pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Aktualności

foto

W poniedziałek 1 listopada 2021 roku przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych należy do świąt nakazanych – obowiązek uczestniczenia w Mszy Św.

Porządek Mszy Św. w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11.30 cmentarz parafialny i 17:00.

Tego dnia Kościół pielgrzymujący oddaje należną chwałę Bogu przez wstawiennictwo Wszystkich Świętych, którzy uwielbiają w niebie Majestat Boży, a imion ich nie wspomina liturgia roku kościelnego.
O godzinie 11:00 odbędzie się procesja z Bazyliki Zwiastowania NMP na cmentarz parafialny w Czerwińsku nad Wisłą. Podczas procesji jak również na cmentarzu będziemy się modlić za zmarłych: papieży, biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice, za poległych w obronie Ojczyzny, za zmarłych z naszych rodzin, dobrodziejów i za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach.
Po skończonej procesji odbędzie się Msza Św. na cmentarzu - groby Salezjanów Księdza Bosko.
Różaniec z wypominkami o godz. 16.30. w Sanktuarium. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wspólnej modlitwie, w której odnawiamy naszą wiarę w „Świętych Obcowanie”.

WAŻNA INFORMACJA!!!

W związku z przypadającą 1 listopada uroczystością Wszystkich Świętych w Czerwińsku nad Wisłą zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicach w pobliżu cmentarza parafialnego.

➡ W godzinach 6:00 - 15:00 na wysokości cmentarza zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu odcinek ul. Polnej

➡ Dla mieszkańców oraz odwiedzających cmentarz w Czerwińsku zostanie przygotowany objazd ulicami: Świętokrzyską i Cmentarną.

➡ Na ulicy Piotra Dunina, na całej osi jezdni oraz przyległych chodnikach zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów.

W związku ze zmianą organizacji ruchu prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, o stosowanie się do znaków i nie jeżdżenie „na pamięć”


Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem Zmarłych". 1 listopada Kościół cieszy się z faktu, iż bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.
Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 1 listopada Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia.
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, do życia w samotności, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości.
/zasoby internetowe: KAI (mlk //mr)/

***************************************

Litania do Wszystkich Świętych


I. BŁAGANIA DO BOGA

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.

PATRIARCHOWIE I PROROCY

Święty Abrahamie, módl się za nami.
Święty Mojżeszu, módl się za nami.
Święty Eliaszu, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

APOSTOŁOWIE I UCZNIOWIE

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu, módl się za nami.
Święty Mateuszu, módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami.
Święty Łukaszu, módl się za nami.
Święty Marku, módl się za nami.
Święty Barnabo, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.

MĘCZENNICY

Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
Święty Polikarpie, módl się za nami.
Święty Justynie, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
Święty Cyprianie, módl się za nami.
Święty Bonifacy, módl się za nami.
Święty Wojciechu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Tomaszu Becket, módl się za nami.
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami.
Święty Pawle z Japonii, módl się za nami.
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami.
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święta Mario Goretti, módl się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.

BISKUPI I DOKTORZY KOŚCIOŁA

Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.
Święty Ambroży, módl się za nami.
Święty Hieronimie, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Atanazy, módl się za nami.
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami.
Święty Marcinie, módl się za nami.
Święty Patryku, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.
Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami.

KAPŁANI I ZAKONNICY

Święty Antoni, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święty Bernardzie, módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.
Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
Święty Janie Bosko, módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
Święta Różo z Limy, módl się za nami.

ŚWIECCY

Święty Ludwiku, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Święta Moniko, módl się za nami.
Święta Jadwigo, módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie.

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.

V. ZAKOŃCZENIE

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

MODLITWA

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Modlitwa do Wszystkich Świętych Pańskich
/ok. 1900 r./
O błogosławieni mieszkańcy Nieba, najmilsi słudzy i przyjaciele Jezusa Chrystusa, którzy względem nas jesteście jako bracia pierworodni i wybrani, Królestwo Ojca dziedziczący! O święci Pańscy! raczcie rzucić braterskie wejrzenie ku nam, nędznym i płaczącym potomkom Ewy. My na ustawiczne boje wystawieni, ucisku i trwogi pełni, do upadku nachyleni; wy, palmę już posiadłszy, w koronie zwycięstw i pokoju, kosztujecie wiekuistej chwały.
O święci i uwielbieni bracia nasi, i wy wszystkie święte Pańskie, błogosławione siostry nasze ! okażcie nad nami zmiłowanie, jako możecie, będąc w chwale i w możności; jako umiecie, będąc w źródle wszelkiej umiejętności, mocy i szczęśliwości. Pomnijcie, błogosławieni obrońcy nasi! że tak jak my teraz byliście także podlegli ułomnościom, pokusom i uciskom i na też same niebezpieczeństwa i szkody niegdyś wystawieni. Jezus Chrystus was wspomógł, Jego łaska dla was się utworzyła, zasługa najświętszej męki Jego przybrała was w wieniec, a przetóż przez miłość Jezusa Zbawiciela, wspólnego Ojca naszego, błagamy was pokornie i modlitw się za sobą u was dopraszamy. Sprawcież miłosiernie, iżby zasługa Krwi przenajdroższej Tego, który was wybrał, przyozdobił i cieszy we wieczności, odwróciła i od nas sprawiedliwe karania, abyśmy w gniew Jego nie wpadli. Sprawcie modlitwami i przyczyną waszą, iż byśmy wszelkie złości z serc swych złożywszy, odstąpili na zawsze wszelkich grzechów, a zapaleni miłością Jezusa Chrystusa, nigdy w niej nie ostygli, aż do dokonania tej drogi ziemskiej, ani Śmiercią onej nie przerwali, iż byśmy podobni do was naturą ludzką w tym żywocie, którzyście także ponosili, mogli wam zostać podobni i równi w życiu przyszłem, i byli wraz z wami godni nagrody i chwały wiecznej, jakiej używacie w niebie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen

/źródła internetowe/
W poniedziałek 1 listopada 2021 roku przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych należy do świąt nakazanych – obowiązek uczestniczenia w Mszy Św.

Porządek Mszy Św. w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11.30 cmentarz parafialny i 17:00.

Tego dnia Kościół pielgrzymujący oddaje należną chwałę Bogu przez wstawiennictwo Wszystkich Świętych, którzy uwielbiają w niebie Majestat Boży, a imion ich nie wspomina liturgia roku kościelnego.
O godzinie 11:00 odbędzie się procesja z Bazyliki Zwiastowania NMP na cmentarz parafialny w Czerwińsku nad Wisłą. Podczas procesji jak również na cmentarzu będziemy się modlić za zmarłych: papieży, biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice, za poległych w obronie Ojczyzny, za zmarłych z naszych rodzin, dobrodziejów i za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach.
Po skończonej procesji odbędzie się Msza Św. na cmentarzu - groby Salezjanów Księdza Bosko.
Różaniec z wypominkami o godz. 16.30. w Sanktuarium. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wspólnej modlitwie, w której odnawiamy naszą wiarę w „Świętych Obcowanie”.

WAŻNA INFORMACJA!!!

W związku z przypadającą 1 listopada uroczystością Wszystkich Świętych w Czerwińsku nad Wisłą zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicach w pobliżu cmentarza parafialnego.

➡ W godzinach 6:00 - 15:00 na wysokości cmentarza zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu odcinek ul. Polnej

➡ Dla mieszkańców oraz odwiedzających cmentarz w Czerwińsku zostanie przygotowany objazd ulicami: Świętokrzyską i Cmentarną.

➡ Na ulicy Piotra Dunina, na całej osi jezdni oraz przyległych chodnikach zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów.

W związku ze zmianą organizacji ruchu prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, o stosowanie się do znaków i nie jeżdżenie „na pamięć”


Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem Zmarłych". 1 listopada Kościół cieszy się z faktu, iż bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.
Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 1 listopada Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia.
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, do życia w samotności, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości.
/zasoby internetowe: KAI (mlk //mr)/

***************************************

Litania do Wszystkich Świętych


I. BŁAGANIA DO BOGA

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.

PATRIARCHOWIE I PROROCY

Święty Abrahamie, módl się za nami.
Święty Mojżeszu, módl się za nami.
Święty Eliaszu, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

APOSTOŁOWIE I UCZNIOWIE

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu, módl się za nami.
Święty Mateuszu, módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami.
Święty Łukaszu, módl się za nami.
Święty Marku, módl się za nami.
Święty Barnabo, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.

MĘCZENNICY

Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
Święty Polikarpie, módl się za nami.
Święty Justynie, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
Święty Cyprianie, módl się za nami.
Święty Bonifacy, módl się za nami.
Święty Wojciechu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Tomaszu Becket, módl się za nami.
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami.
Święty Pawle z Japonii, módl się za nami.
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami.
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święta Mario Goretti, módl się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.

BISKUPI I DOKTORZY KOŚCIOŁA

Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.
Święty Ambroży, módl się za nami.
Święty Hieronimie, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Atanazy, módl się za nami.
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami.
Święty Marcinie, módl się za nami.
Święty Patryku, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.
Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami.

KAPŁANI I ZAKONNICY

Święty Antoni, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święty Bernardzie, módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.
Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
Święty Janie Bosko, módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
Święta Różo z Limy, módl się za nami.

ŚWIECCY

Święty Ludwiku, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Święta Moniko, módl się za nami.
Święta Jadwigo, módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie.

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.

V. ZAKOŃCZENIE

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

MODLITWA

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Modlitwa do Wszystkich Świętych Pańskich
/ok. 1900 r./
O błogosławieni mieszkańcy Nieba, najmilsi słudzy i przyjaciele Jezusa Chrystusa, którzy względem nas jesteście jako bracia pierworodni i wybrani, Królestwo Ojca dziedziczący! O święci Pańscy! raczcie rzucić braterskie wejrzenie ku nam, nędznym i płaczącym potomkom Ewy. My na ustawiczne boje wystawieni, ucisku i trwogi pełni, do upadku nachyleni; wy, palmę już posiadłszy, w koronie zwycięstw i pokoju, kosztujecie wiekuistej chwały.
O święci i uwielbieni bracia nasi, i wy wszystkie święte Pańskie, błogosławione siostry nasze ! okażcie nad nami zmiłowanie, jako możecie, będąc w chwale i w możności; jako umiecie, będąc w źródle wszelkiej umiejętności, mocy i szczęśliwości. Pomnijcie, błogosławieni obrońcy nasi! że tak jak my teraz byliście także podlegli ułomnościom, pokusom i uciskom i na też same niebezpieczeństwa i szkody niegdyś wystawieni. Jezus Chrystus was wspomógł, Jego łaska dla was się utworzyła, zasługa najświętszej męki Jego przybrała was w wieniec, a przetóż przez miłość Jezusa Zbawiciela, wspólnego Ojca naszego, błagamy was pokornie i modlitw się za sobą u was dopraszamy. Sprawcież miłosiernie, iżby zasługa Krwi przenajdroższej Tego, który was wybrał, przyozdobił i cieszy we wieczności, odwróciła i od nas sprawiedliwe karania, abyśmy w gniew Jego nie wpadli. Sprawcie modlitwami i przyczyną waszą, iż byśmy wszelkie złości z serc swych złożywszy, odstąpili na zawsze wszelkich grzechów, a zapaleni miłością Jezusa Chrystusa, nigdy w niej nie ostygli, aż do dokonania tej drogi ziemskiej, ani Śmiercią onej nie przerwali, iż byśmy podobni do was naturą ludzką w tym żywocie, którzyście także ponosili, mogli wam zostać podobni i równi w życiu przyszłem, i byli wraz z wami godni nagrody i chwały wiecznej, jakiej używacie w niebie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen

/źródła internetowe/

Dodano:  31.10.2021 r.  
linia
foto

W związku z przypadającą 1 listopada uroczystością Wszystkich Świętych w Czerwińsku nad Wisłą zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicach w pobliżu cmentarza parafialnego.

➡ W godzinach 6:00 - 15:00 na wysokości cmentarza zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu odcinek ul. Polnej

➡ Dla mieszkańców oraz odwiedzających cmentarz w Czerwińsku zostanie przygotowany objazd ulicami: Świętokrzyską i Cmentarną.

➡ Na ulicy Piotra Dunina, na całej osi jezdni oraz przyległych chodnikach zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów.

W związku ze zmianą organizacji ruchu prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, o stosowanie się do znaków i nie jeżdżenie „na pamięć”


http://www.czerwinsk.pl/aktualnosci/466

Dodano:  29.10.2021 r.  
linia
foto

Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2020 roku.

Publikujemy tłumaczenie Dekretu z 22 października 2020 roku:

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

https://episkopat.pl/penitencjaria-apostolska-odpust-dla-wiernych-zmarlych-przez-caly-listopad/

Dodano:  29.10.2021 r.  
linia
foto

W dawnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie, obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, w dniu 26 października 2021 roku otwarto wystawę „ Baraniak. 145 przesłuchań na Rakowieckiej” poświęconą ks. Arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi SDB - prawdziwemu herosowi Kościoła w Polsce. Delegacja z naszej wspólnoty salezjańskiej w Czerwińsku nad Wisłą na czele z ks. Proboszczem Łukaszem Mastalerzem SDB uczestniczyła w otwarciu tej wystawy.

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak SDB, sekretarz prymasa kard. Augusta Hlonda i dyrektor sekretariatu prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego był więziony w ubeckiej katowni na Rakowieckiej przez 27 miesięcy. W latach 1953-1956 poddawany był brutalnemu śledztwu funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, torturowano, zrywano mu paznokcie, trzymano wiele dni w zimnej, wypełnionej fekaliami celi i poddawano psychicznym szykanom, które miały doprowadzić do wytoczenia prymasowi Wyszyńskiemu procesu politycznego. Pozbawiany snu, głodzony powtarzał sobie po wielekroć "Baraniak nie możesz się ześwinić" i wytrzymał.

Ten drobnej postury człowiek uniósł swym męczeństwem cały polski Kościół - bo przecież katowany był w jednym celu: by on, biskup i sekretarz księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego zeznał, że Prymas był szpiegiem Watykanu, by można było Prymasa skazać na dożywocie lub nawet na karę śmierci, a księżom w Polsce dać prosty wybór: więzienie i kaźń lub przystąpienie do tzw. polskiego kościoła katolickiego ("księża patrioci") nie uznającego Rzymu i prymatu papieża. Gdyby ks. Biskup Baraniak "się ześwinił" - nie byłoby ani Prymasa Tysiąclecia, ani Papieża Polaka, ani Kościoła katolickiego w Polsce.

Dlaczego na wystawie obraz Matki Bożej Czerwińskiej?

Ekspozycja muzealna prezentuje między innymi przedmioty osobiste i liturgiczne, a także obraz Matki Bożej Czerwińskiej.
W trudnych chwilach w więzieniu na Rakowieckiej swoje modlitwy i myśli Ks. Biskup Antoni Baraniak kierował między innymi do Matki Bożej Czerwińskiej.

Wiele lat później Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak SDB, podczas koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, 6 września 1970 roku zwracając się do zgromadzonych Współbraci Salezjanów powiedział:

„... Doczekaliśmy się w Czerwińsku tego wielkiego przeżycia religijnego, salezjańskiego. Doczekaliśmy się dnia, o którym pierwsze pokolenie salezjańskie tutaj w Czerwińsku marzyły i śniły. Doczekaliśmy się dnia, którego pragnęliśmy gorąco. Mimo, że w roku 1924, 1925 i 1926, kiedy tu byłem, znałem już tyle pięknych wizerunków Matki Najświętszej, w różnych miejscach, ten obraz Matki Najświętszej tu w Czerwińsku, tutaj w nowicjacie salezjańskim, w którym wypadło mi jako na pierwszej placówce salezjańskiej przykładać ręki do budowy dzieła Bożego salezjańskiego Ojczyźnie, przyznam się że ten obraz, ten wizerunek wydawał mi się zawsze jakiś szczególnie piękny. Oblicze Matki Najświętszej pociągające, porywające serce, szczególnie tej młodej generacji, która tutaj się formowała już w tym pierwszym roku nowicjatu, z którą przybyłem z Klaczy Dolnej razem z ówczesnym Księdzem magistrem…
…. Dzisiaj w ten dzień ukoronowania Matki Najświętszej Czerwińskiej – zdaje się, że Matka Boża chciała pokazać, że to czego nam brakowało na początku, nie braknie dziś, nie tylko tej wody z nieba, ale w tych ciężkich dniach w jakich tutaj przebywaliśmy na początku nieraz przyszła myśl człowiekowi, że chyba Matka Boża o nas tutaj nie pamięta. Ani ta Wspomożycielka nasza, którą przynieśliśmy w sercach i w myślach naszych, ani ta Czerwińska. Tak się nieraz ciężko przedstawiały te pierwsze dni.
Ukochani Współbracia! Może obfitość dzisiejsza tych kropli niebieskiego deszczu będzie dla nas wszystkich obrazem i zapowiedzią nowych łask Matki Najświętszej. Jeszcze obfitszych niż było w tym minionym prawie półwieczu.”


Autorem wystawy jest Tomasz Maniewski, pracownik tego Muzeum.
Wystawę” Baraniak. 145 przesłuchań na Rakowieckiej” można oglądać w Warszawie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na ulicy Rakowieckiej 37 od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 oraz w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 do godz. 18.00.

Zapisy na zwiedzanie
22 547 96 07
22 547 96 10
edukacja @muzeumrakowiecka37.p


Modlitwa o beatyfikację Abpa Antoniego Baraniaka

Panie, Ty wybrałeś Antoniego Baraniaka na służbę w Twoim Kościele, jak salezjanina kapłana postawiłeś go u boku dwóch prymasów Polski: kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego czyniąc go Niezłomnym Żołnierzem Kościoła w walce o prawdę i wolność.
Podnosząc go do godności biskupiej, dałeś mu serce kochające, pełne dobroci i życzliwości dla wszystkich, którym posługiwał jako pasterz Kościoła.
Prosimy Cię, o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego, aby podniesiony do chwały ołtarzy orędował za nami przed Twoim tronem wypraszając dla nas i naszej Ojczyzny łaskę wierności Krzyżowi i Ewangelii.
Amen.

Dodano:  27.10.2021 r.  
linia
foto

W dniach od 3 do 5 listopada 2021 roku do godz. 13.00. na terenie przyklasztornym w Czerwińsku nad Wisłą w wyznaczonym miejscu, odbędzie się akcja zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Prowadzi ją Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w potrzebie”. Przychody z akcji wspomogą Kościoły na wschodzie, gdzie mieszkają nasi Rodacy oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.

Można dostarczyć zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (komputery, monitory, klawiatury, drukarki, klimatyzatory, telewizory, radia, magnetofony, magnetowidy, dekodery, telefony stacjonarne i komórkowe, pralki, żelazka, lodówki, odkurzacze, grzejniki, kuchenki, mikrofalówki, kable, baterie, akumulatory, itp.

Przy okazji zbiórki można nie tylko pozbyć się elektrośmieci, ale także wyrazić swoją solidarność z ubogimi i prześladowanymi za wiarę chrześcijanami, którym niesie pomoc Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w potrzebie”. Organizacja ta odzyskuje z zebranych sprzętów, co się da, następnie sprzedaje, a zarobione pieniądze przekazuje na pomoc misjom katolickim. Reszta sprzętu jest utylizowana i zagospodarowywana celem odzyskania surowców w procesach recyklingu.

Międzynarodowa organizacja katolicka „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” powstała w 1947 r. Jej założyciel, holenderski norbertanin o. Werenfried van Straaten celem swego życia określił pomaganie cierpiącemu, ubogiemu, prześladowanemu Kościołowi Jezusa Chrystusa. Swoimi odważnymi projektami działał tam, gdzie, jak mawiał: „Bóg płacze krwistymi łzami w prześladowanych siostrach i braciach”.

Dodano:  25.10.2021 r.  
linia
foto

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to nie konkursy na najlepiej rozświetlony i najładniej ozdobiony nagrobek. To pamięć o bliskich, których już z nami nie ma. Szacuje się, że rokrocznie kupujemy 300 mln zniczy, z czego ok. 70 proc. na przełomie października i listopada. W ten sposób przyczyniamy się do powstawania gigantycznej ilości odpadów.

Nie chodzi o to, by nie kupować w ogóle, ale czasem jedna świeca mniej w zupełności wystarczy. Powiemy – piękna polska tradycja? Rozpoczęcie masowej produkcji plastiku to początek XX wieku, a obchody uroczystości Wszystkich Świętych zapoczątkowano w średniowieczu. Zatem przez wiele stuleci czciliśmy pamięć o zmarłych nie robiąc z cmentarzy kolorowych jarmarków. To zrozumiałe, że szukamy sposobu na to, by wyrazić, jak ważni byli dla nas bliscy, którzy odeszli. Ale fakty mówią same za siebie: po pierwszych dniach listopada zostają tony śmieci. Kupujemy zachęceni promocjami, pięknie zdobionymi zniczami, wieńcami, ale modlitwa i pamięć znaczą dużo więcej niż dziesiątki zapalonych świec i grób udekorowany sztucznymi kwiatami.

Powrót do źródeł

Akcja „Mniej śmieci – więcej pamięci”, zapoczątkowana w 2020 r. przez zespół Caritas Laudato si’, projektu inspirowanego ekologiczną encykliką papieża Franciszka, to zaproszenie do powrotu do prawdziwej tradycji. Do obecności, do pamięci, do refleksji, uczestnictwa w mszy świętej, do modlitwy za zmarłych.

– W zwykłym czasie trudno jest nam znaleźć chwilę na odwiedzenie grobów, często oddalonych o setki kilometrów, dlatego właśnie jest ten dzień, wolny od pracy, abyśmy mogli w spokoju uczcić pamięć zmarłych, powspominać ich i pomodlić się. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest jednak przyzwoleniem na celebrowanie konsumpcjonizmu i generowanie góry śmieci. Nic nie zwalnia nas z dbania o naszą planetę, bo kiedyś będziemy z tego rozliczeni – przypomina Dawid Kostkowski, urbanista i publicysta, zachęcający do życia zgodnego z zasadą zero waste.

Jak możemy zrobić to inaczej?

Warto postawić na proste rozwiązania. Korzystajmy z tego, co przynosi kolorowa jesień. Własnoręcznie zrobione ekologiczne i biodegradowalne dekoracje, np. z suszonych kwiatów i zimozielonych gałązek, to piękne świadectwo naszej pamięci o zmarłych. Stworzenie nagrobnych ozdób w domu jest całkiem proste, a poświęcony na to czas może być okazją do wspominania bliskich i prawdziwego rodzinnego świętowania. Przy wielu parafiach powstały „zniczodzielnie” – miejsca, a właściwie regały, gdzie mieszkańcy mogą zostawić nieuszkodzone znicze bez wkładów, by ktoś inny mógł z nich skorzystać. Założyciele ekologicznego gospodarstwa Anielskie Ogrody – pomysłodawcy hasła „Mniej śmieci – więcej pamięci” – organizują warsztaty z tworzenia ekowianków, które potem można zanieść na cmentarz. Możliwości jest więc wiele.

Włączyły się organizacje z całej Polski

Organizatorami akcji są Caritas Laudato si’, Anielskie Ogrody, Ruch Świętego Franciszka z Asyżu (REFA), Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska, Fundacja Dzieła Kolpinga, Zerowesterzy, Inżynier w Zielonych Okularach. Zaproszone są też w sposób szczególny parafie, stowarzyszenia, fundacje, ekologiczne instytucje i wszyscy, którzy w swoich działaniach znajdą przestrzeń, by pochylić się nad dobrem naszej planety.

Wystarczy do nas napisać, dołączyć do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/4390993460989071 .

Dobre praktyki, czyli o czym warto pamiętać wybierając się na cmentarz?

naturalny wianek/stroiki z suszu – podczas spaceru zbierz w lesie kilka długich pędów igliwia, dzikiego wina, jarzębiny, gałązek głogu czy dzikiej róży. Można wykorzystać też naturalne trawy, szyszki i kwiaty – wystarczy zwinąć wszystko w wianek, by skomponować dekorację;
znicz – do słoika włóż świeczkę, otocz ją kamyczkami, kasztanami lub szyszkami. Ozdób sznurkiem i małymi gałązkami świerku;
wykorzystaj zniczodzielnię albo stwórz własną. To półki ustawione przy wejściach na cmentarze, na których odbywają się zniczowe wymiany. W wielu zniczach wystarczy zmienić wkład;
zrezygnuj z chemii – detergenty wykorzystywane przez nas na cmentarzu spływają do gleby i przenikają do wód gruntowych, warto zaopatrzyć się w naturalne środki czyszczące, np. ocet, sodę;
wybierz kwiaty lokalne, które nie są transportowane z dalekich krajów;
odpowiednio segreguj odpady: nie wrzucaj zniczy na baterie do pojemników na resztki zmieszane, ani ziemi i żwiru do pojemników bio.
Kultywujmy pamięć o zmarłych w sposób jak najmniej uciążliwy dla przyrody!


Źródło: https://caritas.pl/blog/2021/10/22/caritas-apeluje-mniej-smieci-wiecej-pamieci/


Weź udział w konkursie „Mniej śmieci – więcej pamięci”!

Już za kilka dni będziemy odwiedzać groby naszych bliskich zmarłych. Zadbajmy o to, aby znicze, które są wyrazem naszej pamięci, były również wyrazem troski o przyrodę i drugiego czlowieka. Zachęcamy Was do włączenia się w akcję „mniejśmieciwięcejpamięci”!

Pokaż jak ekologicznie świętować Dzień Wszystkich Świętych! Wrzuć zdjęcie wykonanej przez siebie dekoracji w komentarzu pod przypiętym postem na Facebooku Caritas Laudato si lub umieść ja na swoim profilu na IG dodając hasztag #mniejśmieciwięcejpamięci. 5 osób wyróżnimy nagrodą rzeczową.
Do wygrania:
Eko kwartalnik
Encyklika
Szampon
Notes i długopis
Power Bank

Na  Wasze zdjęcia czekamy do 2 listopada!

Źródło : https://laudatosi.caritas.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-konkursie-mniej-smieci-wiecej-pamieci/

Na cmentarzu straszą śmieci.

Kiedy w mediach pojawia się fala reklam zniczy i chryzantem, rozpoczyna się nierówne starcie między tandetą plastiku a szlachetną skromnością. Uroczystość Wszystkich Świętych – bo o niej mowa – staje się okazją nie tylko do wspomnienia zmarłych, ale i do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób obchodzić tak ważne święto.

Znicze, plastikowe wiązanki i ledowe świecidełka do ozdoby grobów, zapełniające jesienią półki hipermarketów, widać już z daleka, podobnie jak informacje o promocjach na cmentarne wielopaki. Z roku na rok ten biznes rośnie. Sam rynek zniczy w Polsce wyceniany jest na 1 mld zł. Rokrocznie kupujemy aż 300 mln zniczy, z czego ok. 70 proc. właśnie w okolicach 1 listopada. Jest to niewyobrażalna liczba, szczególnie jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że nawet najdłużej palący się znicz wyląduje prędzej czy później na śmietniku. Według danych Najwyższej Izby Kontroli z 2016 roku w Polsce jest ok. 15,5 tys. obiektów cmentarnych, a każdy z nich – tylko w listopadzie – może wyprodukować nawet 200 ton śmieci, głównie plastiku. Myślę jednak, że te dane nie zrobią na wielu osobach wrażenia, bo dość częsty ostatnio widok poniewierających się po chodnikach maseczek jednorazowych mocno nas znieczulił. Problem z roku na rok robi się coraz poważniejszy, ale w jego istnienie – tak jak w istnienie pandemii – część sceptyków nadal nie wierzy. Dlaczego? Być może dlatego, że sprawnie obsługiwane nekropolie coraz rzadziej przerażają widokiem wysypujących się z kontenerów starych zniczy czy wypłowiałych plastikowych wiązanek. Miejskie spółki komunalne, zwykle w niezauważalny dla nas sposób, wywożą odpady na wysypisko. A tam, gdy góra śmieci odpowiednio urośnie, zasypywana jest ziemią. To trochę tak, jakbyśmy zamiatali problem pod dywan, a właściwie pod warstwę ziemi. Zachęcając w dalszej części tekstu do zmiany nawyków cmentarnych, być może spotkam się z niezrozumieniem. Może ktoś zarzuci mi, że szerzę ideologię, która niszczy nasze piękne, polskie tradycje. Nie będzie to jednak zarzut trafiony, bo pamiętajmy, że rozpoczęcie masowej produkcji plastiku sięga początków XX wieku, a obchodzenie uroczystości Wszystkich Świętych – początków chrześcijaństwa. Zatem przez 19 wieków czciliśmy pamięć zmarłych bez zbędnej plastikowej tandety.

SYMBOL W KŁOPOTLIWEJ OPRAWIE

Najważniejszy symbol pamięci o zmarłych to znicz. Jest elementem wielowiekowej tradycji. W czasach pogańskich miał odstraszyć upiory, ale też pozwalał zbłąkanym duszom ogrzać się i odnaleźć drogę. Dziś oznacza wieczność i życie. Powinien kojarzyć się więc wyłącznie pozytywnie, ale tak nie jest. Dlaczego? Otóż dawniej na grobach stawiano zazwyczaj gliniane naczynia wypełnione oliwą. Z czasów mojego dzieciństwa pamiętam ceramiczne znicze z trzema knotami, które stały niemal na wszystkich grobach. Dziś większość kupowanych przez nas zniczy to kolorowa szklana osłonka z aluminiową lub plastikową nasadką, a w niej plastikowy wkład z parafiną – mieszaniną węgla i olejów pochodzących z ropy naftowej. Czasem znajdziemy wkłady sojowe. Zdarzają się ostatnio ceramiczne miski z trzema knotami wypełnione naturalnymi olejami, jednak kosztują one więcej od ich nieekologicznych odpowiedników produkowanych, rzecz jasna w Chinach. Myślę jednak, że w tym roku warto postawić na jakość, nie na ilość. Może zamiast 15 zniczy, kupmy 2 ceramiczne, a później wykorzystajmy pozostałe miseczki do zrobienia zniczy samodzielnie w domu. Do przygotowania takiego znicza będziemy potrzebować jeszcze tylko wosku pszczelego (dostępność w każdym sklepie pszczelarskim) i sznurka jutowego. Rozwiązanie proste, niedrogie, estetyczne, a co najważniejsze – ekologiczne.

KWIATY, ALE JAKIE?

Kolejną tradycją związaną ze świętem zmarłych jest ozdabianie grobów żywymi chryzantemami. Tuż przed 1 listopada na cmentarnych stoiskach, w hipermarketach i tymczasowych punktach sprzedaży kwitną białe, żółte i bursztynowe kwiaty. Wszystkie w jednorazowych plastikowych doniczkach, owinięte błyszczącą folią, a na dodatek pakowane w jednorazowe torebki. To piękno natury, zgaszone tandetnym tworzywem, niesie niemal każdy odwiedzający groby.

Mało kto myśli o przezimowaniu kwiatów i zachowaniu doniczki na następny rok. To wymaga zachodu, a chryzantemy, o ile znów zakwitną, zrobią to niekoniecznie na 1 listopada. Tak więc tydzień po listopadowym święcie z cmentarnych śmietników wysypują się zwiędłe chryzantemy w nieszczęsnych plastikowych doniczkach. Patrzy się na to z ogromnym bólem. I to wszystko dlatego, że wmówiliśmy sobie, że na grobach muszą stać żywe chryzantemy. A jeśli powiem, że wcale nie muszą? Rozwiązaniem na pewno nie są sztuczne wiązanki. Najrozsądniejsze byłoby wstawienie do wazonu na nagrobku kwiatów ciętych, które po zwiędnięciu będziemy mogli wrzucić do kontenera na odpady bio (o ile taki na cmentarzu jest). Można również zrobić wspaniałe dekoracje z suszonych kwiatów i zimozielonych gałązek. Nie widzę innej, etycznie dopuszczalnej formy ozdabiania grobów kwiatami. Naprawdę nie mamy czasu na półśrodki. Albo podchodzimy do ekologii poważnie, przestajemy pytać ,,ale jak to tak bez chryzantem?” i zaczynamy odpowiedzialnie czcić pamięć zmarłych, albo nie zabieramy się za to wcale.

OSZCZĘDNIE, ETYCZNIE, WIELORAZOWO

Temat powtarzam ciągle, wracam z nim jak z refrenem – żyjmy możliwie wielorazowo. A choć uroczystość Wszystkich Świętych wydaje się daleka od wielorazowości, jest przynajmniej kilka sposobów, aby wprowadzić w nasze świętowanie zasadę less waste. Po pierwsze kupujmy z umiarem. Nie musimy zastawiać płyt nagrobnych dziesiątkami zniczy. A jeśli mamy ich za dużo, nie próbujmy upychać na siłę kolejnej lampki, tylko sprawdźmy, czy przy bramie cmentarza nie stoi przypadkiem regał, gdzie można oddać znicze, by ktoś mógł z nich skorzystać. Na półkach można znaleźć używane szklane osłonki, które po umyciu odzyskają blask i pewnie jeszcze posłużą przez długi czas. Myślicie, że to zły pomysł, bo sami wstydzicie się używania rzeczy z drugiej ręki? Raczej pomyślcie, że to jest supernowoczesne, bo korzystanie z używanych rzeczy jest bardzo modne! Po drugie, eliminujmy jednorazowe torebki foliowe. Nie patrzmy bezrefleksyjnie, jak sprzedawca na stoisku pakuje nam bez pytania znicze i kwiaty w folię. Weźmy na cmentarz własną wielorazową torbę. Po trzecie, nie idźmy za modą. Pamiętam, jak któregoś roku byłem święcie przekonany, że pani na cmentarzu niesie śliczną torebkę od projektanta, a był to znicz, najnowszy krzyk mody. Biznes cmentarny rządzi się dokładnie takimi samymi prawami, jak każdy inny, a producentom i sprzedawcom zależy tylko na jednym – na zarobku. My z kolei działamy tak samo, jak w przypadku innych nowości rynkowych – po prostu chcemy je mieć. W rezultacie – czy potrzeba, czy nie – kupujemy nowe znicze, nowe ozdoby, choć stare ustawione na nagrobnej płycie wciąż jeszcze wyglądają dobrze.

JAK NIE POPAŚĆ W OBŁĘD

Przede wszystkim życzę spokoju. Uroczystość Wszystkich Świętych to czas zadumy i modlitwy. I na tym się skupmy, bo łatwo wpaść w skrajność. Można dać się porwać szałowi cmentarnych zakupów, zostać łowcą promocji i nowinek cmentarnej biżuterii albo wprost przeciwnie – stać się ekooszołomem, który skupia się jedynie na niegenerowaniu odpadów, całkowicie zapominając, o co w tym wszystkim chodzi. W zwykłym czasie trudno jest nam znaleźć chwilę na odwiedzenie grobów, często oddalonych o setki kilometrów, dlatego właśnie jest ten dzień, wolny od pracy, abyśmy mogli w spokoju uczcić pamięć zmarłych, powspominać ich i pomodlić się. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest jednak przyzwoleniem do celebrowania konsumpcjonizmu i generowania góry śmieci. Nic nie zwalnia nas z dbania o naszą planetę, bo kiedyś będziemy z tego rozliczeni.

Dawid Kostkowski

Dodano:  25.10.2021 r.  
linia
foto

Na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. dawne opactwo Kanoników Regularnych w Czerwińsku nad Wisłą uzyskał prestiżowy tytuł Pomnika Historii. Dz.U. 2021 poz. 767
W czwartek 21 października 2021 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic dla opiekunów i gospodarzy nowych obiektów wpisanych na listę Pomników Historii z rąk Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Otrzymaną tablicę zamontujemy w stosownym miejscu i czasie o których jeszcze poinformujemy. W niedzielę 24 października br. można ją zobaczyć w czasowej ekspozycji przy stallach w Bazylice Zwiastowania NMP.

Obszar pomnika historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa z kościołem pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, skrzydłami klasztornymi, plebanią, dzwonnicą, dawną stajnią i wozownią oraz ogrodem.

Pomnik historii – jedna z form ochrony zabytków w Polsce, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.


Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych
Zespół dawnego opactwa Kanoników Regularnych w Czerwińsku nad Wisłą, w skład którego wchodzą zachowane do dzisiaj: kościół konwentualny pw. Zwiastowania NMP (obecnie parafialny), dzwonnica, klasztor z zabudowaniami gospodarczymi i terenem ogrodów. Kościół należy do najstarszych i najlepiej zachowanych przykładów stylu romańskiego w Polsce, zarówno w dziedzinie architektury, jak i rzeźby oraz malarstwa monumentalnego.


Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo kanoników regularnych, które świadczy o trwaniu istotnej dla polskiego dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej. Historyczny krajobraz kulturowy założenia klasztornego, z przykładami romańskiej rzeźby i malarstwa monumentalnego harmonijnie dominuje w otoczeniu.

Dodano:  24.10.2021 r.  
linia
foto

W poniedziałek 18 października 2021 r. o godz. 18.00 odbędzie się Msza Święta o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Czerwińskiej z okazji imienin Ks. Proboszcza, Kustosza i Dyrektora Wspólnoty Salezjańskiej w Czerwińsku nad Wisłą - Ks. Łukasza Mastalerza SDB. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Przewielebnego Ks. Solenizanta z gorącym apelem o konsekwentne stosowanie się do zaleceń sanitarnych.


Św. Łukasz - Ewangelista Bożej dobroci.

W Ewangelii przez niego napisanej ukazuje on Jezusa Chrystusa, jako miłosiernego Zbawiciela. O tym, jak Słowo Boże wciąż się rozszerzało, aż na krańce świata, napisał w Dziejach Apostolskich. Jemu zawdzięczamy najpiękniejsze przypowieści: o zagubionej i odnalezionej owcy, o zgubionej i znalezionej drachmie, o zagubionym i odnalezionym synu (por. Łk 15).

Łukasz przyłączył się do św. Pawła, a potem do św. Marka i razem z nimi przepowiadał Dobrą Nowinę o Bogu, który nieustannie szuka każdego człowieka. Na kartach swojej Ewangelii ukazał Boga kochającego, który z wielką tęsknotą czeka na powrót zrozpaczonego grzesznika. Miłosierny Ojciec nie wypomina mu, że roztrwonił majątek, prowadząc niemoralne życie; nie potępia go, że podeptał swoją godność i utracił wiele talentów darmo otrzymanych. Tradycja Kościoła podaje, że Łukasz z zawodu był lekarzem. Być może dlatego ukazywał Jezusa jako Lekarza duszy i ciała, współczującego choremu.

Ewangelista przekazał nam ze wzruszającą czułością, historię narodzin Pana, a także pomaga nam choć trochę wniknąć w tajemnicę Serca Maryi w wydarzeniu zwiastowania. Potem jesteśmy świadkami, jak Maryja odwiedza krewną swoja Elżbietę. To w jej domu radośnie śpiewa hymn Magnifikat będący hymnem uwielbienia Boga troszczącego się o całą ludzkość.

Chętnie powracamy do 24 rozdziału Ewangelii według św. Łukasza, w którym opisuje on spotkanie Jezusa z dwoma uczniami w Emaus. „Czyż nasze serce nie pałało, gdy Pisma nam wyjaśniał?” Kontemplując tę scenę, stajemy się poniekąd od razu jej uczestnikami, pragniemy i my zasiąść do eucharystycznego stołu z Jezusem, na łamanie chleba…

Święty Łukasz z wielkim entuzjazmem opisuje też pierwsze kroki uczniów Pana, którzy przekonani o Jego zmartwychwstaniu, z odwagą głoszą Jezusa Zbawiciela aż na krańce świata. Zmarł jako 84 letni starzec w Beocji.
Marek Wójtowicz SJ

Święty Łukaszu, Ewangelisto, prosimy, aby wszyscy czytający Ewangelię natchnioną przez Boga, którą nam przekazałeś, wzrastali w wierze i potrafili głosić życiem miłość i miłosierdzie Boże, na których ukazaniu tak bardzo się skupiłeś.
Święty Łukaszu, wspieraj artystów, aby za Twoim przykładem, poprzez swoje dzieła przybliżali ludzi do Boga.
Świętu lekarzu, wspieraj wszystkich członków służby zdrowia, aby swoją pracę wykonywali zawsze z uwzględnieniem prawdziwego dobra człowieka.
Paweł Pomianek

Modlitwa do św. Łukasza Patrona Służby Zdrowia

Święty Łukaszu,
zanim stałeś się uczniem Chrystusa
i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem.
Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga
błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych,
których powołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom i bólowi
oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.
Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami,
których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje,
byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali,
aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością,
dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa.
Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością
budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!
Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia - Módl się za nami!

Dodano:  16.10.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 17 października 2021 roku.

Uroczystość rozpocznie się tym razem o godzinie 14:00 w Przyczółku Wiślanym w Wychódźcu. Następnie brzeg Wisły Secymin, Praga i bulwar w Czerwińsku nad Wisłą.
Sterników prosimy, by zadbać o spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Przypominamy również o zachowaniu zasad sanitarnych, w okresie pandemii koronowirusa.

Zapraszamy również rowerzystów do czynnego udziału i przejazdu z Wychódźca na Pragę a później do Czerwińska nad Wisłą.

Dodano:  09.10.2021 r.  
linia
foto

W środę 13 października zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie na godz. 17.30, które połączymy z nabożeństwem różańcowym.

HISTORIA:
13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty ukazała się trojgu portugalskim pastuszkom. Dzieciom towarzyszył ogromny tłum. Ludzie pobożni przyszli z nakazu sumienia, inni ze zwykłej ciekawości. Niektórzy znaleźli się tam z obowiązku służbowego. Trzy miesiące wcześniej Maryja zapowiedziała: W październiku powiem wam, kim jestem i czego chcę oraz dokonam cudu, który wszyscy zobaczą, aby uwierzyli. Wezwania Matki Bożej skierowane do ludzi oraz tajemnice, które otrzymały dzieci miały uzyskać potwierdzenie, które powinno przekonać każdego co do prawdziwości objawień.


13 października 1917 r. w pobliżu Hiacynty, Franciszka i Łucji zgromadził się kilkudziesięciotysięczny tłum. Niektórzy szacują liczbę świadków cudu słońca w Fatimie na ponad 100 tys. ludzi. Nic dziwnego, że wysłane przez władze prześladujące Kościół oddziały wojskowe nie powstrzymały napierającego tłumu, który starał się dostać jak najbliżej pastuszków.

W pewnym momencie dzieci jak przy poprzednich objawieniach dostrzegły błysk światła, po którym Matka Boża pojawiła się nad krzewem. Scenę rozmowy Maryi z dziećmi oraz sam cud słońca zwięźle opisał w swojej książce „Fatima – orędzie tragedii czy nadziei” Antonio A. Borelli:

ŁUCJA: Czego Pani sobie życzy ode mnie?

MATKA BOŻA: Chcę ci powiedzieć, aby wybudowano tu kaplicę na moją cześć. Jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie Różaniec. Wojna się skończy, a żołnierze wkrótce wrócą do swoich domów.

ŁUCJA: Miałam prosić Panią o wiele rzeczy, o uzdrowienie kilku chorych, nawrócenie niektórych grzeszników, etc.

MATKA BOŻA: Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby się poprawili i prosili o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: Niech nie obrażają więcej Boga naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany.

Następnie, rozchylając dłonie, Najświętsza Maryja Panna zaczęła odbijać się w słońcu, podczas gdy unosiła się, odbicie Jej światła cały czas padało na słońce.

Wtedy to Łucja wykrzyknęła: Spójrzcie na słońce!

Po tym jak Najświętsza Maryja Panna znikła w bezmiarze nieboskłonu, wizjonerzy byli świadkami trzech następujących scen: pierwsza z nich symbolizowała tajemnice radosne różańca, następna tajemnice bolesne, a ostatnia tajemnice chwalebne (tylko Łucja widziała te trzy sceny; Franciszek i Hiacynta widzieli tylko pierwszą z nich).

Obok słońca zobaczyli pojawiającego się świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus oraz Matkę Bożą Różańcową. Była to Święta Rodzina. Maryja była ubrana w białe szaty i w niebieski płaszcz. Święty Józef także był ubrany na biało, natomiast Dzieciątko Jezus miało okrycie w jasnoczerwonym kolorze. Święty Józef pobłogosławił tłum wykonując trzykrotnie znak krzyża. Dzieciątko Jezus uczyniło to samo. Następna była wizja Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa Pana obarczonego cierpieniem w drodze na Kalwarię. Jezus pobłogosławił lud czyniąc znak krzyża. Matka Boża nie miała w piersi miecza. Łucja widziała jedynie górną część ciała Pana Jezusa. Ostatnia była chwalebna wizja Matki Bożej Karmelitańskiej, ukoronowanej na Królową Nieba i Ziemi oraz trzymającej w swych ramionach Dzieciątko Jezus.

Podczas gdy obrazy te ukazywały się jeden po drugim oczom wizjonerów, wielki tłum złożony z kilkudziesięciu tysięcy osób był świadkiem cudu słońca. Podczas całego trwania objawienia padał deszcz. Przy końcu spotkania Łucji i Najświętszej Maryi Panny, w chwili gdy Maryja zaczęła się unosić, a dziewczynka wykrzyknęła słowa „Popatrzcie na słońce!”, chmury się rozpierzchły odsłaniając słońce, które wyglądało jak ogromny srebrny dysk. Lśniło tak intensywnie, jak jeszcze nigdy, lecz jego blask nie oślepiał. Trwało to tylko chwilę. Ta ogromna kula zaczęła jakby „tańczyć”. Słońce było jakby gigantycznym ognistym kołem, kręcącym się szybko. Zatrzymało się na jakiś czas, zanim znów zaczęło kręcić się wokół swojej osi z oszałamiającą prędkością. Następnie zaczęło przybierać różowy kolor na krawędziach i ślizgać po niebie, wirując i rozsypując czerwone snopy płomieni. Światło to odbijało się na ziemi, na drzewach i krzewach, a także na twarzach ludzi i na ich ubraniach, przyjmując świetliste różnobarwne odcienie. Trzykrotnie ożywiona szaleńczym ruchem kula ognia zaczęła drżeć i trząść się. Wydawało się, że opadając ruchem zygzakowatym spadnie na przerażony tłum. Wszystko to trwało około dziesięciu minut. Na końcu słońce wspięło się znów wijącym ruchem do punktu, z którego zaczęło opadać, na nowo przyjmując swój spokojny wygląd i odzyskując zwykłą jasność swego światła.

Cykl objawień zakończył się.

Wielu ludzi zauważyło, że ich ubrania przemoknięte deszczem, od razu wyschły. Cud słońca został także zaobserwowany przez wielu świadków znajdujących się poza miejscem objawień, w promieniu około czterdziestu kilometrów.


Pieśń " Z dalekiej Fatimy"

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.

Ref.: Ave, Ave, Ave Maryja!
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!

2. Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień I trosk,
by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.
Ref.: Ave, Ave...

3. Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, Różaniec w ręku.
Ref.: Ave, Ave...

4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy
Choć smutek i troska przebija z twarzy.
Ref.: Ave, Ave...

5. Skąd jesteś o Pani? Pytają dzieci,
"Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.
Ref.: Ave, Ave...

6. By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali".
Ref.: Ave, Ave...

7. Za radą Twą, Pani, przejęci żalem
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
Ref.: Ave, Ave..

8. Niesiemy swe modły do tronu Pana
Przez serce Twe czyste, Niepokalana.
Ref.: Ave, Ave...

9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
Ref.: Ave, Ave...

10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.
Ref.: Ave, Ave...


Dodano:  09.10.2021 r.  
linia
foto

W niedzielę 10 października 2021 r. przypada XXI Dzień Papieski organizowany przez Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obchodom tegorocznego Dnia Papieskiego przyświeca hasło “Nie lękajcie się!” – słowa te św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na placu św. Piotra w Rzymie.
Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy coroczna kościelna i publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla młodych, zdolnych niezamożnych osób z małych miejscowości. Również i w naszym Sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się taka zbiórka. Składamy Ofiarodawcą staropolskie Bóg zapłać!
XXI Dzień Papieski
Niedziela, 10 października 2021 roku
NIE LĘKAJCIE SIĘ!

Interpretacja hasła

Non abiate paura. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Ta najbardziej chyba znana na świecie wypowiedź Jana Pawła II pochodzi z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat, homilii programowej dla kolejnych 27 lat działalności polskiego papieża.

„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie występuje w drugiej części homilii papieża i wynika z całości tego, co Jan Paweł II chce powiedzieć słuchaczom. Aby zrozumieć znaczenie tego zdania musimy najpierw przyjrzeć się pierwszej części homilii, gdzie Jan Paweł II podkreśla swoją łączność ze św. Piotrem, pierwszym biskupem Rzymu i pierwszym papieżem.

Jan Paweł II przypomina wyznanie wiary św. Piotra: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Po tym wyznaniu wiary Chrystus wskazuje na przyszły prymat biskupa Rzymu tworząc w ten sposób strukturę swojego Kościoła: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 17-19).

W tym bardzo osobistym nawiązaniu do św. Piotra Jan Paweł II szuka drogi dla swojego rozpoczynającego się pontyfikatu. Możemy wskazać na kilka takich wskazówek, które potem będą rozwijane w kolejnych papieskich homiliach, listach, encyklikach i adhortacjach i które teraz – szesnaście lat po zakończeniu pontyfikatu Jana Pawła II – mogą służyć jego interpretacji i zrozumieniu.

Wyznanie wiary św. Piotra miało swoje Boskie źródło: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”.
Z przyjęcia tej łaski wiary przez pierwszego papieża tworzy się Kościół: „Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.

To odniesienie do wiary św. Piotra i do jego misji pozwala nam zrozumieć, jak na swój rozpoczynający się pontyfikat patrzył Jan Paweł II. Tak jak posłuszeństwo wiary św. Piotra doprowadziło go do Rzymu, gdzie oddał życie za wiarę, tak wiara w prowadzenie Boże przyprowadziła do Rzymu papieża „z dalekiego kraju”. Istotą misji św. Piotra było wskazywanie na Chrystusa; tak również swoją misję pojmuje polski Papież: „Nikt jeszcze nie przybliżył Boga żywego ludziom, nikt Go nie objawił tak, jak to zrobił On sam Chrystus. W naszym poznaniu Boga, w naszym dążeniu do Boga jesteśmy zdani bez reszty na potęgę tych słów: ‘Kto mnie widzi, widzi Ojca’”. Jedynym celem misji Kościoła i nowego papieża jest wskazywanie na Chrystusa, a poprzez to odpowiadanie na ludzki głód Boga i pytanie o sens życia.

Papieska autorefleksja nad swoją rozpoczynającą się misją ma jeszcze jedno, teologiczne i historyczne, ale tym razem bardziej współczesne odniesienie. Jan Paweł II tłumaczy, dlaczego nie powrócił do tradycyjnego obrzędu, kiedy na początku pontyfikatu nowy papież zakłada na głowę tiarę, potrójną koronę. Ostatnim papieżem, który założył na głowę tiarę był Paweł VI; uczynił to podczas inauguracji swojego pontyfikatu w 1963 roku. Potem żaden z papieży nie używał już tiary.

Jan Paweł II wyjaśnia w homilii, dlaczego nie powrócił do tego tradycyjnego obrzędu. Tiara, jak tłumaczy papież, nie wchodząc w historyczne spory dotyczące znaczenia trzech koron, jest dziś postrzegana jako „symbol doczesnej władzy papieży”. Obecnie, podkreśla Jan Paweł II, konieczne jest podkreślenie, że jedyna władza Kościoła polega na uczestnictwie w potrójnej władzy Chrystusa: kapłana, proroka i króla. Na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45), Kościół musi postrzegać swoją władzę jako służbę człowiekowi. W tej potrójnej służebnej władzy uczestniczą wszyscy ochrzczeni. Władza i posłanie jako służba.

Dopiero w świetle tej pierwszej części homilii Jana Pawła II możemy właściwie zrozumieć słowa rozpoczynające drugą część homilii: „Bracia i Siostry, nie lękajcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju!”.

Celem Kościoła nie jest poszerzanie swojej doczesnej władzy, ale służba człowiekowi; wskazywanie na Chrystusa dla dobra człowieka. Odczytując na nowo papieską homilię po 32 latach należy postawić pytanie, czy Kościół jest wierny tej misji? Czy Kościół jako całość: wspólnota biskupów i kapłanów, zakonników i zakonnic, świeckich mężczyzn i kobiet rzeczywiście wskazuje na Chrystusa? Co przeszkadza w tej przezroczystości, dzięki której osoby szczerze szukające Boga, ale pozostające poza Kościołem mogłyby rozpoznać w nim „sakrament zbawienia”? Czy rzeczywiście Kościół służy? Czy służą polskie kurie diecezjalne, parafie i klasztory?

Pytanie o służbę stawia jeszcze jedno bardziej podstawowe pytanie: o szacunek dla człowieka, dla każdego człowieka. Na ten fundamentalny warunek życia społecznego, a także powodzenia misji Kościoła w pluralistycznym społeczeństwie Jan Paweł II zwraca uwagę w ostatnich słowach swojej homilii, kiedy mówi: „zwracam się do wszystkich ludzi, do każdego człowieka (z jaką czcią apostoł Chrystusa musi wymawiać to słowo ‘człowiek’)”. Żyjemy w coraz bardziej podzielonym świecie, gdzie głębokie różnice poglądów politycznych i etycznych sprawiają często, że ludzie nie mogą już ze sobą rozmawiać. W tym podzielonym i skłóconym świecie Kościół jest posłany do każdego człowieka i z każdym człowiekiem chce rozmawiać, bo każdego człowieka dosięga miłujące spojrzenie Chrystusa – Zbawiciela. Aby taka rozmowa była możliwa, w świecie, gdzie miejsce dialogu często zajmuje przemoc, Kościół musi być miejscem szacunku dla każdego człowieka. Czy rzeczywiście tak jest? Czy chrześcijanie wystarczająco jasno odcinają się od wszelkich postaw związanych z pogardą i nienawiścią?

Bez postawienia tych trudnych pytań i udzielenia na nie szczerej odpowiedzi nie można przejść do drugiego pytania, które stawia inauguracyjna homilia Jana Pawła II. To pytanie o drzwi, przestrzenie zamknięte ze strachu przed Chrystusem: polityczne, ekonomiczne i kulturowe.

Te dwa pytania i zagadnienia są ze sobą ściśle związane. Wielorakie są przyczyny tego, że drzwi przed Chrystusem są zamknięte, a ludzie i całe społeczności odwracają się od Kościoła i Ewangelii. Nierzadko przyczyną takich postaw jest widzenie, a często także bolesne doświadczenie, grzechu i zła w Kościele. Niewątpliwie, mamy również do czynienia z nierzetelnym i karykaturalnym przedstawianiem chrześcijan w mass-mediach i kulturze popularnej. Dobro jest przemilczane i pomniejszane; upadki, słabości i grzechy są eksponowane jako jedyna prawda o Kościele. Konsumpcyjna, relatywistyczna i pragmatyczna kultura zwalnia ludzi ze stawiania sobie wysokich wymagań moralnych.

Jak ukazuje Jan Paweł II w swojej inauguracyjnej homilii i w czasie całego pontyfikatu jedyną właściwą odpowiedzią Kościoła na rzeczywistość niechęci, odmowy słuchania Ewangelii i zamkniętych drzwi jest nawrócenie i prawda. Nawrócenie wszystkich chrześcijan jest konieczne, aby móc wskazywać na Chrystusa; cała prawda o Kościele, o jego cieniach i blaskach, małości i wielkości, jest konieczna dla jego wiarygodności. Kościół, który mówi do świata: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32), musi te słowa Chrystusa najpierw odnieść do siebie. Jedynie wiarygodny Kościół, wskazując na Chrystusa, może odpowiedzieć na każdy ludzki lęk, także na ten najpoważniejszy – lęk przed Bogiem i Chrystusem, odmowę słuchania Ewangelii i rzeczywistość zamkniętych serc.

Jedynie Chrystus, który ma moc przechodzenia mimo drzwi zamkniętych i dotarcia nawet do zamkniętego serca może odpowiedzieć na inne ludzkie lęki: przed przyszłością, utratą pracy, chorobą, a ostatecznie śmiercią. Dlatego właśnie Jan Paweł prosi na koniec w swojej inauguracyjnej homilii: „Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka!”.Opracował o. prof. Jarosław Kupczak OP,
Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

Dodano:  09.10.2021 r.  
linia
foto

02 października 2021 r. w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 10:30 serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „Wieczernik Modlitwy” z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa.
Jest to nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i Uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 12.00. Msza Św. transmitowana na kanale: Opactwo Romańskie Czerwińsk nad Wisłą.

https://www.youtube.com/channel/UC_F5hTL0f8xwIJdGiaxETgw/featured

Wieczernik Modlitwy poprowadzi kapelan Stowarzyszenia im. Sługi Bożej s. Konsolaty Betrone, ks. Sławomir Brewczyński.


PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
- Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Msza św. w intencji Pielgrzymów
- Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia


O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:

- uwielbienia Boga bogatego w Miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:

- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:

- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask

Dodano:  01.10.2021 r.  
linia
foto

Miesiąc październik jest poświęcony szczególnie modlitwie różańcowej. Nabożeństwo Różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą w dni powszednie o godz. 17.30.; zaś w niedzielę o godz. 16.30.
Weźmy do ręki różaniec i przez wstawiennictwo Królowej Różańca Świętego prośmy Jezusa o Miłosierdzie dla nas i całego świata oraz o łaskę pokoju. Zachęcamy wszystkich a szczególnie dzieci z rodzicami oraz młodzież do udziału w Nabożeństwie Różańcowym.

Tajemnice Różańca Świętego

Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego Matki, Maryi. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i
Tajemnice Chwalebne.

Tajemnice powinno się odmawiać następująco:
CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej


Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego

Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan de la Roche, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice:
1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.
8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

/źródło internetowe/

Dodano:  01.10.2021 r.  
linia
foto

We wtorek 28 września 2021 roku na godz. 15.00 serdecznie zapraszamy naszych P.T. Parafian, Pielgrzymów i Ludzi Dobrej Woli na modlitwę w Godzinie Miłosierdzia, która odbędzie przy rondzie w Czerwińsku nad Wisłą /DK 62/ oraz przy kapliczce obok bloków na ul. Wł. Jagiełły i na rynku - Plac Batorego w Czerwińsku nad Wisłą.
„Koronka na ulicach miast” jest to ogólnopolska modlitwa, która zawsze ma miejsce w rocznicę beatyfikacji Bł. Ks. Michała Sopoćki.
Będziemy modlić się za cały świat o Boże Miłosierdzie.
Do włączenia się w tę inicjatywę zachęcamy również mieszkańców innych miejscowości w naszej Parafii. Wystarczy znaleźć swoje miejsce w pobliżu skrzyżowania i łącząc się duchowo z innymi odmówić w grupie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!


KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.


Przez odmawianie tej koronki - obiecał Pan Jezus - podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą (1541) i dodał: jeżeli to (...) będzie zgodne z Moją wolą. (1731)

Szczegółowe obietnice dotyczą godziny śmierci: łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci. Mogą je uprosić tylko ci, którzy sami z ufnością i wytrwale odmawiają tę koronkę, ale także konający, przy których inni jej słowami modlić się będą.

Kapłani - powiedział Jezus - będą (ją) podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. (687) Chociaż raz, ale w postawie zgodnej z treścią modlitwy, a przede wszystkim z wiarą, ufnością i w pokorze oraz ze szczerym i głębokim żalem za grzechy.

Pod datą 13 września 1935 roku, Święta siostra Faustyna zapisała w swoim Dzienniczku taką oto wizję odnośnie tej koronki:

Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, ... zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jej przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy przyszła mi świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi.

Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa te, którymi błagałam Boga, są następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas.

Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie:

Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj.
Kiedy odmówiłam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa:

Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", i "Wierzę w Boga", następnie na paciorkach "Ojcze nasz" mówić będziesz następujące słowa: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego"; na paciorkach "Zdrowaś Maryjo" będziesz odmawiać następujące słowa: "Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego". Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem". (474 - 476)
/źródła internetowe/

Dodano:  27.09.2021 r.  
linia
foto

Parafia Zwiastowania NMP oraz Chór Bazyliki Czerwińskiej i Chór Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą serdecznie zapraszają na uroczyste "Śpiewowisko" Polskich Pieśni Patriotycznych, które odbędzie się w niedzielę 26.09.2021 r. po Mszy Św. o godz. 11:30 w Bazylice Czerwińskiej.Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Dodano:  19.09.2021 r.  
linia
foto

Od 18 września na wirydarzu klasztornym w Czerwińsku nad Wisłą można oglądać wystawę sztuki zatytułowaną „Widzę, czuję, ogarniam nieskończone piękno”. Prezentowane są tam prace autorstwa trojga studentów: Anny Dąbrowa - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Andżeliki Miszczuk - Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Dawida Rucińskiego - Politechnika Warszawska. Wystawa będzie czynna w niedzielę od godz. 12.00 do 19,00 zaś do środy 22.09 w godz. 15.00 – 19.00. Zapraszamy serdecznie.


„Niektórzy na każdym kroku go potrzebują, inni twierdzą, że jest zbędnym bibelotem, jeszcze inni znajdują je w rzeczach pozornie nic nieznaczących. Człowiek pragnie piękna, bez niego nie jest w stanie istnieć – jeśli mu go brak, sam zaczyna je tworzyć.

Z każdym zetknięciem się z pięknem myślimy, że zrozumienie, zjednoczenie się z nim jest coraz bliżej. Gdy jest o krok, umyka nam ono niczym w wyścigu Achillesa. Tak właśnie była pojmowana nieskończoność przez starożytnych. Również dzisiaj, w meandrach pędzącego świata poszukujemy tego, co piękne i dobre. Przepełnieni natchnieniem, wpadamy w ten cudowny stan, gdy otaczająca nas rzeczywistość jest prosta, zrozumiała, a wszystkie jej elementy połączone są w metafizyczny sposób. Wówczas odkrywamy to w codzienności.”


Dodano:  19.09.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy do oddania krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa /RCKiK/, który będzie oczekiwał przy Bazylice w Czerwińsku nad Wisłą - Salezjanie. Początek 26 września 2021 roku od godz. 9.00 do 13.00.

W związku z obecną sytuacją Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Warszawie z pomocą swoich najlepszych specjalistów dołoży wszelkich starań, by jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo krwiodawców.

Najważniejsze informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa:

W specjalnym namiocie odbędzie się wstępna rekrutacja kandydatów. Personel medyczny przeprowadzi wywiad epidemiologiczny, sprawdzi temperaturę termometrem bezdotykowym, odbędzie się też dezynfekcja rąk, a kandydat otrzyma maseczkę ochronną.

Dopiero po przejściu tego etapu kandydat będzie mógł udać się do ambulansu RCKiK.

O czym jeszcze warto pamiętać? Nie okłamujcie personelu medycznego na temat swojego zdrowia. To bardzo ważne! Dzięki temu ochronicie i siebie, i innych.

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą dowodów tożsamości!!

Możesz oddać krew:

jeżeli jesteś w wieku od 18 do 65 roku życia i ważysz co najmniej 50 kilogramów,

jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano u ciebie akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,

jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, arthroskopii, laparoskopii)

jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie byłeś leczony krwią i jej składnikami

nie mogą oddawać krwi osoby odbywające karę pozbawienia wolności i w okresie 6 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego,

osoby, które przebywały w Afryce Środkowej i Zachodniej oraz Tajlandii mogą oddać krew po 6 miesiącach od powrotu, jeżeli nie zauważyły u siebie żadnych objawów chorobowych,

nie wolno oddawać krwi podczas ciąży i w okresie karmienia piersią oraz:

6 miesięcy po porodzie,

3 miesiące po zaprzestaniu karmienia piersią,

6 tygodni po poronieniu,

możesz oddać krew po 6 miesiącach po zabiegach chirurgicznych,

można oddać krew 4 tygodnie od czasu wyzdrowienia po przebyciu choroby zakaźnej,

po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C krew można oddać co najmniej 2 tygodnie od czasu ustąpienia objawów i wyzdrowienia,

krew można oddać 2 tygodnie po zakończeniu leczenia antybiotykami,

nie należy oddawać krwi w okresie miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu miesiączki,

należy wstrzymać się z oddawaniem krwi 7 dni po usunięciu zęba, 24 godziny po leczeniu zachowawczym u stomatologa

krew można oddać po 48 godzinach po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce oraz po podaniu anatoksyny przeciwtężcowej.

Przyjmowanie leków antykoncepcyjnych, leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy oraz leków hipotensyjnych nie stanowi przeciwwskazania do oddawania krwi.


Informacja na temat Parafii i Klasztoru w Czerwińsku nad Wisłą

Inicjatorem budowy klasztoru był pochodzący z Belgii Aleksander z Mallone, biskup płocki w latach 1129-56. Możliwe, że swój udział w tworzeniu opactwa czerwińskiego miał także książę Bolesław Krzywousty. Nadanie ziemi kanonikom w Czerwińsku potwierdzili: papież Hadrian IV w bulli z 1155 roku, a w następnych latach – książę Bolesław Kędzierzawy oraz jego brat Henryk.
Świątynię klasztorną wzniesiono jako dwu wieżowy kościół z kamienia w 1 połowie XII wieku. Została konsekrowana w 1161 roku. Zaprojektowano ją tak, jak największe ówcześnie budowane kościoły w Europie Środkowej. Od zachodu wyróżnia się potężny masyw wieżowy, pozostałość popularnego w sztuce niemieckiej tzw. Westwerku (rozbudowana, umieszczona poprzecznie do nawy, zachodnia część kościoła). Dwie wieże świadczą o wysokim znaczeniu tej świątyni. Podobne wieże mają tylko kościół św. Andrzeja w Krakowie, kolegiaty w Opatowie i w Tumie, a także dwa kościoły śląskie – w Lwówku i w Wierzbnej. Także do europejskiej tradycji budownictwa nawiązują trzy absydy, które kończyły każdą z naw. Do dziś zachowała się tylko główna z nich, a północna została zrekonstruowana w latach 80. XX wieku.
Z lat 1140-60 pochodzi ogromny portal romański. Został on wykonany prawdopodobnie we Włoszech, w warsztacie Wiligelma z Modeny. Oryginalne są w nim trzy łuki, tzw. archiwolty, z dekoracją plecionkową i sznurową. Napis ponad nimi został dodany przez konserwatorów. Kapitele z fantastycznymi przedstawieniami pochodzą z XII wieku. Lewy przedstawia siłacza duszącego dwa smoki, a na prawym dostrzec można głowę z oślimi uszami. Z tego portalu zachowała się także część wypełnienia (tympanonu) z dwoma postaciami apostołów. Dawniej figur było 13, a nad nimi znajdował się Chrystus w medalionie trzymanym przez anioły. W kruchcie umieszczono także dwa mniejsze fragmenty zniszczonego portalu.
Bazylika w Czerwińsku przechodziła bardzo burzliwe koleje losu, co spowodowało, że dziś nie możemy obejrzeć pierwotnego wyglądu świątyni. Już w 1328 roku miał miejsce pożar kościoła. Nie zniszczył jednak murów świątyni.
W XV wieku znaczenie klasztoru osiągnęło apogeum. Król Władysław Jagiełło, który w lipcu 1410 roku przeprawiał się w tym miejscu przez Wisłę, modlił się w Czerwińsku o powodzenie wyprawy wojennej. W następnych latach opactwo było świadkiem wielu ważnych wydarzeń politycznych (tu ustanowiono m.in. Przywilej Czerwiński). Rosnące znaczenie kościoła spowodowało konieczność jego rozbudowy. Pierwszej z nich podjął się w 1497 roku opat Rafał (1470-1502), który wybudował kruchtę, dzwonnicę i mur wokół kościoła. Te ceglane gotyckie budowle bardzo wyróżniają się na tle kamiennej architektury kościoła. Kolejna przebudowa miała miejsce po 40 latach. Opat Jakub Kula (1524-38) dodał sklepienie kościoła, wcześniej zwieńczonego drewnianym stropem.
Jednak zupełna zmiana wyglądu wnętrza świątyni przyszła wraz z barokiem około 1633 roku. Autorem zmian był ówczesny opat Mikołaj Szyszkowski (1622-34). Otynkowano wtedy całe wnętrze zakrywając surowość romańskich ścian. Dziś jeden z filarów został odsłonięty spod barokowych dekoracji. Z czasów opata Szyszkowskiego pochodzi także część ołtarzy, w tym największy z nich. Tak wielka ilość zmian spowodowała potrzebę ponownej konsekracji kościoła, która odbyła się w 1651 roku.
Początek XX wieku przyniósł duże zmiany. Były to prace konserwatorskie pod kierunkiem Stefana Szyllera, które mocno wpłynęły na wygląd kościoła. Przywrócono dawną świetność świątyni – odkryto romańskie freski, zrekonstruowano wieże i elewacje kościoła. Ale romański portal główny zestawiono niezgodnie z oryginałem. Po skończeniu renowacji, w 1923 roku do Czerwińska wprowadzili się Salezjanie, którzy opiekują się tym miejscem do dzisiaj.
Mniejszy portal znajduje się w nawie południowej kościoła. Zasłynął w 1940 roku, kiedy niemiecki profesor Dagobert Frey ukradł z okuć drzwi XII-wieczną kołatkę. Miała ona formę głowy lwa, w której paszczy mieściła się głowa człowieka – symbol grzechu. Pozostałe okucia drzwi nadal przechowywane są w miejscowym muzeum.
Wielką atrakcją romańską we wnętrzu, są freski z XIII wieku. Jest to największy zespół malowideł romańskich w Polsce. Znajdują się na końcu południowej nawy (przeniesiono je tu w 1951 roku). W najwyżej umieszczonych medalionach zawarto program Stworzenia Świata razem z historią pierwszych ludzi oraz ich wygnaniem z Raju. Poniżej – najbardziej charakterystyczne malowidło – wyrąb drzewa na Arkę Noego. Jeszcze niżej – sceny z życia Abrahama wraz z Ofiarowaniem Izaaka. Obok nich znalazło się miejsce jeszcze dla przedstawienia dziejów Apostołów, w tym św. Piotra i św. Pawła. Prawdopodobne jest, że była to rozbudowana wersja Sądu Ostatecznego z dużą ilością wątków.
Obok fresków romańskich znajdziemy także gotyckie, pochodzące z XV wieku. Pozostałości romańszczyzny zobaczyć można również w leżącej naprzeciw kaplicy zamykającej północną nawę. Odkryto w tym miejscu małe okienka, łuk arkady oraz absydę.

/źródło HDK DAR SERCA/

Dodano:  19.09.2021 r.  
linia
foto

W dniu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego 12 września 2021 roku zapraszamy do czerwińskiego sanktuarium maryjnego na godz. 20.15, aby wysłuchać kazania wygłoszonego przed ponad 50 laty przez bł. Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego podczas koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Czerwińskiej i wziąć udział na zakończenie w Apelu Jasnogórskim.

Błogosławiony Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński zadawał wówczas dramatycznie pytania, które do dnia dzisiejszego nie straciły nic na aktualności:

„Najlepsza Matko ze Wzgórza Czerwińskiego! Ty, która patrzysz, jak napływają spod Krakowa potężne fale wód, jak przesuwają się przez ojczyznę dzieje narodu, czy zobaczysz tu kiedyś wiernych Ci synów i córki? Co oni Tobie powiedzą? Czy przyniosą do Ciebie owoc swego żywota, aby powierzyć go Twojej macierzyńskiej pieczy?”Modlitwa o wstawiennictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński
Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji
rodaków Ojcze narodu Polskiego
Obrońco uciśnionego
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo
do Boga jedynego intencja..
Wiem, że nie opuścisz mnie
w potrzebie Ty wspierałeś
w trudach każdego człowieka
Głosiłeś dobrą nowinę
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku,
ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz
się za nami do Boga Miłosiernego
Wypraszając łaski ze
Świętymi w Niebie


Ojcze Nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Dodano:  11.09.2021 r.  
linia
foto

W ramach naszego parafialnego przygotowania do beatyfikacji Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, który przed ponad 51 laty ukoronował obraz Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, od piątku 3 września przez dziewięć kolejnych dni zapraszamy o godz. 21.00 na Apel-nowennę.


Modlitwa o wstawiennictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński
Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji
rodaków Ojcze narodu Polskiego
Obrońco uciśnionego
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo
do Boga jedynego / wymienić intencje.../
Wiem, że nie opuścisz mnie
w potrzebie Ty wspierałeś
w trudach każdego człowieka
Głosiłeś dobrą nowinę
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku,
ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz
się za nami do Boga Miłosiernego
Wypraszając łaski ze
Świętymi w Niebie

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...


O NIEZŁOMNY PRYMASIE TYSIĄCLECIA
- pieśń do Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Beatyfikacja Warszawa Świątynia Opatrzności Bożej Warszawa – Wilanów 12.09. 2021 roku

Tekst:
1. Służyć codziennie już Bogu.
Dla Niego hołdy, cześć i chwała.
Więzienia, smutki i trudy i znoje,
Dla Boga życie poświęcając swoje.

Ref. O niezłomny Prymasie Tysiąclecia,
Kardynale Stefanie Wyszyński.
Gdy w sercach naszych brakuje znów miłości,
Módl się za nami i prowadź do świętości.

2. Dość już! Non possumus! – wołał,
Gdy Boga znów obrażać chcieli.
Świętości bronić przed bezbożnym wrogiem.
- Maryjo wszystko składam w ręce Twoje.

3. Polskę zawierzył Maryi,
By zawsze nami przewodziła.
Bo Ona naszą drogą do wolności,
Bo Ona naszą Bramą do wieczności.

4. - Moja kochana Ojczyzno!
Dziś z Nieba modlę się za ciebie.
Ufajcie Bogu, to z Nim zwyciężycie,
Z Maryją siebie i świat przemienicie.

SŁOWA i MUZYKA: ks. Rafał JaworskiLITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
/ do prywatnego odmawiania/

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, wychowany w pobożnej rodzinie – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, miłujący Kościół Boży – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, olbrzymie wiary – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, odważny wyznawco Chrystusa – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, orędowniku spraw Kościoła
i narodu – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, niesprawiedliwie prześladowany i więziony – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, wzorze męstwa – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, pokładający swą ufność
w Maryi – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, wzorze miłości bliźniego – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, obrońco godności i praw człowieka – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, zło dobrem zwyciężający – módl si ę za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, wzorze pracowitości – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, składający Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, Prymasie Tysiąclecia – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, wielką chwałą ukoronowany – módl się za nami

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść, nam Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Otocz chwałą błogosławionego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

/źródła internetowe/

Dodano:  08.09.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 12 września 2021 roku.

Uroczystość rozpocznie się tym razemo godzinie 15:00 w Przyczółku Wiślanym w Wychódźcu. Następnie brzeg Wisły Secymin, Praga i bulwar w Czerwińsku nad Wisłą.
Sterników prosimy, by zadbać o spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Przypominamy również o zachowaniu zasad sanitarnych, w okresie pandemii koronowirusa.

Zapraszamy również rowerzystów do czynnego udziału i przejazdu z Wychódźca na Pragę a później do Czerwińska nad Wisłą.

Dodano:  07.09.2021 r.  
linia

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13][14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

Czytania na dziś


line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube