pl enua filmfilm film film
banner

Aktualności

Zakończenie Jubileuszowego Roku Św. Stanisława Kostki

foto

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończy się Jubileuszowy Rok św. Stanisława Kostki 1568 -2018.
W naszej wspólnocie parafialnej w Czerwińsku nad Wisłą podczas każdej Mszy św. niedzielnej, będziemy dziękować Bogu i Matce Bożej Pocieszenia, przez wstawiennictwo Świętego z Rostkowa, za wszelkie łaski jakie spłynęły na naszą parafię w tym świętym, jubileuszowym Roku.
Po każdej Mszy św będzie możliwość ucałowania relikwii św. Stanisława Kostki.

Diecezjalne uroczystości pod przewodnictwem J.E.biskupa płockiego Piotra Libery, z udziałem biskupa pomocniczego diecezji płockiej Mirosława Milewskiego odbędą się w niedzielę 25 listopada 2018 roku w parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Rypinie.
W programie o godz. 15.00 uroczysta Msza Św. koncelebrowana, a o godz. 16.30 „Koncert dla Niepodległej” w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.


Modlitwy za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki, Patrona PolskiModlitwa o miłość do Maryi

Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.


Modlitwa o prawdziwą miłość

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy – za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wierność Bogu

Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy – dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława – do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.

Modlitwa o świętość życia

Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława – przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dar mądrości

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o zachowanie czystości
Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem Świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w czystości ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć

Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Kostki

Litania została zatwierdzona przed Świętą Kongregację Obrzędów reskryptem z dn. 6 grudnia 1967 r. i opublikowana przez Biskupa Płockiego Bogdana Sikorskiego dn. 12 stycznia 1968 r. w Miesięczniku Pasterskim Płockim.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej, módl się za nami.
Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa,
Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Święty Stanisławie, wierny Synu Najświętszej Maryi Panny,
Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie,
Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami,
Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania,
Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności,
Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy,
Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości,
Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców,
Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości,
Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego,
Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany,
Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył,
Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał,
Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony,
Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział,
Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie,
Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił,
Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę naszą w niebezpieczeństwach ratował,
Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej,
Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza,
Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli, uproś nam u Boga.
Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali,
Abyśmy cnoty Twe naśladowali,
Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali,
Abyśmy bez Sakramentów św. z tego świata nie zeszli,
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego
W: I ukazał mu Królestwo Boże
Módlmy się. Boże, który wśród wielu cudów Swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając, zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

/źródło - zasoby internetowe/

Dodano:  24.11.2018 r.  
linia

Wspomnienie Św. Cecylii w Czerwińsku nad Wisłą

foto

W czwartek 22 listopada 2018 roku przypada wspomnienie św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej oraz chórów, scholi, poetów, śpiewaków i zespołów wokalno-muzycznych, muzyków, organistów, chórzystów, lutników, a także budowniczych instrumentów muzycznych i organów. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na uroczystą Eucharystię o godz. 18.00 podczas, której wystąpi Chór Bazyliki Czerwińskiej pod kierunkiem Pana Organisty Przemysława Ziółkowskiego. Mszy Św. przewodniczyć będzie Ks. Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Łukasz Piotr Mastalerz SDB.

Panu Organiście – Przemysławowi oraz Scholi Dziecięcej i Chórowi Bazyliki Czerwińskiej z okazji przypadającego wspomnienia - Św. Cecylii, Patronki Muzyki Kościelnej, składamy podziękowania i najlepsze życzenia, aby piękno wykonywanej muzyki zbliżało nas do Boga i ludzi oraz wiele radości, satysfakcji a także takiej zwykłej ludzkiej wdzięczności z pełnionej w naszej parafii posługi. Serdeczne Bóg zapłać za trud i poświęcenie!

Dzień św. Cecylii jest świętem chórów kościelnych. Śpiew jest nieodzowną, integralną częścią uroczystej liturgii. Św. Paweł pisze do Efezjan (5,19): „Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach”. Piękne brzmią słowa papieża seniora Benedykta XVI: „Najwyższa posługa muzyki odsłania zasypaną drogę do serca, do centrum naszego istnienia, tam, gdzie styka się ona z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela. Gdziekolwiek się to udaje, muzyka staje się drogą prowadzącą do Jezusa; drogą, na której Bóg ukazuje swoje zbawienie”.


22 listopada w Kościele katolickim wspominamy św. Cecylię, czczoną jako patronkę muzyki kościelnej, muzyków, chórzystów i organistów. Jest ona także jedną z najbardziej znanych męczennic.
O życiu Cecylii nie wiemy wiele. Mówi nam o niej nieco pochodzący z V wieku opis męczeńskiej śmierci. Dowiadujemy się z niego, że Cecylia była wyjątkowo piękną i dobrze urodzoną Rzymianką. Żyła prawdopodobnie w III wieku. Nie w głowie były jej romanse, ponieważ zakochała się w Chrystusie i ślubowała mu czystość. Niestety rodzice przeznaczyli ją na żonę możnemu Walerianowi, który był poganinem. Gdy wybranka wyjawiła mu swój sekret, wzruszony pięknem jej serca, również się nawrócił i postanowił ochrzcić. Pierwszego sakramentu udzielił mu w tajemnicy sam papież św. Urban I. Gdy wrócił do Cecylii, zastał ją pogrążoną w głębokiej modlitwie. Zobaczył też jaśniejącego anioła, który ukoronował narzeczonych wieńcami z lilii i róż, prosząc o zachowanie czystości.
Po ślubie Cecylia rozdała ubogim cały swój majątek. Gdy wybuchły prześladowania chrześcijan oboje trafili do aresztu. Żołnierze oczarowani urodą Cecylii błagali ją, by porzuciła chrześcijaństwo, nie chcieli bowiem jej zabić. Pod wpływem jej świadectwa nawróciło się 400 żołnierzy. W końcu jednak poddano ją straszliwym torturom: duszono parą w łaźni. Ona jednak odczuwała to jako orzeźwiający powiew wiatru. W końcu kazano ją ściąć, ale nawet miecz nie zdołał jej zabić, jedynie otworzył ranę. Po dwóch dniach Cecylia się wykrwawiła. Pobożni chrześcijanie ze czcią zebrali jej krew, a ją samą pochowano w katakumbach. W 824 r. odkryto ciało Cecylii, które mimo upływu niemalże 500 lat nie uległo zniszczeniu. Złożono je w bazylice na Zatybrzu, wybudowanej w miejscu, gdzie Cecylia niegdyś mieszkała.
Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Za patronkę muzyki kościelnej zaczęto ją uważać w średniowieczu. Z tych czasów pochodzą też przedstawienia Cecylii grającej na organach czy lutni. Prawdopodobnie jednak Święta nie grała na tych instrumentach, a łączenie jej z muzyką jest wynikiem błędnej interpretacji jednej z antyfon z Liturgii Godzin. Niewątpliwie jednak jej życie, oddane całkowicie Chrystusowi, było piękną pieśnią uwielbienia Pana.

http://radioniepokalanow.pl/wyjatkowo-skuteczna-modlitwa-do-sw-cecylii/

SKUTECZNA MODLITWA DO ŚW. CECYLII

Cecylio Święta, Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos.
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!
Amen.

LITANIA DO ŚW. CECYLII

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święta Cecylio, roztropna dziewico,
Święta Cecylio, o sercu płonącym ogniem Bożej miłości,
Święta Cecylio, apostołko pełna miłości i gorliwości bliźniego,
Święta Cecylio, któraś nawróciła swego małżonka i wyjednałaś dla niego koronę męczeństwa,
Święta Cecylio, któraś swą mową obronną poruszyła serca pogan i doprowadziła ich do poznania prawdziwego Kościoła,
Święta Cecylio, widząca nieustannie Anioła Stróża u swego boku,
Święta Cecylio, której dane było dołączyć swój głos do harmonii niebiańskiego chóru dziewic,
Święta Cecylio, oddająca chwałę Jezusowi swymi melodiami,
Święta Cecylio, jaśniejąca męczennico Jezusa Chrystusa,
Święta Cecylio, cierpiąca przez trzy dni najokrutniejsze męki,
Święta Cecylio, pocieszenie strapionych,
Święta Cecylio, opiekunko wszystkich, którzy Cię wzywają,
Święta Cecylio, patronko muzyki kościelnej
Święta Cecylio, patronko świętych kantorów, organistów, scholi i chórów kościelnych
Święta Cecylio, patronko i pośredniczko wszystkich śpiewaków, muzyków, kompozytorów, autorów, i studentów,
Pozdrawiamy ciebie, o święta Dziewico,
która przelałaś krew swoja w obronie wiary w Jezusa Chrystusa,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
Bóg wywyższył świętą Cecylię,
I chwałą ukoronował jej cnoty.
Módlmy się:
O Boże Przedwieczny, który raczyłeś dać nam w osobie świętej Cecylii potężną opiekunkę, dozwól, abyśmy tak jak ona po spędzeniu naszych dni w wierze, niewinności i świętości, mogli osiągnąć krainę zbawienia wiecznego, gdzie wspólnie z nią będziemy mogli Cię chwalić i błogosławić na wieki wieków. Amen.

Dodano:  20.11.2018 r.  
linia

DZWONY WOLNOŚCI w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…

Te słowa z naszego hymnu narodowego brzmią jak „Memento” - Pamiętaj abyś żył naprawdę, abyś pozostał wolny, aby twoje serce było niepodległe. Tylko w ten sposób będziemy tworzyć, wolny Naród - niepodległych Polek i Polaków.
Mówi się, że „dzwon żywych woła, błądzących napomina a zmarłych żegna”. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości zostaliśmy wezwani głosami tych prastarych dzwonów, które wydały dźwięki dzięki z nowym sercom. Jest to piękny dar naszej wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli, ale też piękny obraz dzisiejszej uroczystości. Stary dzwon, niesie ze sobą wieki historii, z której wyrastamy, która tworzy naszą tożsamość, a nowe serca, wyrażą nas - kolejne pokolenie synów i córek Polskiego Narodu, który kształtuje swą przyszłość pamiętając o tym kim jest i skąd wyrasta. Niech te dzwony, których głos przez wieki rozchodził się z Czerwińskiego Wzgórza, łącząc swym dźwiękiem brzegi Królowej Polskich Rzek, budzi do życia wciąż nowe pokolenia naszego Narodu i przypomina by pozostawały wierne sobie, Bogu i Ojczyźnie. Jeszcze Polska nie zginęła kiedy tak żyjemy!

Ks. Proboszcz Łukasz Piotr Mastalerz SDBTrzy, zabytkowe, spiżowe dzwony pochodzą z lat: 1511, 1513 i 1515. Znajdują się w południowej wieży bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku. Ich głos przez setki lat towarzyszył kolejnym pokoleniom mieszkańców czerwińskiej ziemi.
Dzwony wiążą się z historią Czerwińska - witały króla Zygmunta III w 1593 roku, biły, gdy Władysław IV i Jan Kazimierz powierzali losy swoje i kraju opiece Najświętszej Maryi Panny Czerwińskiej. Dźwięk tych dzwonów towarzyszył mieszkańcom w 1918 roku, gdy Polska odzyskiwała niepodległość.

Dodano:  15.11.2018 r.  
linia

Niedziela dziękczynna w Narodowe Święto Niepodległości i 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsk nad Wisłą 11.11.2018 roku.

foto

W niedzielę 11 listopada 2018 roku świętujemy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczyste Msze św. dziękczynne w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 oraz 17.00 Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.
Okolicznościowe kazania podczas Mszy Św. o godz. o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 wygłosi Ks. prof. Jan Pietrzykowski SDB – kierownik Zakładu Badań nad Historią Kościoła w Średniowieczu na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Po Mszy św. o godz. 11.30 zapraszamy do sali teatralnej na akademię patriotyczną „ŚPIEWOWISKO” przygotowaną przez Panią mgr Teresę Pietrzak oraz Chór Bazyliki Czerwińskiej pod kierunkiem organisty Bazyliki Czerwińskiej Przemysława Ziółkowskiego.


MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA ZA OJCZYZNĘ

O Duchu Święty, swe dary spuść na tych,
którzy kierują losami Polski, i na cały Naród,
abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu prywatnym i publicznym,
żyli świętym prawem Bożym. AmenMODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychoţwują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.


Dodano:  09.11.2018 r.  
linia

Msza św. oraz koncert słowno-muzyczny pt. „Z polską pieśnią patriotyczną od Chrztu do Niepodległości" Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Czerwińsk nad Wisłą 10.11.2018 r.

foto

Oprawę muzyczną Mszy św. oraz koncert wykonają:

1. Stanisław Górka - artysta aktor teatralny i filmowy, producent, reżyser, prof. dr hab. Akademii Teatralnej w Warszawie

2. Alicja Mossakowska - artysta muzyk, dyrektor artystyczny, założyciel i dotychczasowy dyrygent chóru "Wiwat", wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, wychowawca dzieci i młodzieży

3. Tadeusz Melon - skrzypek, kompozytor i aranżer, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie skrzypiec i kompozycji, współpracujący z wieloma artystami, laureat międzynarodowych konkursów kompozytorskich

4. Włodzimierz Tyl - artysta muzyk pianista i akordeonista, współpracuje z wieloma artystami

5. Żeński chór „Wiwat” - istnieje od 1988 r. i nieprzerwanie bierze udział w wielu festiwalach i konkursach ogólnopolskich i zagranicznych; w każdym roku działalności chór „Wiwat” daje średnio ok. 25 koncertów o zróżnicowanej tematyce dla szerokiej i zróżnicowanej publiczności.


11 listopada 2018r. to 100 rocznica odzyskania przez Polskę nieodległości. Jest to szczególna okazja do kultywowanie polskich tradycji oraz wzmacnianie poczucia patriotyzmu. Celebrując w taki sposób Narodowe Święto Niepodległości pragniemy kształtować postawy patriotyczne w społeczeństwie polskim, rozwijać i pogłębiać szacunek dla dokonań minionych pokoleń Polaków, wzmacniać działania służące identyfikacji z miejscem pochodzenia "małą Ojczyzną" i jej dziedzictwem kulturowym oraz umacniać tożsamość lokalną i regionalną. Bardzo ważnym elementem edukacji historycznej każdego człowieka jest poznawanie historii swojego miasta, regionu oraz Ojczyzny na przestrzeni lat i wieków. Dzięki takim działaniom możemy rozwijać postawy obywatelskie i patriotyczne. Koncert słowno- muzyczny ma również pomagać w kształtowaniu wrażliwości artystycznej naszego społeczeństwa, jak też poszerzać wiedzę z dziedziny życia kulturalnego.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Rok 1918 to odzyskanie przez Polskę miejsca na zmieniającej się radykalnie, po I wojnie światowej, mapie Europy. Stulecie odzyskania niepodległości jest również pretekstem do przypomnienia o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych narodów: dążeniu do wolności, poszanowaniu godności i praw człowieka oraz solidarności. Pozwala nam również na przypomnienie i uszanowanie doniosłych wydarzeń historycznych, bardziej odległych i bliższych, które wpłynęły na kształtowanie się współczesnego oblicza Polski.
W interaktywnym koncercie w wykonaniu żeńskiego chóru „Wiwat” pod dyrekcją Alicji Mossakowskiej z udziałem znakomitych muzyków instrumentalistów, Tadeusza Melona oraz Włodzimierza Tyla zabrzmią najpiękniejsze polskie utwory patriotyczne. Publiczność będzie zachęcana do włączenia się we wspólne śpiewanie znanych i lubianych pieśni. Narrację koncertu słowno-muzycznego poprowadzi wybitny aktor, Stanisław Górka recytując wiersze o tematyce miłości do Ojczyzny oraz fragmenty przemówień marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dodano:  03.11.2018 r.  
linia

