pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Z życia salezjańskiego w Czerwińsku - czy wiesz że...

foto

Obowiązki pierwszego mistrza nowicjatu w Czerwińsku spełniał ks. Józef Michałek, któremu służyli pomocą ks. Alojzy Golubski w charakterze socjusza i kleryk Antoni Baraniak jako asystent, spowiednikiem był ks. Heintzel. Byli oni odpowiedzialni wprost i bezpośrednio za początkowy etap formacji 53 (37 kleryków i 16 koadiutorów) kandydatów do Zgromadzenia Salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą.


ks. Józef MICHAŁEK SDB zm. 02.07.1958 roku w Krakowie, w 72
roku życia, 52 ślubów zakonnych i 43 kapłaństwa.

ks. Alojzy GOLUBSKI SDB zm. 05.11. 1984 roku w Pogrzebieniu,
w 90 roku życia, 69 ślubów zakonnych i 61 kapłaństwa.

ks. Józef HEINTZEL SDB zginął w 06.05.1942 roku w obozie
koncentracyjnym w Dachau (Niemcy), w 69 roku życia,
47 ślubów zakonnych i 41 kapłaństwa.


ks. abp Antoni BARANIAK SDB, był sekretarzem prymasów Polski kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego, przez 6 lat był biskupem pomocniczym
gnieźnieńskim i 20 lat arcybiskupem poznańskim, w latach 1953-1956 był więziony i internowany, zm. 13.08. w 1977 w Poznaniu, w 73 roku życia, 56 ślubów zakonnych i 47 kapłaństwa.

Dodano:  27.06.2024 r.  
linia
foto

Przełożony generalny ks. Filip Rinaldi SDB dekretem z 6 maja 1924 r., wydanym w Domu Generalnym w Turynie, erygował dom nowicjacki w Czerwińsku nad Wisłą.

Błogosławiony ks. Filip Rinaldi SDB. Kapłan salezjanin ur 28 maja 1856 r. – zm. 5 grudnia 1931 r.

Filip znał ks. Bosko od samego dzieciństwa, lecz tylko mając 21 lat pozwolił mu się ‘zdobyć’, gdy przyjął jego zaproszenie by zostać księdzem salezjaninem. Po śmierci ks. Bosko, od 1889 r. rozszerzał jego dzieło w Hiszpanii i Portugalii. W 1901 r. przełożony Generalny ks. Rua mianował go na Wikariusza Generalnego i ekonoma. Wytężona praca nie przeszkodziła mu w posłudze kapłańskiej i zostaniu wspaniałym kierownikiem duchowym. Nadał on rodzinie salezjańskiej nowy impuls ubogacając ją wspaniałym instytutem świeckich kobiet – Ochotniczkami ks. Bosko.

Wybrany w 1922 r. na Przełożonego Generalnego w szczególny sposób oddał się formacji salezjanów i szerzeniu czci ku Słudze Bożemu ks. Bosko (który został ogłoszony błogosławionym w 1929 r.), podkreślając jego życie duchowe, zjednoczenie z Bogiem, posłannictwo do młodzieży i nieograniczone zaufanie Maryi Wspomożycielce Wiernych. Jako genialny następca ks. Bosko potrafił odczytywać znaki czasu i do nich odważnie się ustosunkować.

Całą swoją energię poświęcał na przekształcenie ducha księdza Bosko na potrzeby czasów. Wiele uwagi przywiązywał do osobistych studiów salezjańskich, co przyczyniło się do tego, iż był mistrzem życia duchowego. Pracował nad odnową życia duchowego wśród Salezjanów. Posiadał całkowitą wiarę w Bożą Opatrzność oraz nieograniczoną ufność w pomoc Maryi Wspomożycielki Wiernych.
Poprosił Ojca Świętego Piusa XI o udzielenie „odpustu dla uświęcenia pracy”. Bardzo interesował się misjami, dlatego też wysyłał wielu młodych Salezjanów na naukę nie tylko języków obcych, ale również zwyczajów poszczególnych krajów. Miało się to przyczynić do jeszcze efektywniejszej posługi misyjnej w świecie.
Zmarł 5 grudnia 1931 roku. Jego doczesne szczątki czczone są w krypcie Bazyliki Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie.
29 kwietnia 1990 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył ks. Filipa Rinaldi w poczet błogosławionych.

Dodano:  20.04.2024 r.  
linia
foto

Wiosną 1924 roku ks. inspektor Piotr Tirone SDB przysłał do Czerwińska trzech koadiutorów (braci zakonnych): Szymona Szmergalskiego (mistrza murarskiego), Józefa Górskiego i Józefa Surma. W sierpniu dołączył do nich ks. Wlazia, przeznaczony do wykonywania prac stolarskich.
Bez tych ofiarnych współbraci restaurowanie zniszczonego klasztoru czerwińskiego byłoby wprost niemożliwe.

Stan zastany klasztoru w Czerwińsku w 1923 roku.

Trójskrzydłowy, przylegający z prawej (południowej) strony kościoła. Dwukondygnacyjny klasztor i kościół tworzą wewnętrzny prostokątny dziedziniec. Skrzydło zachodnie – przeznaczone do podejmowania dostojniejszych gości – w większości zostało rozebrane aż do fundamentów; część wschodnia klasztoru pokryta prowizorycznym dachem nie miała stropów, odcinek południowy w kompletnej ruinie, miał duże wyrwy i otwory po pociskach artyleryjskich. Parter był prawie w całości zasypany gruzem i ziemią. W ogóle w całym klasztorze znajdowały się tylko trzy pokoje nadające się do zamieszkania, natomiast reszta była pozbawiona sklepień, drzwi, okien, podłóg.
Podczas lata przygotowano sanitariaty i kilka sal. Pierwszy strop zalano
dopiero w październiku 1924 r. Z piwnic i suteren usuwano zbędny gruz, wzmacniano niektóre fundamenty i skarpy, wznoszono nowe ściany wewnętrzne. Prace te wykonywano z widocznym pośpiechem, aby zdążyć przed pierwszymi mrozami.


Koadiutor Szymon Szmergalski (1877‒1944), salezjanin-koadiutor (brat zakonny), urodził się 03.04.1877 roku w miejscowości Rakowiec na Pomorzu. Do Zgromadzenia Salezjańskiego wstąpił w dojrzałym wieku – mając ponad 30 lat. Nowicjat 1909/1910 w Radnej. Do okresu II wojny światowej pełnił najczęściej funkcję murarza, wykonując liczne przebudowy lub remonty obiektów salezjańskich. W 1944 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony najpierw w więzieniu na Pawiaku, a następnie przewieziony do obozu KL Gross-Rosen (Rogoźnicy), gdzie zmarł w opinii świętości z wycieńczenia i nadludzkiej pracy 6 czerwca 1944 roku w 67 roku życia i 34 ślubów zakonnych.


Koadiutor Józef GÓRSKI zm. 18.11.1962 roku w Oświęcimiu w 84 roku życia i 48 ślubów zakonnych.
Ur. 24.08.1878 w Więzownie k. Bydgoszczy. Now. 1913/1914 w Radnej.


Koadiutor Józef SURMA zm. 09.12.1958 roku w Sokołowie Podlaskim, w 63 roku życia i 36 ślubów zakonnych.
Ur. 09.02.1895 w Krzesławicach k. Wieliczki. Now. 1921/1922 w Kleczy Dolnej.

Dodano:  28.02.2024 r.  
linia
foto

Dekret biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego przekazujący Zgromadzeniu Salezjańskiemu parafię w Czerwińsku nad Wisłą.

Wobec wszystkich, których to dotyczy lub może dotyczyć, zaświadczamy, że na większą Chwałę Bożą i dla korzyści wiernych przekazaliśmy na mocy władzy własnej beneficjum parafialne w mieście Czerwińsk z pełnym prawem Zgromadzeniu Salezjańskiemu z zachowaniem koniecznych przepisów. (…)

Za wiarygodność
† Antoni Julian Nowowiejski

Dekret biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego
Nr 2769/ z dnia 13.12. 1923 r.Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski urodził się 11 lutego 1858 r. we wsi Lubieniec w parafii Krynki pod Opatowem. Nauki pobierał początkowo w domu rodzinnym, potem uczył się w gimnazjum w Radomiu. Jako uczeń wyróżniał się pracowitością, pilnością i systematycznością. W 1873 r. rodzice postanowili przenieść się do Płocka, gdzie w rok później, w wieku szesnastu lat wstąpił do seminarium. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, 19 czerwca 1878 r. został skierowany na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął 10 lipca 1881 r. z rąk biskupa Aleksandra Gintowna. W tym samym roku rozpoczął pracę w płockim Seminarium Duchownym, gdzie był profesorem liturgiki, łaciny, teologii moralnej. Pełnił też funkcję wikariusza w parafii św. Bartłomieja, rektora kościoła poreformackiego. W latach 1901-1908 pełnił funkcję rektora seminarium. 12 czerwca 1908 r. otrzymał od papieża Piusa X nominację na biskupa płockiego. Sakrę biskupa przyjął dnia 6 XII 1908 r. w Petersburgu z rąk biskupa Wnukowskiego. Diecezją płocką kierował przez 33 lata. Jako biskup udzielał sakramentu bierzmowania, wizytował parafie, głosił konferencje, nauczał ludzi. Antoni Nowowiejski troszczył się o kapłanów i właściwą formację kandydatów do kapłaństwa. Aby zapewnić właściwe warunki do nauki zainicjował budowę nowoczesnego gmachu Biblioteki Seminaryjnej i Archiwum Diecezjalnego, jego dziełem jest też ustanowione w 1916 r. Niższe Seminarium Duchowne, oraz założona w 1917 r. Płocka Szkoła Organistowska. W trakcie swej biskupiej posługi przeprowadził dwa Synody Diecezjalne. Szczególną pasją Arcybiskupa była historia. Napisał, będące do dziś cennym źródłem historycznym dzieło p.t. "Płock. Monografia historyczna" oraz utworzył Muzeum Diecezjalne. W roku 1930 otrzymał od papieża Piusa XI honorowy tytuł arcybiskupa Silyum. Najazd Niemców na Polskę był dla 81 letniego biskupa strasznym doświadczeniem. Mimo możliwości opuszczenia Płocka i przetrwania wojny w ukryciu pozostał na straży swojej diecezji.. Chciał do końca być jak pasterz ze swoimi owcami. 28 listopada 1940 r. wraz z biskupem Leonem Wetmańskim został wywieziony z Płocka i internowany w Słupnie. 7 marca 1941 r. został ponownie aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie, gdzie prawdopodobnie 28 V 1941 r. poniósł śmierć męczeńską.
13 czerwca 1999 w Warszawie Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w grupie 108 błogosławionych męczenników.

http://historia.wspolnotapolska.org.pl/polacy/osoba/43/Arcybiskup-Antoni-Julian-Nowowiejski

Dodano:  28.02.2024 r.  
linia
foto

Ks. inspektor prowincji św. Stanisława Kostki w Warszawie, dr Piotr Tirone (1875-1962) był u biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego 03 11. 1923 r. w celu przedstawienia księdzu biskupowi ordynariuszowi nowego dyrektora i proboszcza w Czerwińsku ks. Stanisława Łukaszewskiego.


ks. TIRONE Piotr, ur. 21.07.1875 w Calliano (Włochy). Zm. 04.02. 1962 w Turynie (Włochy), w 87 roku życia, 71 roku ślubów zakonnych i 64 kapłaństwa.

Był magistrem nowicjatu w Daszawie (1904-7) i w Radnej (1907-9), w latach 1911-19 był inspektorem Inspektorii św. Aniołów Stróżów z siedzibą w Oświęcimiu, w 1919 r. został pierwszym inspektorem polskiej (polsko – jugosłowiańskiej) Inspektorii św. Stanisława Kostki, w 1925 r. powrócił do Włoch, przez 25 lat był katechetą generalnym. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Dodano:  22.02.2024 r.  
linia
foto

12 listopada 1923 roku ks. Stanisław Łukaszewski TS, który objął funkcje dyrektora domu zakonnego i proboszcza parafii, przejął kościół, klasztor i parafię czerwińską razem z uposażeniem z rąk dziekana wyszogrodzkiego ks. kan. hon. Pułt., Tomasza Skowrońskiego (1882-1952). /na zdjęciu/

W dokumencie końcowym ks. dziekan Tomasz Skowroński napisał:
(...) Niech Najświętszy błogosławi pracy duszpasterskiej Zgromadzeniu Salezjańskiemu przy wychowaniu ubogiej i opuszczonej dziatwy na dobrych katolików i dzielnych rzemieślników miast i wsi polskich.
ks. Tomasz Skowroński, proboszcz i dziekan wyszogrodzki.

Dodano:  12.02.2024 r.  
linia
foto

W chwili objęcia parafii w roku 1923 przez Zgromadzenie Salezjańskie w Czerwińsku, liczba parafian liczyła 4 tys. wiernych zamieszkałych w 20 wioskach.

Dodano:  06.02.2024 r.  
linia
foto

Pierwszym dyrektorem wspólnoty salezjańskiej w Czerwińsku i proboszczem po przybyciu Salezjanów Księdza Bosko w 1923 roku był ks. Stanisław Łukaszewicz SDB. Pierwszym wikariuszem parafialnym i prefektem szkolnym był ks. Jan Jeziorek SDB. Do ścisłego grona pierwszych salezjanów należał też koadiutor /brat zakonny/ Stanisław Nowak.

ks. STANISŁAW ŁUKASZEWSKI SDB zm. 10.03. 1970 roku w Kielcach, w 84 roku życia, 67 ślubów zakonnych i 56 kapłaństwa.
Ur. 12.04.1885 w Szczekocinach. Now. 1902/1903 Foglizzo (Włochy), święcenia kapł. 18.01.1914 Recife (Brazylia).
15 lat pracował w Brazylii. Po powrocie do kraju był proboszczem i organizatorem nowych domów zakonnych: w Czerwińsku i w Łodzi (św. Teresa).


ks. JAN JEZIOREK SDB zm. 15.09.1959 roku w Łodzi, w 81 roku życia, 52 ślubów zakonnych i 45 kapłaństwa.
Ur. 03.08.1878 w Wysokiej k. Olesk. Now. 1906/1907 w Lombriasco (Włochy), święcenia kapł. 05.06.1914 w Foglizzo (Włochy).


ko. NOWAK Stanisław zm. 20.10. 1946 w Jaciążku, w 64
roku życia i 32 ślubów zakonnych.
Ur. 29.04.1882 w Posadowej k. Nowego Sącza. Now. 1913/1914 w Radnej.

Dodano:  05.02.2024 r.  
linia
foto

Ostatnim proboszczem diecezjalnym w Czerwińsku był ks. kanonik Eugeniusz Gruberski (1907– 1923), publicysta muzyczny, gorący patriota, ofiarny społecznik, miłośnik sztuki sakralnej. Jemu to głównie zawdzięczają Salezjanie przybycie do Czerwińska.


Przybycie w 1923 r. do Czerwińska zawdzięczają salezjanie głównie ks. Eugeniuszowi Gruberskiemu. Urodził się on w Płocku 28 grudnia 1870 r., był synem Wiktora, organisty i dyrygenta miejscowego chóru katedralnego, i Zofii ze Szpekowskich. Jego brat Władysław (1873-1933) był znanym artystą rzeźbiarzem.
Szkołę elementarną i gimnazjum Eugeniusz ukończył w rodzinnym mieście. Przez rok (1886/1887) uczył się w Instytucie Muzycznym w Warszawie. W 1887 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i 3 kwietnia 1893 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie pełnił obowiązki wikariusza w katedrze i uczył śpiewu w seminarium duchownym.
Studia specjalistyczne odbył w Ratyzbonie (1897), będącej wtedy centrum
odradzającej się muzyki kościelnej. Przez prawie pół roku zatrzymał się w Rzymie, Florencji i Pradze. Po powrocie do Płocka rozwinął intensywną działalność muzyczną! kompozytorską. Tworzona przez niego muzyka religijna miała charakter użytkowy. Przyczynił się do przeprowadzenia reformy śpiewu i muzyki sakralnej w Polsce. Był także wiceprezesem prowadzonych „lekcji muzyki kościelnej” przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym i członkiem zarządu Płockiego Towarzystwa Muzycznego, w którym kierował akcją dokształcania organistów. W latach 1902-1907 redagował pisma muzyczne: dwutygodnik „Śpiew Kościelny’ i „Rocznik dla organistów”. Biskup Apolinary Wnukowski, doceniając pracę ks. Gruberskiego, mianował go w 1905 r. honorowym kanonikiem Kapituły Katedralnej.
Ostatni okres życia, łata 1907-1923, ks. Gruberski spędził na probostwie
w Czerwińsku. Jako artysta wybrał to miejsce ze względu na jego historyczną
przeszłość, cenny zabytkowy kościół z cudownym obrazem Matki Bożej, klasztor oraz malownicze położenie nad Wisłą. Jako proboszcz nadal zajmował się działalnością pedagogiczną, prowadząc w Czerwińsku szkołę dla organistów. Program nauczania był taki sam jak w Płocku. Po czteroletnim kursie chłopcy zdawali egzamin na świadectwo drugiej lub trzeciej klasy, upoważniające do podjęcia pracy organisty. W wyniku starań ks. Gruberskiego powstała w Czerwińsku poczta, ochronka dla dzieci, zbudowano schody kamienne, prowadzące do kościoła i do przystani wodnej na Wiśle. Artystyczna wrażliwość proboszcza wyrażała się troską o architektoniczne i malarskie piękno zabytków dawnego opactwa. Uporządkował on wnętrze świątyni i kruchty oraz zabezpieczył ruiny klasztoru przed dalszą dewastacją. Ten gorliwy duszpasterz i patriota nie był sam w stanie odbudować klasztoru i utrzymać cennego obiektu na odpowiednim poziomie. Zamierzał więc przekazać kościół i klasztor zakonnikom, o czym poinformował bp. Juliana Antoniego Nowowiejskiego. Chociaż biskup początkowo odniósł się z rezerwą do
tego projektu, to jednak proboszcz czyni! starania, aby sprowadzić do Czerwińska salezjanów. Z działalnością Towarzystwa Salezjańskiego ks. Gruberski zapoznał się z lektury „Wiadomości Salezjańskich’. Ponadto w lipcu 1923 r. uczestniczył w obchodach srebrnego jubileuszu pracy tego zgromadzenia na ziemiach polskich. Zmarł nagle 13 września 1923 r. w Koszalówce kolo Gąbina. Jego przedwczesna śmierć przyspieszyła objęcie Czerwińska przez salezjanów. W 1924 r. parafianie postawili pomnik ks. Gruberskiemu na grobie znajdującym się na cmentarzu przykościelnym, a w świątyni epitafium — tablicę pamiątkową.

źródło:
ks. J a n P i e t r z y k o w s k i SDB
DUCHOWNI POLSCY — DOBRODZIEJE SALEZJAŃSCY Z LAT 1898-1938

Dodano:  04.02.2024 r.  
linia

[1]

Czytania na dziś


Nowości

Zaproszenie na Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 28 lipca 2024 r
Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym roku Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 28 lipca 2024 roku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14:00 w Przyczółku Wiślanym w Wychódźcu. Następnie drugi brzeg Wisły Secymin oraz Praga ...
more

Dodano:  15.07.2024 r.  
line

Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą 21 lipca 2024 roku.
W niedzielę 21 lipca 2024 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą po każdej Mszy Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 nastąpi poświęcenie pojazdów. Podczas każdej Mszy Św. prosić będziemy ...
more

Dodano:  15.07.2024 r.  
line

Pożegnanie ks. Łukasza Piotra Mastalerza SDB, proboszcza czerwińskiej wspólnoty parafialnej, kustosza sanktuarium maryjnego oraz przełożonego salezjańskiego domu zakonnego w Czerwińsku nad Wisłą, 28.07.2024 roku o godz. 17.00
W niedzielę 28.07.2024 roku o godz. 17.00 w sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą, odbędzie się Msza św. dziękczynna za posługę ks. Łukasza Piotra Mastalerza SDB, proboszcza czerwińskiej wspólnoty parafialnej, kustosza sanktuarium ...
more

Dodano:  10.07.2024 r.  
line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube