pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Aktualności

foto

W dniach 22-25.06.2024r w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się III Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin „Salos Family Camp”.
W programie m.in. Formacja, integracja, rodzinne rozgrywki sportowe, bieg 200- lecia snu św. Jana Bosko , koncerty, spotkania dla małżeństw, festyn dla dzieci, fire show, i wiele, wiele innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy.

Dodano:  16.06.2024 r.  
linia
foto

Wszem i wobec, dumnie (ale i z odrobiną pokory), ogłaszamy, że właśnie ruszyły zapisy na jedyny w swoim rodzaju (fenomenalny, fantastyczny, no i fajny) festiwal Campo Bosco 2024

Wszelkie pytania i wątpliwości możesz kierować na adres mailowy: rejestracja.campo.bosco@gmail.


Festiwal Campo Bosco to cykliczne spotkania młodych ludzi, którzy pod koniec sierpnia przyjeżdżają do Czerwińska nad Wisłą, aby wspólnie się modlić, bawić i rozwijać – w duchu św. Jana Bosko. W programie znajdują się m.in. modlitwy, panele, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty i koncerty.

Więcej informacji znajdziesz na tej stronie:

https://emausczerwinsk.pl/campo-bosco/

Dodano:  03.06.2024 r.  
linia
foto

Miesiąc czerwiec, tradycyjnie poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych odprawianych w naszej czerwińskiej bazylice w niedziele i święta o godz. 16.30 w pozostałe dni o godz. 17.30. lub do codziennego odmawiana Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego w naszych rodzinach jako wieczornej modlitwy z dziećmi i młodzieżą.

Nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego, popularnie zwane „czerwcowym” składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz śpiewu lub recytacji Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie odmawia się Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu. Po akcie następuje pieśń "Przed tak wielkim Sakramencie", modlitwa oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Czerwiec jest miesiącem szczególnego kultu Serca Bożego. Prawdopodobnie dlatego czerwiec, że najważniejsze objawienie św. Małgorzacie Marii Alacogue miało miejsce właśnie w czerwcu.

Wtedy też przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa .
W piątek 7 czerwca 2024 r. Msze Św. w Bazylice Zwiastowania NMP o godz. 7.00, oraz 18.00.
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa: za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa „O, Jezu Najsłodszy, które mu za miłość bez granic…można uzyskać odpust zupełny.
W związku z przypadającą w piątek 7 czerwca w Kościele katolickim uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa katolików nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.Litanię do Serca Pana Jezusa ułożyła francuska wizytka s. Joanna Magdalena Joly.
Litania składa się z 33 wezwań dla upamiętnienia każdego roku ziemskiego życia Chrystusa.
Ich treść wyraża zbawczy plan miłości Boga do człowieka. Nabożeństwo czerwcowe jest pobożną praktyką przez którą wyrażamy nasze dziękczynienie za wielką miłość, którą Pan Jezus nas obdarza, oraz wynagradzamy Jezusowi te wszystkie krzywdy jakich doznaje z naszej strony, gdy odrzucamy Jego miłość.
W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Jezusowego Serca na krzyżu, a tymi którzy wtedy uczcili to Serce byli apostołowie.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. AmenAkt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu według św. Małgorzaty Marii Alacogue

Ja... oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego co by Mu się mogło nie podobać.
Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mojego życia, za rękojmię mojego zbawienia, za lekarstwo na moje ułomności i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i zapewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce pełne dobroci, moim przebaczeniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność, gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości, natomiast - spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci.
Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jak Twój wierny sługa. Amen.Pan Jezus przekazał przez Małgorzatę Marie Alacogue dwanaście wielkich obietnic dla czczących Jego Najświętsze Serca:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów
i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.
AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy; któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy; jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce.

Pomni wszelako, że i sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości i dlatego żalem najgłębszym przejęci, błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie, gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za grzechy, których samiśmy się dopuścili, ale za występki tych także, którzy błąkają się z dala od drogi zbawienia. Za te wszystkie godne opłakania występki, razem wzięte, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich z osobna pragniemy naprawić. A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, owe liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, zbezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej Miłości przez zaniedbania i przez okropne świętokradztwa.

Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie! Tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, przyrzekając z głębi serca wynagrodzić Ci – o ile za łaską, Twoją stać nas będzie – za przeszłe własne grzechy i za obojętność na tak wielką miłość Twoją przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie ewangelicznego prawa, zwłaszcza prawa miłości, tudzież postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.

Przyjm, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej, Maryi Panny Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby, przez ów dar wielki wytrwania, przez który byśmy wszyscy w końcu doszli do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.STANOWISKO KOŚCIOŁA:

Stolica Apostolska po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy wyniósł ją do chwały ołtarzy.
Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce.
Pan Jezus dał św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej.
Wielkim czcicielem Bożego Serca był Ojciec Święty Jan Paweł II. Ojciec Święty przypominał, że zadaniem chrześcijan jest budowanie cywilizacji miłości. Nikt z nas nie może pozostać obojętny wobec tego wezwania.
/źródło - zasoby internetowe/

Dodano:  03.06.2024 r.  
linia
foto

01 czerwca 2024 roku odbędzie się Spotkania Rodzin Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą.

Spotkanie to wyraża potrzebę umacniania więzi łączących rodziny powołanych ze sobą nawzajem i Rodziną Salezjańską oraz konieczność wspierania się wzajemnie codzienną modlitwą.


Program Spotkania Rodzin Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą :

godz. 10.00 spotkanie integracyjne w klasztorze

godz. 11.30 koncert muzyczny

godz. 12.30 Msza Św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej

godz. 13.30 obiad

SPOTKANIE RODZINNE

Dodano:  31.05.2024 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie religijne, prawdopodobnie jedyne takie w skali kraju - „Procesja Bożego Ciała po Wiśle”
30 maja 2024 r. o godz. 14.00 z przystani w Smoszewie wypłynie Wiślana Procesja Eucharystyczna do Czerwińska nad Wisłą na łodziach i innych obiektach pływających.

W uroczystej Wiślanej Procesji Eucharystycznej weźmie udział, Pasterz naszej Diecezji Płockiej J.E. Ks. Biskup Szymon Stułkowski oraz okolicznościowe Słowo Boże na poszczególnych stacjach wygłosi przeor Jasnej Góry O. Samuel Pacholski OSPPE.

Program:
14:00 - Smoszewo (modlitwa przy figurze Św. Barbary - patronki Wodniaków)
- stacja modlitewna Wychódźc
- stacja modlitewna Secymin
- stacja modlitewna Czerwińsk nad Wisłą

Po dopłynięciu do Czerwińska nad Wisłą ok. godz. 17.00 i modlitwie na Bulwarze nastąpi uroczyste odprowadzenie Najświętszego Sakramentu do Czerwińskiej Bazyliki.


Ważne informacje !!!

Przypominamy również o podstawowych zasadach:

właściciel łodzi zobowiązuje się do zapewnienia kamizelki wodoodpornej (kapoku) wszystkim wsiadającym i przebywającym na jego łodzi uczestnikom Procesji, a także wymogami bezpieczeństwa na łodzi: koło ratunkowe, gaśnica, apteczka itp.
na łodziach zachowujemy posłuszeństwo względem wskazówek i uwag kierowanych przez poszczególnych sterników.

Pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą:
coś do picia
odpowiednie ubranie na deszcz i słońce:
parasol
krem z filtrem;
przewiewne ubranie
okulary przeciwsłoneczne
wygodne obuwie

Organizatorzy:

Parafia Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą
Parafia Świętego Leonarda w Chociszewie
Parafia św. Mateusza w Smoszewie
Parafia Parafia Narodzenia NMP w Secyminie - Nowiny
Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą

Dodano:  28.05.2024 r.  
linia
foto

W czwartek 30 maja 2024 roku zapraszamy Parafian i Pielgrzymów do wspólnotowego przeżywania Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /Boże Ciało/ w malowniczo położonym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą.

Porządek nabożeństw w tym dniu: Msze Św. 7.00, 8.30, 10.00 / tradycyjna procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy/ i 18.00.

Przypominamy, że Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało należy do świąt nakazanych, w których mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Sam udział w procesji nie spełnia tego obowiązku!

Zapraszamy orszak procesyjny i dziewczęta do sypania kwiatów podczas procesji Mszy Św. i wszystkich Parafian do aktywnego przeżywania Uroczystości Bożego Ciała. Przystrójmy również nasze domy, figurki dając tym samym wyraz żywej wiary.

Dodano:  27.05.2024 r.  
linia
foto


Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, mając na względzie kan. 1250 i kan. 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym, w myśl kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 31 maja 2024 r. (piątek – po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Bożego Ciała) wszystkim wiernym Diecezji Płockiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji Płockiej.

Zachęcam jednocześnie do zastąpienia obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.

Bp Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

Dodano:  27.05.2024 r.  
linia
foto

Watykański dekret o odpustach w Roku Świętym 2025
Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret, w którym określa zasady otrzymania odpustu podczas ogłoszonego przez Papieża Franciszka Roku Świętego 2025. Wymienia także miejsca, w których będzie można uzyskać odpust, zarówno w Rzymie, który jest centrum jubileuszowych wydarzeń, jak i w innych miejscach na całym świecie, tak by nikt nie był wykluczony z jubileuszowego czasu łaski.

Vatican News.

PEŁNY TEKST

O UZYSKANIU ODPUSTU PODCZAS ZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU ROKU 2025, OGŁOSZONEGO PRZEZ JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚĆ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Teraz nadszedł czas nowego Jubileuszu, w którym Drzwi Święte zostaną ponownie otwarte, aby dać żywe doświadczenie Bożej miłości” (Spes non confundit, 6). W bulli ogłaszającej Zwyczajny Jubileusz roku 2025 Ojciec Święty w obecnym historycznym momencie, w którym „ludzkość niepomna na dramaty przeszłości, poddawana jest nowej i trudnej próbie, w której wiele ludów jest uciskanych przez brutalność przemocy” (Spes non confundit, 8), wzywa wszystkich chrześcijan, aby stali się pielgrzymami nadziei. Jest to cnota, którą należy odkryć na nowo w znakach czasu, które, obejmując „tęsknotę ludzkiego serca, potrzebującego zbawczej obecności Boga, domagają się, by zostały przekształcone w znaki nadziei” (Spes non confundit, 7), które należy czerpać przede wszystkim z łaski Bożej i pełni Jego miłosierdzia.

Już w bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w 2015 roku papież Franciszek podkreślił, że w tym kontekście odpust nabiera „szczególnego znaczenia” (Misericordiae vultus, 22), gdyż miłosierdzie Boże „staje się odpustem Ojca, który poprzez Kościół — Oblubienicę Chrystusa — dociera do grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia, i uwalnia go od wszelkich pozostałości skutków grzechu” (tamże). Podobnie i dzisiaj Ojciec Święty oświadcza, żedar odpustu „pozwala nam odkryć, jak nieograniczone jest miłosierdzie Boga. To nie przypadek, że w starożytności termin „miłosierdzie” był używany zamiennie z terminem „odpust”, właśnie dlatego, że ma wyrażać pełnię Bożego przebaczenia, które nie zna granic” (Spes non confundit, 23). Odpust jest więc łaską jubileuszową.

Dlatego też z okazji Zwyczajnego Jubileuszu roku 2025, z woli Papieża, ten „Trybunał Miłosierdzia”, do którego należy rozporządzanie wszystkim, co dotyczy udzielania i korzystania z odpustu, zamierza zachęcić dusze wiernych do karmienia się pragnieniem uzyskania odpustu jako daru łaski, właściwego i unikalnego dla każdego Roku Świętego, i ustanawia następujące wymogi, aby wierni mogli skorzystać z „przepisów umożliwiających uzyskanie i skuteczne praktykowanie jubileuszowego odpustu” (Spes non confundit, 23).

Podczas Zwyczajnego Jubileuszu roku 2025 pozostaje w mocy każdy inny udzielony odpust. Wszyscy wierni naprawdę pokutujący, wykluczający wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu (por. Enchiridion Indulgentiarum, wyd. IV, norm. 20, § 1) i poruszeni duchem miłosierdzia, którzy w Roku Świętym oczyścili się poprzez sakrament pokuty i pokrzepili się Komunią Świętą, będą modlić się zgodnie z intencjami Papieża, ze skarbca Kościoła będą mogli uzyskać odpust zupełny, odpuszczenie i darowanie swoich grzechów, który będzie można także zyskać dla dusz czyśćcowych, dokonując jednego z wymienionych niżej dzieł:

I.- O świętych pielgrzymkach

Wierni, pielgrzymi nadziei, będą mogli uzyskać odpust jubileuszowy udzielony przez Ojca Świętego, jeśli odbędą pobożną pielgrzymkę:

w kierunku dowolnego świętego miejsca jubileuszowego: tam pobożnie uczestniczyć we Mszy Świętej (o ile przepisy liturgiczne na to pozwalają, będzie można przede wszystkim korzystać z formularza Mszy właściwej Jubileuszowi bądź Mszy w rożnych potrzebach: o pojednanie, o odpuszczenie grzechów, o uproszenie miłości i o zachowanie pokoju i sprawiedliwości); we Mszy przy udzieleniu sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego lub w Sakramencie Namaszczenia Chorych; nabożeństwie Słowa Bożego; Liturgii Godzin (godzina czytań, jutrznia, nieszpory); Drodze Krzyżowej; różańcu; recytacji hymnu Akatystu; nabożeństwie pokutnym, zakończonym indywidualną spowiedzią penitentów, zgodnie z aktem pokutnym (forma II);

w Rzymie: do co najmniej jednej z czterech Papieskich Bazylik Większych: św. Piotra na Watykanie, Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, Matki Bożej Większej, św. Pawła za Murami;

w Ziemi Świętej: do co najmniej jednej z trzech bazylik: Grobu Świętego w Jerozolimie, Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie;

w innych okręgach kościelnych: do kościoła katedralnego lub innych kościołów i miejsc świętych wyznaczonych przez ordynariusza miejsca. Biskupi uwzględnią potrzeby wiernych i samą możliwość zachowania nienaruszonego znaczenia pielgrzymki, z całą jej mocną symboliką, zdolną ukazać naglącą potrzebę nawrócenia i pojednania;

II.- W pobożnych nawiedzeniu miejsc świętych

Wierni będą mogli uzyskać podobnie odpust jubileuszowy, jeśli indywidualnie lub w grupie, pobożnie nawiedzą dowolne miejsce jubileuszowe i tam przez odpowiedni czas odprawią adorację eucharystyczną i rozmyślanie, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek dopuszczonej formie i modlitwą do Maryi, Matki Bożej, aby w tym Roku Świętym wszyscy „mogli doświadczyć bliskości najczulszej z mam, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci” (Spes non confundit, 24).

Z okazji Roku Jubileuszowego, oprócz wyżej wymienionych znamiennych miejsc pielgrzymkowych, będzie można nawiedzić także inne miejsca święte, na tych samych warunkach:

w Rzymie: Bazylika Świętego Krzyża z Jerozolimy, Bazylika św. Wawrzyńca za Murami, Bazylika św. Sebastiana za Murami (zdecydowanie zaleca się pobożne nawiedzenie zwane „Pielgrzymką do Siedmiu Kościołów”, tak drogą św. Filipowi Nereuszowi), Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Kościół Santo Spirito in Sassia, Kościół św. Pawła przy Trzech Źródłach – miejsce męczeństwa Apostoła, Katakumby chrześcijańskie; kościoły trasy jubileuszowej Iter Europaeum oraz kościoły poświęcone Patronom Europy i Doktorom Kościoła (Bazylika Santa Maria sopra Minerva, Kościół Santa Brigida przy Campo de' Fiori, Kościół Matki Bożej Zwycięskiej, Kościół Trinità dei Monti, Bazylika św. Cecylii na Zatybrzu, Bazylika św. Augustyna na Polu Marsowym);

w innych miejscach na świecie: dwie papieskie bazyliki mniejsze w Asyżu: św. Franciszka i Najświętszej Marii Panny od Aniołów; papieskie bazyliki: Santa Casa w Loreto, Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, św. Antoniego w Padwie; każda bazylika mniejsza, katedra, kościół konkatedralny, sanktuarium maryjne oraz dla dobra wiernych każda wyróżniająca się kolegiata lub sanktuarium wyznaczone przez każdego biskupa diecezjalnego lub eparchialnego, a także sanktuaria krajowe lub międzynarodowe, „święte miejsca gościnności i uprzywilejowane przestrzenie budzenia nadziei” (Spes non confundit, 24), wskazane przez Konferencje Episkopatów.