Spektakl "Prymas Hlond" Pawła Woldana. TVP 1 Teatr Telewizji. 05.11.2018 roku o godz. 21.00.

foto

Spektakl opowiada o szczególnym czasie w życiu prymasa, czyli o okresie emigracji - od września 1939 r. aż do jego powrotu w lipcu 1945 r. - powiedział PAP Paweł Woldan, reżyser spektaklu "Prymas Hlond" w Teatrze Telewizji. Premiera przedstawienia 5 listopada w TVP1.

Paweł Woldan na podstawie własnych scenariuszy zrealizował dla Telewizji Polskiej dwa filmy dokumentalne o prymasie Hlondzie - w 2003 r. "August kardynał Hlond", a w 2008 r. film pt. "Prymas z Mysłowic".

- Prymas Hlond jest mało znany, a jeśli się o nim pamięta, to jeszcze za nami ciągnie się to, co mówiła propaganda komunistyczna w PRL, że to był zdrajca, że to był prymas, który opuścił naród w najgorszym okresie - powiedział PAP Woldan. - Spektakl ukazuje, że to nie jest prawda. Opowiada o tym szczególnym czasie w życiu prymasa, czyli o okresie emigracji - od września 1939 r. aż do jego powrotu w lipcu 1945 r. - wyjaśnił reżyser.

Przypomniał, że prymas opuścił Polskę na początku II wojny światowej na "żądanie władz polskich", które poleciły mu "udać się do Watykanu, do papieża". "Prymas chciał wrócić do Polski już we wrześniu 1939 r. - niestety, Hitler powiedział, że prymas nie może wrócić ani do Poznania, ani do Warszawy" - dodał.

- Ojciec św. Pius XII też o to zabiegał, ale odmówiono - podkreślił Woldan, dodając, że na emigracji prymas Hlond pomagał polskim i żydowskim uchodźcom.

Reżyser zwrócił uwagę, że prymas Hlond "pisał raporty o tym, jaka jest sytuacja w Polsce, jakie są prześladowania; o tym, że Niemcy zabijają ludność cywilną polską i żydowską". - Dzięki tym raportom papież i Europa dowiadywali się o tej tragedii, a jednocześnie przygotowywał program dla powojennej Polski - podkreślił.

- To był program polityczny, ale nie publicystyczny - to był program oparty o wiarę i o Matkę Bożą, czyli o argumenty najważniejsze dla narodu polskiego - ocenił Woldan, dodając, że prymas wrócił do Polski, którą rządzili komuniści i "dane mu było przeżyć w niej tylko trzy lata".

Podkreślił, że prymas Hlond "był bardzo niebezpieczny dla komunistów". Zwrócił uwagę, że "obecnie dowiadujemy się, że różnie mogło być z jego śmiercią, bo dziwnie wyglądają te komplikacje po operacji wyrostka". -,Zdaje się, że IPN będzie się tym zajmował - dodał.

"Prymas Polski Kardynał August Hlond w świadomości wielu Polaków funkcjonuje jako ten, który poprzedzał Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego" - napisano w zapowiedzi przedstawienia. "Spektakl Pawła Woldana ukazuje prymasa Hlonda (...) jako wielkiego patriotę, któremu na sercu leżało przede wszystkim dobro Polski" - czytamy na stronie Teatru Telewizji.

