pl enua filmfilm film film
banner

Aktualności

Czuwanie dziękczynno – błagalne w Bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Po konsultacji z Duszpasterską Radą Parafialną w ramach przygotowania do jubileuszu 50-lecia ogłoszenia naszego kościoła Bazyliką Mniejszą i modlitwy w intencji odbywającej się peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Rodzinach zapraszamy na czuwanie modlitewne w I-piątek miesiąca.

Porządek czuwania modlitewnego z piątku na sobotę /1- 2 grudnia 2017 r. / w Bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą przedstawia się następująco:

21.00 – Salezjanie

22.00 – Młodzież z Oratorium

23.00 – Chmielewo, Bolino, Wola, Wola Majdany

24.00 – Gawarzec Górny, Gawarzec Dolny, Stobiecin

0.00 – Stary Boguszyn i Nowy Boguszyn

1.00 – Garwolewo

2.00 – Wilkówiec, Wilkowuje, Zarębin

3.00 - Komsin, Parlin, Janikowo

4.00 – Sielec

5.00 – Zdziaraka, Praga

6.00 – CzerwińskADORACJA DZIĘKCZYNNO _ BŁAGALNA
„WIELBI DUSZA MOJA PANA”
UWIELBIENIE PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE!
Bazylika Zwiastowania NMP Czerwińsk nad Wisłą 1 grudnia 2017 r.


Pieśń eucharystyczna : „Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić”

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu,
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.

2.Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór,
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są,
Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą.
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy,
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

3.O niebo mojej duszy, najmilszy Jezu mój,
Dla mnie wśród ziemskiej suszy,
Tyś szcześcia pełen zdrój.
Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał,
W ołtarzu się jak w niebie, powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć,
Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.Jezu, Chlebie życia wiecznego, wierzymy w Ciebie i uwielbiamy Cię, przebywającego w tym tabernakulum i we wszystkich kościołach świata. Wielbimy Ciebie razem z tymi, którzy Cię wielbią, i kochamy Cię z tymi, którzy Ciebie kochają. Wielbimy Ciebie za tych, którzy Ciebie nie wielbią i kochamy Cię za tych, którzy Ciebie nie kochają.
Zbawicielu, choć skryłeś pod osłoną Chleba swój majestat, to zawsze jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który z miłości do ludzi stał się Człowiekiem. Dla naszego zbawienia umarłeś na krzyżu, zmartwychwstałeś trzeciego dnia, a gdy do końca wypełniłeś wolę Ojca wstąpiłeś do nieba.

Pieśń eucharystyczna: „U drzwi Twoich stoję Panie”

U drzwi Twoich stoję Panie!
Czekam na Twe zmiłowanie.

Który pod postacią chleba,
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

W tej Hostyi jest Bóg żywy,
Choć zakryty, lecz prawdziwy.

W tym Najświętszym Sakramencie,
Z nieba stawa w tym momencie.

Jak wielki cud Bóg uczynił,
Że chleb w ciało swe przemienil.

A nam pożywać zostawił,
Ażeby nas przez to zbawił.

Święty, Mocny, Nieśmiertelny,
W majestacie swym niezmierny.

Aniołowie się lękają,
Gdy na Jego twarz patrzają.

Wszyscy Niebiescy Duchowie,
Lękają się i królowie.

Niebo, ziemia ani morze,
Pojąć, co jest Bóg nie może.

Żaden z wojska anielskiego,
Nie dostąpi nigdy tego.

Czego człowiek dostępuje,
Ciało i Krew, gdy przyjmuje.

Jam nie godzien, Panie tego,
Abyś wszedł do serca mego.

Rzeknij tylko słowo swoje,
A tém zbawisz duszę moję.

Klaniam się Tobie samemu,
Bądź miłościw mnie grzesznemu.

Niechaj żyję z Tobą Panem,
Aż na wieki wieków.
AmenPanie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, w tym szczególnym czasie adoracji naszej miejscowości /wymienić………………./ pragniemy trwać przed Tobą razem z naszą Matką Bożą Pocieszenia, królującą w tym sanktuarium od ponad IV wieków
Maryjo, Matko Jezusa i nasza prosimy Cię pokornie, adoruj w tej nocy razem z nami Jezusa, którego przyjęłaś w swoje łono dziewicze, którego wydałaś na świat w Betlejem i z którym nierozerwalnie było związane całe Twoje ziemskie życie, a teraz przebywasz z Nim razem w chwale Ojca i wstawiasz się za nami.
Wierzymy, że nasz dar modlitwy podany Jezusowi Twoimi niepokalanymi dłońmi zostanie przez Niego przyjęty i uraduje Jego Boskie serce.

/Po każdym wezwaniu będziemy teraz powtarzać:/

Niech będzie chwała całej Trójcy Przenajświętszej.

Za Boży plan odkupienia, w którym Bóg przewidział specjalne miejsce dla Maryi.

Za jej cudowne, niepokalane poczęcie, dzięki czemu dusza Jej od samego początku jaśniała blaskiem świętości.

Za to, że w Jej Niepokalanym Sercu odnowiłeś naruszoną przez grzech pierworodny przyjaźń pomiędzy Bogiem i człowiekiem.

Za to, że uczyniłeś Maryję nową Ewą, do której nie miał dostępu szatan.

Za to, że stała się Ona Jutrzenką, zwiastującą blask wschodzącego Słońca - Jezusa, Syna Bożego.

Za to, że wybrałeś Jej dziewicze łono na swoje mieszkanie.

Za to, że właśnie przez Nią i w niej ziściło się proroctwo: „Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel.” (Iz 7,14).

Za to, że z Maryi, Ty Boży Synu wziąłeś ludzkie podobieństwo, dzięki czemu możemy się zwracać do Ciebie: Jezu Synu Maryi Panny.Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.
Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.


Pieśń maryjna : „Archanioł Boży Gabriel”

1. Archanioł Boży Gabryjel,
Posłan do Panny Maryi,
Z majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k'Niej:
Zdrowaś Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

2. Panna się wielce zdumiała,
Z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako Panna świątobliwa,
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: "Nie bój się, Maryja,
Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Nalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna."
Panie Jezu Chryste, kłaniamy się Tobie, który począłeś się w przeczystym łonie Dziewicy Maryi. To pod Jej sercem rozwijałeś się i wzrastałeś jak każde dziecko w łonie matki. Oczy Jej i cała uwaga były skupione na Tobie, kontemplowała Cię swoim najczystszym sercem.
Ona Cię zaniosła do św. Elżbiety swojej krewnej, która poznała w Niej Matkę Mesjasza i zawołała „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie, oto skoro głoś Twego pozdrowienia, zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie ”(Łk 1, 43-44).

Tam na progu domu Elżbiety nastąpiło spotkanie dwóch Matek – Maryi, Matki obiecanego Mesjasza i Elżbiety - matki, która w podeszłym wieku doznała łaski macierzyństwa, bo „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37).

Nastąpiło też spotkanie dwóch synów: tego, którego imię Archanioł Gabriel zapowiedział przy zwiastowaniu: „nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1,31) i tego, o którym Ojciec jego Zachariasz wyśpiewał po narodzeniu: „A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie” (Łk 1,77)

Maryja przybywając do Elżbiety, przyszła nie sama, nosiła przecież pod swoim sercem Jezusa - źródło wszelkich łask. Maryja jest zawsze tam, gdzie jest Jezus, a Jezus tam gdzie Maryja. Ona nas do Niego prowadzi, Ona wyprasza nam wszelkie łaski, Ona dzisiaj razem z nami adoruje Jezusa

Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza, naucz nas adorować Twojego Syna, rozważając tajemnice Jego ziemskiego życia, naucz nas adorować Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, naucz nas adorować Jezusa ukrytego w Tabernakulum naszego serca, naucz nas adorować Jezusa z którym możemy spotkać się w każdym człowieku.Po każdym wezwaniu będziemy teraz powtarzać: naucz nas adorować Jezusa

Maryjo, zadumana nad tajemnicą wcielenia Bożego Słowa naucz nas adorować Jezusa

Maryjo, wpatrzona w oblicze Dzieciątka Jezus, złożonego w żłobie.

Maryjo, ofiarująca Dziecię Jezus Bogu Najwyższemu w świątyni jerozolimskiej.

Maryjo, rozważająca w sercu słowa swego dwunastoletniego Syna.

Maryjo, kontemplująca oblicze Jezusa w codzienności nazaretańskiego życia.

Maryjo wsłuchana w każde słowo Swojego Syna.

Maryjo, trwająca przy Jezusie w Jego publicznej działalności.

Maryjo, współcierpiąca ze swoim Synem na Jego krzyżowej drodze.

Maryjo, współumierająca z Chrystusem konającym na krzyżu.

Maryjo radująca się chwałą Zmartwychwstania Pana.

Maryjo, wpatrzona nieustannie w jaśniejące blaskiem chwały oblicze Syna Bożego w królestwie niebieskim.

Pieśń maryjna : „Serdeczna Matko”

1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się zlituj, niech się nie tułamy.

2. Do kogóż mamy wzdychać, nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.

3. Zasłużyliśmy, to prawda przez złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości:
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

4. Ty masz za sobą najmilszego Syna,
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna:
Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
Łatwo Go skłonisz o Matko przemiła.

5. Dla Twego Serca wszystko Bóg uczyni,
Daruje plagi, choć człowiek zawini:
Jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie,
Gdy się skryć możem pod Twój płaszcz bezpiecznie.Błogosławiona Matko Zbawiciela świata, Matko łaski Bożej i miłosierdzia, do Twego Niepokalanego Serca z ufnością zanosimy błaganie: kieruj nami na wszystkich drogach naszych, błogosław nam w zajęciach, pocieszaj we wszystkich utrapieniach i cierpieniach, wspomagaj w naszych walkach i trudnościach, strzeż wśród niebezpieczeństw duszy i ciała, i zachowaj od wszelkiego zła

Wejrzyj szczególnie na naszą Ojczyznę i nasza czerwińską parafię - wyjednaj jej trwały pokój i bezpieczeństwo. Ufamy dobroci Twojego macierzyńskiego Serca. Wierzymy, ze Twój Syn wszystko uczyni, o co dla nas będziesz prosić, aby przez Ciebie był jeszcze bardziej uwielbiony teraz i na wieki.Dobry Jezu, przez wrażliwe na wszelki ból i nędzę Serce Twojej Najświętszej Matki, niech się objawia w dziejach Kościoła i każdego człowieka Twoja wielka miłość miłosierna i przebaczająca.
Prosimy Cię powtarzając po każdym wezwaniu: Niech się wstawia do Ciebie Matka Pocieszenia!
- Za prześladowany i dyskryminowany w niektórych krajach Kościół Chrystusowy Niech się wstawia do Ciebie Matka Pocieszenia
- Za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie odłączone od Kościoła powszechnego..
-Za Papieża Franciszka Pasterza przeciążonego odpowiedzialnością za losy Piotrowej Łodzi.
-Za biskupów, kapłanów, zakony, za ich duchowy i liczebny rozwój
-Za misje katolickie, za powołania kapłańskie i zakonne wśród tubylczej ludności..
-Za dzieci i młodzież pozbawioną opieki duchowej i pomocy materialnej..
-Za rodziców, wychowawców i pracowników służby zdrowia..
-Za pracowników nauki, profesorów i nauczycieli.
-Za ciężko pracujących i pozbawionych pracy..
-Za pogrążonych w mrokach niewiary i walczących ateistów.
-Za ludzi zniewolonych przez nałogi i konających grzeszników.
-Za szukających Boga i pragnących z Nim się pojednać..
-Za tych, którzy już odeszli do wieczności, a potrzebują jeszcze naszej pomocy.
-Za naszą czerwińska wspólnotę parafialna przeżywającą czas nawiedzenia
-Za wszystkich, którzy potrzebują miłosierdzia Boga.

Pieśń maryjna : „ Zawitaj Królowo”

Zawitaj Królowo różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj bez zmazy, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi ,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.
Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo !Matko różańcowa, Maryjo!

3 Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowa, śliczna Matko Boska.
Raju rozkosznego, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!RÓŻANIEC Tajemnice Bolesne - rozważania

I Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26,39).
Tak modlił się Chrystus w Ogrójcu na krótko przed swoją męką i śmiercią. Wzywał też apostołów i wszystkich nas, abyśmy z Nim czuwali, gdyż to jest jedyne zabezpieczenie przed upadkiem w godzinie pokusy i próby. "Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty" – brzmiały końcowe słowa modlitwy Chrystusa do Ojca.
Maryjo, przyczyń się za nami, abyśmy i my nauczyli się przyjmować we wszystkim wolę Ojca. Tylko tak bowiem dokonuje się zbawienie świata i nasze własne.
II Biczowanie Jezusa
Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).
Co chciał osiągnąć Piłat, skazując Jezusa na dodatkowe cierpienie, jakim była okrutna kara biczowania? Czy spodziewał się, że ocali Go od śmierci, że widok tak umęczonego Człowieka położy kres żądaniom tłumu, domagającego się śmierci Jezusa na krzyżu? Tak się jednak nie stało.
Jezu cierpiący i Maryjo, któraś współcierpiała, przepraszam za to, że zgadzam się niekiedy na zło wyrządzane bliźnim i na ich cierpienie, tłumacząc sobie, że w ten sposób mogę osiągnąć większe dobro i coś w ogóle ocalić. Przepraszam za moje Piłatowe umywanie rąk.
III Cierniem ukoronowanie Jezusa
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37).
Tak określił swoją misję Jezus, zapytany przez Piłata, czy jest królem. Ludzie nie zrozumieli tej misji, ani Jezusowej odpowiedzi. Przez ukoronowanie cierniową koroną zakpili sobie z Jego królewskiej godności Jednak odrzucony przez ludzi Król pozostaje nim nadal i to On przynosi zbuntowanej ludzkości zbawienie i pokój.
Maryjo, pomóż nam zrozumieć i doświadczyć w sercu, że Jezus – i tylko On – przynosi światu prawdę i nadzieję wiecznego życia.
IV Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34).
Te słowa Chrystusa stanowią zaproszenie skierowane do każdego człowieka, by krzyż swojej codzienności związał z krzyżem Zbawiciela. Wtedy wszystko nabiera nowego sensu i nowego znaczenia. Idę przez życie, niosąc swój krzyż, a obok mnie idzie mój brat i moja siostra, mój bliźni, i także dźwiga krzyż, może jeszcze cięższy.
Maryjo, bądź przy mnie, gdy staję wobec wyzwania, jakie stało się udziałem Szymona z Cyreny i Weroniki, by choć odrobinę ulgi i pomocy okazać mojemu bliźniemu. Bo to przecież oznaczają słowa: "Niech Mnie naśladuje".
V Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).
Zanim jednak nastąpił kres dramatu i z ust Jezusa padły ostatnie słowa: "Wykonało się", na wzgórzu Kalwarii dokonały się jeszcze inne ważne sprawy. "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią"– uczył nas z krzyża Zbawiciel. Do skruszonego złoczyńcy powiedział: "Dziś ze Mną będziesz w raju". A na koniec zostawił nam testament: "Niewiasto, oto syn Twój"; "Oto Matka twoja", powierzając macierzyńskiej opiece Maryi całą ludzkość i każdego z nas.
Maryjo, wstaw się za mną, by wydarzenia z Kalwarii nauczyły mnie przebaczania oraz miłości do Twojego Syna i Ciebie, Jego i mojej Matki. Bądź przy mnie w ostatniej godzinie, abym oddał swego ducha Ojcu w cieniu Jezusowego krzyża, żebym i ja mógł usłyszeć słowa nadziei: "będziesz ze Mną w raju".
LITANIA LORETAŃSKA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodziny
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.Modlitwa w czasie peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Rodzinach.

Matko Pocieszenia, Matko Chrystusa i Matko nasza, Ty znasz imię każdego człowieka, jego życie i jego historię, i każdego miłujesz macierzyńską miłością, która wypływa z samego serca Boga – Miłości. Maryjo, Pani Czerwińska, otaczaj miłością wszystkie rodziny i bądź obecna w każdym domu, w którym znajdzie się twój święty wizerunek. Broń nas od złych mocy, chroń przed pokusą samowystarczalności – zbytnią wiarą w nasze ludzkie siły i możliwości. Serca, małżonków, rodziców, dzieci, najbliższych, sąsiadów napełniaj duchem pokoju, życzliwości i wzajemnego przebaczenia. Prowadź po ścieżkach świętości – wytrwałej modlitwy, sumiennej pracy i wierności Sakramentom Kościoła. Broń jedności małżeństw! Chroń młodzież i dzieci, także te poczęte! Bądź źródłem męstwa w chwilach prób i doświadczeń! Niech łaska Twojego Syna, Jezusa Chrystusa spoczywa na nas teraz i na wieki wieków. Amen.

Pieśń maryjna „ Magnificat”

1. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego,
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
2. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
odtąd Błogosławioną mnie nazywać będą.
5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,
rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył.
10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego,
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia Swego.
11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,
Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem.
12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,
chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.


/ MODLITWA INDYWIDUALNA /
Na zakończenie Anioł Pański…

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


Dodano:  26.11.2017 r.  
linia

Zaproszenie na Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą

foto

02 grudnia 2017 r. w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „ Wieczernik Modlitwy”. Jest to nabożeństwo w intencji przybywających pielgrzymów.
Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i Uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 12.00.
Wieczernik Modlitwy poprowadzi Ks. Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Łukasz Mastalerz SDB z Czerwińska nad Wisłą

Posługę muzyczną podejmuje zespół muzyczny Wspólnoty Dusz Najmniejszych "Najmniejsi" z Łomianek.

www.echomaryi.eu

Zapraszamy również do słuchania Radia Konsolata:

www.konsolata.pl/radio

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
- Msza św. w intencji Pielgrzymów
- Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Przerwa na posiłek
- Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia
- Błogosławieństwo indywidualne

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:
- uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:
- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:
- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask

Dodano:  25.11.2017 r.  
linia

Wizyta modlitewna O. Johna Baptista Bashobora w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą.

foto

15 listopada 2017 roku /środa/ podczas cotygodniowej nowenny ku czci Matki Bożej Pocieszenia, odwiedził niespodziewanie nasze Sanktuarium Maryjne O. John Baptist Bashobora, ugandyjski kapłan-charyzmatyk znany z niezwykłych uzdolnień: uzdrowień, wypędzania złych duchów. Przybył do nas wraz z ks. dr Andrzejem Wujkiem SDB - Inspektorem (Prowincjałem) Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie oraz z siostrą Tomaszą Potrzebowską CSC, zaangażowaną w organizację rekolekcji charyzmatycznych w Polsce o. Johna Bashobory , w tym kilkudziesięciotysięcznych rekolekcji „Jezus na stadionie”.


Biografia O. John Bashobora.

O. John Baptist Bashobora urodził się 5 grudnia 1946 roku. W wieku 2 lat stracił ojca, ale nie wiedział o tym, gdyż jego wychowaniem zajął się jego wujek wraz ze swoją żoną, którzy nie powiedzieli mu, że nie są jego rodzicami. Aż do swoich święceń kapłańskich żył z tą nieświadomością myśląc, że ci, z którymi mieszka, to jego rodzice.
W dniu swoich święceń kapłańskich dowiedział się, że jego ojciec nie żyje, a jego matka, którą wypędzono po śmierci męża, mieszka teraz gdzie indziej. Okazało się, że to jego ciotka, ta, która go potem wychowywała, otruła jego ojca, gdyż była zazdrosna o miłość panującą w jego rodzinie, o to, że mały John był bardzo inteligentnym chłopcem, mądrzejszym od jej dzieci. Potem też próbowała otruć o.Johna, gdy był dzieckiem. Podała mu raz zatrutą owsiankę w naczyniu. Gdy mały John zrobił przed jedzeniem znak krzyża, naczynie rozpadło się na drobne kawałki. W dniu święceń kapłańskich ciotka podeszła do o.Johna i poprosiła, żeby wybaczył jej to, co zrobiła. Wybaczył jej w Imię Jezusa, spotkał się też ze swoją mamą, odzyskał rodzinę.

o.John poznał Jezusa bardzo wcześnie. Jako mały chłopiec w szkole podstawowej widział na ścianie obrazek Dzieciątka Jezus. Nie bardzo wiedział jeszcze kto to jest, ale z Biblii przeczytano mu, że to Dziecię wzrastało w mądrości, w latach i w łasce Bożej. A więc on też tak chciał wzrastać.

Gdy miał 7 lat katechista powiedział jemu i innym dzieciom, że są Ciałem Jezusa. A więc mały John zapytał Jezusa: „Skoro jesteśmy Twoim Ciałem, to czy możesz użyć mnie jako swoje narzędzie, że gdy dotknę ludzi, to oni będą uzdrowieni”? Jezus wysłuchał tej prośby.

W wieku 10 lat poszedł do niższego seminarium, by być jak Jezus. Nie chciał początkowo być księdzem, bo księża kojarzyli mu się tylko ze śmiercią. Ponieważ kapłanów w Ugandzie było wtedy niewielu, modlitwę w kościele prowadzili katechiści, a kapłan w jego wiosce pojawiał się prawie wyłącznie wtedy, gdy był wzywany do osoby umierającej, żeby udzielić jej sakramentu namaszczenia. A więc gdy przyjeżdżał kapłan, zawsze ktoś umierał. Wiedział też, że nie mógłby zostać księdzem, bo jego ojciec (czyli wujek) był poligamistą, miał drugą żonę, a synowie poligamistów nie mogli przyjmować święceń kapłańskich. Znalazł się jednak mądry kapłan, który zobaczył inteligencję i mądrość w tym chłopcu i pozwolił mu przejść do wyższego seminarium.

Od najmłodszych więc lat o.John był blisko Jezusa, zawsze traktował Go jak swojego największego przyjaciela. Czytał Biblię i próbował robić tak, jak w niej było napisane, np. pościł przez 40 dni jak Jezus. W dzieciństwie spotkał też dwóch księży z Kanady, którzy pracowali w Ugandzie i byli już wtedy zaangażowani w odnowę charyzmatyczną. Modlili się za chorych, głosili Słowo Boże z mocą. Zaraz po Soborze Watykańskim II ludzie nie rozumieli jeszcze charyzmatyków i myśląc, że to zielonoświątkowcy, odesłali tych kapłanów do domu.

Gdy o.John rozpoznał swoje powołanie kapłańskie postanowił wstąpić do pracującego w Ugandzie Zgromadzenia Świętego Krzyża i wyjechał do Indii, by tam odbyć nowicjat. Ponieważ już wtedy posługiwał modlitwą o uzdrowienie nie złożył tam ślubów, wrócił do Ugandy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. i został wysłany na studia do Rzymu. Podczas pobytu w Rzymie uzyskał doktorat z teologii duchowości. W Rzymie również przyłączył się do wspólnoty odnowy charyzmatycznej, wszedł głębiej w znajomość darów charyzmatycznych, poznał tam ludzi, którzy pomogli mu przyjąć to, czym Bóg go obdarzył i oddać się posłudze.

Po powrocie do Ugandy, widząc wiele sierot, założył pierwszy sierociniec. Sierot każdego roku przybywało, zaczął więc budować dla nich domy i szkoły, chcąc oprócz wychowania dać tym dzieciom dobrą edukację, by w przyszłości poradziły sobie w życiu dorosłym.

Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa w naszych sercach przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi. O. John jest nieustannie zanurzony w obecności Boga i napełniony Duchem Świętym, otrzymał potężne namaszczenie do służby w Kościele. W wielkiej pokorze posługuje wieloma charyzmatami, głosi rekolekcje ewangelizacyjne w wielu krajach świata, otwartym sercem odpowiada na każdą prośbę o modlitwę wstawienniczą, cały swój czas poświęca na rozszerzanie Królestwa Bożego.

Dodano:  15.11.2017 r.  
linia

Nocne czuwanie młodych w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą 08.12.2017 r.

foto

08 grudnia 2017 roku od godziny 20.00 Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, którego duszpasterzami są Salezjanie Ks. Bosko, pragnie zaprosić na cykliczne już spotkanie ludzi młodych (15+) wraz z duszpasterzami i wychowawcami w formie nocnych czuwań pt. MADE BY HEART – wychowanie jest sprawą serca. Konferencja tematyczna, spotkanie z zaproszonym gościem, wspólne uwielbienie z dobrą muzyką, czas na spowiedź i Eucharystię tworzyć będzie przestrzeń tego wydarzenia.
Wierzymy, że przyjazd młodych ludzi do Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą w tak wyjątkowy dzień jakim jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP będzie okazją do powierzenia Matce Chrystusa swoich trosk, życia, rodziny a zarazem przeżycia kilkugodzinnych rekolekcji z doświadczeniem żywej obecności Boga i bliźniego.

TERMINY SPOTKAŃ:
08 grudnia 2017
16 luty 2018
18 maj 2018

Organizacją „ Nocnych czuwań młodych” zajmuje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia oraz Salezjański Ośrodek Młodzieżowo - Powołaniowy Emaus w Czerwińsku nad Wisłą, prowadzący swoją działalność w ramach Stowarzyszenia na rzecz wychowania, rozwoju i promocji inicjatyw dzieci i młodzieży.
Zgłoszenia: www.osrodekemaus.pl; email: emaus@salezjanie.pl

Dodano:  14.11.2017 r.  
linia

Msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą

foto

13 listopada 2017 roku /poniedziałek/ o godz. 10.00, w Bazylice Zwiastowania NMP zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości.
Mszy Św. przewodniczyć będzie Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku nad Wisłą Ks. Łukasz Piotr Mastalerz SDB. Okolicznościowe kazanie wygłosi Ks. Jacek Wilczyński SDB – katecheta w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
Oprawę muzyczną oraz akademię patriotyczną uświetnią połączone chóry Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czerwińsku nad Wisłą pod kierunkiem Przemysława Ziółkowskiego.


Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Modlitwa za Ojczyznę ks. kard. Augusta Hlonda

O Duchu Święty, swe dary spuść na tych,
którzy kierują losami Polski, i na cały Naród,
abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu prywatnym i publicznym,
żyli świętym prawem Bożym. Amen
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychoţwują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

Dodano:  11.11.2017 r.  
linia

Zakończenie konserwacji Krzyża z belki tęczowej w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Po dwuletniej konserwacji z pracowni toruńskiej powrócił do Bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą - XVII wieczny Krzyż wpisany w ramę w kształcie serca płaskorzeźbioną z motywami latorośli i polichromowaną. Krzyż pochodzi z belki tęczowej, która znajduje się w nawie głównej od prezbiterium . Krucyfiks będzie można obejrzeć z bliska w nawie północnej kościoła /Miłosierdzia/ do 25 listopada, później zostanie umieszczony na swoim miejscu. Koszt konserwacji to 68.839 zł z czego 18.153,5 zł to środki pochodzące z parafii. Wszystkim Dobrodziejom i Ofiarodawcom składamy staropolskie Bóg zapłać!

Belka tęczowa – w kościołach gotyckich to pozioma belka spinająca łuk tęczowy, najczęściej drewniana. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do miejsca usytuowania ołtarza Krzyża Świętego dostawionego do lektorium, które zanikło w średniowieczu. Na belce tęczowej, ustawiano krucyfiks oraz figury świętych.

Dodano:  11.11.2017 r.  
linia

Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą

foto

04 listopada 2017 r. w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „ Wieczernik Modlitwy”. Jest to nabożeństwo w intencji przybywających pielgrzymów. Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i Uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 12.00.
Wieczernik Modlitwy poprowadzi ks. Jacek Wilczyński SDB z Czerwińska nad Wisłą

Posługę muzyczną podejmuje zespół muzyczny Wspólnoty Dusz Najmniejszych "Najmniejsi" z Łomianek.

www.echomaryi.eu

Zapraszamy również do słuchania Radia Konsolata:

www.konsolata.pl/radio

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
- Msza św. w intencji Pielgrzymów
- Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Przerwa na posiłek
- Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia
- Błogosławieństwo indywidualne

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:
- uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:
- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:
- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask

Dodano:  01.11.2017 r.  
linia
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33][34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]

Czytania na dziśCzerwiec 2020
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Osób on line: 19
Jesteś 141324 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2020
© pphem
ww