Wierni prawdziwie skruszeni, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystych celebracjach, pielgrzymkach i pobożnym nawiedzeniu, z ważnych powodów (przede wszystkim siostry i mnisi klauzurowi, osoby starsze, chorzy, osadzeni w więzieniach, a także ci, którzy w szpitalu lub w innych miejscach opieki, stale posługują chorym), uzyskają odpust jubileuszowy na tych samych warunkach, jeżeli zjednoczeni duchowo z wiernymi obecnymi, zwłaszcza w momentach, w których słowa Ojca Świętego lub biskupów diecezjalnych są przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji medialnej, w swoim domu lub tam, gdzie powstrzymuje ich przeszkoda (np. w kaplicy klasztornej, w szpitalu, w domu opieki, w więzieniu...), odmówią Ojcze nasz, Wyznanie wiary w jakiejkolwiek dopuszczonej formie i inne modlitwy zgodne z intencjami Roku Świętego, ofiarowując swoje cierpienia lub życiowe trudności;

III.-W dziełach miłosierdzia i pokuty

Ponadto wierni będą mogli uzyskać odpust jubileuszowy, jeśli w duchu pobożności będą uczestniczyć w misjach ludowych, rekolekcjach lub spotkaniach formacyjnych poświęconych tekstom Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, które odbędą się w kościele lub innym odpowiednim miejscu, według zamysłu Ojca Świętego.

Pomimo zasady, że dziennie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny (por. Enchiridion Indulgentiarum, wyd. IV, norm. 18, § 1), wierni otrzymają akt miłosierdzia na rzecz dusz czyśćcowych, jeśli prawowicie przystąpią po raz drugi tego samego dnia do sakramentu Komunii, będą mogli uzyskać dwukrotnie odpust zupełny tego samego dnia, obowiązujący jedynie za zmarłych (czyli w ramach celebracji eucharystycznej; por. kan. 917 i Papieska Komisja ds. Autentycznej Interpretacji KPK, Responsa ad dubia, 1, 11 lipca 1984). Przez tę podwójną ofiarę dokonuje się godny pochwały przejaw miłości nadprzyrodzonej, gdyż więź, która łączy wiernych pielgrzymujących jeszcze na ziemi z mistycznym Ciałem Chrystusa, wraz z tymi, którzy już zakończyli swą drogę, ze względu na fakt, że „odpust jubileuszowy, na mocy modlitwy, jest przeznaczony w szczególny sposób dla tych, którzy odeszli przed nami, aby mogli otrzymać pełnię miłosierdzia” (Spes non confundit, 22).

W szczególny właśnie sposób „w Roku Jubileuszowym będziemy wezwani do bycia namacalnymi znakami nadziei dla wielu braci i sióstr żyjących w trudnych warunkach” (Spes non confundit, 10): Odpust jest zatem również przypisany do dzieł miłosierdzia i pokuty, które świadczą o podjętym nawróceniu. Wierni podażając za przykładem i poleceniem Chrystusa, będą zachęcani do częstszego podejmowania dzieł miłości i miłosierdzia, głównie na rzecz służby braciom obciążonym różnymi potrzebami. Dokładniej odkryjmy na nowo „uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych pogrzebać.” (Misericordiae vultus, 15) i odkryjmy na nowo również „uczynki miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, przykrych cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych” (tamże).

Podobnie wierni będą mogli uzyskać odpust jubileuszowy, jeśli udadzą się w celu odwiedzenia i poświęcenia właściwego czasu braciom znajdującym się w potrzebie lub w trudnej sytuacji (chorym, więźniom, samotnym osobom starszym, niepełnosprawnym...), pielgrzymując niejako do obecnego w nich Chrystusa (por. Mt 25, 34-36) i wypełniając zwykłe warunki duchowe, sakramentalne i modlitewne. Wierni bez wątpienia będą mogli te odwiedziny powtarzać w ciągu Roku Świętego, uzyskując za każdym razem odpust zupełny, nawet każdego dnia.

Jubileuszowy odpust zupełny można osiągnąć także przez działania wyrażające w sposób konkretny i bezinteresowny ducha pokuty, który jest jakby duszą Jubileuszu, odkrywając na nowo w szczególności pokutną wartość piątku: powstrzymanie się w duchu pokuty przynajmniej przez jeden dzień od błahych rozrywek (realnych, ale także wirtualnych, spowodowanych na przykład przez media i sieci społecznościowe) oraz od zbędnej konsumpcji (na przykład praktyka postu lub wstrzemięźliwości zgodna z ogólnymi normami Kościoła i szczegółowymi zaleceniami biskupów), połączona z przekazaniem odpowiedniej sumy pieniędzy ubogim; wspieranie dzieł o charakterze religijnym lub socjalnym, zwłaszcza na rzecz obrony i ochrony życia na wszystkich jego etapach oraz samej jakości życia, opuszczonych dzieci, młodzieży zmagającej się trudnościami, starców potrzebujących opieki lub samotnych, migrantów z różnych krajów, „którzy opuszczają swoją ziemię w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich rodzin” (Spes non confundit, 13); poświęcanie znacznej części wolnego czasu na działalność na rzecz wolontariatu, która służy interesowi społeczności, lub inne podobne formy osobistego zaangażowania.

Wszyscy biskupi diecezjalni lub eparchialni i ci, którzy prawnie są z nimi zrównani, w najwłaściwszym dniu tego okresu jubileuszowego, przy okazji głównych uroczystości w katedrze i w poszczególnych kościołach jubileuszowych, będą mogli udzielić papieskiego błogosławieństwa z dołączonym odpustem zupełnym, który mogą otrzymać wszyscy wierni, którzy otrzymają to błogosławieństwo pod zwykłymi warunkami.

W celu duszpasterskiego ułatwienia dostępu do sakramentu pokuty i osiągnięcia Bożego przebaczenia poprzez władzę kluczy, ordynariusze miejsca proszeni są o udzielenie kanonikom i kapłanom, którzy w katedrach i kościołach wyznaczonych na Rok Święty, będą mogli wysłuchać spowiedzi wiernych, uprawnień jedynie do forum wewnętrznego, o czym dla wiernych Kościołów Wschodnich stanowi kan. 728, § 2 KKKW, a w przypadku ewentualnego zastrzeżenia dla określonej władzy – kan. 727, z wyłączeniem, jak jest oczywiste, przypadków o których mowa w kan. 728, § 1; natomiast dla wiernych Kościoła łacińskiego uprawnień o których mowa w kan. 508, § 1 KPK.

W związku z tym Penitencjaria wzywa wszystkich księży, aby z hojną dyspozycyjnością i poświęceniem siebie zapewnili jak najszerszą możliwość uzyskania przez wiernych środków zbawienia; ustalali i publikowali terminy spowiedzi, w porozumieniu z proboszczami lub rektorami sąsiednich kościołów; znajdowali się w konfesjonale; planując stałe i częste celebracje pokutne, zapewniając jednocześnie jak najszerszą dostępność księży, którzy po osiągnięciu wymaganego wieku, nie pełnią określonych funkcji duszpasterskich. W zależności od możliwości pamiętajmy także, zgodnie z Motu proprio Misericordia Dei, o duszpasterskiej możliwości słuchania spowiedzi także podczas celebracji Mszy Świętej.

W celu ułatwienia zadań spowiednikom, Penitencjaria Apostolska, z upoważnienia Ojca Świętego, stanowi, że kapłani, którzy towarzyszą lub przyłączają się do pielgrzymek jubileuszowych poza własną diecezją, mogą korzystać z tych samych uprawnień, jakie zostały im powierzone w ich własnej diecezji przez prawowity organ. Specjalne uprawnienia zostaną wówczas przyznane przez tę Penitencjarię Apostolską penitencjarzom rzymskich Bazylik Papieskich, kanonikom penitencjarzom lub penitencjarzom diecezjalnym utworzonym w poszczególnych okręgach kościelnych.

Spowiednicy, po uprzednim pouczeniu z miłością wiernych o powadze grzechów, do których należą te z dołączonym zastrzeżeniem lub cenzurą, wyznaczą z duszpasterską miłością odpowiednie pokuty sakramentalne, aby w miarę możliwości doprowadzić ich do trwałej pokuty i w zależności od charakteru spraw, zaprosić ich do naprawienia skandali i szkód.

Penitencjaria na koniec gorąco zachęca Biskupów, jako posiadaczy potrójnego munus nauczania, rządzenia i uświęcania, aby zadbali o jasne wyjaśnienie proponowanych tutaj przepisów i zasad dotyczących uświęcenia wiernych, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych warunków, kultury i tradycji. Katecheza dostosowana do specyfiki społeczno-kulturowej każdego narodu będzie w stanie zaproponować sposób skutecznego głoszenia Ewangelii i całokształtu orędzia chrześcijańskiego, zakorzeniając głębiej w sercach pragnienie tego wyjątkowego daru, uzyskanego za pośrednictwem Kościoła.

Niniejszy Dekret obowiązuje przez cały Jubileusz Zwyczajny roku 2025, niezależnie od wszelkich postanowień stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 13 maja 2024 roku, we wspomnienie Matki Bożej z Fatimy.

Kard. Angelo De Donatis

Penitencjariusz Większy

Bp Krzysztof Nykiel

Regens


https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/05/13/0392/00808.html#pl

Dodano:  14.05.2024 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy do sanktuarium maryjnego w Czerwińsku nad Wisłą na Nabożeństwa Fatimskie, które są odprawiane 13-ego dnia miesiąca od maja do października włącznie !
Początek 13 maja 2024 roku o godz. 17.30 - modlimy się podczas nabożeństw intencjach przynoszonych przez Parafian i Pielgrzymów za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.
18.00 Msza Św. a następnie procesja fatimska z figurą Matki Bożej Fatimskiej po placu kościelnym!

Prosimy o przyniesienie świec na procesję.
Maryjo, Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat!

MODLITWY FATIMSKIE

Modlitwa Anioła do odmawiania po każdej dziesiątce Różańca św.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwa wynagradzająca

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen.

Modlitwa wynagradzająca

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają.

Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiar)

O Jezu z miłości ku Tobie i dla nawrócenia grzeszników, pragnę Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi.


ABC objawień fatimskich. Co każdy katolik powinien wiedzieć.

Skąd pochodzi nazwa Fatima? Jak wyglądał cud słońca? Czego dotyczyły trzy tajemnice fatimskie? Przypominamy najważniejsze fakty.

W portugalskiej Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku Matka Boża sześć razy objawiła się trójce małych dzieci: Łucji (10 lat), jej kuzynowi Franciszkowi (9 lat) i Hiacyncie (7 lat).

Skąd pochodzi nazwa Fatima?

W VIII wieku Półwysep Iberyjski został opanowany przez muzułmanów. Dopiero w XII wieku Portugalczykom udało się wyswobodzić od panowania wroga. Gdy Maurowie opuszczali tereny Portugalii, rycerz chrześcijański Don Goncalo wziął do niewoli córkę księcia muzułmańskiego – Fatimę. Zakochał się w niej, zresztą z wzajemnością.
Fatima przyjęła chrzest, młodzi pobrali się. Po śmierci małżonki Don Goncalo wstąpił do zakonu cysterskiego, a miejsce pochówku żony nazwał Fatimą.

Prześladowania chrześcijan i początek objawień

Papież Benedykt XV zaniepokojony sytuacją na świecie rozpoczął inicjatywę nowenny o pokój na świecie. Rozpoczęła się ona 5 maja 1917 roku. W przedostatnim dniu jej odmawiania wydarzyło się coś niezwykłego.
13 maja 1917 roku Maryja po raz pierwszy ukazała się trojgu małym dzieciom. Wieść o objawieniu błyskawicznie się rozeszła. Ateistyczne władze Portugalii próbowały za wszelką cenę zamknąć usta dzieciom, by nie rozpowiadały o tym, że widziały Matkę Bożą. Nawet je na krótko aresztowano.

Cud słońca

13 lipca 1917 roku podczas kolejnego objawienia Maryja zapowiedziała spektakularny cud, który miał wydarzyć się w październiku: „Uczynię cud tak wielki, aby wszyscy uwierzyli, że objawienia te są prawdziwe”. Maryja wskazała konkretny czas i miejsce: Cova da Iria-Fatima.
Wydarzenie nagłośniono, by zdyskredytować dzieci i ich świadectwo. Nikt w to nie wierzył. 13 października 1917 roku zebrało się ponad 80 tys. ludzi, którzy pragnęli doświadczyć czegoś niezwykłego.
W pewnym momencie pojawił się odblask światła, a następnie pod skalnym dębem pojawiła się Matka Boża, która powiedziała dzieciom, że pragnie, by w tym miejscu wybudowano kaplicę ku Jej czci. Przedstawiła się jako Matka Boża Różańcowa. Poleciła wówczas odmawianie różańca i zapewniła, że niebawem wojna się skończy, a żołnierze, mężowie i ojcowie powrócą do swoich domów. Dokonały się cuda.
Maryja wyraziła ubolewanie: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony”. W tym czasie niebo zasłoniło się chmurami, a świadkowie mogli zobaczyć cud słońca, które oderwało się od ziemi, jakby miało w nią uderzyć. Pierwszy raz od momentu Zmartwychwstania Jezusa, Bóg dokonał takiego cudu.
Z czasem ateistyczne wpływy władzy zaczęły słabnąć. Wielu masonów doznało nawrócenia. Maryja w Fatimie przypomniała do czego prowadzi odrzucenie Boga. W jej orędziu powróciły słowa Jezusa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przypomniał o tym Jan Paweł II w przemówieniu 13 maja 1982 roku.

Wizja piekła w pierwszej części tajemnicy

To, co zobaczyły dzieci 13 lipca 1917 roku zostało nazwane tajemnicą fatimską. Składa się ona z trzech części.
Pierwszą z nich była wizja piekła. Dzieci zobaczyły morze ognia, a w nim zanurzeni byli diabli i dusze ludzi potępionych, podobne do rozżarzonych węgli. Ze wszystkim stron spadały iskry, słychać było krzyki.

Druga część tajemnicy fatimskiej

Hiacynta tuż przed swoją śmiercią zwierzyła się jednej z sióstr, że Matka Boża oznajmiła jej, że najwięcej ludzi trafia do piekła przez grzechy nieczystości. One są odrzuceniem miłości i wyrazem egoizmu i pychy.
Maryja wskazała, że ratunkiem dla ludzi jest zadośćuczynienie za grzechy Jej Niepokalanemu Sercu. Pomocne są codzienne praktyki: modlitwa różańcowa, lektura Pisma Świętego, uczestnictwo w Eucharystii, sakrament pokuty.
Padło również ostrzeżenie o możliwości wybuchu kolejnej wojny światowej, jeśli ludzie się nie nawrócą. Mowa jest też o Rosji i poświęceniu jej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Trzecia część tajemnicy fatimskiej

Zrobiła największe wrażenie na dzieciach. Jak podała siostra Łucja, ta część miała być przeznaczona dla papieży. Ujawniła ją dopiero po namowach biskupa diecezji Leiria, w której znajduje się Fatima. Uznawana jest za jedną z najbardziej sekretnych.
Jej treść ujawnił Jan Paweł II 26 czerwca 2000 roku. Jest w niej mowa m.in. o białym kapłanie ginącym od kul z broni palnej i strzał z łuków. Niektórzy odnoszą ją do nieudanego zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku.
Wezwanie do nawrócenia wciąż aktualne
Naglące wołanie o nasze nawrócenie, pełne matczynej troski i miłości, jest wciąż aktualne. Fatimskie orędzie skierowane jest do każdego. Jest wezwaniem do pójścia drogą wiary i zaufania do szczęścia, jakie przygotował Bóg. /Anna Gębalska-Berekets/

Dodano:  13.05.2024 r.  
linia
foto

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia.

