pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

100-lecie Salezjanów w Czerwińsku. Czy wiesz, że...

foto

100 lat minęło odkąd Salezjanie przybyli do Czerwińska nad Wisłą. Jak niezwykła jest Ich działalność dla naszego Miasto i Gminy Czerwińsk nad Wisłą i szerzenia kultu Matki Bożej Czerwińskiej przekonaliśmy się słuchając odczytu ks. dr Krzysztofa Lisa SDB pt: „ Historia i teraźniejszość działalności Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą. Jubileusz 100 – lecia obecności Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą”.
22 lutego 2024 roku o godz. 17.00 w pięknej sali konferencyjnej Towarzystwa Naukowego Płockiego nie zabrakło reprezentacji Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą: Pani Renaty Kozakiewicz – Dyrektora Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, Pani Agnieszki Bąkowskej-Krucz, Pani Wioletty Wolskiej – przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Urszuli Brenda – skarbnik Rady Rodziców, Pani dr Wioletty Żórawskiej w roli przewodniczącej Sekcji Nauk Humanistycznych Towarzystwa Naukowego Płockiego. Słuchacze w dyskusji podkreślali swój duchowy związek z Bazyliką w Czerwińsku nad Wisłą.
Wspomnieniom nie było końca…


Stowarzyszenie – Towarzystwo Naukowe Płockie (łac. Societas Scientiarum Plocensis) – jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce działające do dziś. Powstało w 1820 z inicjatywy Kajetana Morykoniego.

Przewodnicząca Sekcji Nauk Humanistycznych TNP dr Wioletta Żórawska zaprasza na odczyt zatytułowany „Historia i teraźniejszość działalności Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą”. Odczyt zorganizowano z okazji jubileuszu 100-lecia obecności Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą, a wygłosi go ks. dr Krzysztof Lis SDB.

Dodano:  26.02.2024 r.  
linia
foto

W Czerwińsku nad Wisłą uroczyście zakończono obchody 100-lecia obecności Towarzystwa Salezjańskiego (29 października 2023 r.). Eucharystii przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski: - Niech nadal udaje się wam w tym miejscu żyć miłując Boga i bliźniego - życzył biskup. Natomiast ks. kan. dr Tadeusz Jarecki SDB, inspektor Inspektorii Warszawskiej salezjanów przekazał życzenia „trwania w Czerwińsku Kościoła żywego przez następne 100 lat”. Odbyło się też poświęcenie jubileuszowego dzwonu „Św. Jan Bosko - Dobry Pasterz”.

Bp Szymon Stułkowski w homilii przytoczył hasło przeżywanego jubileuszu 100-lecia obecności salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą: „Spójrzmy w przeszłość z wdzięcznością, przeżywajmy teraźniejszość z pasją, przyjmijmy przyszłość z nadzieją”. Przypomniał też słowa Henryka Sienkiewicza, który przed laty odwiedzając Muzeum Diecezjalne w Płocku, napisał w księdze pamiątkowej: „Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”.

Duchowny przypomniał bogate dzieje związane z obecnością Towarzystwa Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą. Biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski, staraniem ks. kan. Eugeniusza Gruberskiego, przekazał księżom salezjanom pod opiekę klasztor wraz z kościołem i parafią. 11 listopada 1923 roku do Czerwińska przyjechał ks. Stanisław Łukaszewski SDB z pierwszymi współbraćmi, wkrótce otworzono tam nowicjat.

Bp Stułkowski wymienił też najważniejsze dzieła prowadzone współcześnie przez tę wspólnotę m.in. Misteria Męki Pańskiej, działalność Ośrodka Młodzieżowo-Powołaniowego „Emaus”, Różańce Wiślane, procesje Bożego Ciała na rzece. Podkreślił też, że w 2021 roku Wzgórze Czerwińskie zostało Pomnikiem Historii.

Odwołując się do liturgii słowa Bożego biskup płocki zwrócił się do salezjanów, aby tak jak dotychczas pozostali wrażliwi na głos ludzi cierpiących, byli „naśladowcami Pana”, byli wzorem dla wszystkich wierzących: - Niech nadal udaje się wam żyć w tym miejscu miłując Boga i bliźniego - życzył Pasterz Kościoła płockiego.

