pl enua filmfilm film film
banner

Aktualności

Nabożeństwa majowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n. Wisłą – w dni powszednie o godz.17.30, a w niedziele o 16.30. Pamiętając o rozporządzeniu Rady Ministrów (jedna osoba na 15 m 2) w naszej świątyni to 35 osób. Pozostali wierni mogą uczestniczyć na zewnątrz świątyni zachowując odległość. Przypominamy o obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, maski, przyłbicy lub części odzieży dla osób przebywające w kościołach i kaplicach.


Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!
**************************************
Litania Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodziny, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.

Dodano:  11.05.2020 r.  
linia

Ekipa programu telewizyjnego TVP 1 "Zakochaj się w Polsce" gościła w bazylice czerwińskiej

foto

Ekipa popularnego i cenionego programu telewizyjnego TVP 1 „Zakochaj się w Polsce” z prowadzącym aktorem oraz prezenterem telewizyjnym i radiowym Tomaszem Bednarkiem, tym razem 5 i 6 maja 2020 roku maja gościła na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Autorzy tego programu, kiedy przedstawiają swoje realizacje piszą: “Pokazujemy to, co najcenniejsze i najpiękniejsze w naszym kraju – zabytki, naturę, niezwykłe miejsca i nietuzinkowych ludzi. Tak też będzie i w naszym odcinku o Czerwińsku nad Wisłą, który zostanie wyemitowany jesienią tego roku.

Dodano:  11.05.2020 r.  
linia

Dyspensa Biskupa Płockiego Piotra Libery od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie przedłużona do odwołania.

foto

W związku z trwającą pandemią COVID-19, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.


Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.


Proszę ponadto, aby w miarę możliwości nadal organizować transmisje z parafialnych celebracji liturgicznych. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl w zakładce „Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw”.


W tym trudnym czasie ponownie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o modlitwę za osoby dotknięte pandemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają - lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające do zwalczenia pandemii. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej pandemii.

Płock, dnia 17 kwietnia 2020 r.
Nr 867/2020


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz


https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2020/042020/dyspensa-biskupa-plockiego/

MODLITWA O USTANIE PANDEMII

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych, Matko nadziei i pocieszenia módl się za nami!”

Dodano:  17.04.2020 r.  
linia

Obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, maski, przyłbicy lub części odzieży dla osób przebywające w kościołach i kaplicach.

foto

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, maski, przyłbicy lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”


Osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, maski, przyłbicy lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania” – przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

- Z obecnego zapisu wynika, że księża nie muszą zakrywać ust i nosa tylko podczas sprawowania mszy świętej lub innej posługi liturgicznej. W innych sytuacjach, np. w kościele, na terenie przykościelnym, w zakrystii, w kancelarii parafialnej, są zobowiązani mieć maseczkę ochronną lub – zgodnie z przepisami – zakryć usta i nos – powiedział rzecznik Episkopatu Polski.
Wierni w kościołach muszą mieć maseczki.

Co w takim razie z przyjmowaniem komunii świętej?

Zakrywanie twarzy nie ogranicza możliwości przyjmowania przez wiernych komunii świętej z zachowaniem zasad określonych przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przed przyjęciem komunii należy odsłonić twarz, nie dotykając zewnętrznej części maseczki.

W maseczce należy też korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, czyli popularnej spowiedzi. Dotyczy to również kapłanów w konfesjonałach.

Przypomnijmy, że do 19 kwietnia nadal obowiązuje ograniczenie liczny wiernych w kościołach do maksimum 5 osób, nie licząc kapłanów i służby liturgicznej ołtarza. Od poniedziałku w kościele będzie mogła przebywać w kościołach i kaplicach 1 osoba na 15m 2.

fot. dzięki uprzejmości Kurii Diecezjalnej w Opolu

Dodano:  17.04.2020 r.  
linia

Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

fotoUprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.
Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.
Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej
Dodano:  14.04.2020 r.  
linia

Życzenia Wielkanocne płynące z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Drodzy Parafianie, Pielgrzymi, Sympatycy naszego maryjnego Sanktuarium i salezjańskiego dzieła,

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwe Zmartwychwstał!
Niech pokój i radość płynące z Poranka Zmartwychwstania Pańskiego, dodaje nam sił i opromienia każdy kolejny dzień drogi, ku pełni życia, którą jest Chrystus nasza Pascha. Z darem modlitwy i nadzieją na rychłe, wspólne świętowanie.

Wasi Salezjanie z Czerwińskiego Wzgórza.

https://youtu.be/mlmZYYa1XwI

Dodano:  12.04.2020 r.  
linia

Święcenie pokarmów na śniadanie wielkanocne w domu. Tekst modlitwy

foto

Tegoroczna Wielkanoc będzie inna niż wszystkie. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu pandemi koronawirusa nie będzie święcenia pokarmów na śniadanie wielkanocne w kościołach. Poświęcenie pokarmów w tym roku będzie miało charakter liturgii domowej. Przed wielkanocnym śniadaniem błogosławieństwo powinien wypowiedzieć ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.
Zachęcamy do skorzystania z załączonego tekstu błogosławieństwa.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)


Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
 
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
 
Albo:
 
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
 
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 
Wszyscy: Amen.
 
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
 
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
 
Wszyscy: Amen.Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie święconką, jest starym zwyczajem sięgającym VIII wieku.

Pierwotnie święcono tylko chlebową figurkę o postaci baranka. Potem dodano kolejno: jajka, ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino. Obecnie poświęcamy przede wszystkim chleb, jajka, mięso
oraz sól.
Pokarmy te mają bogatą wielkanocną symbolikę.

Chleb, będący owocem współpracy Boga i człowieka, wskazuje przede wszystkim na Jezusa Chrystusa, który nazwał siebie: „Chlebem żywym, który z nieba zstąpił”. Przyjmując Go w Komunii Świętej, już teraz napełniamy się życiem wiecznym.

Jajka, które na Wielkanoc ozdabia się i barwi różnymi kolorami, są symbolem nowego, rodzącego się życia i związanej z nim radości. Nowe życie przynosi chrześcijanom zmartwychwstały Pan Jezus.

Pośród świeconych pokarmów są także mięso i wędliny. Jan Chrzciciel nazwał Chrystusa Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, dlatego też poświęcamy te pokarmy na pamiątkę wielkanocnej ofiary z życia, jaką Chrystus złożył za nas na krzyżu, aby uwolnić nas od naszych grzechów.

Święconym pokarmom towarzyszy sól. Chrystus nazwał swoich wyznawców solą ziemi, gdyż żyjąc według Bożych
przykazań, zachowują życie od zepsucia.

Do koszyka ze święconym wkładamy także ciasta i inne produkty spożywcze. Wielość poświęcanych pokarmów stanowi zapowiedź obfitej uczty, którą Bóg przygotował dla nas w niebie.

Spożywając w tym roku święconkę w gronie rodziny, pamiętajmy o duchowej łączności z kościołem parafialnym,
w którym kapłani sprawują Eucharystię, pamiątkę Męki i
Zmartwychwstania Chrystusa.

Nie zapomnijmy o uczestnictwie we Mszy św. za pośrednictwem mediów, a nie mogąc przystąpić do spowiedzi św., wzbudźmy akt żalu doskonałego oraz przyjmijmy duchowo Komunię Świętą.
/źródła internetowe/

Dodano:  08.04.2020 r.  
linia
[1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]

Czytania na dziśCzerwiec 2020
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Osób on line: 15
Jesteś 141317 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2020
© pphem
ww