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie.

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024 r.

Dodano:  12.05.2024 r.  
linia
foto

12 maja 2024 roku o godz. 11. 30 w Sanktuarium Maryjnym Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się koncert w wykonaniu Pani Alicji Węgorzewskiej, światowej sławy śpiewaczki operowej - mezzosopran. Podczas koncertu wystąpi również znakomity skrzypek, kompozytor i aranżer Bogdan Kierejsza.
Koncert ma charakter charytatywny. Ofiary zbierane do puszek będą przeznaczone na pomoc w organizacji Młodzieżowego Festiwalu Campo Bosco. Po koncercie będzie możliwość nabycia najnowszej płyty Pani Alicji z dedykacją.


Czerwińsk nad Wisłą: w sierpniu XXXI Campo Bosco 2024

„Jestem wyśniony” – to hasło XXXI Festiwalu Młodzieży Salezjańskiej Campo Bosco 2024, w Czerwińsku nad Wisłą w diecezji płockiej. Impreza odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia, zgodnie z ideą św. Jana Bosco, w której wzajemnie przeplatają się i łączą modlitwa, rekreacja, działania artystyczne. Trwają już pełne przygotowania do udziału w tym wydarzeniu ewangelizacyjnym.

Campo Bosco to cykliczne spotkania młodych ludzi, którzy raz w roku przyjeżdżają do Czerwińska nad Wisłą, aby wspólnie się modlić, bawić i rozwijać – w duchu nauczania św. Jana Bosco. W programie festiwalu każdego roku znajdują się m.in. wspólne modlitwy, panele, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty artystyczne i inne oraz koncerty.

BIOGRAMY:

Alicja Węgorzewska.
Śpiewaczka, mezzosopran, urodzona w Szczecinie. Absolwentka klasy fortepianu Liceum Muzycznego w Szczecinie i Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Warszawie. Debiutowała na scenie wiedeńskiej Kammeroper w operze „Die Pilger von Mekka” Glucka. Następnie otrzymała angaż w Neue Oper Wien, a także w Theater an der Wien, gdzie na zaproszenie sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana wystąpiła obok takich gwiazd mezzosopranowych jak Fiorenza Cossotto i Grace Bumbry w koncercie z okazji narodzin 6- miliardowego obywatela Ziemi.

W nagrodę za wygrany konkurs w Rheinsbergu (1999) I nagroda wystąpiła w tamtejszym teatrze operowym w koprodukcji z Deutsche Oper Berlin w głównej roli w światowej prapremierze opery Siegfrieda Matthusa „Kronprinz Friedrich” w reżyserii jednego z najwybitniejszych reżyserów operowych Goetza Friedricha oraz pod dyrekcją Rolfa Reutera. Premiera była transmitowana na żywo w niemieckim radiu. Jej kreacja zebrała znakomite recenzje. Odbyła z tym spektaklem tournee po Niemczech, występując m.in. w Bayreuth i w niemieckim pawilonie podczas wystawy światowej EXPO 2000 w Hanowerze.

Uczestniczyła w wielu międzynarodowych festiwalach i galach operowych, m.in. podczas prestiżowego festiwalu muzyki dawnej w Innsbrucku, Donaufestwochen w Wiedniu, a także gali z okazji 750-lecia miasta Bredy. Występowała z frankfurckim Ensemble Modern, śpiewając pod dyrekcją Markusa Stenza i z Staatskapelle Berlin, którą dyrygował Rolf Reuter. Współpracowała z teatrami w Wiedniu, Berlinie, Bayreuth, Monte Carlo. Występowała w tak prestiżowych salach, jak Concertgebouw w Amsterdamie czy berliński Konzerthaus. Wart odnotowania jest także jej udział w koncercie z okazji 40-lecia pracy Katii Ricciarelli w słynnej weneckiej La Fenice (2010).

Bardzo prędko zdobyła uznanie w kraju. Występowała w łódzkim Teatrze Wielkim w tytułowej partii w operze „Carmen” Bizeta. Z tym spektaklem odbyła tournee po Holandii (Amsterdam, Rotterdam oraz sławny Lucent Dance Theater). W Operze Krakowskiej śpiewała partię Lukrecji w „Gwałcie na Lukrecji” Benjamina Brittena oraz w dwóch innych produkcjach – w „Orfeuszu i Eurydyce” Glucka (partia Orfeusza) oraz w „Damie pikowej” Czajkowskiego (partia Hrabiny). Na deskach Filharmonii Narodowej wystąpiła w Galowym Finałowym Koncercie ”Lutosławski Awards”, wykonując światową prapremierę nagrodzonych w tym konkursie pieśni. Na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej wystąpiła w tytułowej roli w operze Czajkowskiego „Dama pikowa” w reżyserii Mariusza Trelińskiego pod dyrekcją Kazimierza Korda. W 2007 w tym samym teatrze wystąpiła w „Opowieściach Hoffmanna” Offenbacha jako Głos Matki (pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego) oraz w” Krakowiakach i Góralach” Kurpińskiego jako Dorota (dyrygent Łukasz Borowicz). Zaśpiewała tu także Siebela w operze Gounoda „Faust” w reżyserii Roberta Wilsona i pod dyrekcją Gabriela Chmury.

Na scenie Opery na Zamku w Szczecinie można ją było usłyszeć w partii Santuzzy w „Rycerskości wieśniaczej” Mascagniego oraz w „Carmen” Bizeta. Na scenie Opery Bałtyckiej wykonywała partię tytułową rolę Oktawiana w „Kawalerze srebrnej róży” Ryszarda Straussa – uważaną za jedną z najtrudniejszych w repertuarze mezzosopranowym; Olgi w „Eugeniuszu Onieginie” Czajkowskiego (kierownictwo muzyczne Jose Maria Florencio, inscenizacja Marek Weiss) i ponownie patię Lukrecji w operze Brittena (Spektakl Roku 2008). Wiesław Ochman zaprosił śpiewaczkę do wykonywania partii Carmen w jego inscenizacji w Operze Śląskiej w Bytomiu. Partię tę, która stała się jej wizytówką artystyczna, kreowała także na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej (2010) pod dyr. Łukasza Borowicza. Była gościem Festiwalu Hoffmanowskiego w Poznaniu i Festiwalu Operowego w Bydgoszczy.

W 2008 dała szereg świetnie przyjętych świetnie przyjętych recitali, m. in. w Kuwejcie i Bahrajnie oraz koncerty w Duesseldorfie (Requiem Verdiego). W 2009 roku wzięła udział w produkcji „Złoto Renu” Wagnera pod dyrekcją Jana Lathama Koeniga z okazji 100-lecia Opery Leśnej i reaktywacji Festiwalu Wagnerowskiego. W tym samym roku wystąpiła w partii Carmen oraz w Gali finałowej Międzynarodowego Festiwalu Operowego Maria Biesu w Kiszyniowie.

Ważny w jej karierze był rok 2010 Rok Chopinowski. Nagrała wówczas dla Hungarotonu Classic i Fuzeau Classique wraz z wybitnym węgierskim wirtuozem Alexem Szilasi wszystkie pieśni Chopina. W Budapeszcie Koncertem Galowym otwierała obchody roku Chopinowskiego na Węgrzech oraz zamykała go koncertami w Nowym Yorku w Yamaha hall, a także w Qatarze. W grudniu tegoż roku po raz pierwszy wyreżyserowała „Carmen” i zaśpiewała w niej tytułową rolę w Kuwejcie oraz Bahrajnie.

Często bierze udział w wydarzeniach specjalnych, np. w telewizyjnym koncercie TVP2 „Gala wręczenia nagród Totus 2010” przez J. E. Kardynała Kazimierza Nycza.

Promuje sztukę operową także poza murami teatrów i sal koncertowych. Często gości w mediach. Wystąpiła jako gość w wielu programach telewizyjnych jak” Śpiewające fortepiany”, „Jaka to melodia”, „Kocham Cię Polsko”, „Familiada” przeznaczając wygrane fundusze na cel charytatywny. Trzykrotnie wraz z widzami Polsatu o północy witała Nowy Rok występami na żywo w Krakowie na Rynku Starego Miasta oraz na placu Konstytucji w Warszawie. W 2009 zagrała w serialu telewizyjnym” Dom nad rozlewiskiem” w roli śpiewaczki operowej, Joanny. Zdobyła ogromną popularność jako charyzmatyczny i kompetentny juror w programie „Bitwa na głosy”.

Pisuje felietony o operze; założyła i prowadzi Fundację STARTSMART, która zajmuje się świadomą i szeroko pojętą edukacją dzieci oraz rozwijaniem ich potencjałów językowych i artystycznych.

Rok 2011 był bardzo owocnym w karierze Alicja Węgorzewskiej. W czerwcu 2011 odbył się jej debiut jako producenta teatralnego i aktorki dramatycznej w monodramie operowym „Diva for rent” w reż. Jerzego Bończaka i choreografii Emila Wesołowskiego. Plakat i scenografię do spektaklu zaprojektował Rafał Olbiński. Przedstawienie zebrało znakomite recenzje a także zostało wystawione w innych miastach m.in. w Szczecinie-Teatr Polski i Filharmonia Szczecińska, Filharmonia Warminsko-Mazurska w Olsztynie, Teatr Miejski w Gdyni, a także na otwarcie sezonu teatralno – muzycznego na Zamku w Ostródzie. Honorowy patronat nad przedstawieniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego a wsparcie finansowe otrzymało ze strony Biura Kultury M. ST. Warszawy.

„Diva for rent” została przetłumaczona na język angielski /„Divas secrets”/ oraz wystawiona w ramach obchodów Polskiej Prezydencji w krajach Zatoki Perskiej w obecności międzynarodowego korpusu dyplomatycznego i wielu znamienitych gości. Przedstawienia odbywały się w najbardziej renomowanych salach koncertowych/ Al Hashemi w Kuwejcie, Qatar Opera House w Qatarze pod patronatem tamtejszego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Abu Dhabi Theater. Monodram zebrał znakomite recenzje zarówno w prasie anglo- jak i arabskojęzycznej. Monodram w wersji anglojęzycznej został wystawiony na Expo 2015.

Za monodram i debiut telewizyjny otrzymała nominację do nagrody „Róże Gali”, a także nominację do nagrody „Telekamery” za jurorowanie w „Bitwie na głosy”, która okazała się programem misyjnym oraz promującym młode talenty.

Artystka wzięła udział w nagraniu hymnu na rzecz dzieci z autyzmem z gwiazdami światowego hip-hopu, takimi jak: Snoop Dog, Kurtis Blow, Curtis Young.

W 2014 roku nagrała płytę w języku włoskim „I collori del”amore”.

Od lat z sukcesami produkuje Festiwale, Wydarzenia Telewizyjne i Znaczące projekty Kulturalne. Pełniła rolę ambasadora i współgospodarza 46 Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy-Zdrój. W 2013 pełniła funkcję Dyrektora Artystycznego 47 Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy-Zdrój. Jest pomysłodawczynią i producentem 5 edycji koncertów „Bitwa Tenorów na róże” z oglądalnością do 1 mln widzów. W 2018 wyprodukowała „Koncert Papieski z okazji 40 lecie pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II” transmitowanym z Bazyliki św Brygidy z Gdańska z udziałem Placido Domingo jr i oglądalnością ponad 800 tys. Widzów. Jako Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej ma na swoim koncie produkcje tak znaczących Oper jak Armide – retransmisja w TVP Kultura, Orfeusz i Eurydyka, Czarodziejski Flet, Wesele Figara, Uprowadzenie z Seraju i kolejne znaczące produkcje Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie.

Od kilku lat komentuje dla TVP słynne Noworoczne Koncerty Wiedeńskie.

Jest laureatką nagrody polskiej estrady Prometeusz (2007). Artystka brała udział w nagraniu ścieżki dźwiękowej do filmu Wiedźmin, za którą otrzymała Złotą Płytę. Odznaczona Medalem „Pro Mazovia” w 2016 roku, najwyższym odznaczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda „Polish Businesswomen Awards” w 2016 w kategorii „Wybitna Osobowość”. FRYDERYKI 2018 – Nagroda dla zarządzanej instytucji. FENIKS – 2018 – Nagroda dla zarządzanej instytucji. Nagroda Giuseppe Di Stefano 2018 dla Warszawskiej Opery Kameralnej za spektakl Armide – Nagroda dla zarządzanej instytucji. Orły wprost – 2018 w kategorii Osobowość Regionu. Osobowości i Sukcesy ROKU 2018 – Nagroda dla Warszawskiej Opery Kameralnej – Nagroda dla zarządzanej instytucji.

W 2015 roku została powołana na dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Warszawie. Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej od 2017 roku. Doktor Sztuk Muzycznych.
/Biografia - Alicja Węgorzewska - mezzosopran (alicjawegorzewska.com) /


Bogdan Kierejsza – wirtuoz, skrzypek, multiinstrumentalista, kompozytor.

Bogdan Kierejsza – wirtuoz, skrzypek, multiinstrumentalista, kompozytor, absolwent War-szawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Bogdan Kierejsza koncertował niemalże na wszystkich kontynentach, m.in. w „Al Hashemi II” w Kuwejcie, w słynnej „Opera House” w Katarze, w „Abu Dhabi Theatre” i „Emirates Palace” w Abu Dhabi oraz na Uniwersytecie Stanforda w USA, a recenzje z koncertów były entuzjastyczne. W Polsce ma na swoim koncie występy z Filharmonią Bałtycką, Olsztyńską, Gorzowską, Zabrzańską, z Capellą Gedanensis, z Suwalską Orkiestrą Kameralną, koncertował również w Filharmonii Warszawskiej, Krakowskiej, wielokrotnie z muzykami Polskiej Orkiestry Radiowej oraz z Królewską Orkiestrą Symfoniczną przy Pałacu w Wilanowie.

Bogdan Kierejsza za krzewienie kultury polskiej, od Ministra Kultury i Sztuki otrzymał stypendium artystyczno-naukowe, a w 2014 roku otrzymał nagrodę okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności twórczej, artystycznej i animacyjnej.
Jest również kompozytorem muzyki do ponad 200 filmów reklamowych i dokumentalnych, programów telewizyjnych oraz ilustracji muzycznych do różnego rodzaju form wizyjnych, realizowanych na zlecenie domów produkcyjnych i studiów filmowych w wielu krajach Europy i Azji.
Współpracuje z Telewizją Polską i Polskim Radiem oraz firmami fonograficznymi „Universal Music”, „Sony Music” czy „Magnetic Records”. Ma na swoim koncie muzykę do rozmaitych spektakli tanecznych i układów choreograficznych, a utwory w jego aranżacjach lub powstałe w wyniku współpracy artystycznej wykonywali i wykonują znani artyści polskiej sceny muzycznej.

/Bogdan Kierejsza – skrzypce – Fundacja StartSmart /


/źródła internetowe/

Dodano:  08.05.2024 r.  
linia
foto

W Uroczystość NMP Królowej Polski serdecznie zapraszamy na nabożeństwo majowe z udziałem ks. Biskupa Szymona Stułkowskiego, które rozpocznie się na czerwińskich bulwarach wiślanych o godz. 17.00. Następnie ze śpiewem pieśni maryjnych w procesji przejdziemy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą.


Słowo zachęty Biskupa Płockiego do udziału w nabożeństwach majowych:

Drodzy Diecezjanie!

160 lat temu, po upadku powstania styczniowego, biskup płocki Wincenty Chościak Popiel wydał list pasterski, w którym ustanowił w naszej diecezji nabożeństwo majowe do Matki Bożej i prosił, by gromadzić się w kościołach na śpiewie Litanii loretańskiej oraz rozmyślaniu o życiu Jezusa i Maryi.
Niech ta rocznica zachęca nas do udziału w nabożeństwach majowych w naszych kościołach, kaplicach, przy krzyżach i figurach przydrożnych, a także w naszych domach. Biskup Popiel prosił, by na nabożeństwo majowe przychodzili zwłaszcza rodzice i modlili się w intencji dzieci i młodzieży.
Ta intencja jest także dziś bardzo aktualna. Myślimy szczególnie o maturzystach i rozeznających powołanie życiowe, aby nie bali się wyboru małżeństwa, by byli także otwarci na życie kapłańskie, zakonne i misyjne. Zjednoczmy się także we wspólnym błaganiu w intencji poszanowania życia ludzkiego, odmawiając modlitwę, którą zostawił nam św. Jan Paweł II.
Bardzo dziękuję Wam za pięknie przyozdobione w maju krzyże, kapliczki i figury. Jest to wyrazem naszej wiary w Boga, który przez te znaki kultu przypomina nam, ze jest pośród nas obecny na drogach naszego życia.
Na czas majowej modlitwy wypraszam Wam, przez wstawiennictwo Matki Jezusa Chrystusa, Boże błogosławieństwo!

Bp Szymon Stułkowski, Biskup PłockiDogmaty maryjne – zostały przyjęte jako Magisterium Kościoła Rzymskiego. Należą do nich:

Dogmat I „O Bożym Macierzyństwie Maryi”
Dogmat został ogłoszony na soborze w Efezie w 431 r. Najświętsza Dziewica z Nazaretu jest Matką Boga, ponieważ urodziła Słowo (Odwieczny Syn Boży), które stało się Ciałem.

Dogmat II „O Maryi zawsze Dziewicy”
Dogmat ogłosił papież Marcin I na Synodzie Laterańskim w Rzymie w 649 r. – Najświętsza Maryja Dziewica z Nazaretu została zachowała swoje nienaruszone dziewictwo przy poczęciu i narodzinach Syna Bożego i w całym Swoim ciężkim życiu.

Dogmat III „O Niepokalanym Poczęciu Maryi”
Dogmat ogłoszony w 1854 r. przez papieża Piusa IX bullą Ineffabilis Deus – Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

Dogmat IV „O Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny”
Dogmat ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 r. – Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, Maryja została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny nie rozstrzyga problemu Jej śmierci. Nie wiadomo zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały nie umierając, lecz „zasypiając”, jak głosi wschodnia tradycja.

żródło internetowe.

Dodano:  01.05.2024 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą – w dni powszednie o godz.17.30. a w niedziele o 16.30.

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!

**************************************
Litania Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, — zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, — zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, — zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, — módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko miłosierdzia,

Matko łaski Bożej,

Matko nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pociecho migrantów,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.W okresie wielkanocnym:

K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja, W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się. Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, +daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę , + dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen
W okresie zwykłym:

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię , Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, + a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy , + racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością . Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.
Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

W. Amen.

Dodano:  01.05.2024 r.  
linia
foto

W Konstytucjach i Regulaminach Zgromadzenia Salezjańskiego jest napisane, że współbrat składa profesję wieczystą, gdy osiągnął dojrzałość duchową salezjańską, jakiej wymaga doniosłość podjęcia takiej decyzji. Tą decyzją jest profesja wieczysta, czyli ślubowanie już na zawsze życia w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie. Ponadto, życia we wspólnocie braci i poświęcenie swoich sił młodzieży.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość ślubów wieczystych kleryka Piotra Karosa SDB, które odbędą się 4. maja 2024 roku, o godzinie 12:30 w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą, którego kustoszami są od ponad 100 – lat właśnie duchowi synowie św. Jana Bosko.

Zachęcamy również do dalszej modlitwy o nowe i święte powołania do Zgromadzenia Salezjańskiego, a w sposób szczególny do Inspektorii Warszawskiej pw. św. Stanisława Kostki.

Dodano:  01.05.2024 r.  
linia
foto

Drodzy parafianie, pielgrzymi i sympatycy naszego czerwińskiego Maryjnego Sanktuarium i salezjańskiego dzieła.

Zmartwychwstanie Chrystusa daje nam wszystkim niegasnącą nadzieję, że Bóg jest większy od naszych słabości i może nas z nich uwolnić. Jego obecność w naszych sercach daje nam nowe życie i pokój, którego świat dać nam nie może. Niech zatem Wielkanocny Poranek jaśnieje zawsze w naszym życiu mocą Chrystusowego Zmartwychwstania.

Z darem modlitwy u tronu Czerwińskiej Wspomożycielki, Matki Pocieszenia i Pani Mazowsza.

Salezjanie Księdza Bosko.

Dodano:  30.03.2024 r.  
linia
foto

W Wielki Czwartek o godz. 18.00 sprawowana będzie Msza Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. W tym dniu nie ma Mszy Św. w godzinach porannych. Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg 12 mężczyznom o godz. 18:00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia i adoracja indywidualna do godz. 21.00. Za odmówienie lub odśpiewanie Hymnu: „Przed tak wielkim Sakramentem” można uzyskać odpust zupełny.


W Wielki Piątek na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Zapraszamy do modlitwy liturgicznej, zwanej „Ciemną Jutrznią” w piątek o godz. 7.30. – będzie to również początek całodniowej adoracji.

Porządek Adoracji w Wielki Piątek

Od godz. 8.00 – Czerwińsk
Od – 8.30 – Stary Boguszyn
Od – 9.00 – Nowy Boguszyn
Od – 9.30 – Bolino
Od – 10.00 – Chmielewo
Od – 10.30 – Stobiecin
Od – 11.00 – Garwolewo
Od – 11.30 – Janikowo
Od – 12.00 – Gawarzec Dolny
Od – 12.30 – Gawarzec Górny
Od – 13.00 – Parlin
Od – 13.30 – Komsin
Od – 14.00 – Praga
Od – 14.30 – Sielec
Od – 15.00 – Wola
Od – 15.30 – Wilkówiec
Od – 16.00 – Wilkowuje
Od – 16.30 – Zarębin
Od – 17.00 – Zdziarka

W tym dniu o godz. 15.00 rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Droga Krzyżowa o godzinie 17.30. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godzinie 18.00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego. Adoracja indywidualna wiernych będzie trwała do godz. 21.00.


Porządek Adoracji w Wielką Sobotę

Od godz. 8.00 – Czerwińsk
Od – 8.30 – Stary Boguszyn
Od – 9.00 – Nowy Boguszyn
Od – 9.30 – Bolino
Od – 10.00 – Chmielewo
Od – 10.30 – Stobiecin
Od – 11.00 – Garwolewo
Od – 11.30 – Janikowo
Od – 12.00 – Gawarzec Dolny
Od – 12.30 – Gawarzec Górny
Od – 13.00 – Parlin
Od – 13.30 – Komsin
Od – 14.00 – Praga
Od – 14.30 – Sielec
Od – 15.00 – Wola
Od – 15.30 – Wilkówiec
Od – 16.00 – Wilkowuje
Od – 16.30 – Zarębin
Od – 17.00 – Zdziarka
Od – 18.00 – Oratorium
Od – 19.00 – Salezjanie Współpracownicy

Święcenie pokarmów na Stół Wielkanocny od godz. 9:00 do 16:00, /o pełnych godzinach/. Przychodząc z tradycyjną „święconką” zaplanujmy także czas na osobistą adorację Jezusa w Grobie Pańskim. Po Księży przybywamy o godz. 9.45 i udajemy się do miejscowości: Garwolewo, Gawarzec Górny i Dolny; Stary i Nowy Boguszyn; Chmielewo. O godzinie 19.40 odmówimy Nowennę oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Poświęcenie ognia /ciernia/ nastąpi przed Bazyliką o godz. 20.00. Po odśpiewaniu radosnego Orędzia Paschalnego, Alleluja i Liturgii Wigilii Paschalnej nie będzie już adoracji Pana Jezusa w Grobie Pańskim.


Uroczyste ogłoszenie Zmartwychwstania Pańskiego nastąpi przed Mszą Św. Rezurekcyjną o godz. 6.00. Zapraszamy orszak procesyjny i druhów strażaków. Msze św. w tym dniu: o godz. 8:30, 10:00, 11:30 i 17:00. Nie będzie nabożeństwa o godz. 16.30.


Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych /Poniedziałek/ – porządek Mszy św. niedzielny. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 17:00.


Dodano:  29.03.2024 r.  
linia
foto

Z lewej obraz Matki Bożej Pocieszenia w ozdobnych szatach, z prawej w oryginale.


Słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą wierni i pielgrzymi mogą w Wielki Piątek podziwiać bez nałożonych na niego zdobień.

Obraz w pełnej okazałości i ze wszystkimi szczegółami oglądać można tylko jeden dzień w roku w Wielki Piątek. Zwyczaj ten został wprowadzony kilka lat temu przez salezjanów opiekujących się czerwińską bazyliką od 1923 roku, gdzie w głównym ołtarzu znajduje ten obraz.

Dla przypomnienia:

Obraz został namalowany przez Łukasza z Łowicza w 1612 roku na zlecenie kanoników regularnych laterańskich - ówczesnych gospodarzy czerwińskiego opactwa. To oni podali malarzowi jako wzór cudowny obraz Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani) z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore (Matki Bożej Większej) - jeden z najstarszych wizerunków maryjnych czczonych w Kościele katolickim. Malarz w oparciu o graficzną kopię rzymskiego obrazu oddał wiernie wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej wraz z towarzyszącymi mu detalami.

Wszystkie te elementy możemy zauważyć na obrazie. Maryja z Dzieciątkiem Jezus trzymającym księgę Ewangelii ukazana jest w błękitnym płaszczu obwiedzionym złotem i w purpurowej sukni. Krzyż nad Jej czołem oznacza, że jest Matką Zbawiciela, a złota gwiazda na ramieniu przypomina o Jej dziewiczym macierzyństwie. Charakterystyczny układ palców prawej dłoni Madonny wskazuje na dwie natury Chrystusa – boską i ludzką. Pierścień na palcu to znak, że Matka Zbawiciele jest Oblubienicą Boga. W lewej dłoni Maryja trzyma mappę – białą chustę, starożytne insygnium władzy monarszej, które wskazuje na Jej godność Królowej Nieba. Godność tą na czerwińskim obrazie podkreśla też para aniołów prezentujących nad głową Madonny królewską koronę. Gdy insygnium mappy zastąpiło królewskie berło, wierni postrzegali chustę w dłoni Maryi jako symbol Jej opieki i pocieszenia – miała nią ocierać łzy cierpiących i strapionych.

Osobliwością obrazu Matki Bożej Czerwińskiej jest ukazanie Jej wizerunku na tle architektury będącej wyobrażeniem bazyliki Santa Maria Maggiore, gdzie od wieków czczony jest cudowny obraz Matki Bożej Śnieżnej. Malarz, korzystając z graficznego wzorca, wyróżnił charakterystyczne detale architektury: wieżę bazyliki, kopułę kaplicy cudownego obrazu oraz obelisk stojący przed świątynią. W ten sposób chciano podkreślić związek Czerwińskiej Madonny z Jej rzymskim pierwowzorem.

Dodano:  28.03.2024 r.  
linia
foto

W dniu dzisiejszym 25 marca 2024 r. powróciła do czerwińskiego Sanktuarium Maryjnego pieczęć opata Jerzego Zamojskiego. Stało się to min. dzięki staraniom ks. prof. Janusza Nowińskiego SDB, który po stwierdzeniu autentyczności tłoku pieczęciowego z początków XVII w. zachęcił grupę darczyńców do jego odkupienia z rąk prywatnego kolekcjonera i ofiarowania jako wotum dla Matki Bożej Czerwińskiej. Wspomniana pieczęć jest nie tylko ciekawym artefaktem minionej epoki Czerwińska, ale niezwykle ważnym dowodem maryjnego kultu obecnego od początków istnienia naszej bazyliki. Ukazana na pieczęci figura NMP dostarcza bezcennych informacji, które do tej pory nie były nam znane, min. tego w jakim wizerunku była czczona Maryja przed powstaniem obrazu Matki Bożej Czerwińskiej. W tym miejscu na ręce ks. prof. Janusza Nowińskiego SDB pragniemy złożyć z serca płynące podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania tej bezcennej pamiątki, a także zapewnić o naszej wdzięcznej pamięci przed Matką Bożą Czerwińską. Niech Jej obecność zawsze nam towarzyszy, a Jej chwała nieustannie jaśnieje blaskiem Matczynego Wspomożenia pośród dzieci Mazowieckiej Ziemi.

Z darem modlitwy u Tronu Pani Mazowsza Wasi Bracia Salezjanie


Dodano:  25.03.2024 r.  
linia
foto

W piątek 22 marca 2024 roku serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na godz. 17.00 zarówno dzieci, młodzież i dorosłych na wspólną Rodzinną Drogę Krzyżową ulicami malowniczego Czerwińska nad Wisłą. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej zapraszamy na Eucharystię.
Prosimy, aby na Drogę Krzyżową, która jest wyrazem manifestacji naszej wiary i przywiązania do Jezusa Chrystusa, zabrać krzyże, które mamy w naszych domach.

************************************

Stacje Drogi Krzyżowej:

Stacja I: Jezus na śmierć skazany
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem
Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi
Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem
Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty
Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża
Stacja X: Jezus z szat obnażony
Stacja XI: Jezus do krzyża przybity
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu
Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty
Stacja XIV: Jezus do grobu złożony


W miniony piątek na ulicach naszej Parafii przeżywaliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tegoroczne rozważania pasyjnego nabożeństwa autorstwa ks. Wojciecha Kułaka SDB nosiły tytuł „Dobry Pasterz wszystkich”. Powstały w nawiązaniu do snu św. Jana Bosko z dziewiątego roku życia. Była to pełna życzliwości modlitwa za siostry i braci, którzy odeszli od Boga i Kościoła, ale także i za nas samych. Bo wszyscy potrzebujemy modlitwy za siebie nawzajem. I mimo to, że w tym momencie może być to modlitwa jednej strony, niech nie opuszcza nas nadzieja, że kiedyś będziemy się modlić wspólnie. „Stań się pokory, silny i mocny” usłyszał dziewięcioletni Janek Bosko w swoim śnie sprzed dwustu lat. Droga Krzyża, którą pokonujemy wraz z Chrystusem takimi właśnie nas czyni. Wielkie podziękowania dla Wszystkich uczestników za złożone piękne świadectwo wiary. W sposób szczególny Orszakowi Procesyjnemu, Ministrantom, Panu organiście Przemysławowi Ziółkowskiemu i naszym Druhom Strażakom z czerwińskiej OSP za niezawodną obecność i zabezpieczenie trasy.Dodano:  18.03.2024 r.  
linia
foto

ZAPROSZENIE DO MODLITWY NOWENNOWEJ W INTENCJI OJCZYZNY

W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach.

Zapraszam do włączenia się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna będzie mieć miejsce w dniach od 16 do 24 marca 2024 roku, czyli przed Dniem Świętości Życia, przypadającym dnia 25 marca.

W łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze wznośmy nasze modlitwy do Boga, odmawiając Apel Jasnogórski, a po nim, o godz. 21:20 modlitwy nowennowe, także po każdej Mszy św. Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia.

Układ Nowenny jest bardzo prosty. Wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Zachęcam gorąco, aby odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich.

Każdego dnia polecajmy Panu Bogu szczegółowe intencje:

Dzień pierwszy (16 marca) – O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków;
Dzień drugi (17 marca) – O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną;
Dzień trzeci (18 marca) – O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski;
Dzień czwarty (19 marca) – O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin;
Dzień piąty (20 marca) – O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania;
Dzień szósty (21 marca) – O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny;
Dzień siódmy (22 marca) – O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych;
Dzień ósmy (23 marca) – O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej;
Dzień dziewiąty (24 marca) – O pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.
W tych wszystkich intencjach pragniemy modlić się za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników Polski.

Szczegółowe informacje o nowennie będą dostępne w komunikatach prasowych.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 4 marca 2024 roku

_________________

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi SJ

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.


W naszej wspólnocie parafialnej zapraszamy w dniach 16-24 marca by po sprawowanych Eucharystiach, łącząc się z w Narodowej Nowennie uczestniczyć, we wspólnej modlitwie.
Amen.

Dodano:  10.03.2024 r.  
linia

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

Czytania na dziś


line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube