pl enua filmfilm film film
banner

Aktualności

Zaproszenie na Wieczernik Modlitwy

foto
1 lutego 2014 r. - tak jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:30 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku na „ Wieczernik Modlitwy”. Jest to nabożeństwo w intencji przybywających pielgrzymów.PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
10.30 - Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - Msza św. w intencji Pielgrzymów
13.30 - Przerwa na posiłek
14.30 - Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 - Błogosławieństwo

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:
- uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:
- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.


Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:
- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask.

Dodano:  26.01.2014 r.  
linia

Nowenna przed Uroczystością św. Jana Bosko w Czerwińsku

foto
Serdecznie zapraszamy od środy 22 stycznia 2014 r. na nowennę przed Uroczystością św. Jana Bosko. Podczas Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00 będziemy modlili się w intencji dzieci i młodzieży oraz rodziców i wychowawców.
++++++++++++++++++++++
Nowenna do Św. Jana Bosko
++++++++++++++++++++++
Nowenna dzień 1 – 22 stycznia
Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu. Amen
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Módl się za nami św. Janie Bosko
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.

Dzień 2 – 23 stycznia
Święty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci. Amen
Ojcze nasz…

Dzień 3 – 24 stycznia
Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo. Amen
Ojcze nasz…

Dzień 4 – 25 stycznia
Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen
Ojcze nasz…

Dzień 5 – 26 stycznia
Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen
Ojcze nasz…

Dzień 6 – 27 stycznia
Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw, aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen
Ojcze nasz…

Dzień 7 – 28 stycznia
Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen
Ojcze nasz…

Dzień 8 – 29 stycznia
Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen
Ojcze nasz…

Dzień 9 – 30 stycznia
Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen
Ojcze nasz…

+++++++++++++++++++++++
Wezwania do Św. Jana Bosko
+++++++++++++++++++++++
1. Abyś w nas gorącą miłość do Najświętszego Serca Twego rozpalić raczył.
Przez przyczynę św. Jana Bosko prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

2. Abyś w sercach naszych dziecięce uczucie i niezachwianą ufność do Maryi Wspomożycielki rozbudzić raczył.
3. Abyś Kościół Chrystusowy do pełnienia jego misji uzdolnić raczył.
4. Abyś papieża naszego Jana Pawła, najobfitszymi łaskami obdarzyć raczył.
5. Abyś nam biskupów i kapłanów gorliwych pełnych poświęcenia i ducha apostolskiego dać raczył.
6. Abyś nasz naród od wszelkich zagrożeń uwolnić i do wytrwałości w twej służbie pobudzić raczył.
7. Abyś dzieciom naszym i młodzieży prawdą, światłem i drogą być raczył.
8. Abyś nam grzechy przebaczyć i do łaski swej przywrócić raczył.
9. Abyś nam czystość duszy i siłę woli, jasność umysłu i męstwo dać raczył.

Módlmy się:
Święty Janie Bosko, tobie Bóg niczego nie odmawia, albowiem za swego życia ziemskiego z tak wielką ofiarnością pracowałeś dla Jego chwały i czci – wstaw się za mną, wyjednaj mi pożądaną łaskę, o ile będzie to z pożytkiem dla mej duszy i zgodne z wolą Bożą. Uproś mi wytrwanie w dobrem, abym i ja mógł kiedyś razem z Tobą chwalić Pana Najwyższego i dzięki Mu składać w niebie. Amen

++++++++++++++++++++
Litania do św. Jana Bosko
++++++++++++++++++++
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święty Janie Bosko, módl się za nami.
Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży,
Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki,
Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa,
Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży,
Niezrównany Uczniu Dziewicy najmędrszej w sztuce wychowania,
Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz,
Przewodniku święty młodzieży,
Wzorze wychowawców i nauczycieli,
Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży,
Ojcze sierot i opuszczonych,
Kapłanie według Serca Bożego,
Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych,
Gorejący Głosicielu Ewangelii,
Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej,
Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu,
Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki,
Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej,
Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty,
Apostole częstej Komunii świętej,
Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji,
Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem,
Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych,
Przewodniku apostolatu świeckich,
Wybitny Cudotwórco i Proroku,
Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie,
Niezrównany Doradco i Pocieszycielu,
Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży,
Potężny Orędowniku u tronu Boga,
Módl się za nami, święty Janie Bosko.
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenie, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

++++++++++++++++++++
Modlitwa św. Jana Bosko
++++++++++++++++++++
Uczcić Cię pragnę, o najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Córkę Ojca przedwiecznego.
Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.
Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako ukochaną Oblubienicę Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Janie Bosko, tobie Bóg niczego nie odmawia, albowiem za swego życia ziemskiego z tak wielką ofiarnością pracowałeś dla Jego chwały i czci – wstaw się za mną, wyjednaj mi pożądaną łaskę, o ile będzie to z pożytkiem dla mej duszy i zgodne z wolą Bożą. Uproś mi wytrwanie w dobrem, abym i ja mógł kiedyś razem z Tobą chwalić Pana Najwyższego i dzięki Mu składać w niebie. Amen.

Dodano:  22.01.2014 r.  
linia

Misterium Męki Pańskiej 2014 - Czerwińsk nad Wisłą - Salezjanie

fotoPragniemy serdecznie zaprosić do przeżycia wraz z nami Misterium Męki Pańskiej, które jest niewątpliwie doskonałą okazją do dobrego przygotowania się do Świąt Paschalnych. Organizacją Misterium zajmuje się Salezjański Ośrodek Młodzieżowo - Powołaniowy Emaus działający w Czerwińsku nad Wisłą. Wszelkich informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia:
ks. Piotr Wyszyński SDB- tel. kom. 662 092 364., e-mail: emaus@salezjanie.pl
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Więcej informacji - http://misterium.bosko.pl
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pięcioaktowe misterium, rozpoczynające się od sceny na Górze Oliwnej, w inscenizacji czerwińskiej zostało poszerzone o prolog, który przenosi akcję do Wieczernika. Ukazuje on najważniejsze wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy, bezpośrednio poprzedzające mękę Chrystusa i nierozerwalnie z nią związane.

W klasztorze czerwińskim Misterium wystawiono pierwszy raz w 1949 r. Od tego momentu Czerwińska Męka wpisała się w tradycję Mazowsza. To wartościowe wydarzenie teatralne ściągało publiczność z całej Polski, było jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie.
Przez długie lata wykonawcami Misterium byli nowicjusze salezjańscy. Po likwidacji nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą tradycja Misterium wygasła.

W roku 2014 pragniemy wrócić do kultywowania tej pięknej, wielkopostnej formy spotkania ze sztuką. Sztuką, która ma poruszyć ludzkie serca i przygotować odbiorców na święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Aktualnie organizacją Misterium zajmuje się Salezjański Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy Emaus, a w spektaklu biorą udział profesjonalni aktorzy i młodzież z środowisk salezjańskich.
+++++++++++++++++
Rezerwacja Miejsc
+++++++++++++++++
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o jak najszybsze dokonywanie zgłoszeń i rezerwacji miejsc. Do udziału w Misterium upoważnia karta wstępu, którą można zamówić pisząc na adres Ośrodka EMAUS lub kontaktując się z nami telefonicznie.
Wszelkich informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia:
ks. Piotr Wyszyński SDB
tel. kom. 662 092 364
e-mail: emaus@salezjanie.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk Nad Wisłą

Godziny spektakli wielkim poście:
sobota: godz. 13.00, 16.30
niedziela: godz. 13.00, 16.30

Eucharystia dla uczestniczących w Misterium:
soboty o godz. 11.30 i 15.00
niedzielę o godz. 11.30 i 15.00

Terminy:
Marzec 2014:
8 marca – sobota
9 marca – niedziela – I Niedziela Wielkiego Postu
15 marca – sobota
16 marca – niedziela – II Niedziela Wielkiego Postu
22 marca – sobota
23 marca – niedziela – III Niedziela Wielkiego Postu
29 marca – sobota
30 marca – niedziela – IV Niedziela Wielkiego Postu

Kwiecień 2014:
5 kwietnia – sobota
6 kwietnia – niedziela – V Niedziela Wielkiego Postu
12 kwietnia – sobota
13 kwietnia – niedziela – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Gdzie:
Czerwińsk nad Wisłą
Kiedy:
8 marca 2014 r. godz. godz. 13.00, 16.30
Organizator:
Ośrodek Emaus, salezjanie
dane kontaktowe
www:
http://misterium.bosko.pl
email:
emaus@salezjanie.pl
Kontakt:
Wszelkich informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia:
ks. Piotr Wyszyński SDB
tel. kom. 662 092 364
e-mail: emaus@salezjanie.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk Nad Wisłą

Dodano:  17.01.2014 r.  
linia

Wizyta Duszpasterska w parafii czerwińskiej cz. III

foto

Podajemy poniżej program Wizyty Duszpasterskiej /Kolęda/ od poniedziałku 13 stycznia do czwartku 16 stycznia 2014 roku. Jeśli kolęda zaczyna się od godz. 9.00 prosimy o pojazdy do tych miejscowości na godz. 8.45. Serdecznie Dziękujemy!PONIEDZIAŁEK 13 stycznia 2014

Stary Boguszyn – 2 Księży od godz. 9.00
Nowy Boguszyn – 2 Księży od godz. 9.00
Czerwińsk ul. Świętokrzyska - 1 Ksiądz od godz. 16.00
Czerwińsk ul. Cmentarna – 1 Ksiądz od godz. 16.00

WTOREK 14 stycznia 2014

Garwolewo – 3 Księży od godz. 9.00

ŚRODA 15 stycznia 2014

Janikowo – 2 Księży od godz. 9.00
Bolino – 1 Ksiądz od godz. 9.00

CZWARTEK 16 stycznia 2014

Parlin – 2 Księży od godz. 9.00
Stobiecin – 1 Ksiądz od godz. 9.00

Odwiedzaj naszą stronę parafialną: www. czerwinsk.salezjanie.pl++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Modlitwa z okazji wizyty duszpasterskiej

K. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W. Na wieki wieków. Amen.
K. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.
W. I z duchem twoim.
K. Bracia i siostry posłuchajcie słów Świętego Pawła Apostoła:
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami (2 Kor 13,11).
Z radością uwielbiajmy naszego Zbawiciela i zanośmy do Niego nasze błagania, wołając: wysłuchaj nas, Panie.
– Chryste, który objawiłeś się w ludzkim ciele, uświęć nas przez słowo Boże i modlitwę. Ciebie prosimy.
– Chryste, który chciałeś wzrastać w ludzkiej rodzinie, utwierdź tę rodzinę w pokoju i miłości.
– Chryste, który znasz radość i ciężar pracy, dodaj sił w służbie i w pracy.
– Chryste, który znalazłeś wiarę w świecie, umocnij naszą wiarę.
– Chryste, który wstąpiłeś do nieba, przyjmij naszych zmarłych do swojej chwały.
Módlmy się do Ojca niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Wiekuisty Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pobłogosław + Panie, Boże Wszechmogący, ten dom, aby w nim trwały: zdrowie i czystość serca, dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie na tym miejscu i nad jego mieszkańcami teraz i na zawsze. Amen.

Niech to mieszkanie i wszystkich w nim mieszkających błogosławi Bóg Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen.

Odwiedzaj naszą stronę parafialną: www. czerwinsk.salezjanie.pl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej?

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:
stół nakryty białym obrusem,
krucyfiks i dwie zapalone świece,
wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),
dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii (lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że "pożyczyłem koledze do przepisania i mi nie oddał" bo i tak żaden Ksiądz w to nie uwierzy),
Na drzwiach domu kredą piszemy K+M+B 2014 - jest to widoczny znal dla księdza, że w tym domu/mieszkaniu mieszkają katolicy i pragną go przyjąć po kolędzie,
Jeśli mieszkamy daleko od kościoła należy przyjechać po księdza na plebanię,
Brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła nie może być w żadnym wypadku powodem nie przyjęcia księdza po kolędzie.
+++++++++++++++++++++++++++
Przebieg kolędy:

Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu.
Wyłączamy telewizor i radio.
Na chrześcijańskie pozdrowienie "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" odpowiadamy "na wieki wieków Amen".
Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie
Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie. Gdy Ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak Krzyża.
Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest chęć poznania parafian, ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii. Dlatego bardzo ważną rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość w rozmowie z kapłanem!!!.
Po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada, ostatnia rodzina odprowadza księdza (lub odwozi na plebanię).

Dodano:  11.01.2014 r.  
linia

Wizyta Duszpasterska w parafii czerwińskiej cz. II

foto

Podajemy poniżej program Wizyty Duszpasterskiej /Kolęda/ od wtorku 7 stycznia do soboty 11 stycznia 2014 roku. Jeśli kolęda zaczyna się od godz. 9.00 prosimy o pojazdy do tych miejscowości na godz. 8.45. Dziękujemy!


WTOREK 7 stycznia 2014
Wola i Wola Majdany – 3 Księży od godz. 9.00
Czerwińsk ul. Kościuszki – 2 Księży od godz. 16.00

ŚRODA 8 stycznia 2014
Wilkówiec – 2 Księży od godz. 9.00
Czerwińsk ul. Królowej Jadwigi – 3 Księży od godz. 16.00

CZWARTEK 9 stycznia 2014
Zdziarka – 2 Księży od godz. 9.00
Gawarzec Dolny – 1 Ksiądz od godz. 9.00
Czerwińsk ul. Jagiełły 2 Księży od godz. 16.00

PIĄTEK 10 stycznia 2014
Praga – 3 kapłanów od godz. 9.00
Czerwińsk ul. Grunwaldzka - 1 Ksiądz od godz. 16.00
Czerwińsk ul. Polna – 1 Ksiądz od godz. 16.00

SOBOTA 11 stycznia 2014
Czerwińsk ul. Warszawska – 3 Księży od godz. 9.00
Gawarzec Górny – 2 Księży od godz. 9.00

Odwiedzaj naszą stronę parafialną: www. czerwinsk.salezjanie.pl
++++++++++++++++++++++++++++++

Modlitwa z okazji wizyty duszpasterskiej

K. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W. Na wieki wieków. Amen.
K. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.
W. I z duchem twoim.
K. Bracia i siostry posłuchajcie słów Świętego Pawła Apostoła:
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami (2 Kor 13,11).
Z radością uwielbiajmy naszego Zbawiciela i zanośmy do Niego nasze błagania, wołając: wysłuchaj nas, Panie.
– Chryste, który objawiłeś się w ludzkim ciele, uświęć nas przez słowo Boże i modlitwę. Ciebie prosimy.
– Chryste, który chciałeś wzrastać w ludzkiej rodzinie, utwierdź tę rodzinę w pokoju i miłości.
– Chryste, który znasz radość i ciężar pracy, dodaj sił w służbie i w pracy.
– Chryste, który znalazłeś wiarę w świecie, umocnij naszą wiarę.
– Chryste, który wstąpiłeś do nieba, przyjmij naszych zmarłych do swojej chwały.
Módlmy się do Ojca niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Wiekuisty Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pobłogosław + Panie, Boże Wszechmogący, ten dom, aby w nim trwały: zdrowie i czystość serca, dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie na tym miejscu i nad jego mieszkańcami teraz i na zawsze. Amen.

Niech to mieszkanie i wszystkich w nim mieszkających błogosławi Bóg Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen.

Odwiedzaj naszą stronę parafialną: www. czerwinsk.salezjanie.pl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej?

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

stół nakryty białym obrusem,
krucyfiks i dwie zapalone świece,
wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),
dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii (lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że "pożyczyłem koledze do przepisania i mi nie oddał" bo i tak żaden Ksiądz w to nie uwierzy),
Na drzwiach domu kredą piszemy K+M+B 2014 - jest to widoczny znal dla księdza, że w tym domu/mieszkaniu mieszkają katolicy i pragną go przyjąć po kolędzie,
Jeśli mieszkamy daleko od kościoła należy przyjechać po księdza na plebanię,
Brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła nie może być w żadnym wypadku powodem nie przyjęcia księdza po kolędzie.

Przebieg kolędy:

Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu. Zabezpieczamy
Wyłączamy telewizor i radio.
Na chrześcijańskie pozdrowienie "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" odpowiadamy "na wieki wieków Amen".
Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie
Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie. Gdy Ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak + Krzyża.
Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest chęć poznania parafian, ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii. Dlatego bardzo ważną rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość w rozmowie z kapłanem!!!.
Po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada, ostatnia rodzina odprowadza księdza (lub odwozi na plebanię).
Bóg Zapłać!

Dodano:  04.01.2014 r.  
linia

Wizyta Duszpasterska w parafii czerwińskiej cz. I

foto

Podajemy poniżej program Wizyty Duszpasterskiej /Kolęda/ od czwartku 2 stycznia do soboty 4 stycznia 2014 roku. Jeśli kolęda zaczyna się od godz. 9.00 prosimy o pojazdy do tych miejscowości na godz. 8.45. Dziękujemy!

CZWARTEK 2 stycznia 2014
Wilkowuje – 2 księży od godz. 9.00
Komsin – 1 ksiądz od godz. 9.00

PIĄTEK 3 stycznia 2014
Zarębin – 2 księży od godz. 9.00
Chmielewo – 1 ksiądz – od godz. 9.00
Czerwińsk - Plac Batorego od godz. 16.00 – 2 księży

SOBOTA 4 stycznia 2014
Sielec – 3 księży od godz. 9.00
Czerwińsk – ul. Klasztorna i ul. Dunina od godz. 15.00 – 2 księży

Odwiedzaj naszą stronę parafialną: www. czerwinsk.salezjanie.pl

+++++++++++++++++++++++++++
Modlitwa z okazji wizyty duszpasterskiej

K. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W. Na wieki wieków. Amen.
K. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.
W. I z duchem twoim.
K. Bracia i siostry posłuchajcie słów Świętego Pawła Apostoła:
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami (2 Kor 13,11).
Z radością uwielbiajmy naszego Zbawiciela i zanośmy do Niego nasze błagania, wołając: wysłuchaj nas, Panie.
– Chryste, który objawiłeś się w ludzkim ciele, uświęć nas przez słowo Boże i modlitwę. Ciebie prosimy.
– Chryste, który chciałeś wzrastać w ludzkiej rodzinie, utwierdź tę rodzinę w pokoju i miłości.
– Chryste, który znasz radość i ciężar pracy, dodaj sił w służbie i w pracy.
– Chryste, który znalazłeś wiarę w świecie, umocnij naszą wiarę.
– Chryste, który wstąpiłeś do nieba, przyjmij naszych zmarłych do swojej chwały.
Módlmy się do Ojca niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Wiekuisty Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pobłogosław + Panie, Boże Wszechmogący, ten dom, aby w nim trwały: zdrowie i czystość serca, dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie na tym miejscu i nad jego mieszkańcami teraz i na zawsze. Amen.

Niech to mieszkanie i wszystkich w nim mieszkających błogosławi Bóg Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++

Jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej?
Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

stół nakryty białym obrusem,
krucyfiks i dwie zapalone świece,
wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),
dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii (lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że "pożyczyłem koledze do przepisania i mi nie oddał" bo i tak żaden ksiądz w to nie uwierzy),
Na drzwiach domu kredą piszemy K+M+B 2014 - jest to widoczny znal dla księdza, że w tym domu/mieszkaniu mieszkają katolicy i pragną go przyjąć po kolędzie,
Jeśli mieszkamy daleko od kościoła należy przyjechać po księdza na plebanię,
Brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła nie może być w żadnym wypadku powodem nie przyjęcia księdza po kolędzie.

Przebieg kolędy:

Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu.
Wyłączamy telewizor i radio.
Na chrześcijańskie pozdrowienie "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" odpowiadamy "na wieki wieków Amen".
Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie
Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie. Gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak Krzyża.
Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest chęć poznania parafian, ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii. Dlatego bardzo ważną rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość w rozmowie z kapłanem!!!.
Po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada, ostatnia rodzina odprowadza księdza (lub odwozi na plebanię).

Dodano:  30.12.2013 r.  
linia

Koncert kolęd i pastorałek w sanktuarium czerwińskim

foto

W niedzielę 5 stycznia 2014 roku o godzinie 11.30 serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Pielgrzymów oraz sympatyków dzieła salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru parafialnego pod dyrekcją Przemysława Ziółkowskiego. Chór został założony w październiku 2004 roku. Obecnie liczy 24 osoby.

Kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru parafialnego z Czerwińska nad Wisłą można jeszcze będzie wysłuchać:
12 stycznia - Bazylika NSPJ ul. Kawęczyńska Warszawa Praga godz. 13.00
19 stycznia - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Żukowie godz. 9.00
26 stycznia - Kamienica - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Opatrzności Bożej
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę Bożą tych (…), którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów (1 Krn 25,1)
A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego (1 Sm 16,23)
[Rzekł Elizeusz:] «Przyprowadźcie mi harfiarza». Kiedy zaś harfiarz grał na strunach, spoczęła na nim (na Elizeuszu) ręka Pańska (2 Krl 3, 15)
Kiedy tak zgodnie, jak jeden, trąbili i śpiewali tak iż słychać było tylko jeden głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej (2 Krn 5, 13)
[Pan] włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga (Ps 40,4a)
Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie! (Ps 33,1-3)
Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć (…) Biada beztroskim na Syjonie, (…) fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania (Am 5,23. 6,1-5)
Napełniajcie się Duchem Świętym, wygłaszając psalmy, hymny, pieśni duchowe, nucąc i śpiewając w sercach waszych Panu (Ef 5, 18-19)
[Do Kolosan] Jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, w łasce śpiewając Bogu w sercach waszych (Kol 3,16)
Należy przeto uciekać się do muzyki dla uszlachetnienia obyczajów i opanowania ich (Klemens Aleksandryjski)
Dopuścić możemy jedynie przyzwoite brzmienie i możliwie jak najdalej odrzucić z naszego męskiego usposobienia brzmienia mdłe i zniewieściałe, brzmienia, które w plątaninie dźwięków posługują się szkodliwym kunsztem i degradują człowieka do słabej i śmiesznej istoty; co innego brzmienia poważne i godziwe, te zapobiegają nadmiernym stanom odurzenia, dlatego też brzmienia chromatyczne pozostawmy bezwstydnej, wynaturzonej (postępującej tylko krokami półtonowymi) muzyce upojenia, muzyce ozdobionej wieńcami nierządu (Klemes Aleksandryjski)
Jesteśmy prawdziwymi czcicielami Boga i kapłanami, my którzy wśród śpiewów i hymnów zanosimy przed ołtarz Boży modlitwę z głębi serca płynącą, karmioną wiarą, opartą o prawdę, nieskazitelną w czystości i niewinności, uwieńczoną agapą, której blasku dodają dobre uczynki. Taka modlitwa wszystko nam u Boga wyjednać zdoła (Tertulian)
W psalmie konkurują ze sobą: pouczenie i działanie łaski. Człowiek śpiewa ponieważ znajduje w tym upodobanie, a jednocześnie, jakby mimochodem, zostaje pouczony. Ciężkie przykazania nie wchodzą mu łatwo do głowy, natomiast to, co poznał przy pomocy pięknego śpiewu, zazwyczaj na długo pozostaje w pamięci (Ambroży Aurelius z Mediolanu)
Nic tak duszy nie wznosi, nie odrywa od rzeczy ziemskich, nie uwalnia z więzów ciała, nie pobudza do umiłowania mądrości i do pogardy tego wszystkiego, co ma związek z życiem doczesnym, jak harmonijny śpiew i boska pieśń, według miary rytmicznej ułożona (Jan Chryzostom)
Kto śpiewa psalmy napełniony zostaje Duchem Świętym, zaś ten, kto śpiewa pieśni diabelskie napełniony zostaje duchem nieczystym (Jan Chryzostom)
Śpiewanie hymnów i psalmów jest właściwością miłujących (Augustyn z Hippony)
Dzięki tej muzyce tak skutecznej do pobudzania ducha, wielu stało się członkami Kościoła (Augustyn z Hippony)
Ileż razy płakałem słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, parowało z niego gorące uczcucie pobożnego oddania. Z oczu płynęły łzy i dobrze mi było z nimi (Augustyn z Hippony)
Zapyta ktoś, w jaki sposób mam śpiewać Bogu? Śpiewaj, ale nie fałszuj. Nie wolno ranić Jego uszu. Śpiewajcie pięknie, bracia moi. Kiedy śpiewasz przed kimś, kto się zna na muzyce, a powiedzą ci, śpiewaj tak, abyś się spotkał z uznaniem, wówczas nie mając wykształcenia muzycznego, wzbraniasz się, abyś przypadkiem nie zasłużył na naganę artysty. To bowiem, czego niedoświadczony nawet nie zauważy w twoim śpiewie, artysta dostrzeże i zgani. A któż się podejmie śpiewać pięknie wobec Boga, wobec tego, który w taki właśnie sposób ocenia śpiewającego, który dostrzega wszystko, który wszystko słyszy? Kiedyż potrafiłbyś okazać taką doskonałość śpiewu, aby w niczym nie urazić tak doskonałych uszu? (Augustyn z Hippony)
Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem. (Augustyn z Hippony)
…wszystkie uczucia naszej duszy mają, stosownie do swej różnorodności, odpowiednie tony w głosie i śpiewie, które przez jakieś tajemnicze pokrewieństwo budzą owe uczucia (Augustyn z Hippony)
Hymny są śpiewami na chwałę Bożą. Jeśli pieśni pochwalnej nie śpiewa się na chwałę Bożą, nie śpiewa się hymnu, jeśli oddaje się chwałę Bogu, ale bez śpiewu, również nie mamy do czynienia z hymnem. Hymn domaga się bowiem trzech rzeczy: uwielbienia, i to uwielbienia Boga, oraz śpiewu (Augustyn z Hippony)
Kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli (Qui bene cantat bis orat - Augustyn z Hippony)
Kto wyśpiewuje uwielbienie, ten nie tylko śpiewa, ale i miłuje tego dla kogo spiewa. W mowie pochwalnej okazuje się zewnętrzny szacunek, w pochwalnym śpiewie – miłosną przychylność (Augustyn z Hippony)
Kiedy do śpiewu używa się kotłów i psalterium, to ręce współdziałają z głosem. Postępuj i ty w podobny sposób. Skoro śpiewasz Alleluja, to zatroszcz się też o chleb dla głodnego, przyodziej nagiego, przyjmij w dom podróżnego. Jako że rozbrzmiewać winien nie tylko sam głos, ale również ręka, czyn i słowo powinny ze sobą współgrać. (Augustyn z Hippony)
O ty, święte Alleluja w niebie! (…) Tam panuje doskonała zgoda między tymi, co wielbią Boga, tam głosy uwielbienia śpiewaków rozbrzmiewać mogą beztrosko i pogodnie, tam, gdzie w członkach żadne prawo nie przeciwstawia się prawu Ducha, gdzie żadna żądza nie staje się powodem do kłótni i nic nie zagraża zwycięstwu miłości. Tu śpiewamy Alleluja jeszcze z wewnętrznym niepokojem, dopiero tam będziemy je mogli śpiewać w niezmąconej radości. (Augustyn z Hippony)
Tak jak sierp obchodzi się z ciernistymi krzakami, tak psalm obchodzi się ze smutkiem. Śpiew psalmu płoszy bowiem zmartwienie duszy, wyrywa z korzeniami przygnębienie, usuwa niepokój, uśmierza żałość, leczy zbędne troski, prostuje tych, których przygniótł ból, grzeszników skłania do nawrócenia, wzbudza pobożność, (…) wprowadza ład w państwie, klasztorom dodaje wigoru, chroni życie dziewic, uczy łagodności, umacnia miłość bliźniego, uzdalnia do cierpliwości, podnosi ku niebu, napełnia kościoły modlącymi się ludźmi, uświęca kapłanów, wypędza diabła, daje spojrzenie w przyszłość, wprowadza w Boże tajemnice (Proklus)
Gdy podczas śpiewu chórów wśród ciszy nocnej wzbija się głos ludzki, dźwięczący melodią, która łącząc się ze słowami przedziwną sztuką powiązanymi, zwraca ducha ku Temu, od którego wyszło Boskie Słowo dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Śpiew ten, który raduje uszy i uszlachetnia ducha, brzmi jednozgodnie i pozwala nam w chwaleniu Boga łączyć się z Aniołami, choć ich samych zobaczyć nie możemy (Kasjodor)
Kiedy… śpiew psalmodii rozbrzmiewa z samej głębi serca, wszechmocny Pan znajduje przezeń dostęp do serca, tak że wlewa w nasłuchujący umysł tajemnice przepowiedni czy łaskę skruchy (Grzegorz Wielki )
Słodko słucha się śpiewu psalmu, a melodia jego przenika duszę rozkoszą (Nicetus)
Tak więc słowo oznacza ciało, muzyka zaś wyraża ducha, ponieważ również muzyka niebieska oznacza bóstwo, a słowo ukazuje człowieczeństwo Syna Bożego (Hildegarda z Bingen)
Muzyka zmiękcza twarde serca i wprowadza w nie wilgoć skruchy oraz przyzywa Ducha Świętego (Hildegrda z Bingen)
W Kościele śpiewa się po to, żeby zmysły słabych ludzi pobudzić do większej pobożności (Tomasz z Akwinu)
Panie! Twoją muzyka jest córą odwieczną – i z wysokości Twoich sfer zsyłasz melodii szczęście ziemi (Karol Wojtyła)
O jesteś znowu, święta łączności – Muzyko – Melodio – Muzyko! Wywiedź ścieżkami w górę Miłości to granie od dolin – Muzyko! (Karol Wojtyła)
Jest to najwyższa posługa muzyki, dzięki której nie zaprzecza ona swej artystycznej wielkości, lecz dopiero ją w pełni znajduje: odsłania zasypaną drogę do serca, do centrum naszego istnienia, tam, gdzie styka się ono z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela. Gdziekolwiek to się udaje, muzyka staje się drogą prowadzącą do Jezusa; drogą, na której Bóg ukazuje swoje zbawienie (Józef Ratzinger)
Muzyka liturgiczna jest konsekwencją postulatu i dynamiki wcielenia Słowa (Józef Ratzinger)
Muzyka liturgiczna jest jednym z elementów wprowadzających wiernych w aurę uwielbienia Boga, w trzeźwe upojenie wiarą (Józef Ratzinger)
Muzyka (liturgiczna) odsłania zasypaną drogę do serca, do centrum naszego istnienia, tam, gdzie styka się ono z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela. Gdziekolwiek to się udaje, muzyka staje się drogą prowadzącą do Jezusa; drogą, na której Bóg ukazuje swoje zbawienie (Józef Ratzinger)
Wiara pochodzi ze słuchania słowa Bożego. Tam wszakże, gdzie słowo Boże zostaje przełożone na słowo ludzkie, pozostaje pewna reszta w postaci tego, co nie zostało wypowiedziane i co nie daje się wypowiedzieć, co wzywa nas do milczenia – milczenia, które w końcu sprawia, że to, co niewypowiedzialne, staje się śpiewem, i przyzywa na pomoc także głosy kosmosu, aby niewypowiedziane stało się słyszalne. Oznacza to, że muzyka kościelna, pochodząca ze słowa i dosłyszanego w nim milczenia, wymaga nasłuchiwania stale na nowo całej pełni Logosu (Józef Ratzinger)
Muzyka podnosi na wyżyny Boga, na te wyżyny, które są Bogiem i które w Chrystusie dotykają ziemi, przyciągają ją do siebie i wznoszą ku sobie (Józef Ratzinger)
/CYTATY O MUZYCE/zebrał Wojciech Kałamarz

Dodano:  30.12.2013 r.  
linia
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51][52] [53] [54] [55] [56]

Czytania na dziśSierpień 2018
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Osób on line: 7
Jesteś 87704 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2018
© pphem
ww