRZY URZĘDZIE GMINY, TEREN KLASZTORU SALEZJANÓW ORAZ TARGOWISKO W NOWYM PRZYBOJEWIE
09.30 – 10.00 UROCZYSTA PARADA SAMOCHODAMI ULICAMI CZERWIŃSKA NAD WISŁĄ
10.00 – 17.00 1 RALLY RACING CZERWIŃSK NAD WISŁĄ – RAJD SAMOCHODOWY PRZY URZĘDZIE GMINY ORAZ NA TARGOWISKU W NOWYM PRZYBOJEWIE
13.00 – 14.00 POKAZ RATOWNICTWA W WYKONANIU OSP CZERWIŃSK NAD WISŁĄ - PARKING PRZED URZĘDEM GMINY
14.00 – 15.00 KONCERT MUZYKI ORGANOWEJ - WYSTĘP PANA LESZKA ŚWIDZIŃSKIEGO - BAZYLIKA
15.00 – 16.00 WYSTĘP CHÓRU "CAMERATA VARSOVIA" - BAZYLIKA
16.00 – 16.30 TEATR OGNIA „WIDMO” – POKAZ ARTYSTYCZNY - TEREN PRZED BAZYLIKĄ

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE: POKAZ RÓŻNYCH SZTUK MALARSTWA - WYKONYWANIE PAMIĄTKOWYCH PORTRETÓW - WYKONANIE PAMIĄTKOWEGO OBRAZU - WYSTAWA MALARSTWA - WYSTAWA CZERWIŃSK NA STAREJ FOTOGRAFII

22.11.2015 (NIEDZIELA)

TEREN KLASZTORU SALEZJANÓW I SALA TEATRALNA
11.30 – 12.30 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI OBCHODÓW 950 – LECIA CZERWIŃSKA ORAZ 860 – LECIA KLASZTORU - WYSTĘP CHÓRU BAZYLIKI CZERWIŃSKIEJ
12.30 – 13.00 WYSTĘP CHÓRU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO - ZESPÓŁ CHORAŁ GREGORIAŃSKI + SAKSOFON - BAZYLIKA
19.00 – 20.30 KONCERT ZESPOŁU KATARZYNA BOROWSKA &YANKEL BAND - SALA TEATRALNA

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE: WYSTAWA MALARSTWA - WYSTAWA CZERWIŃSK NA STAREJ FOTOGRAFII

Dodano:  12.11.2015 r.  
linia

KONCERT „ MAGICZNY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ ” 22.XI.2015 r.

foto

Parafia Zwiastowania NMP oraz Ośrodek Młodzieżowo – Powołaniowy EMAUS w Czerwińsku nad Wisłą pragną zaprosić z okazji 950- lecia powstania Czerwińska nad Wisłą oraz 860 - lecia powstania Opactwa Czerwińskiego na wyjątkowy koncert w wykonaniu Izabeli Katarzyny Borowskiej i grupy Yankel Band „ Mazury – Mazowsze” folk music pt. „Magiczny Czerwińsk”, który odbędzie się 22 listopada 2015 roku o godzinie 19.00 w Sali Teatralnej.


************************************
Izabela Katarzyna Borowska - z zamiłowania wokalistka, pedagog, menadżer kultury, na co dzień jako dyrektor związana z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lidzbarku. Ma na swoim koncie wiele występów artystycznych: wśród nich opolskie debiuty, występy u boku Ryszarda Rynkowskiego czy Edyty Geppert.

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

Zespół YANKEL BAND-

powstał w 2000 roku w Łodzi.
Jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali jazzowych i bluesowych:
m. in. "Noce bluesowe w Rawie 2000" - wyróżnienie dla skrzypka,
uznanego za najlepszego instrumentalistę festiwalu,
"Noce Bluesowe w Rawie 2001" - wyróżnienie dla najlepszego
polskiego zespołu, "V Ogólnopolski Przegląd Zespołów Jazzowych
w Gdyni 2002" - II nagroda, "Jesień z Bluesem w Białymstoku 2002"
- wyróżnienia dla gitarzysty i perkusisty.
W 2004 r. na XIII Spotkaniach Muzyków Jazzowych w Rudnikach
zespół otrzymał I nagrodę.
W czerwcu 2007 r. podczas XV Gali Jazzowej Grand Prix w Teatrze Wielkim
w Łodzi, organizowanej przez Stowarzyszenie Jazzowe "Melomani"
zespół odebrał Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi
dla Najlepszego Łódziego Jazzmana Roku 2006.

Yankel Band koncentruje się na tworzeniu własnej muzyki instrumentalnej.
Autorami kompozycji są Piotr Przybył i Krzysztof Kociszewski.
Podstawą instrumentalną w kreowaniu brzmienia są skrzypce oraz gitary
uzupełniane o brzmienie basu, akordeonu, syntezatora
i instrumentów perkusyjnych.
W kompozycjach grupy słychać elementy jazzu, bluesa i muzyki etnicznej
- klimaty wyniesione z tradycji cygańskiej i hiszpańskiej.
Piękne tematy oraz rozbudowane improwizacje skrzypiec i gitar
wprowadzają słuchacza w bajkową wędrówkę po różnych stylach muzycznych w nurcie world music. Grupa w swoim repertuarze posiada standardy jazzowe w stylu gipsy swing.

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj


Dodano:  09.11.2015 r.  
linia

Uroczystości patriotyczne - 97 rocznica Odzyskania Niepodległości

foto

12 listopada /czwartek/ o godz. 10.00, serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę Św. do Bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą w intencji Ojczyzny. Po Eucharystii odbędzie się koncert patriotyczny w wykonaniu połączonych chórów działających przy Sanktuarium Maryjnym
i Gminnym Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą pod dyrekcją Przemysława Ziółkowskiego.


Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyżnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyżnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem
wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności
(ks. F. Blachnicki)


Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my, Polacy, zawsze byliśmy wolni. Ty jesteś Źródłem Światła i Życia dla nas – ponieważ jako pierwsza z ludzi przyjęłaś światłość świata – Jezusa i poszłaś za Nim, oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż.
Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla siebie, opanowany pychą i miłością własną.
Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą w jedynym Świetle, jakim jest Jezus, który wie, kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre.
Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężenia egoizmu w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła, dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość.
Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia. Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia. Amen.


Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.


Dziękczynienie za dar Ojczyzny

Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za piękno polskiego języka;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za ojczystą ziemię, która nas żywi;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za wszystkich polskich Świętych i Błogosławionych;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość;
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.
Dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!
Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie i spraw, abyśmy idąc przez ziemską Ojczyznę doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Ojcze ludów i plemion,
od tysiąca la jesteśmy
Twymi dziećmi
przez chrzest i przymierze miłości,
w którym Twoja wierność
umacnia nas
w zmaganiach z naszymi
niewiernościami.
Dziękujemy ci, że jeden z nas
stał się pasterzem Kościoła
Chrystusowego
i przemawiał w imię Twoje
do naszych serc i sumień.
To za jego wstawiennictwem
modlimy się dzisiaj
o mądrość dzieci Bożych,
które chcą rozmawiać z Tobą,
i prosimy o osobistą świętość
dla każdego,
kto chce świadczyć o Tobie
swym życiem.

Jan Paweł II cierpliwie i z miłością
uczył nas bycia Polakami
z urodzenia i z wyboru,
żeby każdy, kto mówi naszym
językiem i mieszka w Polsce
czy w innych krajach
ziemskiego globu,
mógł dziękować Ci za spokojny,
zgodny dom
i za solidarnych, przyjaznych
sąsiadów.

Twój sługa a nasz papież
pokazał nam całym swoim życiem,
co znaczy wiernie, aż do ostatniego
tchnienia,
służyć Maryi Królowej Polski
i Matce Kościoła,
którą wybraliśmy za przewodniczkę
i mistrzynię.
Dzisiaj chcemy przyzywać
Jej orędownictwa,
gdy prosimy za wszystkich
bez wyjątku w naszym narodzie.

Nasz ukochany Ojciec Święty
umocnił w nas przekonanie,
że należymy do rodziny
chrześcijańskich narodów Europy,
oddychającej jakby "dwoma płucami":
duchowością oraz kulturą Wschodu i Zachodu.

Pragniemy pełnej jedności
wszystkich chrześcijan,
której poszukiwał pokornie
i cierpliwie Jan Paweł II.
Jego przyjaźń z dziećmi Izraela
umocniła w nas tęsknotę
za niebiańskim Jeruzalem
i do pielgrzymowania
śladami Jezusa w Jego
ziemskiej ojczyźnie.

Wszystkie podróże apostolskie,
a szczególnie czas
Wielkiego Jubileuszu,
otwierały przed nami drogi
pojednania z Tobą
i pomiędzy nami podzielonymi
przez grzech i kłamstwo.
Dodawały sił do szczerego rachunku sumienia
w pracy dla wzrostu
dojrzałego człowieczeństwa.

Dzisiaj wierzymy, że Piotr naszych
czasów "z dalekiego kraju"
powrócił do domu Ojca i przebywa
ze świętymi w niebie,
więc prosimy Cię, dobry Boże,
wysłuchaj naszych modlitw
i daj się ubłagać wstawiennictwu
Św.Jana Pawła II.

Wybieraj wśród nas
solidnych polityków,
prawodawców przewidujących
i bezinteresownych,
uczciwych przedsiębiorców
i budowniczych wspólnego dobra.
Wspieraj pracowników
w szanowaniu pracy,
bezrobotnym pomóż
w chwilach kryzysu,
a emigrantom daj wracać do domu.
Małżonkom błogosław w ich miłości
i wierności wbrew pokusom tego świata,
w nas wszystkich ożywiaj szacunek
dla rodzicielstwa.
Powołuj do sakramentalnego
kapłaństwa w Kościele
młodych mężczyzn żyjących
w przyjaźni z Jezusem.
Niech nie zabraknie w Polsce
rodzin otwartych na dar powołania
zakonnego według różnych
charyzmatów.

Obdarzaj Kościół w Ojczyźnie naszej
świętymi kapłanami
i dobrymi nauczycielami wiary,
podtrzymuj w nich ducha
pierwszej miłości do Ciebie
i ofiarności w służbie człowiekowi
w jego różnych potrzebach.
Niech ich słowa i czyny
będą wiarygodne,
bo zakorzenione w prawie Bożym
i Ewangelii miłości,
a gdy upadną przez swe słabości,
nie przestawaj powoływać
i podnoś każdego
do szczęśliwego życia
zbudowanego na Twoim
miłosierdziu,
na tajemnicy paschalnej Twego Syna
i na darach Ducha Odnowiciela
"ziemi, tej naszej ziemi".

Ojcze Niebieski, wysłuchaj nas!
Wysłuchaj modlitw Twego Świętego
Jana Pawła II za nami.
Chcemy cieszyć się jego
przykładem życia wiarą
i wypełnić obietnice,
które mu składaliśmy,
na chwałę Twojego imienia,
Ojcze, który z Synem
i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.Dodano:  09.11.2015 r.  
linia

Kalendarz z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Staraniem Sanktuarium Matki Bożej w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie od 92 lat posługują Salezjanie Księdza Bosko, został wydany kalendarz na 2016 rok . Kalendarz pokazuje liczne detale architektoniczne czerwińskiej świątyni i otoczenia klasztornego, a także wydarzenia liturgiczne odbywające się w naszej bazylice. Autorem przepięknych zdjęć do kalendarza jest pan Jerzy Stanowski / Pracownia Spojrzenie/ a składu kalendarza podjął się pan Paweł Powierża z Płocka.
Kalendarz może być ładną pamiątką z tego szczególnego miejsca, jakim jest prastare sanktuarium czerwińskie , może też być miłym upominkiem. Można go nabyć w zakrystii lub kancelarii. Nabywając kalendarz wspomagamy również ofiarą, która zostanie przeznaczona na rzecz dalszych prac remontowych. Wszystkim już teraz składamy serdeczne Bóg zapłać!

Istnieje możliwość nabycia kalendarza za pośrednictwem Poczty. W takim przypadku prosimy wpłacić na konto Parafii 10 zł (1 kalendarz + koszt przesyłki w kraju) wpisując słowo „KALENDARZ” podając dokładny adres miejsca swego zamieszkania.

Adres: Sanktuarium Matki Bożej Czerwińskiej, Salezjanie,
09-150 Czerwińsk n. Wisłą, ul. Klasztorna 23;
Nr. konta: 41 9011 0005 0260 0778 2000 0020

Dodano:  06.11.2015 r.  
linia

Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą

foto

7 listopada 2015 r. w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:30 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „ Wieczernik Modlitwy”. Jest to nabożeństwo w intencji przybywających pielgrzymów.
Posługę muzyczną podejmuje zespół Echo Maryi z Łomianek.
Zapraszamy również do słuchania Radia Konsolata:
www.konsolata.pl/radio

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
10.30 - Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - Msza św. w intencji Pielgrzymów
13.30 - Przerwa na posiłek
14.30 - Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 - Błogosławieństwo

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:
- uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:
- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:
- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask.

Dodano:  01.11.2015 r.  
linia
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Czytania na dziśListopad 2015
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Osób on line: 5
Jesteś 31887 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2015
© pphem
ww