W czasie Eucharystii ks. kan. dr Tadeusz Jarecki SDB, inspektor Inspektorii Warszawskiej Towarzystwa Salezjańskiego podkreślił, że do Czerwińska przez cały rok przybywają wierni na modlitwę i na wyciszenie, ale jest to też szczególne miejsce formacji młodzieży z terenu Inspektorii Warszawskiej. Klasztor dał też gościnę wielu uchodźcom z Ukrainy. Poza tym gospodarze opactwa troszczą się bardzo o utrzymanie i renowację zabytkowych obiektów. Podziękował za to zwłaszcza proboszczowi ks. Łukaszowi Mastalerzowi SDB.

- Niech w tej świątyni zawsze będzie Kościół żywy, który będzie jaśniał blaskiem świętości. Z odwagą zarzućcie sieci na Jezioro Galilejskie, jakim jest ta parafia, na następne 100 lat, a połów niech będzie obfity – życzył ksiądz inspektor.

Podczas Eucharystii bp Stułkowski dokonał poświęcenia dzwonu „Św. Jan Bosko - Dobry Pasterz”, ufundowanego na 100-lecie obecności salezjanów w Czerwińsku: - Z różnych pomysłów, aby zaznaczyć stulecie salezjańskiej posługi w Czerwińsku nad Wisłą, jeden okazał się najbardziej wiodący, właśnie odlanie dzwonu, który ma serce i głos, który woła, oznajmiając rzeczy ważne, który przypomina o Bogu i wierze, i który pozostanie jako pamiątka na przyszłe pokolenia - powiedział ks. Łukasz Piotr Mastalerz SDB, proboszcz i przełożony salezjańskiej wspólnoty zakonnej w Czerwińsku nad Wisłą.

Dzwon (jest to czwarty dzwon w Czerwińsku) powstał dzięki inicjatywie ekologicznej „Kościelny Dzwon - za złom” – ze zbiórki złomu w parafii. Dzwon waży 360 kg, jest to koszt 68,8 tys. zł. Jego odlaniem zajęła się ludwisarnia RDUCH Bells & Clocks w Czernicy (na Śląsku).

***
Księża Salezjanie przybyli do Czerwińska nad Wisłą 11 listopada 1923 roku. Najpierw odbudowali zrujnowany klasztor (dawne opactwo kanoników regularnych), w którym otworzyli nowicjat, a potem także Oratorium. W 1933 roku klasztor zniszczył pożar. W czasie II wojny światowej Niemcy usunęli salezjanów – w klasztorze była szkoła żandarmerii. Po wojnie mieszkały w nim sieroty ocalałe z Powstania Warszawskiego.

W 1967 roku kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej, nadal go papież Paweł VI. W 1970 roku prymas Polski kard. Stefan Wyszyński koronował koronami papieskimi słynący łaskami obraz Matki Bożej Czerwińskiej (Salus Populi Romani, XVI w).

Od początku pobytu księży salezjanów w Czerwińsku miejsce to stanowi centrum życia kulturalnego i patriotycznego. Wciąż rozwija się duszpastersko, inicjowane są nowe dzieła, prowadzone są remonty opactwa (XII wiek), malowniczo położonego nad Wisłą.

W roku jubileuszowym z okazji 100-lecia obecności salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą (obchody rozpoczęły się 20 listopada 2022 roku) zainicjowano wiele przedsięwzięć o charakterze duszpasterskim, ewangelizacyjnym i charytatywnym.

Powstał m.in. Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży (miejsce, w którym świadczona jest np. pomoc psychologa), odbyło się kilka akcji „Oddaj krew - uratuj życie”, zorganizowano mecze charytatywne, Dzień Dobra (za Caritas), zebrano fundusze na cele misyjne, dla młodzieży wyjeżdżającej na ŚDM do Lizbony i dla wolontariuszki na wyjazd do Etiopii. Salezjanie uczestniczą też w „Adopcji na odległość” (przekazują pieniądze na naukę dla dzieci i młodzieży w krajach misyjnych i dla kleryków salezjańskich w Afryce) oraz prowadzą wolontariat. W kościele ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Rodzin.

W minionym roku na terenie klasztoru odbył się II Salos Family Camp (spotkanie sportowo-kulturalno-formacyjne) i XXX Jubileuszowy Festiwal Młodych „Campo Bosco”, kilka konkursów szkolnych (np. o św. Janie Bosko, założycielu Towarzystwa Salezjańskiego), konkursy dla uczniów i osób dorosłych, Bieg sportowy na 100-lecie działalności salezjanów, Pielgrzymka wodna do relikwii św. Barbary w Płocku, spektakl „Misterium Przemijania” czy konferencja naukowa o Czerwińsku jako „Duchowej stolicy Mazowsza”. Przygotowywana jest również jubileuszowa publikacja.

Nad organizacją i przebiegiem jubileuszowych wydarzeń czuwał ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia (Matki Bożej Czerwińskiej) wraz ze wspólnotą księży salezjanów.


poniedziałek, 30 października 2023 r.

https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/zakonczenie-obchodow-100-lecia-obecnosci-salezjanow-w-czerwinsku-nad-wisla

Dodano:  30.10.2023 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Dobrodziejów i Ofiarodawców duchowych i materialnych dzieła salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą, na uroczyste zakończenie Jubileuszu 100 – lecia Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą i poświęcenie dzwonu ” Św. Jan Bosko - Dobry Pasterz” w niedzielę 29 października 2023 roku o godz. 11.30.
Uroczystościom przewodniczyć będzie J.E Ks. Biskup Szymon Stułkowski, ordynariusz Diecezji Płockiej.

Napis na dzwonie jubileuszowym głosi:

Wdzięczni Bogu za dar 100-letniej salezjańskiej obecności w Duchowej Stolicy Mazowsza u stóp naszej Matki i Wspomożycielki z Czerwińskiego Wzgórza dzwon ten na wieczną rzeczy pamiątkę ofiarujemy.
Wspólnota Czerwińskiej Parafii, Bracia Salezjanie i Darczyńcy.
DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE - Daj mi duszę resztę zabierz.
ŚW. JAN BOSKO - DOBRY PASTERZ.
1923 – 2023

Dodano:  28.10.2023 r.  
linia
foto

W dniu 20 października 2023 r. o godz. 13.55 w Przemyślu został odlany jubileuszowy dzwon "św. Jan Bosko - Dobry Pasterz".
Uroczyste poświęcenie dzwonu nastąpi w niedzielę 29 października 2023 roku podczas uroczystej Mszy św. Dzwon zawiśnie w wieży południowej czerwińskiej bazyliki.


Koszt dzwonu, który waży 360 kg, to 68,8 tys. zł. Jego odlaniem zajęła się ludwisarnia RDUCH Bells & Clocks w Czernicy (Śląskie)

Dodano:  28.10.2023 r.  
linia
foto

W sobotę 14 października 2023 r. o godz. 8.30 z Portu Czerniakowskiego w Warszawie grupa współbraci Salezjanów z Czerwińska nad Wisłą wraz z J.E. Ks. Biskupem Szymonem Stułkowskim, wyruszyła, aby upamiętnić przybycie pierwszych Współbraci Salezjanów do Czerwińska.
Przed stu laty tą właśnie drogą przybył wraz z innymi współbraćmi ks. Stanisław Łukaszewski SDB pierwszy przełożony Salezjańskiej Wspólnoty w Czerwińsku.
Wiślaną podróż rozpoczęliśmy śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Po drodze odwiedziliśmy Twierdzę Modlin gdzie gościnnie podjął nas tamtejszy proboszcz ks. Kanonik Janusz Nawrocki. Z tamtą tak jak przed laty udaliśmy się do Smoszewa by wraz z ks. Arturem Bombińskim, miejscowym proboszczem i oczekującymi nas smoszewskimi parafianami odmówić o godz. 12.00 modlitwę Anioł Pański. Ze Smoszewa wiślany nurt zawiódł nas do Wychódźca gdzie oczekiwali już na nas Wodniacy z Bractwa
św. Barbary na czele z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Marcinem Gortatem i chociszewskim ks. Proboszczem Markiem Grzeszczakiem oraz naszymi Druhami Strażakami.
Stąd już wszyscy razem udaliśmy się przez Pragę Czerwińską w stronę ukazujących się już z daleka majestatycznych wież czerwińskiej bazyliki. Docierając na Bulwary w Czerwińsku zostaliśmy powitani przez naszych Parafian, którzy oczekiwali ma nas z orszakiem procesyjnym. Po opuszczeniu łodzi słowa powitania w imieniu całej czerwińskiej społeczności wypowiedział Pan Burmistrz Marcin Gortat.
Następnie pobłogosławieni przez Pasterza naszej Płockiej Diecezji udaliśmy się na Czerwińskie Wzgórze do Tronu Matki Bożej Czerwińskiej, której Matczyne Wspomożenie w tym świętym miejscu nam nieustannie towarzyszy. Klęcząc przed Łaskami słynącym wizerunkiem Pani Mazowsza wypowiedzieliśmy Dobremu Bogu naszą wdzięczność za miniony wiek salezjańskiej pracy i powierzyć się na kolejne lata naszej posługi u Tronu Czerwińskiej Wspomożycielki.

Dodano:  28.10.2023 r.  
linia
foto

Dyrektor Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą serdecznie zaprasza na premierę spektaklu autorskiego Barbary Misiun: Sekretarka Bożego Miłosierdzia wg. „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny Kowalskiej🌹🌹🌹

Wydarzenie jest wyrazem wdzięczności całej Społeczności Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi dla Salezjanów za ich 100-letnią posługę w Czerwińsku nad Wisłą🙏⛪🤲
🗓️ 1 października 2023 roku
⏱️ Msza Święta o godzinie 17:00
🎭 Premiera spektaklu o godzinie 18:00
📌 Bazylika Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Czerwińsku nad Wisłą

"Monodram jest duchową podróżą, sekwencją scen nacechowanych mistycyzmem, religijną estetyką i osobistą wrażliwością aktorki.
Główna bohaterka – Święta Siostra Faustyna, ukazana w codzienności życia klasztornego swojej celi oraz sali szpitalnej, jest główną narratorką spotkań z Jezusem Miłosiernym, który utwierdza ją w przekonaniu o słuszności swoich poleceń, ale przede wszystkim prowadzenia „Dzienniczka”: „Córko moja, bądź pilna w zapisywaniu każdego zdania, które do ciebie mówię o Moim miłosierdziu, bo to jest dla wielkiej liczby dusz, które korzystać z tego będą” (Dz. 1142).
Przedstawienie wzbogacone jest również o dzieła Jana Pawła II – „Dalekie wybrzeża ciszy”, fragment Tryptyku rzymskiego „Strumień”, przełożone na kompozycje muzyczne Józefa Kaniowskiego" - s. M. Diana Kuczek ZMBM, przełożona Domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.

Dodano:  25.09.2023 r.  
linia
foto

Konferencja naukowa z okazji 100-lecia Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą, „ CZERWIŃSK JAKO MIEJSCE SPOTKANIA - przestrzeń * człowiek * obecność - DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA w dniach 8-9 września 2023 roku.

PLAN KONFERENCJI

DZIEŃ PIERWSZY ▪ 8 WRZEŚNIA 2023 r.


WPROWADZENIE godz. 10.00 - BAZYLIKA ZWIASTOWANIA NMP

Otwarcie konferencji ks. Inspektor dr Tadeusz Jarecki Inspektoria św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie
prof. Piotr Gliński Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
/List ministra, który objął honorowy patronat nad konferencją, odczytał podczas uroczystości rozpoczęcia Jan Edmund Kowalski Prezes Zarządu Pałac Saski sp. z o.o/
mgr Marcin Gortat Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