Zdjęcia realizowane były m.in. w Warszawie, Krakowie, Czerwińsku nad Wisłą, Poznaniu, Rzymie, Lourdes i Paryżu.
Autor i reżyseria: Paweł Woldan
Zdjęcia: Zdzisław Najda
Scenografia: Dorota Łacek-Gorczyca
Kostiumy: Beata Dąbska
Muzyka: Andrzej Krauze
Montaż: Marcin Kot Bastkowski

Obsada: Henryk Talar (Prymas Polski Kardynał August Hlond), Andrzej Mastalerz (Ks. Antoni Baraniak), Wojciech Wysocki (Papież Pius XII), Radosław Pazura (Ambasador Kazimierz Papée), Redbad Klynstra - Komarnicki (Pułkownik niemiecki), Aleksander Mikołajczak (Biskup Georges Choquet), Adam Bauman (Wojewoda poznański Ludwik Bociański), Marcin Perchuć (Biskup polowy Józef Gawlina), Wojciech Machnicki (Józef Beck), Jerzy Łapiński (Przeor Opactwa Hautecombe), Tadeusz Chudecki (Nuncjusz apostolski Filippo Cortesi), Michał Lesień (Dziennikarz w Rzymie), Mirosław Rzońca (Tajniak), Marek Urbański (Komisarz policji niemieckiej w Hautecombe), Stanisław Brudny (Przeor Klasztoru Franciszkanów w Wiedenbruck), Jacek Bursztynowicz (Wiceprezydent Siedlec Stanisław Zdanowski), Jerzy Łazewski (Mężczyzna z Polski w Lourdes), Szymon Kuśmider (Mężczyzna z Polski w Lourdes), Sebastian Cybulski(Żołnierz polski), Jan Krzysztof Szczygieł (Oficer niemiecki w Wiedenbruck), Sławomir Pacek (Żołnierz Armii Czerwonej), Szymon Rząca (Żołnierz Armii Czerwonej) i inni.

Czas trwania: 85'

Paweł Woldan (ur. 20 czerwca 1956 r. w Piotrkowie Trybunalskim) jest reżyserem filmowym i telewizyjnym, scenarzystą i dokumentalistą. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (1980) i reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1984). Zrealizował ponad 80 filmów dokumentalnych, poświęconych głównie polskim pisarzom i duchownym katolickim. Filmowe doświadczenie zdobywał pod okiem Krzysztofa Kieślowskiego.

W Teatrze TV wyreżyserował 8 spektakli: "Zdradę" Adama Zagajewskiego (1997), "Alka" wg Jana Józefa Szczepańskiego (1998), "Górę Góry" Marka Millera i Piotra Wojciechowskiego (2007), "Prymasa w Komańczy" (2010) i "Złodzieja w sutannie" (2008) na podstawie własnych tekstów, oraz "Wierność" wg Woldana i Janusza Kotańskiego (2010). Trzy ostatnie widowiska nagrodzono na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. W 2016 r. przygotował dla Teatru TV inscenizację własnego scenariusza przybliżającego postać św. Jana Pawła II pt. "Totus Tuus", a w 2017 r. "Brata naszego Boga" Karola Wojtyły.

/źródła internetowe m.in Grzegorz Janikowski PAP/

Dodano:  02.11.2018 r.  
linia

Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą

foto

03 listopada 2018 r. w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:30 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „Wieczernik Modlitwy”.
Jest to nabożeństwo dziękczynno - błagalne.
Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i Uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 12.00.

Wieczernik Modlitwy poprowadzi ks. dr Paweł Romański, kapelan Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata.


Posługę muzyczną podejmuje zespół muzyczny Wspólnoty Dusz Najmniejszych "Najmniejsi" z Łomianek.

www.echomaryi.eu

Zapraszamy również do słuchania Radia Konsolata:

www.konsolata.pl/radio

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
- Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Msza św. w intencji Pielgrzymów
- Przerwa na posiłek
- Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia
- Błogosławieństwo indywidualne

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:

- uwielbienia Boga bogatego w Miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:

- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:

- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask

Dodano:  02.11.2018 r.  
linia
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20][21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]

Czytania na dziśCzerwiec 2020
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Osób on line: 11
Jesteś 140832 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2020
© pphem
ww