pl enua filmfilm film film
banner

Aktualności

Nabożeństwo Różańcowe w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą

foto


Miesiąc październik jest poświęcony szczególnie modlitwie różańcowej. Nabożeństwo Różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w dni powszednie o godz. 17.30.; zaś w niedzielę o godz. 16.30. Weźmy do ręki różaniec i przez wstawiennictwo Królowej Różańca Św. prośmy Jezusa o Miłosierdzie dla nas i całego świata oraz o łaskę pokoju. Zachęcamy wszystkich a szczególnie dzieci z rodzicami oraz młodzież do udziału w Nabożeństwie Różańcowym.


Różaniec - pochodzi od łacińskiego słowa rosarium, oznaczającego wieniec z róż.Sama róża jest jednym z kwiatów symbolizujących Dziewicę Maryję.
Nazwa różańca wywodzi się ze średniowiecza. Odmawianie modlitwy różańcowej porównywano do ofiarowania Maryi wieńca ze 200 róż.
Inne nazwy różańca: Psałterz maryjny, Pozdrowienia.

******************************************

Tajemnice Różańca Świętego

Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryji. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

Tajemnice powinno się odmawiać następująco:

poniedziałek (tajemnice radosne)
wtorek (tajemnice bolesne)
środa (tajemnice chwalebne)
czwartek (tajemnice światła)
piątek (tajemnice bolesne)
sobota (tajemnice radosne)
niedziela (tajemnice chwalebne)

+Różaniec tajemnice radosne+

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Odnalezienie Jezusa w Świątyni

+Różaniec tajemnice światła+

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

+Różaniec tajemnice bolesne+

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

+Różaniec tajemnice chwalebne+

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi


Poszczególne części Różańca Świętego mają swoje uzasadnienie we wszystkich Ewangeliach:
**************************
I. Część Radosna:
1) Łk 1,26-38
2) Łk 1,39-56
3) Mt 1,18-23; Łk 2,1-21
4) Łk 1,22-40
5) Łk 1,41-52
***************************
II. Część Światła
1) Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Łk 3,21-22; J 1,29-34
2) J 2,1-12
3) Głoszenie Królestwa Bożego:
Mt 4,17; 4,23-25; 5,3; 5,17-20; 6,9-15 i 33; 7,21; 8,11-12; 9,35; 10,7; 11,11 i 24; 12,41-42; 13,10-11; 13,19-52; 16,19 i 28; 18,1-5 i 23-35; 19,13-15 i 23-24;20,1-16; 20,21-23; 21,31 i 43; 22,1-14; 23,13; 24,14; 24,14; 25,1-13 i 31-46; 26,29.
Mk 1,14-15; 4,10-12 i 26-32; 6,12; 9,1; 10,11-16; 23-25; 11,10; 12,28-34; 14,25.
Łk 3,7-9; 4,43; 6,20; 9,1-2; 9,11 i 27; 9,62; 10-11 i 27; 59-62; 10,1-16; 11,2; 13,28; 14,15; 12,29-32; 13,1-5; 18-30; 14,15-24; 16,16-17; 17,20-21; 18,17; 18,24-25 i 29; 19,11; 22,17-18; 22,28-30; 23,39-43
J 3,3 i 5; 18,36
Wzywanie do nawrócenia (przestrogi, pouczenia i zachęty):
Mt 5,20 i 22; 5,27-48; 6,1-8; 6,16-21 i 24-25; 7,1-6; 7,12-13; 7,19-23; 10,32-33; 10,38-42; 11,21-24; 12,31 i 36; 12,50; 13,15; 13,41; 15,13 i 18; 16,25-26; 17,20; 18,21-22; 18,34-35; 19,9; 19,23-24 i 30; 20,27; 22,37-39; 23,3-5 i 12; 23,13-31; 24,42-44; 25,12 i 30; 25,40-46;
Mk 3,35; 4,24; 7,13 18-23; 8,38; 9,35; 9,42-50; 10,11-12 i 21-25; 10,31 i 42-44; 11,17 i 25; 12,17 i 29-31; 12,38-40 i 43; 13,5-6 i 33; 16,16;
Łk 6,24-38; 6,41-46 i 49; 7,9 i 44-47; 8,11-18; 8,21 i 48; 9,48; 10,13-16; 10,30-37 i 41; 11,9-13 i 17; 11,23; 11,28 i 29-32; 11,39-52; 12,1-10; 12,15-22 i 29; 12,33 i 40; 12,45-48; 13,1-9; 13,22-30; 14,7-14 i 33; 16,10-14 i 18; 16,27-31; 17,3-4 i 6; 17,11-18; 17,32-33; 18,1 i 14; 18,22 i 24-25; 19,27 i 45; 20,17-18; 20,45; 21,3-4 i 8; 21,17-19; 21,34-36;
J 2,14-16; 3,20 i 36; 5,22-24 i 28-29; 5,44-47; 6,35 i 51; 7,18 i 24; 8,12; 9,31; 11,10; 12,25-26 i 36; 12,48; 13,17 i 20; 13,34-35; 15,5-7; 15,22-23;
4) Mt 17,1-6; Mk 9,2-8; Łk 9,28-35
5) Mt 26,26-28; Mk,14-22; Łk 22,19-20; J 6,53-58
*******************************
III. Część bolesna:
1) Mt 26,36-56; Mk 14,26-52; Łk 22,39-53; J 18,1-14
2) Mt 27,11-26; Mk 15,1-15; Łk 23,16; J 19,1;
3) Mt 27,27-31; Mk 15,16-20; J 19,2-16
4) Mt 27,31-34; Mk 15,21-22; Łk 23, 17-32; J 19,17-24
5) Mt 27,34-61; Mk 15,23-47; Łk 23,33-56; J 19,25-42
*********************************
IV. Część chwalebna:
1) Mt 28,1-20; Mk 16,1-8; Łk 24,1-12; J 20,1-29
2) Mk 16,19-20; Łk 24,50-52; Dz 1,1-11
3) Dz 2,1-47
4) Pnp 2,10; Pnp 4,7; Ap 12,14
5) Ap 12,1
**********************************
Jak odmawiać różaniec?
• 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga.
• 2. Odmawiamy Ojcze nasz.
• 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłebienie nadzieji, trzecia za pogłębienie miłości. Dobrze wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadzieji, miłości)
• 4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy.
• 5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz.
• 6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zrowaś Maryjo.
• 7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcu i O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tejemnicy.
• 8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6
• 9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę /w intencjach Ojca Św./oraz można dodać Wieczny odpoczynek.