PRZESZŁOŚĆ - HISTORIA I TRADYCJA I 10.15 – 15.50 - AULA KLASZTORNA

10.15 - 11.00

Wstęp do Opracowania: Czerwiński tron Matki Bożej ks. prof. Janusz Nowiński SDB, UKSW
Tron Nayiaśnieyszey Nieba y Ziemi Krolowey Nayświętszey Maryi Panny, Przecudowney w Obrazie Jasney Gory Czerwinskiey, Pod pilną stażą ... Kanonikow, Regularnych, Lateranenskich zostaiącym ... wielkimi dudami ... Jasnieiacy ... Pod zaszczytem ...X. Jana, Fabiana, Zdzieborskiego Kanonikow Regularnych, Lateranenskich ... Kongregacyi Czerwinskiey Opata ... Wystawiony.
• Wprowadzenie historyczne prof. Radosław Lolo Instytut Historii AFiB Vistula
• Pobożne wstępowanie do tronu Bożej Matki Maryi. Z teologii kultu Matki Bożej w Czerwińsku. ks. prof. Janusz Królikowski, Polskie Towarzystwo Mariologiczne
• Tron Najjaśniejszej Nieba i Ziemi Królowej Najświętszej Maryi Panny" z perspektywy historyczno literackiej prof. Jacek Głażewski I Uniwersytet Warszawski

PRZERWA KAWOWA– 30 min

11.30 – 12.30 - AULA KLASZTORNA

• Kult cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku. Historia i współczesność ks. prof. Daniel Brzeziński, UMK w Toruniu
• Działalność ks. Eugeniusza Gruberskiego, ks. dr Marcin Sadowski Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM w Płocku
• O historii i charyzmacie Salezjanów mgr Karol Domagała SDB SOW w Różanymstoku
• Przybycie salezjanów do Czerwińska – Dwudziestolecie międzywojenne i czasy II wojny światowej ks. dr Krzysztof Lis SDB, Bazylika NMP w Czerwińsku nad Wisłą

PRZERWA LUNCHOWA – 60 min

WERNISAŻ WYSTAWY ARTYSTYCZNEJ ,,SACRUM’’ w wirydarzu klasztornym

13.30 – 14.30 - AULA KLASZTORNA

• Czerwińsk Abp Antoniego Baraniaka SDB dr Jarosław Wąsowicz SDB Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej
• Obecność salezjańska w Czerwińsku. Aspirantat. Ks. dr Krzysztof Niegowski SDB
• Scena teatralna w Czerwińsku. Misterium ks. dr hab. Tadeusz Lewicki SDB

PRZERWA KAWOWA – 20 min

14.50 – 15.50 - AULA KLASZTORNA

• Dorobek muzyczny Salezjanów w Czerwińsku ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski SDB Akademia Muzyczna Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
• Zachowanie dziedzictwa niematerialnego mgr Dariusz Umięcki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chociszewie
• Działalność Ośrodka Młodzieżowo-powołaniowego Emaus ks. Przemysław Kawecki SDB Polska Misja Katolicka w Berlinie

PODSUMOWANIE/ DYSKUSJA 16.00-17.00

PRZERWA KAWOWA – 20 min

18.00 MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA
Kazanie odpustowe wygłosi ks. prof. Tadeusz Lewicki SDB wykładowca z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

19.00 KOLACJA

20.00 Koncert Muzyki Sakralnej - BAZYLIKA ZWIASTOWANIA NMP
W repertuarze znalazły się następujące utwory:

1. Franz Schubert – Ave Maria 5:00

2. Marcin Józef Żebrowski – Suscepit Israel z "Magnificat" 4:30

3. César Franck – Panis Angelicus 3:30

4. Tommaso Giordani – Caro mio ben 3:00

5. Gabriel Fauré – Pie Jesu z "Requiem" 4:00

6. Giacomo Puccini – Salve Regina 3:00

7. Wolfgang Amadeus Mozart – Ave Verum Corpus 2:30

8. Antonio Vivaldi – Domine Deus 4:30

9. Gaetano Donizetti – Ave Maria 3:00

CZAS: 33 minuty muzyki

Wykonawcy:

Sylwia Danieluk – sopran, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Dyplom Roku 2018), śpiewaczka operowa, aktorka musicalowa, solistka Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie, nauczyciel śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku, instruktor wokalu w Akademii Musicalowej Stars' Land w Sierpcu. Laureatka wielu międzynarodowych konkursów wokalistyki operowej. Występowała na deskach m.in. Opery Wrocławskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonii Krakowskiej. Solistka Zespołu Muzyki Sakralnej Capella Caelestis.

Piotr Danieluk – baryton, zeszłoroczny absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Edukację artystyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej I stopnia w Białymstoku w klasie fortepianu. Równocześnie rozwijał umiejętności aktorskie, co zaowocowało występami w spektaklach dramatycznych na licznych festiwalach teatralnych w kraju. Zadebiutował na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej rolą Izaaka Steina w musicalu „Korczak” C. Williamsa. Podczas 57. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju wykonał partię Uczockiego w prapremierze operetki S. Moniuszki „Ideał, czyli nowa Precjoza”. Na zaproszenie Agencji Artystycznej Proculture dokonał nagrania DVD Mszy G-dur F. Schuberta wraz z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej. Występował na deskach Opery Wrocławskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.


Edward Bogdan – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku w klasie fortepianu prof. Hanny Witt-Paszty oraz w klasie trąbki prof. Włodzimierza Pikały. Absolwent białostockiej filii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pianista i aranżer teatralny, związany z płockim Teatrem Dramatycznym. Współpracował między innymi z Wojciechem Siemionem, Jerzym Zelnikiem, Jerzym Derflem, Januszem Tylmanem, Tomaszem Stockingerem, Janem Pietrzakiem, Piotrem Tomaszukiem, Krzysztofem Dziermą i Adamem Hanuszkiewiczem. Pedagog, nauczyciel dyplomowany PSM w Płocku. Prowadził Szkolną Orkiestrę Symfoniczną PSM I i II st. w Płocku. Dyrygent chórów akademickich w Warszawie i Płocku. Pasjonat, wychowawca wielu młodych muzyków, nauczycieli w różnych placówkach kulturalno-oświatowych.DZIEŃ DRUGI ▪ 9 WRZEŚNIA 2023 r.


KONCERT ORGANOWY 10.00-11.00 - BAZYLIKA ZWIASTOWANIA NMP

PANELE TEMATYCZNE 11.00-17.00 - AULA KLASZTORNA

TERAŹNIEJSZOŚĆ – TOŻSAMOŚĆ I WARTOŚCI 11.00 – 12.30

11.00 – 12.15- AULA KLASZTORNA
• Genius loci Czerwińska dr hab. Jeremi T. Królikowski prof. SGGW w Warszawie
• Miasto i Gmina Czerwińsk dzisiaj mgr Marcin Gortat Burmistrz miasta Czerwińsk nad Wisłą
• Inicjatywy czerwińskie mgr Dorota Rosińska Stowarzyszenie nasz Czerwińsk nad Wisłą
• Architektura ducha ks. prof. Zdzisław Madej Akademia Muzyczna w Krakowie
• Obrazy ducha Liturgii mgr Paweł Jaszczuk Politechnika Wrocławska

PRZERWA KAWOWA– 30 min

12.45 – 13.45- AULA KLASZTORNA
• Sacrum w krajobrazie dr Romana Rupiewicz UKSW w Warszawie
• Sacrum wczoraj i dzisiaj / sacrum w sztuce dr hab. Tomasz Nowak UPH w Siedlcach dr Michał Banaszek SGGW w Warszawie
• Konserwacja w służbie człowiekowi mgr Marianna Otmianowska Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
• Znaki czasu komparacja ogrodów klasztornych w Czerwińsku nad Wisłą i Felicjanowie Sławomir Markowski Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

PRZERWA LUNCHOWA – 45 min

PRZYSZŁOŚĆ - POTENCJAŁ I ROZWÓJ 14.45 – 16.15- AULA KLASZTORNA

14.45 – 16.15 - AULA KLASZTORNA
• Sacrum ukryte w przyrodzie Czerwińska mgr inż. Agata Jojczyk, dr inż. Izabela Dymitryszyn SGGW w Warszawie
• Wizja rozwoju i zagospodarowania Wzgórza Czerwińskiego dr inż. Anna Długozima, dr inż. Ewa Kosiacka-Beck, dr inż. Ewa A. Rykała SGGW w Warszawie
• Niech Czerwińsk pozostanie Czerwińskiem dr hab. Waldemar Siemiński Instytut Rozwoju Miast i Regionów
• Racjonalna wizja zmian prof. Jakub Lewicki Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

PODSUMOWANIE/ DYSKUSJA 16.15-17.15- AULA KLASZTORNA

Dodano:  13.09.2023 r.  
linia
foto

Z Czerwińska do Płocka po raz szósty pielgrzymowali Wisłą czciciele św. Barbary.

Niegdyś z Czerwińska na płockie Wzgórze Tumskie trafiła herma z relikwiami św. Barbary, które są przechowywane w skarbcu Muzeum Diecezjalnego. Nawiązując do tego faktu, księża salezjanie i środowiska wodniackie z Czerwińska i okolic od kilku lat organizują wodną pielgrzymkę do swej patronki. W tym roku wpisała się ona w 100-lecie obecności salezjanów w Czerwińsku i diecezji płockiej. Na szlaku towarzyszył im biskup Szymon Stułkowski.

15 lipca o 6 rano na czerwińskich bulwarach wiślanych, do 12 łodzi wsiadło 32 wodniaków i sympatyków Bractwa św. Barbary. Wyruszając w drogę modlili się słowami "Anioła Pańskiego". Płynęli przez Wyszogród i Kępę Polską do Płocka. - Pielgrzymka była okazją, aby przypomnieć stare tradycje wodniackie, że przebywanie i praca na wodzie wiązały się ze wzywaniem wstawiennictwa Matki Bożej i św. Barbary. To dlatego zatrzymaliśmy się w kościele w Kępie, aby przed obrazem Matki Bożej zaśpiewać Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, zaś mieszkańcy parafii Zakrzewo podjęli nas śniadaniem. Gdy dotarliśmy do Płocka, witał nas - jak zawsze - Stanisław Fidelis, kapitan żeglugi śródlądowej i przewodniczący płockiego Bractwa św. Barbary. Biskup Szymon przewodniczył dla nas Mszy św. w katedrze, przy relikwiach św. Barbary. Potem był obiad w ogrodzie domu biskupiego i modlitwa w sanktuarium Bożego Miłosierdzia - opowiada ks. Łukasz Mastalerz, salezjanin i proboszcz parafii w Czerwińsku, organizator pielgrzymki.

- Kiedyś wraz z pewną grupą płynąłem z doświadczonym żeglarzem. Zapytał nas, czy chcemy być pasażerami czy też załogą? "Bo jeśli chcecie być tylko pasażerami, to ja z wami nie płynę" - powiedział. Podobnie jest w Kościele. Gdy słuchamy Ewangelii, Jezus zaprasza nas do współodpowiedzialności i do zaangażowania we wspólnotę wiary. Przez chrzest i otrzymane dary Boże mamy budować królestwo Boże, a nie tylko być obsługiwanymi przez innych w Kościele. Stając się uczniami Jezusa, stajemy się Jego załogą - mówił w kazaniu biskup Stułkowski.

https://plock.gosc.pl/doc/8388020.Nie-pasazerowie-lecz-zaloga

Dodano:  17.07.2023 r.  
linia
foto

13 lipca 2023 roku Sanktuarium Maryjne i wspólnotę salezjańską w Czerwińsku nad Wisłą odwiedził ksiądz Klemens Deja SDB – salezjański misjonarz pracujący w Brazylii. Okazją był jubileusz 55 lecia przyjęcia święceń kapłańskich /18.06.1968 r./ jak również 65 lat od rozpoczęcia nowicjatu w Czerwińsku nad Wisłą. Skierował okolicznościowy wpis.

Do pracy duszpasterskiej na misjach w Brazylii ks. Klemens Deja SDB został skierowany 1969 roku. Pełnił posługę wśród Indian ze szczepów Xavante i Bororos w stanie Mato Grosso. Pełnił funkcję proboszcza w Barra do Garças, następnie w Poxoréo, a od 2011 roku ponownie w Barra do Garças. Pracował również jako nauczyciel w szkole podstawowej i średniej.

Dodano:  13.07.2023 r.  
linia
foto

Z okazji trwającego 100- lecia obecności Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą w dniu 09 lipca 2023 roku odwiedził naszą czerwińską wspólnotę salezjańską ks. Michael Kazembe Mbandama, przełożony wizytatorii Zambii-Malawi-Zimbabwe-Namibii (ZMB).
Po modlitwie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice Zwiastowania NMP oraz w kaplicy klasztornej, ks. Michael udał się wraz z ks. inspektorem Tadeuszem Jareckim SDB na miejscowy cmentarz parafialny, aby tam pomodlić się na grobie naszego współbrata, byłego misjonarza z Zambii w latach 1984-2002 ks. Józefa Ziółkiewicza SDB.W czasie obrad zimowej sesji plenarnej Rady Generalnej Przełożony Generalny ks. Ángel Fernandez Artime, za zgodą pozostałych członków Rady, mianował ks. Michaela Kazembe Mbandamę przełożonym wizytatorii Zambii-Malawi-Zimbabwe-Namibii pw. Maryi Wspomożycielki (ZMB) na sześciolecie 2023-2029.

Ks. Michael Kazembe Mbandama urodził się 8 września 1971 roku w Solwezi, w Zambii, jako syn Josepha Mbandamy i Josephine Kunaki. Nowicjat rozpoczął w Lusace 1 września 1996 roku, profesję wieczystą złożył 5 lipca 2008 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 2010 r.

W latach 2003-2005 studiował filozofię i nauki pedagogiczne w Lubumbashi, otrzymując dyplom, a w latach 2006-2008 odbył studia teologiczne w Instytucie “Saint Francois de Sales”, kończąc je doktoratem. W latach 2008-2021 pracował w Lilongwe, w Malawi, pełniąc funkcję dyrektora wspólnoty i kierownika jako Młodzieżowego Instytutu Technicznego “Don Bosco”.

W 2014 roku uczestniczył w 27. Kapitule Generalnej w Rzymie jako delegat wizytatorii ZMB. Od 2015 do 2021 roku był członkiem Rady wizytatorii.

Ks. Mbandama posiada również tytuł “Master of Science” (MSc) w dziedzinie “Leadership and Change Management”, uzyskany na “Leeds Beckett University” w Wielkiej Brytanii, znanym wcześniej jako “Leeds Metropolitan University”. University”.

“Towarzyszymy ks. Michaelowi K. MBANDAMIE naszymi modlitwami i życzymy mu owocnej i zaangażowanej posługi jako kolejnemu przełożonemu wizytatorii ZMB. Tę rozpocznie 2 lutego 2023 r. w dniu objęcia urzędu w Lusace. Niech nasza Najświętsza Matka, Maryja Wspomożycielka, prowadzi go, wspiera i chroni” – napisał w krótkiej nocie ks. Alphonse Owoudow, radca regionu Afryka-Madagaskar.

Dodano:  10.07.2023 r.  
linia

[1] [2] [3]

Czytania na dziś


Nowości

Zaproszenie na Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 28 lipca 2024 r
Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym roku Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 28 lipca 2024 roku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14:00 w Przyczółku Wiślanym w Wychódźcu. Następnie drugi brzeg Wisły Secymin oraz Praga ...
more

Dodano:  15.07.2024 r.  
line

Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą 21 lipca 2024 roku.
W niedzielę 21 lipca 2024 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą po każdej Mszy Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 nastąpi poświęcenie pojazdów. Podczas każdej Mszy Św. prosić będziemy ...
more

Dodano:  15.07.2024 r.  
line

Pożegnanie ks. Łukasza Piotra Mastalerza SDB, proboszcza czerwińskiej wspólnoty parafialnej, kustosza sanktuarium maryjnego oraz przełożonego salezjańskiego domu zakonnego w Czerwińsku nad Wisłą, 28.07.2024 roku o godz. 17.00
W niedzielę 28.07.2024 roku o godz. 17.00 w sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą, odbędzie się Msza św. dziękczynna za posługę ks. Łukasza Piotra Mastalerza SDB, proboszcza czerwińskiej wspólnoty parafialnej, kustosza sanktuarium ...
more

Dodano:  10.07.2024 r.  
line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube