pl enua filmfilm film film
banner

Aktualności

Zaproszenie na profesję wieczystą do Sanktuarium Matki Bożej Pociesznia w Czerwińsku nad Wisłą

foto

W życiu każdego Salezjanina można odnaleźć pewne niesamowite, wyjątkowe chwile, które determinują jego zachowania, postawy, decyzje. Jedną z takich chwil jest niewątpliwie złożenie profesji wieczystej, a więc przyrzeczenie Bogu, że już na zawsze będzie żył w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie w Zgromadzeniu Salezjańskim.

W niedzielę 27 sierpnia 2017 roku o godz. 11.30 w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się uroczystość złożenia profesji wieczystej trzech młodych salezjanów: Akacjusza Cybulskiego, Józefa Łysika i Michała Słojewskiego z inspektorii warszawskiej.
Pragną Oni jako duchowi synowie Św. Jana Bosko na zawsze oddać się Bogu obecnemu w młodych w Zgromadzeniu Salezjańskim.
Zapraszamy do modlitwy za przygotowujących się do złożenia profesji wieczystej oraz wzięcia udziału w tym niesamowitym wydarzeniu religijnym!

Po minimalnym okresie sześciu lat formacji, salezjanin ma prawo złożyć wieczystą profesję zakonną. Od tego momentu już nie czasowo, lecz trwale profes wiąże się ze Zgromadzeniem. To wydarzenie zawsze ma podniosły charakter, dzieje się w otoczeniu rodziny, współbraci i przyjaciół. Profes wspierany modlitwą bliskich, kieruje ku Bogu, w obecności przełożonego, znamienne słowa po których wypowiedzeniu i potwierdzeniu przyjęcia przez przełożonego, staje się salezjaninem na zawsze.


Powołanie Salezjańskie

Jakie są oznaki rozeznania powołania salezjańskiego?

Oto niektóre ze znaczących oznak powołania salezjańskiego:
– wielkie pragnienie naśladowania Chrystusa bardziej z bliska;
– gotowość do poświęcenia się Panu na całe życie;
– prawdziwa miłość do młodzieży i pragnienie służby młodym, zwłaszcza najuboższym;
– duch wspaniałomyślności i ofiary oraz wola pokonywania przeszkód życia;
– umiejętność życia we wspólnocie i dzielenia wszystkiego ze współbraćmi;
– postawa optymizmu, kreatywności i inicjatywy.


Co oznacza skrót „SDB”?

SDB oznacza Salezjanie Księdza Bosko.

Co oznacza być Salezjaninem Księdza Bosko?

Być Salezjaninem Księdza Bosko oznacza wstąpić do Zgromadzenia Katolickiego osób, które poświęcają całe swoje życie Bogu, oddając się wspaniałomyślnej służbie młodzieży, zwłaszcza najbiedniejszej i zagrożonej. Realizuje się tę formę życia składając śluby zakonne, żyjąc we wspólnocie, wychowując i ewangelizując młodych za przykładem Księdza Bosko.

Skąd pochodzi nazwa Salezjanie Księdza Bosko?

Św. Jan Bosko – to święty włoski z XIX w. Jego chłopcy nazywali go DON BOSCO, a ‚DON’ po włosku oznacza ‚Księdza’. I nie przestaje być tak określany także w naszych czasach. Założył on Zgromadzenie, którego celem jest objęcie opieką młodych, zwłaszcza najuboższych. Tych, którzy chcieli pójść za nim, nazwał Salezjanami. Nazwa ta pochodzi od św. Franciszka Salezego, Świętego bardzo popularnego w Północnych Włoszech, gdzie urodził się ks. Bosko. Wybrał św. Franciszka Salezego na patrona swojego Towarzystwa i chciał, aby jego współpracownicy naśladowali jego wielkie człowieczeństwo.

Czy istnieją inne stowarzyszenia o tej samej nazwie Salezjanie Księdza Bosko?

Tak. Są także inne grupy, które noszą nazwę Salezjanie. Św. Franciszek Salezy, doktor Kościoła Katolickiego, dał początek szkole duchowości, która zwyczajnie jest uznana jako Duchowość Salezjańska. Są grupy, którzy żyją tą samą duchowości i same uważają się za Salezjanów. Nazwa Salezjanie Księdza Bosko odnosi się do tych wszystkich, którzy żyją duchowością św. Franciszka Salezego według stylu i charyzmatu Księdza Bosko.

Jaka jest sytuacja czy status prawny Salezjanów Księdza Bosko?

Salezjanie Księdza Bosko tworzą Zgromadzenie nienastawione na zysk. Jest ono uznane przez rząd włoski jako osoba prawna, ze skutkami cywilnymi, pod nazwą ‚Direzione Generale Opere Don Bosco’ (Dyrekcja Generalna Dzieł Księdza Bosko) – z siedzibą w Rzymie, via della Pisana 1111.

Gdzie są obecni Salezjanie Księdza Bosko na świecie i ilu ich jest?

Salezjanie Księdza Bosko znajdują się w 128 krajach świata. Obecnie jest 16 583 Salezjanów. Działają na polu młodzieżowym w ramach przeszło 2000 instytucji.

Jaki jest cel Salezjanów Księdza Bosko?

Cel Salezjanów Księdza Bosko krótko może być ujęty następująco: Być znakami i nosicielami miłości Boga do młodzieży, zwłaszcza najuboższej.

Jak pracują Salezjanie Księdza Bosko służąc młodzieży?

Istnieje wiele projektów na rzecz młodzieży, realizowanych przez Salezjanów Księdza Bosko na świecie: szkoły o różnych poziomach akademickich, szkoły rolnicze, college’e, uniwersytety, oratoria i ośrodki młodzieżowe, domy wydawnicze, ośrodki komunikacji społecznej, produkcja multimedialna, forum filmowe, teatr i koła muzyczne, koła PGS, szkoły sztuki graficznej, publikacje, Programy Wychowania do Pokoju i Demokracji, ośrodki katechetyczne, projekty rozwoju wsi, Ośrodki dla Dzieci Ulicy, przedszkola, ośrodki: resocjalizacji, ukierunkowań, pomocy dla narkomanów, dla uchodźców, powołaniowe, wolontariatu, , badań nad młodzieżą i rozwojem oraz agencje zbiórki funduszy.

Czy Salezjanie się żenią?

Nie. Salezjanie Księdza Bosko nie żenią się. Żyją życiem konsekrowanym (dla dobra młodzieży).

Co rozumie się przez termin życie konsekrowane?

W Kościele Katolickim jakaś osoba może poświęcić swoje życie Panu w całkowicie wolnym wyborze. Ta konsekracja, uczyniona na całe życie, przejawia się poprzez profesję publiczną trzech ślubów: Posłuszeństwa, Ubóstwa i Czystości.

Co oznaczają trzy śluby?

Trzy śluby są znakiem, poprzez które składający je oddaje się całkowicie na służbę Bogu i Jego posłannictwa, aby czynić możliwym i wprowadzać na świecie pokój, prawdę, sprawiedliwość i miłość. Składając trzy śluby, kandydat rezygnuje z pewnych legalnych praw, które ma jako jednostka ludzka – prawa do wolnych wyborów i decyzji, prawa do legalnej własności (dóbr) i założenia rodziny.

Czy Salezjanie składają śluby jedynie na określony okres czasu?

Nie. Konsekracja jest złożona na całe życie. Jednak Kościół Katolicki domaga się od kandydata, aby ten złożył śluby na pewien okres czasu z intencją, aby później konsekrować się na zawsze. Ten okres czasu jest określany jako profesja czasowa, którego kulminacją jest profesja wieczysta, po upływie około 7 lat.

Czy w świecie współczesnym jest jeszcze możliwe życie konsekrowane na zawsze?

Oczywiście, nie jest łatwą rzeczą żyć życiem konsekrowanym, trzema ślubami, dzień po dniu. Ale jest możliwe, z pomocą i łaską Bożą, znalezienie oparcia w stałej modlitwie, praktykowaniu Sakramentów i zachowywaniu Konstytucji Księdza Bosko. Życie, w ten sposób przeżyte we wspólnocie z innymi, którzy złożyli tę samą profesję, jest bardziej niż możliwe. Jest to życie przeżywane w radosnym zaangażowaniu na rzecz Królestwa Bożego, a oprócz zaangażowania – doprawdy jest przygodą, którą warto przeżyć.

Czy wszyscy SDB są Kapłanami?

Nie. Nie wszyscy Salezjanie są Kapłanami. Powołaniem jest bycie Salezjaninem Księdza Bosko, a to powołanie może być przeżyte w dwóch formach: jako Współbrat Laik czy Koadiutor, albo jako Kapłan. Te dwie formy dopełniają się – dopełniają się wzajemnie.

Czym szczególnym odznacza się Salezjanin Koadiutor?

Salezjanin Laik czy Koadiutor, podobnie jak Kapłan, składa trzy śluby: Ubóstwa, Czystości i Posłuszeństwa. Żyje we wspólnocie z innymi Współbraćmi Salezjanami i przeżywa to samo posłannictwo w służbie młodzieży, wzorując swoje życie na Chrystusie Dobrym Pasterzu i czyniąc swoim system Ks. Bosko na polu wychowawczym. Różnica polega na tym, że swoją pracę realizuje przede wszystkim w działalności o charakterze świeckim. Oto niektóre pola, na których Salezjanin Koadiutor najbardziej rozwija swoje powołanie: wychowawca, lekarz, profesor, ekspert rolniczy, dyrektor projektów na rzecz rozwoju, administrator, księgowy, katecheta, przewodnik harcerski, publicysta, bibliotekarz, architekt, technik informatyczny, trener sportowy, muzyk itd. Obecnie na świecie jest 2000 Salezjanów Koadiutorów.

Czym szczególnym odznacza się Salezjanin Kapłan?

Podobnie jak Współbrat Koadiutor, Salezjanin Kapłan składa trzy śluby: Czystości, Ubóstwa i Posłuszeństwa i żyje we wspólnocie z innymi Salezjanami i poświęca swoje życia w służbie młodzieży, kształtując swoje życie na przykładzie Chrystusa Dobrego Pasterza, idąc za przykładem i realizując charyzmat św. Jana Bosko na polu wychowania. W odróżnieniu od Salezjanina Koadiutora, Kapłan oddaje się w sposób szczególny swojej Posłudze Kapłańskiej: głosi Ewangelię i udziela sakramentów.

Jak można stać się czy zostać Salezjaninem?

Po rozeznaniu swojego powołania, aby stać się Salezjaninem Księdza Bosko, trzeba przebyć niektóre fazy czy sukcesywne momenty:
– Prenowicjat, aby pogłębić opcję początkowego powołania i przygotować się do nowicjatu;
– Nowicjat: jako początek doświadczenia zakonnego;
– Postnowicjat: który pomaga wzrastać w integracji wiary, kultury i życia;
– Asystencja Praktyczna: która dąży do wypracowania własnej syntezy w żywotnej i intensywnej konfrontacji z działalnością salezjańską;
– Formacja specyficzna, która dopełnia formację początkową, i która w przypadku seminarzystów trwa aż do przyjęcia święceń kapłańskich;
– Okres przygotowania do profesji wieczystej, który poprzez weryfikację dojrzałości duchowej, jaka jest wymagana, prowadzi do definitywnego zobowiązania (Ratio 311).

Jaki czas jest potrzebny, aby zostać Salezjaninem?

Zaczyna się od prenowicjatu, a na złożeniu ślubów wieczystych kończy, jest to moment stania się Członkiem Zgromadzenia Salezjańskiego – trwa to około 7 lat. Salezjanin Kapłan – otrzymuje święcenia kapłańskie zwyczajnie cztery lata po złożeniu profesji wieczystej.

Jakie są oznaki rozeznania powołania salezjańskiego?

Oto niektóre ze znaczących oznak powołania salezjańskiego:
– wielkie pragnienie naśladowania Chrystusa bardziej z bliska;
– gotowość do poświęcenia się Panu na całe życie;
– prawdziwa miłość do młodzieży i pragnienie służby młodym, zwłaszcza najuboższym;
– duch wspaniałomyślności i ofiary oraz wola pokonywania przeszkód życia;
– umiejętność życia we wspólnocie i dzielenia wszystkiego ze współbraćmi;
– postawa optymizmu, kreatywności i inicjatywy.

Jakie są minimalne wymogi, by zostać Salezjaninem?

Oto minimalne wymogi, by jakaś osoba mogła zostać Salezjaninem:
– wiek 18 lat;
– katolik;
– ukończenie szkoły średniej;
– dobre zdrowie i dobry charakter.
Istnieją także inne wymogi, ale te zależą od poszczególnych Inspektorii.

A kobiety? Czy mogą zostać Salezjankami Księdza Bosko?

Nie. Ale mogą należeć do Zgromadzenia Sióstr, które nazywają się Córkami Maryi Wspomożycielki – skrót: CMW (FMA).

Kim są CMW?

Ksiądz Bosko wraz ze św. Marią Dominiką Mazzarello, założył Córki Maryi Wspomożycielki, inaczej CMW, w 1872 r. Chociaż stanowią osobną jednostkę prawną, dzielą tego samego ducha, charyzmat i posłannictwo Salezjanów Księdza Bosko. Ich specyficznym polem pracy jest wychowanie dziewcząt i młodych kobiet, zwłaszcza najbiedniejszych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.cgfmanet.org.

A osoby zamężne i żonate? Czy małżonkowie mogą dzielić ducha i posłannictwo salezjańskie?

Tak, mogą. Oprócz SDB i CMW ksiądz Bosko założył stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich. Są to świeccy, samotni lub małżonkowie, którzy publicznie przyrzekają, że będą żyć charyzmatem i duchowością salezjańską w swoim życiu codziennym. Starają się być katolikami wiernymi i zaangażowanymi, idąc za powołaniem salezjańskim. Więcej informacji w tym względzie na stronie: cooperatori.sdb.org.

Czy jeśli jestem byłym wychowankiem Salezjanów lub Córek Maryi Wspomożycielki, mogę uczestniczyć w posłannictwie Księdza Bosko?

Ks. Bosko był bardzo szczęśliwy, że mógł mieć za współpracowników swoich byłych wychowanków w posłannictwie na rzecz młodzieży ubogiej, po tym jak ci opuścili instytucje wychowawcze i weszli w świat pracy. Dzięki inicjatywie jednego z byłych wychowanków, Carlo Gastaniego, ujrzał realizację tego pragnienia. Zrodziła się Światowa Federacja Byłych Wychowanków Księdza Bosko. Konfederacja ta ma dwoje ramion – gałąź męską i żeńską. Obie są uznane jako światowe stowarzyszenia cywilne. Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich byłych wychowanków Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki. Więcej informacji pod adresem exallievi@sdb.org – jeżeli jesteś byłym wychowankiem salezjanów – i g.eramo@tiscalinet.it – jeżeli jesteś byłą wychowanką CMW.


Mogę być Salezjaninem Konsekrowanym i żyć w świecie, nie przebywając we wspólnocie?

Tak. Można złożyć trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz żyć własnym życiem w świecie. Kobiety, które decydują się żyć takim stylem, nazywają się Ochotniczkami Księdza Bosko (VDB) – więcej informacji na stronie: www.volontariedonbosco.org. W przypadku mężczyzn – ci nazywają się Ochotnikami z Księdzem Bosko (CDB); więcej informacji: www.volontaricondonbosco.org

Jeżeli nie jestem katolikiem, czy także mogę dzielić posłannictwo Księdza Bosko?

Są tysiące osób z całego świata, które nie są katolikami, a pomimo to blisko współpracują w ramach posłannictwa Księdza Bosko. Niektórzy z byłych wychowanków mogą być zapisani do Konfederacji, a inni nie. Jeszcze inni są członkami, ponieważ pracują w Instytucjach Salezjańskich, robiąc to, co mogą robić najlepiej, a za swoją usługę są wynagradzani. A jeszcze inni oddają wspaniałomyślnie swój czas i talenty po to, aby stworzyć środowisko bardziej zdrowe dla ludzi młodych w krajach, w których żyją. Współpraca w ramach posłannictwa Księdza Bosko jest otwartym zaproszeniem dla tych wszystkich, którzy wierzą w rozwój wychowawczy młodzieży. Jeżeli chcesz zaangażować się w tę służbę: skontaktuj się z najbliższą instytucją salezjańską w celu uzyskania bliższych informacji.

Jakie inne grupy wchodzą w skład Rodziny Salezjańskiej na świecie?

Oficjalnie na świecie istnieje 28 grup, które należą do Rodziny Salezjańskiej: łącznie z SDB i CMW, Salezjanami Współpracownikami i dwoma gałęziami Konfederacji Byłych Wychowanków. Charyzmat ks. Bosko nie przestaje inspirować osób dobrej woli. Jest innych 27 grup, które chciałyby należeć do Rodziny Salezjańskiej. Kompletna lista w dziale: Członkowie Rodziny Salezjańskiej.

Dodano:  16.08.2017 r.  
linia

Salezjański festiwal młodzieży Campo Bosco 2017 w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Zapraszamy w dniach 24 – 27 sierpnia 2017 do Czerwińska nad Wisłą na salezjański festiwal młodzieży Campo Bosco. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: „ Urodzeni by się nie bać”
Campo Bosco jest wydarzeniem formacyjnym i jako takie wpisuje się w tworzenie kultury powołaniowej. Tegoroczne hasło „Urodzeni, by się nie bać”, nawiązuję do 75. rocznicy męczeńskiej śmierci naszych wychowanków z poznańskiego oratorium.

Szczegóły http://www.campo.bosko.pl/

Campo Bosco to cykliczne spotkania młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do Czerwińska, aby wspólnie się modlić, bawić i rozwijać, a wszystko to w duchu Św. Jana Bosko
Campo Bosco to modlitwa, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty i zabawa.
Campo Bosco to... najlepiej przyjechać i przekonać się osobiście.

Zgłoszenia na CAMPO BOSCO

Pełny program spotkania, listę warsztatów, jakie odbędą się podczas Campo Bosco znajdziecie w załączniku i plakat promocyjny https://goo.gl/evuTPS ]. Wszelkie szczegóły programu oraz formularz zgłoszeń na warsztaty znajdują się również na stronie festiwalu: campo.bosko.pl i naszym profilu fejsbukowym.
Wymagane ukończone 16 lat (osoby niepełnoletnie rejestrowane są jedynie z opiekunem prawnym).
Zakwaterowanie pod namiotami (własnymi).
Udział w warsztatach, koncertach, konferencjach dla zarejestrowanych uczestników Campo Bosco jest nieodpłatny.
Aby zgłosić uczestnictwo grupy, bądź osoby indywidualnej pobierz kartę zgłoszeniową: http://www.campo.bosko.pl/zgloszenia/ ; campo.bosko@gmail.com

Organizatorem Campo Bosco jest:

Ośrodek Młodzieżowo - Powołaniowy EMAUS
09-150 Czerwińsk nad Wisłą • ul. Klasztorna 23
e-mail: emaus@salezjanie.pl
św. Stanisława Kostki
87 1600 1462 1846 1832 2000 0007

Za realizacje i koordynacje projektu Campo Bosco odpowiada:
Ks. Przemysław Kawecki SDB - Ośrodek EMAUS
e-mail: kawasdb@poczta.onet.pl

Uczestnicy festiwalu Campo Bosco w dniu przyjazdu opłacają składkę w wysokości 60 zł, która obejmuje: festiwalową koszulkę, smycz, identyfikator,częściowe wyżywienie (pieczywo rano i wieczorem, jeden ciepły posiłek np. bigos, grochówka) oraz korzystanie z sanitariatów (WC i prysznice).


PROGRAM CAMPO BOSCO:

CAMPO BOSCO 2017

Urodzeni, by się nie bać

Piękni, młodzi, dwudziestoletni – 24 sierpnia 1942 roku poszli na śmierć jak na spacer, jak na spotkanie z kimś najbliższym. Męczennicy z Poznania. Trafili do niemieckich więzień za walką o niepodległą Polskę. Wyniesieni na ołtarze za postawę, jaką przyjęli wobec napotkanych trudności. W piekle na ziemi, jakim były niemieckie więzienia i obozy, w których przebywali, starali się wprowadzać radosną, pełną nadziei duchowość św. Jana Bosko. Nawet perspektywa gilotyny nie była w stanie ich złamać. W obliczu śmierci nie stracili wiary. Ich postawa przed śmiercią sprawiła, że kapelan więzienia w Dreźnie, który podczas wojny odprowadził ponad tysiąc trzysta osób na śmierć, zapisał na kartce papieru, że odprowadził młodych, świętych ludzi z Polski na śmierć (ut homines sancti). Z wiarą w życie wieczne i nadzieją na spotkanie z najbliższymi w niebie oddali swe młode życie Bogu i Ojczyźnie. Nieśmiertelni! Niezłomni! Urodzeni, by się nie bać!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY24 SIERPNIA – CZWARTEK

17:30 Kolacja

19:00 Oficjalne otwarcie Festiwalu Campo Bosco 2017

19:30 Koncert zespołu MUODE KOTY

MUODE KOTY to świeża krew na chrześcijańskiej scenie. To chłopaki, którzy przyznają się do Jezusa, co więcej, chcą Go uwielbiać przy pomocy rapu.

21:00 Spektakl pt. Tutaj jest Dobrze (reż. Sylwia Gajewska) – TEATR BEZ NAZWY

21:45 Urodzeni by się nie bać! – modlitwa o rozeznanie drogi życia za wstawiennictwem błogosławionej Poznańskiej Piątki.

Modlitwa będzie miała formę procesji z zapalonymi zniczami. Kobiety idą w procesji do figury Matki Bożej, panowie do pomnika św. Jana Bosko. Zapalony znicz jest z jednej strony formą oddania czci błogosławionym Oratorianom, z drugiej – widocznym znakiem naszej modlitwy o rozeznanie drogi życia, o rozeznanie powołania.

0.00 Cisza nocnaSTREFA 18+

Wieczorami w strefie 18+ przebywają osoby, które ukończyły 18. rok życia. Osoby te będą posiadały specjalne identyfikatory.

23:00 Uroczyste otwarcie

Spektakl pt. Towarzyszki (reż. Adam Łoniewski) – TEATR SIRENE

Dwie kobiety i mężczyzna, splątani wspólnymi losami pełnymi tajemnic, niedomówień i kłamstw, zostają wrzuceni w rzeczywistość głębokiego PRL-u. Na tle niezwykłych przemian gospodarczych i kulturowych rozgrywa się ich cichy dramat. Kobiety odkrywają powoli prawdę o sobie, swojej kobiecości i trudzie życia. Pokaleczone i nieumiejące poradzić sobie z odrzuceniem, próbują rozliczyć się z przeszłością, uwolnić od niej.

Towarzyszki to spektakl o wybaczaniu. Towarzyszki to rodzaj hołdu złożony naszym mamom, których losy splotły się z najnowszą historią Polski, często w iście śmiertelnym uścisku. Hołdu złożonego "Matkom Polkom" do dziś zawieszonym gdzieś pomiędzy PRL-em a czasem po ‘89.

Ten spektakl to prosta, poruszająca historia o miłości. Opowieść o dwóch młodych dziewczynach – Marcie i Dorocie, ich wspinaniu się, przepoczwarzaniu i badaniu sobą "drżenia tamtych czasów". Towarzyszki to spektakl-podróż. Opowieść utkana z listów, wspomnień, zapisków i opowieści mojej mamy, która pewnie nigdy nie przypuszczała, że jej gromadzone przez lata listy od męża będą punktem wyjścia do naszego spektaklu.

Po spektaklu dyskusja panelowa z aktorami i reżyserem sztuki.25 SIERPNIA – PIĄTEK

Before I die – ĆWICZENIE DOBREJ ŚMIERCI


8:00 Pobudka


8:30 Modlitwy poranne: Lectio divina – ks. Przemek Kawecki SDB


9:00 Śniadanie


10:00 I blok panelowy


Na poszczególne konferencje będzie można zapisać się w czwartek, tuż po dokonaniu rejestracji na polu Campo Bosco.


STREFA NORMAL (sala teatralna)


10:00 Jak poradzić sobie z lękiem przed śmiercią? – ko. KKarol Domagała SDB (sala teatralna)


11:00 Spektakl pt. Śmierć to zdrowie – TEATR BEZ NAZWY (sala teatralna)


STREFA 18+ (stodoła)


10:00 - Tremendum. Kategoria, której świat boi się i której chce.


Prelekcja o tym, jak człowiek przekroczył nieprzekraczalne, czyli jak ze świętego czasu śmierci uczynił spektakl godny pożałowania. Człowiek zawsze starał się oswoić śmierć, była ona przecież towarzyszką jego życia. Tak oto po cierpieniu Auschwitz i doświadczeniu Gułagu człowiek, niepozbierany ze sobą, postanowił śmierć sprzedać.


dr Andrzej Guzowski – jeszcze młody, ale już doświadczony przez życie nauczyciel akademicki, były dokumentalista, reportażysta Polskiego Radia Białystok. Pracuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jego główne zainteresowania naukowe to tanatologia i pasjologia (nauka o cierpieniu) w ujęciu antropologicznym. Odniesieniem w pracy jest zawsze kategoria Najwyższa, bo – jak sam uważa – zawsze warto jest mieć do czego się odnieść. Człowiek niepokorny, bo – jak mawiał wybitny prawosławny teolog Jerzy Klinger: "Nie opłaca się być letnim w refleksji teologicznej".11:00 - Triumf śmierci? Śmierć w sztuce europejskiej.


Personifikacja śmierci pojawia się w sztuce prawie wszystkich epok. Zazwyczaj jest odrażająca i straszna, często groteskowa i śmieszna, ale bywa też piękna, a nawet pociągająca. Niekiedy jest mężczyzną, innym razem kobietą, a czasami trudno określić jej płeć. Są miejsca i czasy, w których jej wyobrażeń jest szczególnie dużo. Jest też jedna epoka, w której w ogóle jej nie ma...


dr Anna Głowa – pracuje w Katedrze Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zajmuje się epokami, od których wszystko w sztuce europejskiej się zaczęło – sztuką starożytną i wczesnochrześcijańską, a także tradycją antyczną w późniejszych epokach.


SCENA GŁÓWNA


12:15 Misiek Koterski – „Dzień świra” i droga krzyżowa


Misiek Koterski to postać, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. A jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, powinien zobaczyć takie filmy jak „Dzień Świra” czy „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”. Nietuzinkowa postać o wyjątkowym poczuciu humoru i niepowtarzalnym stylu bycia. Podczas spotkania Michał opowie o tym, jak „prawdziwy świr” znalazł się na drodze krzyżowej i co z tego wynika.


13:30 Obiad15:00 Blok konferencji do wyboru

Wszystkie konferencje trwają 45 minut. Poszczególne wykłady będą rozpoczynały się o godz. 15:00 i 16:00. Każdy uczestnik powinien wybrać dwie prelekcje, w których weźmie udział.Ks. Przemek Solarski SDB – Obietnica życia wiecznego

Gdzie przebywamy po śmierci? Czy możemy decydować, gdzie trafimy? Czy w niebie spotkamy swoich bliskich? W niebie będziemy latali czy chodzili? Czy w niebie jest jedzenie?Ks. Jacek Szewczyk SDB – Świętych obcowanie

Czy z nieba można schodzić?Czy dla zmarłego można zrobić coś więcej niż modlitwa? Czy można obserwować bliskich ludzi z nieba?Ks. Piotr Szlufik SDB – Śmierć i co dalej?

O co chodzi w sądzie ostatecznym i co po nim następuje? Czy sąd ostateczny jest zaraz po śmierci? Co się dzieje z człowiekiem, który popełnia samobójstwo, ale przed śmiercią zaczyna tego żałować?Ko. Karol Domagała SDB (STREFA 18+) – Jak poradzić sobie ze śmiercią?

Dlaczego boimy się śmierci? Jak zachowałbyś się wobec przyjaciela, któremu zostało kilka-, kilkanaście lat życia? Co w sytuacji, kiedy osoba, która nadaje sens naszemu życiu, odchodzi, a naszym jedynym pragnieniem staje się ponowne spotkanie z nią „w zaświatach”? Jak otrząsnąć się po śmierci bliskiej osoby?Ks. Piotr Wyszyński SDB – Co Biblia mówi o życiu po śmierci?

Jaką postawę powinno się przyjąć wobec śmierci? Co zrobić, żeby nie bać się śmierci i czy należy jej się bać? Gdzie był Jezus, kiedy umarł?Ks. Tomasz Łukaszuk SDB – Otarłem się o śmierć… Z pamiętnika misjonarza

Czy praca na misjach jest niebezpieczna? Czy warto poświęcić swoje życie dla innych? Jak radzą sobie ze śmiercią ludzie na Czarnym Kontynencie?17:00 Paweł Domagała – Opowiem Ci o mnie…

Polski aktor i wokalista. W listopadzie 2016 ukazała się jego debiutancka płyta pt. Opowiem Ci o mnie. W jednym z wywiadów na temat życia rodzinnego deklarował: „Jeśli za dwadzieścia lat na rozmowę z dziennikarzem przyjadę motocyklem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, by publicznie mnie rozliczyć z moich wcześniejszych deklaracji”. Na Campo Bosco Paweł przybywa, aby opowiedzieć nieco o sobie. Może nawet zagra dwie, trzy piosenki.

18:30 Kolacja

20:00 Wieczór uwielbienia. Prowadzi ks. Przemek Kawecki SDB z zespołem Z POTRZEBY SERC

21:30 Eucharystia. Kazanie: Ćwiczenie dobrej śmierci – ks. Piotr Wyszyński SDB

0:00 Cisza nocnaSTREFA 18+ (stodoła)

Wieczorami w strefie 18+ przebywają osoby, które ukończyły 18. rok życia. Osoby te będą posiadały specjalne identyfikatory.

23:00 – Spektakl pt. Gra o niebo (reż. Marcin Wąsowski)

Spektakl pt. Gra o niebo to opowieść o tym, jak dziś rozumiemy męczeństwo, wierność i życie według wartości. To opowieść nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale o tym, co się wydarza. To opowieść o ludziach żyjących tu i teraz, o młodych wchodzących w życie, mierzących się ze światem, w którym coraz trudniej odróżnić to, co rzeczywiste, od tego, co wirtualne, prawdę od kłamstwa, dobro od zła. Twórcy spektaklu konfrontują widza z pytaniem o świętość – co dziś przez nią rozumiemy? Niebo – czy jest cenniejsze od życia? Śmierć – koniec czy początek?

Odnosząc się do historii Piątki Poznańskiej, snujemy ciekawe, interaktywne i energetyczne opowiadanie o nas samych. Nasi bohaterowie to Błogosławieni, jak i ludzie żyjący współcześnie, którzy przyjmują różne postawy wobec świętości: szacunek, zachwyt, obojętność, niezrozumienie...

Marcin Wąsowski, reżyser spektaklu.

Twórcami i wykonawcami spektaklu są: Mariusz Kozubek, Marcin Wąsowski i Piotr Solorz – twórcy teatru religijnego związani z Teatrem Franciszka z Katowic, Teatrem ITP z Lublina oraz Teatrem A z Gliwic.

Gra o niebo to kameralny spektakl muzyczny. Spektakl dla młodych. Spektakl o młodych.

Po spektaklu dyskusja panelowa z aktorami i reżyserem sztuki.

26 SIERPNIA – SOBOTA

High five for Life!8:00 Pobudka

8:30 Modlitwy poranne: Lectio divina – ks. Przemek Kawecki SDB

9:00 Śniadanie

10:00 II blok panelowy:

Na poszczególne konferencje będzie można zapisać się w czwartek, tuż po dokonaniu rejestracji na polu Campo Bosco.SCENA GŁÓWNA

10.00 – KaeN

Polski raper, znany jako człowiek w masce. Jakiś czas temu zdjął maskę i rozpoczął nowy etap w swojej karierze. W jednym z wywiadów przyznał, że pożegnał się z alkoholem i narkotykami, które rujnowały jego życie. Powiedział: „Nie mogę się złamać, bo wiem, co mnie tam czeka. W wieku 15 lat ruszyłem w tango i zatrzymałem się dopiero kończąc 26. Wiem, co mnie tam czeka. Wiem, jakie osoby spotkam na swojej drodze, jeśli wrócę do tego. Przeżyłem to, żyłem w tym tyle lat. Nie chcę tam być. Gdybym się złamał, gościłbym w dziwnych miejscach. Mam zbyt fajne życie, zbyt szanuję ludzi, którzy są teraz przy mnie, żeby zawieść ich zaufanie i tak naprawdę napluć samemu sobie w twarz.

Spotkanie z KaeN-em będzie ciekawą opowieścią o życiu w masce i bez maski.

11.00 - Dobromir MAK Makowski

Pedagog i nauczyciel wychowania fizycznego, który mieszka w Pabianicach z żoną i z dziećmi. Jest autorem projektu RAPpedagogia, który jest realizowany od 2010 roku i dotarł do kilkuset szkół na terenie całej Polski. Dobromir opowie o swoim przejściu ze śmierci do życia.STREFA 18+

10.00 – Agata Kulesza i Marcin Figurski

Agata Kulesza jest aktualnie jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. W serwisach internetowych można przeczytać o niej: „Pierwszy raz głośno zrobiło się o aktorce, kiedy wzięła udział w „Tańcu z Gwiazdami”. Wszyscy na długo zapamiętają jej piękny gest – wygrane luksusowe Porsche aktorka przekazała Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Kiedy inne koleżanki ze studiów robiły zawrotną karierę, ją wspierał mąż. Marcin Figurski powtarzał jej przez lata: los się jeszcze odwróci”.

11:00 Tomek Oświeciński

Tomek Oświeciński – trener fitness, aktor oraz celebryta. Jedna z ciekawszych karier w polskim świecie filmowym. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jego życie kryje wiele tajemnic. Dotarliśmy do historii z przeszłości Tomasza Oświecińskiego – to gotowy scenariusz na film. Film kryminalny. – Ludzie uważali, że jestem gangsterem. Dzisiaj odkupiłem już swoje winy i odciąłem się od przeszłości – mówił w jednym z wywiadów. – Kiedy zacząłem być rozpoznawalny, to postanowiłem spotykać się z trudną młodzieżą. Dlaczego? Kiedyś sam byłem chuliganem, a mnie nikt nie pomógł. Nie miałem okazji spotkać się z kimś, kto by mi pokazał, że można w życiu wybrać inną drogę.

12:30 Eucharystia

13:30 Obiad

15:00 Warsztaty

18.30 – KolacjaKoncerty

19:30 Support – Beat IT!

20:00 The King’s Road

Młody, świeży zespół z Gdańska. O sobie mówią: „Chodziliśmy do tej samej szkoły. Każdy z nas kształcił się w Szkole muzycznej II st. w Gdańsku. Zaczęliśmy się spotykać na ul. Mariackiej i grać przy restauracji różne muzyczne covery. W pewnym momencie zaczęło to nawet fajnie brzmieć. Można powiedzieć, że udało nam się stworzyć oryginalny styl muzyczny. Bardzo lubimy grać i sprawia nam to ogromną radość”.

21:30 Muzyczni Czarodzieje

Muzyczni Czarodzieje tworzą profesjonalni muzycy, grający od wielu lat w zespołach rockowych i reggae oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie. Tym, co sprawia, że ten zespół jest wyjątkowy, jest poziom wykonywanej muzyki. Śpiewają tylko niepełnosprawni, o miłości i chęci bycia sobą.STREFA 18+ (stodoła)

23:00 „Outcasts – Szare Anioły” - projekcja filmu i spotkanie autorskie

Jest to film opowiadający o pomocy, jaką niosą najuboższym ludziom oo. Franciszkanie27 SIERPNIA - NIEDZIELA – ut homines sancti!

8:30 Pobudka

9:00 Śniadanie

10:00 Festiwal talentów – podsumowanie warsztatów

11:30 Eucharystia. Śluby wieczyste salezjanów: Michała Słojewskiego, Akacjusza Cybulskiego i Józefa Łysika

13:30 Obiad, sprzątanie, rozjazd

Dodano:  16.08.2017 r.  
linia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Czerwińsku nad Wisłą

foto

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą porządek Mszy Św: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 / suma odpustowa w na ołtarzu polowym połączona z dożynkami dekanatu wyszogrodzkiego/ oraz 17.00.
Delegacje z wieńcami już od godz. 11.45 ustawiają się przed ołtarzem polowym.
Kazanie odpustowe wygłosi Dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie Ks. Jacek Zdzieborski SDB.
O godz. 16.30 nabożeństwo różańcowe.
Serdecznie zapraszamy Parafian, Pielgrzymów i Sympatyków Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku nad Wisłą.

W polskiej tradycji uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwana jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się podczas każdej Mszy Św. w tym dniu kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Poświęcone zioła za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy dekanatu wyszogrodzkiego tego dnia dziękują również Bogu za plony ziemi, owoców i ziarna, które zebrali z pól.


(Dekoracje kwiatowe w Bazylice Zwiastowania NMP: Teresa i Zofia Pietrzak oraz Milena Januszewska)

*******************************************************************
Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison,
Chryste eleison.
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami.
O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie, módl się za nami.
O Maryjo, która przy śmierci najukochańszy Syn Twój odwiedził, módl się za nami.
O Maryjo, któraś najczystsza dusze swoja w ręce Stworzyciela Twego oddala, módl się za nami.
O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem Boskim, módl się za nami.
O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów, módl się za nami.
O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, módl się za nami.
O Maryjo, wzięta z dusza i ciałem do nieba, módl się za nami.
Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od śmierci w grzechu, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez błogosławione Zaśniecie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez radosne Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez chwalebne Twe przyjście do nieba, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Ukoronowanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwale, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas we wszystkich naszych utrapieniach pocieszać i wspomagać raczyła, wysłuchaj nas.
Abyś odstępu złych duchów bronić raczyła, wysłuchaj nas.
Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła, wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ja do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ja najwyższa chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

**************************************************************
O Niepokalana Dziewico, Matko Boga i ludzi! Wierzymy całą mocą w Twoje chwalebne, z duszą i ciałem, wyniesienie do nieba, gdzie jako Królową pozdrawiają Cię wszystkie chóry anielskie i wszystkie zastępy Świętych. Do tych głosów i my się przyłączamy, by wielbić i sławić Boga, który Cię wywyższył ponad wszystkie stworzenia swoje. Chcemy i my przynieść Ci w ofierze dań naszej pobożności i naszej miłości.
Jesteśmy przekonani, że oczy Twoje, które z macierzyńską troskliwością obejmowały tutaj na ziemi postać pokornego i cierpiącego Jezusa, teraz w niebie cieszą się widokiem chwalebnego człowieczeństwa Słowa przedwiecznego i że radość Twoja z bezpośredniego oglądania Przenajświętszej i czci najgodniejszej Trójcy budzi w sercu Twoim najwyższe i uszczęśliwiające upojenie. My zaś, grzechem obarczeni, którym ciało gasi wszelki polot ducha, pokornie Cię błagamy o oczyszczenie zmysłów naszych, byśmy potrafili już tu na ziemi kosztować Boga, i tylko Boga samego, w piękności Jego stworzeń.
Ufamy niewzruszenie, że Twoje miłosierne spojrzenie spocznie na naszych troskach i na naszych utrapieniach, że obejmie nasze zmagania i nasze słabości; niech wargi Twoje rozjaśnią się uśmiechem na widok naszych radości i naszych zwycięstw. Obyś mogła usłyszeć z ust Jezusowych o każdym z nas słowa, wypowiedziane niegdyś o umiłowanym uczniu Chrystusowym: „Oto syn Twój”, my zaś, którzy wzywamy Cię jako Matkę naszą, obierzemy sobie Ciebie jak św. Jan za przewodniczkę, wspomożycielkę i pocieszycielkę naszego życia.
Z tej ziemi, na której odbywamy pielgrzymkę, umocnieni wiarą w przyszłe zmartwychwstanie, podnosimy wzrok nasz do Ciebie, życie nasze, słodyczy i nadziejo nasza. Pociągnij nas ku sobie powabem Twojego słowa i pokaż nam kiedyś, po naszym wygnaniu, Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo

(Pius XII).

Dodano:  12.08.2017 r.  
linia

Procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej Pocieszenia 14.08.2017 r.

foto

Serdecznie zapraszamy w wigilię uroczystości odpustowych Wniebowzięcia NMP na uroczystą procesję różańcową z obrazem Matki Bożej Pocieszenia po malowniczych uliczkach Czerwińska nad Wisłą. Procesję poprzedzi Msza Św. sprawowania w intencji Parafian i Pielgrzymów o godz. 18.00 w Bazylice Zwiastowania NMP. Prosimy o zabranie świec. Druhów Strażaków prosimy o pomoc w zabezpieczeniu trasy procesji różańcowej.

Modlitwa do Matki Bożej Wniebowziętej

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nas ludzi! Wierzymy z całą gorliwością naszej wiary w Twoje tryumfalne wzięcie z duszą i ciałem do niebios, gdzie zostałaś ogłoszona Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów Świętych. I my łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić Pana, który Cię wywyższył ponad wszystkie czyste stworzenia, aby ofiarować Ci żar naszej pobożności i miłości.

Wzrok Twój, który macierzyńsko pieścił pokorne i cierpiące człowieczeństwo Jezusa na ziemi, nasyca się w niebiosach widzeniem chwalebnego człowieczeństwa Mądrości Niestworzonej, radość Twej duszy w oglądaniu twarzą w twarz godnej uwielbienia Trójcy Przenajświętszej porusza Serce Twe uszczęśliwiającą tkliwością a my, nędzni grzesznicy, my, którym ciało obniża lot duszy, błagamy Cię, abyś oczyściła nasze zmysły, byśmy nauczyli się już tu na ziemi, kosztować Boga z cudów stworzenia. Amen.

Dodano:  12.08.2017 r.  
linia

Nabożeństwa Fatimskie w sanktuarium maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Serdecznie zapraszamy do sanktuarium maryjnego w Czerwińsku nad Wisłą na nabożeństwa Fatimskie, które są odprawiane 13-ego dnia miesiąca od maja do października włącznie !
Z racji przypadającej w sierpniu niedzieli porządek będzie następujący. Początek o godz. 16.30 modlimy się podczas różańca w intencjach wynagradzających za wstawiennictwem M.B. Fatimskiej.
17.00 Msza św. a następnie procesja fatimska z figurą Matki Bożej po ogrodach klasztornych! Prosimy na procesję o zabranie świec.
Maryjo, Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat!

MODLITWY FATIMSKIE

Modlitwa Anioła do odmawiania po każdej dziesiątce Różańca św.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwa wynagradzająca

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen.

Modlitwa wynagradzająca

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają.

Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiar)

O Jezu z miłości ku Tobie i dla nawrócenia grzeszników, pragnę Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi.


ABC objawień fatimskich. Co każdy katolik powinien wiedzieć.

Skąd pochodzi nazwa Fatima? Jak wyglądał cud słońca? Czego dotyczyły trzy tajemnice fatimskie? Przypominamy najważniejsze fakty.

W portugalskiej Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku Matka Boża sześć razy objawiła się trójce małych dzieci: Łucji (10 lat), jej kuzynowi Franciszkowi (9 lat) i Hiacyncie (7 lat).

Skąd pochodzi nazwa Fatima?

W VIII wieku Półwysep Iberyjski został opanowany przez muzułmanów. Dopiero w XII wieku Portugalczykom udało się wyswobodzić od panowania wroga. Gdy Maurowie opuszczali tereny Portugalii, rycerz chrześcijański Don Goncalo wziął do niewoli córkę księcia muzułmańskiego – Fatimę. Zakochał się w niej, zresztą z wzajemnością.
Fatima przyjęła chrzest, młodzi pobrali się. Po śmierci małżonki Don Goncalo wstąpił do zakonu cysterskiego, a miejsce pochówku żony nazwał Fatimą.

Prześladowania chrześcijan i początek objawień

Papież Benedykt XV zaniepokojony sytuacją na świecie rozpoczął inicjatywę nowenny o pokój na świecie. Rozpoczęła się ona 5 maja 1917 roku. W przedostatnim dniu jej odmawiania wydarzyło się coś niezwykłego.
13 maja 1917 roku Maryja po raz pierwszy ukazała się trojgu małym dzieciom. Wieść o objawieniu błyskawicznie się rozeszła. Ateistyczne władze Portugalii próbowały za wszelką cenę zamknąć usta dzieciom, by nie rozpowiadały o tym, że widziały Matkę Bożą. Nawet je na krótko aresztowano.

Cud słońca

13 lipca 1917 roku podczas kolejnego objawienia Maryja zapowiedziała spektakularny cud, który miał wydarzyć się w październiku: „Uczynię cud tak wielki, aby wszyscy uwierzyli, że objawienia te są prawdziwe”. Maryja wskazała konkretny czas i miejsce: Cova da Iria-Fatima.
Wydarzenie nagłośniono, by zdyskredytować dzieci i ich świadectwo. Nikt w to nie wierzył. 13 października 1917 roku zebrało się ponad 80 tys. ludzi, którzy pragnęli doświadczyć czegoś niezwykłego.
W pewnym momencie pojawił się odblask światła, a następnie pod skalnym dębem pojawiła się Matka Boża, która powiedziała dzieciom, że pragnie, by w tym miejscu wybudowano kaplicę ku Jej czci. Przedstawiła się jako Matka Boża Różańcowa. Poleciła wówczas odmawianie różańca i zapewniła, że niebawem wojna się skończy, a żołnierze, mężowie i ojcowie powrócą do swoich domów. Dokonały się cuda.
Maryja wyraziła ubolewanie: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony”. W tym czasie niebo zasłoniło się chmurami, a świadkowie mogli zobaczyć cud słońca, które oderwało się od ziemi, jakby miało w nią uderzyć. Pierwszy raz od momentu Zmartwychwstania Jezusa, Bóg dokonał takiego cudu.
Z czasem ateistyczne wpływy władzy zaczęły słabnąć. Wielu masonów doznało nawrócenia. Maryja w Fatimie przypomniała do czego prowadzi odrzucenie Boga. W jej orędziu powróciły słowa Jezusa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przypomniał o tym Jan Paweł II w przemówieniu 13 maja 1982 roku.

Wizja piekła w pierwszej części tajemnicy

To, co zobaczyły dzieci 13 lipca 1917 roku zostało nazwane tajemnicą fatimską. Składa się ona z trzech części.
Pierwszą z nich była wizja piekła. Dzieci zobaczyły morze ognia, a w nim zanurzeni byli diabli i dusze ludzi potępionych, podobne do rozżarzonych węgli. Ze wszystkim stron spadały iskry, słychać było krzyki.

Druga część tajemnicy fatimskiej

Hiacynta tuż przed swoją śmiercią zwierzyła się jednej z sióstr, że Matka Boża oznajmiła jej, że najwięcej ludzi trafia do piekła przez grzechy nieczystości. One są odrzuceniem miłości i wyrazem egoizmu i pychy.
Maryja wskazała, że ratunkiem dla ludzi jest zadośćuczynienie za grzechy Jej Niepokalanemu Sercu. Pomocne są codzienne praktyki: modlitwa różańcowa, lektura Pisma Świętego, uczestnictwo w Eucharystii, sakrament pokuty.
Padło również ostrzeżenie o możliwości wybuchu kolejnej wojny światowej, jeśli ludzie się nie nawrócą. Mowa jest też o Rosji i poświęceniu jej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Trzecia część tajemnicy fatimskiej

Zrobiła największe wrażenie na dzieciach. Jak podała siostra Łucja, ta część miała być przeznaczona dla papieży. Ujawniła ją dopiero po namowach biskupa diecezji Leiria, w której znajduje się Fatima. Uznawana jest za jedną z najbardziej sekretnych.
Jej treść ujawnił Jan Paweł II 26 czerwca 2000 roku. Jest w niej mowa m.in. o białym kapłanie ginącym od kul z broni palnej i strzał z łuków. Niektórzy odnoszą ją do nieudanego zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku.
Wezwanie do nawrócenia wciąż aktualne
Naglące wołanie o nasze nawrócenie, pełne matczynej troski i miłości, jest wciąż aktualne. Fatimskie orędzie skierowane jest do każdego. Jest wezwaniem do pójścia drogą wiary i zaufania do szczęścia, jakie przygotował Bóg. /Anna Gębalska-Berekets /

Dodano:  09.08.2017 r.  
linia

Zaproszenie na " Czerwiński Różaniec Wiślany " 12.08.2017 r.

foto

„Czerwiński Różaniec Wiślany”
12 sierpnia 2017 r. /sobota/ zapraszamy na „Czerwiński Różaniec Wiślany”
Rozpoczniemy o godz. 14.00 od Wychódźca, aby zakończyć około godz. 16.30 na Bulwarze w Czerwińsku nad Wisłą.
Swoją obecność na tym wydarzeniu potwierdził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera z Płocka.
Serdecznie zapraszamy Parafian, Pielgrzymów a szczególnie Wodniaków do czynnego włączenia się w tą piękną modlitwę.
Prosimy o zachowanie na łodziach wymaganych przepisów bezpieczeństwa.

************************************

Czerwiński Różaniec Wiślany
niedziela, 30 lipca 2017 r.
– Jak się coś robi dla Matki Bożej, to wszystko się udaje – orzekli zgodnie uczestnicy Czerwińskiego Różańca Wiślanego, który pod wodzą ks. Łukasza Mastalerza, proboszcza najstarszej na Mazowszu bazyliki popłynął dzisiaj z modlitwą wodami majestatycznej, spokojnej i roziskrzonej w słońcu Wisły.
Parafia złożona z wiosek położonych nad rzeką pokazała dzisiaj, że na łódkach nie tylko się pracuje i nie tylko wypoczywa, ale też na łódkach można w niezwykłej wspólnocie spędzić niedzielne popołudnie.
Królowa Polskich Rzek ze swoim przybrzeżnym ludem, z rybakami i wodniakami złożyła wspaniały hołd Królowej Świata – Czerwińskiej Pani Mazowsza.
Na dwudziestu jeden łodziach modliła się wspólnie blisko setka uczestników, obecny był też salezjański prowincjał, czyli przełożony inspektorii warszawskiej ks. Andrzej Wujek, a najmłodszą żeglarką była czteroletnia Gabrysia z Warszawy, na łódce – tradycyjnej drewnianej łodzi rybaków wiślanych – z rodzicami i rodzeństwem.
Matka Boża jeszcze raz pokazała, z jaką siłą działa „ Jej” modlitwa, jak różaniec integruje ludzi i jaką jest potęgą.
A Tygodnik „Idziemy” też tam oczywiście był!

Barbara Sułek-Kowalska
Sekretarz redakcji tygodnika "Idziemy"


http://idziemy.pl/kosciol/czerwinski-rozaniec-wislany47186

Dodano:  09.08.2017 r.  
linia

Zaproszenie na Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą

foto

05 sierpnia 2017 r. w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „ Wieczernik Modlitwy”. Jest to nabożeństwo w intencji przybywających pielgrzymów. Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 10.00.

Posługę muzyczną podejmuje zespół muzyczny Wspólnoty Dusz Najmniejszych "Najmniejsi" z Łomianek.

www.echomaryi.eu

Zapraszamy również do słuchania Radia Konsolata:

www.konsolata.pl/radio

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
- Msza św. w intencji Pielgrzymów
- Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Przerwa na posiłek
- Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia
- Błogosławieństwo indywidualne

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:
- uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:
- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:
- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask

Dodano:  28.07.2017 r.  
linia
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29][30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]

Czytania na dziśGrudzień 2019
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Osób on line: 6
Jesteś 125432 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2019
© pphem
ww