***************************************************************
Korzyści i łaski, jakie możemy uzyskać odmawiając Różaniec Święty z rozważaniem tajemnic

ˇ wznosi nas niepostrzeżenie ku doskonałemu poznaniu Jezusa Chrystusa
ˇ oczyszcza nasze dusze z grzechów
ˇ pozwala nam zwyciężać naszych nieprzyjaciół
ˇ ułatwia nam praktykowanie cnót
ˇ rozpala naszą miłość do Jezusa Chrystusa
ˇ uzdalnia nas do spłacania naszych długów wobec Boga i wobec ludzi
ˇ wreszcie, wyjednuje nam od Boga wszelkiego rodzaju łaski

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

************************************************************
Odpusty dla odmawiających Różaniec Św.
Czym jest odpust?
Zgodnie z nauczaniem Kościoła: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. (...). Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych” (KKK 1471).
„Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od «starego człowieka» i «przyoblec człowieka nowego»” (KKK 1473). Odpust zupełny – uwalnia od wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty.
Odpust cząstkowy – darowanie części kary doczesnej.
„Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów” (KKK 1498).
Kiedy można uzyskać odpust związany z odmawianiem Różańca Św. ?
Odpust zupełny możemy uzyskać "za pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu (n. 17, § 1, 1o)." Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones,quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999.)

Odpust zupełny możemy uzyskać wówczas, gdy modlitwę różańcową odmawiamy:
• w kościele,
• w miejscu publicznych modlitw,
• w rodzinnym gronie,
• w zakonnej wspólnocie,
• w pobożnym stowarzyszeniu.
Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności,
Kościół wtedy mówi o udzieleniu odpustu cząstkowego.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie Różańca Św. to:
1. Spełnienie warunków dla uzyskania każdego odpustu zupełnego, czyli:
• Być w stanie łaski uświęcającej; a jeśli trzeba, przystąpić do sakramentu pokuty.
• Przyjąć Komunię świętą.
• Wyrzec się wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego, tzn. tolerowanie u siebie złych przyzwyczajeń lub dobrowolne trwanie w jakimś nałogu.
• Wykonać z pobożnością dzieło obdarzone odpustem.
• Odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo
2. Odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części różańca (pięć tajemnic danej części) ale tę część należy odmówić całą, nie można jej przerwać.
3. Medytacji nad tajemnicami różańcowymi musi towarzyszyć modlitwa ustna.
4. Podczas publicznego odmawiania różańca muszą być – w sposób dla danego miejsca właściwy – zapowiadane poszczególne tajemnice. W przypadku gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że recytujemy modlitwy i że towarzyszy temu rozważanie stosownych tajemnic.
(Opracowanie dotyczące odpustów w Kościele Katolickim na podstawie dokumentu Enchiridion Indulgentiarum
z 16 lipca 1999 r., ogłoszonego przez Stolicę Apostolską)

***********************************************************************
15 obietnic Maryi dla tych, którzy będą odmawiać różaniec

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.
Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

****************************************************************
Litania (łac. 'litania' pochodzi z gr. słowa 'λιταυεία' błaganie od 'litē' prośba, modlitwa) jest jedna z form modlitwy, używanej w liturgii kościołów chrześcijańskich. Przede wszystkim wyraża błaganie, bądź prośbę o pomoc osób boskich lub świętych.


Litania do Matki Bożej Różańcowej
(do prywatnego odmawiania)


Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
Maryjo, najśliczniejsza Różo wiosenna, módl się za nami.
Maryjo, kwitnący Szczepie winny, módl się za nami.
Maryjo, Różdżko Jessego, która wydałaś Chrystusa, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Maryjo, Wspomożycielko wiernych, módl się za nami.

Od błędów w życiu – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od niedobrej miłości własnej – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od nieposłuszeństwa przykazaniom – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkie napaści czarta, świata i grzesznego ciała – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od niesnasek, zaburzeń i wojny – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoją pokorę – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoje modlitwy – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoją łagodność i cierpliwość – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
O zwycięska, święta Dziewico Maryjo – wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

*****************************************

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi !!! Amen.

Dodano:  30.09.2014 r.  
linia

Zaproszenie do „Koronka na ulicach miast świata” w Czerwińsku

foto

Serdecznie zapraszamy na główne skrzyżowanie w Czerwińsku nad Wisłą /DK62/ do włączenie się do tej inicjatywy, która zrodziła się po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, która odbyła się 28 września 2008 r. w Białymstoku. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjęto ten dzień jako dzień „Koronki na ulicach miast świata”. Każdy może się przyłączyć. Wystarczy znaleźć swoje miejsce w pobliżu skrzyżowania i łącząc się duchowo z innymi odmówić w grupie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

+++

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi- siaj i odpuść nam nasze winy jako i my od- puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Je- zusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Du- cha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwych- wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grze- chy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
-----------------
Imprimatur:
kard. Franciszek Macharski
metropolita krakowski
Kraków, 16 lutego 1980

***

LITANIA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufamy Tobie


Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

***

MIŁOSIERDZIE BOŻE NIE ZNA GRANIC!

ŚWIAT CAŁY

Pomysłodawców nie interesuje zaściankowość i prowincjonalizm.
Szukają sojuszników w modlitwie na całym świecie.
Nie ma znaczenia odległość, ani strefa czasowa.
Wszyscy będą się modlić o 15.00 czasu lokalnego na ulicach swych miast.

ULICZNICY
Kluczem do zrozumienia intencji jest ulica.
Przestrzeń publiczna przepełniona ludzkim oddechem, pośpiechem, strachem
i cierpieniem. Przestrzeń anonimowości i ciągłych poszukiwań lepszego życia.
Ta przestrzeń krzyczy o miłość, zainteresowanie i chwilę odpoczynku.
Uliczni animatorzy modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego” nie boją się pokazać
na chodniku z wielką białą planszą opatrzoną czerwonym napisem:
„JEZU, UFAM TOBIE”. Przechodnie to widzą.
Rok temu w Łodzi między 15.00 a 15.10 nie sposób było nie zauważyć wielkich plansz
na wszystkich skrzyżowaniach centrum miasta.
Czy na ulicy można odpocząć?
W Bogu można wszędzie odpocząć, nawet na ulicy...

POKORNI SŁUDZY BOŻY
Przełom września i października to ważny moment dla kultu Miłosierdzia Bożego.
28 września wspominamy bł. Michała Sopoćko.
Ten cichy i pokorny kapłan stał się spowiednikiem i kontynuatorem misji św. Faustyny,
której wspomnienie obchodzimy 5 października.
Obie te postacie miały jedno ważne zadanie:
przypomnieć światu o miłosiernej miłości Boga.
Obie za życia nie doczekały się uznania, splendorów i poklasku.
Zyskały za to świętość i wieczną pamięć.
Dziś, wzorem Św. Jana Pawła II, chrześcijanie na całym świecie
propagują kult Miłosierdzia Bożego uznając to za swą życiową misję.
W Łodzi św. Faustyna stała się Patronką Miasta.
Pierwsza Koronka na ulicach miast odbyła się właśnie tu, w mieście
oddanym pod opiekę Patronce i w dniu beatyfikacji Michała Sopoćko.
Dlatego dzień 28 września jest dniem kolejnej Koronki,
tym razem na całym świecie.

10 MINUT KTÓRE ZBAWIA DUDSZE

Tyle trzeba, aby z wiarą odmówić tę krótką modlitwę podyktowaną św. Faustynie
przez Pana Jezusa. Zostało to zapisane w jej „Dzienniczku” i stało się
modlitwą milionów chrześcijan na wszystkich kontynentach.
Godzina 15.00 to godzina konania Jezusa na krzyżu
– GODZINA MIŁOSIERDZIA – gdy wszystkie grzechy świata zostały odkupione.
Stając na 10 minut do tej szczególnej modlitwy we wszystkich strefach czasowych
chrześcijanie otaczają glob i zbawiają swoją ziemię, swoje miasto, swoją ulicę.

FUNDAMENTALNE: DLACZEGO?

Najważniejsze pytanie dziennikarskiego fachu samo ciśnie się na usta.
Jaki cel chcą osiągnąć organizatorzy przedsięwzięcia?
Kieruje nimi chęć rozgłosu, czy może też coś na tym zyskają?
Czemu ma służyć to zamieszanie z przesuwaniem paciorków?
Wnikliwi poszukiwacze prawdy odpowiedź znajdą
28 września. Na ulicy.

PRIME TIME

Nie ma lepszego czasu ani sposobności, by posłać w świat supernews'a.
To najlepszy moment, by szary tłum przygnębionych, poszarzałych
i smutnych mieszkańców zaprosić do lepszej rzeczywistości.
Dziennikarze i publicyści dostrzegą w tym fakcie zapowiedź wielkiej zmiany,
jaka spotka społeczność miasta, w którym LUDZIE MODLĄ SIĘ NA ULICY.
Nie jest to bowiem kolejny happening, parada, pochód czy manifa.
To jest realna modlitwa, która ma moc sprawczą czynienia dobra.
Takie są fakty.

Dodano:  26.09.2014 r.  
linia

Zaproszenie na Wieczernik Modlitwy do Czerwińska nad Wisłą

foto

6 września 2014 r. - tak jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:30 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „ Wieczernik Modlitwy”. Jest to nabożeństwo w intencji przybywających pielgrzymów.

Początek spotkania o godz. 10:30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec, 12:00 - Eucharystia w intencji pielgrzymów; 14:30 - modlitwa pod Krzyżem.

Posługę muzyczną podejmuje zespół Echo Maryi z Łomianek.

Zapraszamy do słuchania Radia Konsolata:
konsolata.pl/radio
*************************************************************
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione
na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił
do Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród
niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela
i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu,
w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj
mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał,
i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania,
abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.

Dodano:  27.08.2014 r.  
linia

Z Bożym błogosławieństwem w nowy rok szkolny i katechetyczny!

foto

Z Bożym błogosławieństwem i Opieką Matki Bożej Pocieszenia pragniemy rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny 2014/2015 .

Uroczysta Msza Św. z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców zostanie odprawiona w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą 1 września 2014 r. o godz. 8.10. Informujemy także, że w niedzielę 7 września na Mszy Św. o godz. 10.00 zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne uczniów klas I.
Serdecznie zapraszamy.

*************************************************
Modlitwa o Błogosławieństwo w nauce

Trójco Przenajświętsza, źródło doskonałości, miłości i prawdy. Twój jest świat, stworzenia i ja. Niechaj każde zjawisko i zdarzenie mówi mi o Tobie i Twojej wielkości.
Duchu prawdy, prowadź mnie do coraz lepszego poznania świata i siebie samego oraz sensu istnienia. Daj gorące umiłowanie prawdy, radość w dochodzeniu do niej i męstwo w jej wyznawaniu. Chryste, Ty jesteś drogą, spraw, proszę, aby wszystkie ścieżki i drogi mego życia, na których się znajduję, prowadziły w końcu do Ciebie i bym wraz z Tobą doszedł do domu Ojca. Błogosław i udziel mi wytrwania w zdobywaniu wiedzy i poprawnego jej rozumienia, aby mnie zbliżała coraz bardziej do Ciebie i służyła nienagannie Narodowi i Kościołowi Bożemu. Amen.

+++
Modlitwa o dobre wykorzystanie czasu

Panie Wszechmogący i miłosierny,
który jesteś, byłeś i trwasz na wieki,
do Ciebie należą czas i wieczność.
Przed Tobą tysiąc lat
jest jak wczorajszy dzień, który minął
a życie człowieka podobne do kwiatu,
który rankiem rozkwita,
a wieczorem więdnie i usycha.

Proszę Cię
o łaskę dobrego wykorzystania czasu,
bym nie trwonił bezmyślnie - przez lenistwo
lub nieustanne poszukiwanie przyjemności -
godzin i dni powierzonych mi
dla pomnażania Twoich darów
i pełnienia Twojej świętej woli.

Pozwól mi Panie
tak przeżyć czas mojego życia na tym świecie,
bym po jego zakończeniu
przez całą wieczność mógł się cieszyć Tobą
w Twoim królestwie
nigdy nie kończącej się miłości.
Amen.

+++
Modlitwa o zapał

Panie, czasami nic mi się nie chce
i mam wszystkiego dość.
Kiedy dopada mnie znużenie, obojętność, zniechęcenie,
apatia, nuda lub "smutek tego świata",
nie zostawiaj mnie samego.
Poślij mi anioła, który mnie wyrwie
z leniwego odrętwienia.
Jezu, który napracowałeś się dla naszego zbawienia,
proszę oddal ode mnie wszelką duchową ociężałość.
Usuwaj z serca zgorzknienie,
odnawiaj gorliwość w czynieniu tego,
co dobre, święte, pożyteczne.
Daj świeżość mojej modlitwie, zapał w pracy,
radość w służeniu Tobie i bliźnim.
Naucz mnie mądrze korzystać z daru czasu.
Niech budzi mnie anielskie wołanie:
"zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób, co możesz"
Amen.

+++
Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły, dodaj mi zdolności i ochoty, aby ta nauka była dla mnie pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


O Panie, któryś jest źródłem wszelkiej mądrości i wiedzy, któryś pozwolił mi zdobywać wykształcenie po to, żebym mógł prowadzić dobre i święte życie, proszę Cię, oświeć mój umysł, abym rozumiał wykłady moich nauczycieli, obdarz mnie trwałą pamięcią, abym dokładnie przyswoił sobie to, czego się uczę, wzbudź w moim sercu szczerą chęć poczynienia jak największych, postępów, abym nie zmarnował danego mi dzisiaj na naukę czasu.

Dlatego proszę Cię, Boże, o Twego Ducha, Ducha poznania i prawdy, mądrości i przenikliwości, aby jak największy pożytek przyniosły wszystkie wysiłki, jakie włożono w moje wykształcenie. Zechciej też sprawić, Boże, abym moje studia doprowadził do właściwego celu, jakim jest poznanie Ciebie w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, abym był pewien Twej łaski i mógł wiernie Ci służyć.

A ponieważ obiecujesz oświecić Twoją mądrością skromnych i szczerze pokornych, zaś pysznych tak poniżyć, że zapłaczą się w próżności swoich rozpraw, proszę Cię, Boże, obdarz mnie prawdziwą pokorą, abym umiał być uległy i posłuszny przede wszystkim Tobie, ale również tym, których Ty powołałeś na moich nauczycieli. Jednocześnie tak pokieruj moim sercem, abym wyrzekłszy się wszelkich złych pragnień, gorliwie szukał Ciebie, a za jedyny cel przyjął przygotowanie się do służenia Tobie w tym powołaniu, jakie spodoba Ci się mi wyznaczyć.

Dodano:  27.08.2014 r.  
linia

Campo Bosco w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Zapraszamy w dniach 21 – 24 sierpnia do Czerwińska nad Wisłą na spotkanie Campo Bosco. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem E – MIGRANCI. Nasza Ojczyzna jest w Niebie.

Campo Bosco to cztery dni wypełnione dobrą zabawą, muzyka, ciekawymi konferencjami i modlitwą. Na głównej scenie będzie można posłuchać takich zespołów jak POROZUMIENIE, FPS, WYRWANI Z NIEWOLI, NEW LIFE M. W sobotni wieczór rozśmieszy nas kabaret ŚWIERSZCZYCHRZĄSZCZ, a na spotkaniach panelowych i konferencjach spotkamy takich gości jak np. aktorka Patrycja Hurlak, czy dziennikarz Rafał Porzeziński. Serdecznie Zapraszamy.

Za realizacje i koordynacje projektu Campo Bosko odpowiada:
Ks. Przemysław Kawecki SDB - Ośrodek EMAUS
e-mail: kawasdb@poczta.onet.pl
Tel. /24/ 231 51 52

Zgłoszenia na CAMPO BOSKO
Wymagane ukończone 16 lat (osoby niepełnoletnie rejestrowane są jedynie z opiekunem prawnym).
Zakwaterowanie pod namiotami (własnymi).
Udział w warsztatach, koncertach, konferencjach dla zarejestrowanych uczestników Campo Bosko jest nieodpłatny.
Ośrodek Młodzieżowo – Powołaniowy EMAUS za korzystanie z pola namiotowego pobiera opłatę w wysokości 55 zł. W ramach opłaty Ośrodek EMAUS zapewnia każdego dnia pieczywo i jeden gorący posiłek, korzystanie z sanitariatów oraz koszulkę uczestnika imprezy.
************************************************
Program CAMPO BOSCO 2014
21 sierpnia - czwartek
- rejestracja od godz. 13.00
16.30 – W oczekiwaniu: Koncert zespołu FPS
18.00 – Kolacja
19.00 – UROCZYSTE OTWARCIE CAMPO BOSKO
20.00 - koncert/uwielbienie POROZUMIENIE – NIEBIESKIE JERUZALEM – Nie z tego świata…
UWAGA: Wszyscy ubieramy się na biało. Chcemy odtworzyć atmosferę opisaną w tym miejscu:
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem .Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka».
22.00 Apel w Sanktuarium – Słówko na Dobranoc ks. Inspektor Andrzej Wujek SDB
00.00 – Cisza Nocna
Strefa 18+
Wieczorami w strefie 18 + przebywają osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby te będą posiadały specjalne identyfikatory.
23.00 – Uroczyste otwarcie
- Adam Łoniewski – monodram pt. Ptaki Spadają
„Z pozoru prosta opowieść o trudnościach ze zrobieniem monodramu przeradza się w niezwykłą podróż pełną odniesień i nawiązań do współczesnej kultury. Ponad godzinny spektakl to fuzja emocji, tańca, pantomimy, muzyki i tekstów, które na przemian wzruszają i bawią do łez. Spektakl o poszukiwaniu wartości, i własnego miejsca w - świecie. Nieumiejętności radzenia sobie z przeszłością i niezrozumienia teraźniejszości…”
2.00 – Cisza nocna

22 sierpnia - piątek
7.30 – pobudka
8.00 – modlitwy poranne – Lectio Divina – ks. Przemek Kawecki SDB
8.30 - śniadanie
9.30 - I Blok panelowy:
Na poszczególne konferencje będzie można zapisać się w czwartek tuż po dokonaniu rejestracji na polu Campo BOSCO.
Scena Główna Stodoła – Strefa 18 +
9.45 – 10.45 - prof. dr hab. Jacek Kurzępa
Portret globalnego nastolatka - jak nie dać się grupie rówieśniczej?
Prof. dr hab. Jacek Kurzępa profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim; socjolog młodzieży; autor 9 monografii książkowych, w tym klasycznych już w opisywaniu zachowań dysfunkcyjnych i ryzykownych współczesnej młodzieży, jak: "Młodzież pogranicza - juma", "Młodzież pogranicza - świnki” "Zagrożona niewinność"; "Socjopatologia pogranicza";
Między innymi na podstawie tych prac powstawały scenariusze do filmów: Glińskiego- Świnki; Mularuka- Juma; Rosłaniec- Galerianki;
Jest aktywnym badaczem zachowań społecznych młodzieży, czy to na Castel Party w Bolkowie, Przystanku Woodstock, czy w życiu codziennym młodego pokolenia Polaków.
Profesor Kurzępa będzie mówił o tym jak w czasach popkultury pozostać sobą.
11.00 – 12.00 - Rafał Porzeziński
12 kroków do wolności nie tylko dla chrześcijan
Rafał Porzeziński - Polski dziennikarz, autor wydawnictwa audio "12 kroków do wolności nie tylko dla chrześcijan". Specjalista od wychodzenia z uzależnień. W jednym z wywiadów mówił: „Uzależnienie niesubstancjonalne jakim jest hazard, praca, seks czy np. uzależnienie od gier komputerowych jest w stanie pozbawić nas życia równie skutecznie jak narkotyki, alkohol czy nikotyna”
Podczas swojej konferencji Rafał Porzeziński będzie mówił m.in. o uzależnieniu od Internetu, gier komputerowych i innych uzależnieniach związanych ze światem mediów. Czujesz, że godziny spędzone przed monitorem zaczynają komplikować twoje życie? Musisz koniecznie posłuchać tego wykładu.
12.00 – 13.30 – Peja
Przestań śnić, zacznij żyć
Peja, właściwie Ryszard Waldemar Andrzejewski znany również jako Rychu Peja to legenda – polskiego rapu i producent muzyczny, a także przedsiębiorca związany z kulturą hip-hopową.
Znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów w grupie muzycznej Slums Attack, której był współzałożycielem. W 2002 roku wraz z zespołem otrzymał nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka. W latach 2000-2004 współtworzył formację Ski Skład. Prowadzi także solową działalność artystyczną.
W jednym z najnowszych kawałków Pei można usłyszeć:
postępujesz nierozsądnie, a myślisz że robisz mądrze,
a ja Cię Boże proszę, chcę byś ludzi mych ocalił,
gdybym wcześniej Cię chwalił też bym całkiem nie nawalił.
Ludzką rzeczą zbłądzić z błędów, wyprowadzić boską,
konsekwencja to mistrzostwo, nie chcę w życiu cierpieć, ot co.
Z Peją pogadamy o konsekwencjach podjętych wyborów, wychodzeniu z piekła uzależnień i wychodzeniu na prostą. 9.45 – 10.45 - Maria Rogaczewska
Powołanie Królewskie a kultura uzależnień
Maria Rogaczewska - Asystent naukowy w Instytucie Socjologii UW w Zakładzie Psychologii Społecznej. Ukończyła z wyróżnieniem filozofię w ramach Kolegium MISH UW, studiowała ponadto socjologię i antropologię, a także nauki polityczne na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Specjalizuje się w badaniach z zakresu socjologii religii, społeczeństwa obywatelskiego, przemian więzi społecznych, rozwoju wspólnot lokalnych.
Czym jest powołanie królewskie? Czym jest kultura uzależnień? W jaki sposób powołanie królewskie może wspiera człowieka w przezwyciężaniu procesów uzależnienia? To tylko nieliczne pytania jakie stawia konferencja Marii Rogaczewskiej. To konferencja dla wszystkich, którzy chcą panować nad swoim życiem.
11.00 – 12.00
- czekamy na potwierdzenie gościa. Damy znać jak wszystko będzie dograne.
12.00 – 13.30 - Darek Malejonek (Maleo Reggae Rockers)
Syndrom „Piotrusia Pana”
Dariusz "Maleo" Malejonek – polski kompozytor, wokalista i gitarzysta, członek zespołów: Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 oraz Arka Noego. Założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Wolontariusz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego "Młodzi Światu".
W jednym z wywiadów Maleo powiedział o sobie: Ja miałem zawsze syndrom "Piotrusia Pana", czyli kogoś takiego, kto fruwa, żyje łatwo, lekko, bez zobowiązań, alienuje się od rzeczywistości, nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności... Starość była dla mnie nie do przyjęcia, kojarzyła mi się z życiowym bezsensem, podobnie małżeństwo. Muzyka rockowa sprzyja takiej alienacji, bo cały czas jeździsz, dajesz koncerty, jesteś z dala od rodziny, zarabiasz pieniądze na dom i wszystko się niby zgadza... Ale wiesz, że coś jest nie w porządku.
Z Maleo pogadamy o tym jak z „Piotrusia Pana” stać się wojownikiem twardo chodzącym po ścieżkach swojego życia.
13.30 - Obiad
14.30 – I Blok warsztatowy: TANIEC – DUCH – MUZYKA – TEATR
Lista warsztatów znajduje się tutaj
ZGŁOSZENIA NA POSZCZEGÓLNE WARSZTATY NA NASZEJ STRONIE OD 5 SIERPNIA!
18.30 – Kolacja
20.00 - Wieczór uwielbienia (scena główna) - Inicjatywa Wieczór Chwały z Płocka
22.00 - Eucharystia z kazaniem pt. Nasza Ojczyzna jest w Niebie (ks. Przemek Kawecki SDB) – oprawa muzyczna liturgii zespół KALOKAGATHOS
23.00 – Koncert zespołu KALOKAGATHOS – Średniowieczne Pieśni Pielgrzymów
00.00 – Cisza nocna
Strefa 18+
Wieczorami w strefie 18 + przebywają osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby te będą posiadały specjalne identyfikatory.
24.00 – Spektakl pt. RUAH
1.00 – 2.00 - Quiz Bar + Gry planszowe.
2.00 – Cisza nocna

23 sierpnia - sobota
7.30 – pobudka
8.00 – modlitwy poranne – Lectio Divina – ks. Przemek Kawecki SDB
8.30 – śniadanie
9.30 - II Blok Panelowy:
Na poszczególne konferencje będzie można zapisać się w czwartek tuż po dokonaniu rejestracji na polu Campo BOSCO.
Scena główna Stodoła - Strefa 18+
9.30 – 10.30 - Patrycja Hurlak
Byłam wiedźmą
Patrycja Hurlak – polska aktorka, w jednym z wywiadów powiedziała: Wpadłam w czarną magię, jak miałam 5 lat. Jedno kłamstwo sprzedał mi diabeł, że umiem rozmawiać ze zmarłymi. Okazuje się, że najgorsze nadeszło kilka lat później. – Jak miałam 9–10 lat, pojawiły się na polskim rynku przedruki zachodnich gazet dla młodzieży – z horoskopami, wróżbami, talizmanami. I ktoś może powiedzieć, że to bzdury i można się tym zająć dla żartu, ale teraz już wiem, że to zabawy z diabłem.
Aktorka znana z serialu „KLAN” opowie o swoim doświadczeniu czarnej magii, widzeniu demonów, niebezpieczeństwie wróżb i horoskopów oraz o nawróceniu.
10.30 – 12.00 – Wyrwani z Niewoli
Piotr i Jacek – dwaj nawróceni dresiarze - na własnej skórze poczuli konsekwencji błędnych decyzji, słabych wyborów. Aktualnie, korzystając z własnych doświadczeń prowadzą skuteczną działalność profilaktyczną.
Panowie odwiedzają szkoły, domy poprawcze, więzienia dzieląc się świadectwem swojego życia, nawrócenia, mocy Bożej. Tym razem będą mówić do nas. 9.30 – 10.30 - prof. dr hab. Jacek Kurzępa
Zagrożona niewinność - Młodość w objęciach seks biznesu.
Prof. dr hab. Jacek Kurzępa profesor Szkoły Wyższej Psvchologii Społecznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim; socjolog młodzieży;
Na podstawie między innymi tych prac powstawały scenariusze do filmów: Glińskiego- Świnki; Mularuka- Juma; Rosłaniec- Galerianki;
Jest aktywnym badaczem zachowań społecznych młodzieży, czy to na Castel Party w Bolkowie, Przystanku Woodstock, czy w życiu codziennym młodego pokolenia Polaków.
Profesor Kurzępa będzie mówił m.in. o tym jak zadbać o swoją seksualność korzystając z Internetu? Jak uniknąć problemów związanych z uzależnieniem od pornografii i innych form seks biznesu szeroko dostępnych w Internecie.
10.30. – 11.00 - ks. dr Przemek Solarski SDB
Praca nad sobą i kształtowanie sumienia w kulturze uzależnień
Ks. dr Przemek Solarski jest teologiem specjalizującym się w zagadnieniach moralnych.
Współczesna kultura stawia przed nami wiele pytań i zagadnień z którymi często nie wiemy jak sobie poradzić: czy spowiadać się z godzin spędzonych w Internecie na zdobywaniu „wiedzy bezużytecznej”?; Co teologia moralna mówi o ściąganiu filmów i muzyki z Internetu? To tylko najczęstsze pytania jakie współcześnie pojawiają się w konfesjonale i podczas rozmów z ludźmi zanurzonymi w świeci mediów.
Tematem, krótkiego wystąpienia ks. Przemka będzie praca nad sobą i kształtowanie sumienia w dobie wszechobecnych mediów. Mówiąc prościej, zastanowimy się wspólnie: Jak kształtować sumienie internauty?
11.00 – 12.00 - Karol Domagała SDB - terapeuta
Patologiczne poczucie winy i jego wpływ na kształtowanie sumienia.
Karol Domagała SDB - Psycholog, terapeuta, pracuje w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.
Konferencja Karola skoncentruje się na kształtowaniu sumienia z uwzględnieniem różnych patologicznych zjawisk zachodzących w tym procesie.
Źle ukształtowane sumienie to pasmo problemów, cierpień i dylematów w życiu człowieka. Dlatego warto zastanowić się nad pracą nad własną osobowością. W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące kwestie:
- Struktura osobowości i jej wpływ na kształtowanie się sumienia
- Przyczyny nadmiernego poczucia winy
- Przyczyny braku poczucia winy
- Zawiść i wdzięczność w procesie kształtowania sumień
- Uzdrawiająca moc przebaczenia
Chcesz poczuć się wolnym człowiekiem jasno oceniającym swoje życie. Zapraszamy na spotkanie z Karolem Domagałą.
12.30 – Eucharystia – Uroczyste otwarcie roku jubileuszowego 200 rocznicy urodzin Jana Bosko
14.00 - Obiad
15.00 – II Blok Warsztatowy: BĄDŹ AKTYWNY KREATYWNY
Lista warsztatów znajduje się tutaj
ZGŁOSZENIA NA POSZCZEGÓLNE WARSZTATY NA NASZEJ STRONIE OD 5 SIERPNIA!
19.0 Kolacja
20.00 Tabu -Endorfina
21.00 - Kabaret Świerszczychrząszcz
22.00 - New Life M
23.00 – Teatr ITP - Spektakl plenerowy pt. "Spełniony Sen"
00.00 – Na wyciszenie
Scena główna Stodoła - Strefa 18+
Tadek (Firma) – Koncert pt. Tajne Komplety w ramach Akcji BURZA 2014
Tadek, właściwie Tadeusz Polkowski – polski raper. Tadeusz Polkowski znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów w zespole hip-hopowym Firma, którego był współzałożycielem.
W 2011 roku rozpoczął działalność solową. Od tego czasu opublikował utwory i teledyski promujące pierwszy album zatytułowany Niewygodna prawda. Były to utwory "Żołnierze wyklęci" w 2011 roku (upamiętniający żołnierzy wyklętych oraz zbrojne podziemie antykomunistyczne działające po zakończeniu II wojnie światowej), następnie na początku 2012 roku tytułowy "Niewygodna prawda".
W lutym ukazał się teledysk do utworu "Rotmistrz Witold Pilecki", stanowiącego upamiętnienie osoby Witolda Pileckiego, zaś w lipcu powstał obraz do utworu "Generał Nil", który upamiętnia osobę generała Augusta Emila Fieldorfa. W zamierzeniu autora na płycie znalazły się treści dotyczące "wspaniałych oraz tragicznych wydarzeń w polskiej historii". So Close
Grupa So Close ma zaszczyt zaprosić na całkowicie zaimprowizowany spektakl teatralno-komediowy. Nasze show powstanie na oczach widowni bez jakiegokolwiek scenariusza. Dowodem na to będą Wasze sugestie, które zainspirują nas do stworzenia postaci oraz historii. Będziecie mogli przeżyć z nami jedyne i niepowtarzalne widowisko. Przyjdźcie i przekonajcie się, że warto.
www.facebook.com/teatrsoclose
2.00 - Cisza Nocna

24 sierpnia - niedziela
8.00 – pobudka
8.30 – śniadanie
9.00 - Festiwal Talentów – podsumowanie warsztatów
10.00 – przygotowanie do liturgii
10.30 – Eucharystia na zakończenie Campo Bosco 2014
12.00 – obiad, sprzątanie, rozjazd
Zastrzegamy sobie prawo do dalszego rozszerzania programu Campo Bosko i do intensywnych zmian na lepsze!

Dodano:  16.08.2014 r.  
linia

Recital Organowy w Bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku n. Wisłą

foto

24 sierpnia 2014 roku w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą o godz. 12.30 odbędzie się RECITAL ORGANOWY w wykonaniu Jarosława Kocika – parafianina z Czerwińska oraz absolwenta Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku i Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
W programie utwory: J.S. Bacha, G.Böhm, M.Reger, M. Surzyński, E. Morricone, Ch.M.Widor.
Ciekawością tego Recitalu Organowego jest również to, iż będzie on transmitowany na telebim stojący przed ołtarzem, tak, by publiczność mogła z bliska obserwować grę organisty. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

*****************************************************************************

Gazeta lokalna " Płońszczak" z 13 kwietnia 2011 tak pisała:
/.../ Nasz rodzimy akcent festiwalu, to bardzo młody i bardzo zdolny muzyk,który wywodzi się z naszego powiatu. Jego domem rodzinnym jest Janikowo w gminie Czerwińsk. W Czerwińsku skończył szkołę podstawową i gimnazjum, w Płońsku zaś, z wyróżnieniem w klasie fortepianu - Społeczne Ognisko Muzyczne. Natomiast w klasie organów ukończył Salezjańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Lutomiersku i został organistą dyplomowanym. W planach Jarosława Kocika znajdują się studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, które zamierza zacząć już w październiku. Aktualnie muzyk jest organistą w warszawskiej parafii pw. św. Łucji. Wielokrotnie, z powodzeniem brał udział w konkursach organowych, jako solista i kameralista koncertował w Polsce i za granicą. Za swój największy sukces zawodowy Jarosław Kocik uznaje oprawę muzyczną mszy św. pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI.
/red. Anna Piórkowska/

Dodano:  16.08.2014 r.  
linia

Wprowadzenie Relikwii Krwi Św. Jana Pawła do Bazyliki w Czerwińsku

foto

/fot.Tadeusz Warczak/

Wprowadzenie Relikwii Krwi św. Jana Pawła II do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, połączone z dekanalnym dziękczynieniem za jego kanonizację i dożynkami, odbędzie się 15 sierpnia 2014 r. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP o godzinie 12.00. Mszy Św. na ołtarzu polowym przed Bazyliką Zwiastowania NMP przewodniczyć będzie Ks. prałat Janusz Mackiewicz dziekan dekanatu wyszogrodzkiego. Serdecznie zapraszamy.

***************************************************************
Wyjazd po Relikwie Krwi Świętego Jana Pawła II

Dnia 18 czerwca 2014 roku delegacja parafian i sympatyków Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku nad Wisłą wzięła udział w pielgrzymce do Krakowa po Relikwie Świętego Jana Pawła. Uczestnicy udali się w tym celu do Kurii Metropolitalnej przy ul. Franciszkańskiej 3 , w którym Karol Wojtyła mieszkał jako Biskup i Kardynał aż do słynnego konklawe w 1978 roku. Relikwie Krwi wręczył na ręce Księdza Proboszcza i Kustosza Sanktuarium Sławomira Goworka SDB, wieloletni sekretarz Jana Pawła II - Kardynał Stanisław Dziwisz. Ksiądz Kardynał w rozmowie pytał o Sanktuarium, Parafię a następnie pobłogosławił wszystkim wręczając każdemu różaniec. Uczestnicy spotkania odwdzięczyli się Ks. Kardynałowi wręczając pachnące dary w postaci truskawek i malin.
Ks. Kardynał dokonując wpisu do księgi pamiątkowej napisał:
„ Bardzo dziękuję x Salezjanom i pielgrzymce po Relikwie Św. Jana Pawła II za odwiedziny i pachnące dary. Niech Święty opiekuje się parafią i pielgrzymami do Sanktuarium w Czerwińsku. Szczęść Boże! ”
Następnie jako dziękczynienie za otrzymany dar Relikwii Św. Jana Pawła II udaliśmy się na Msze Św. do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
*******************************************************************

Litania do Św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami.

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami.

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, módl się za nami.

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami.

Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami.

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, módl się za nami.

Następco Piotra i Sługo sług Bożych, módl się za nami.

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, módl się za nami.

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, módl się za nami.

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami.

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, módl się za nami.

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami.

Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami.

Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami.

Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami.

Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami.

Głosicielu Nowej Ewangelizacji, módl się za nami.

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, módl się za nami.

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami.

Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, módl się za nami.

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami.

Bracie i Mistrzu kapłanów, módl się za nami.

Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami.

Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami.

Umocnienie małżonków, módl się za nami.

Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl się za nami.

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, módl się za nami.

Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami.

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, módl się za nami.

Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami.

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami.

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami.

Uosobienie pracowitości, módl się za nami.

Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami.

Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami.

Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami.

Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami.

Upominający grzeszników, módl się za nami.

Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami.

Przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami.

Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami.

Rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami.

Wspierający bezrobotnych, módl się za nami.

Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami.

Odwiedzający więźniów, módl się za nami.

Umacniający słabych, módl się za nami.

Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam,Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.K: Módl się za nami święty Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.K: Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodano:  13.08.2014 r.  
linia
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61][62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]

Czytania na dziśGrudzień 2019
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Osób on line: 8
Jesteś 125432 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2019
© pphem
ww