pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Aktualności

foto

Od lat już kilkudziesięciu utrwaliła się w Zgromadzeniu Salezjańskim, a konkretnie w Inspektoriach Północnych - Warszawskiej i Pilskiej, praktyka obchodzenia jubileuszów 25-, 50- i 60-lecia profesji zakonnej i święceń kapłańskich, nie licząc tych bardziej prywatnych i osobistych. Tym razem za organizacyjnym impulsem ks. Andrzeja Słowika, rocznik kończący nowicjat w 1961 r., przybył do Czerwińska n. Wisłą 17 czerwca br., chociaż sama profesja miała miejsce 2 sierpnia 1961 r.

Spotkaliśmy się zatem w sanktuarium Matki Bożej potocznie zwanej Panią Mazowieckiej Ziemi. Czerwińsk n. Wisłą, dzisiaj znowu miasto, był kolebką salezjańskich zastępów (nowicjat) od 1924 do1994 roku. W czasie swobodnych wspomnień okazało się, że ów rocznik nowicjatu 1960/61 zaczynało 51 kandydatów, przyjmujących sutannę 18. 11.1961 było kilku mniej, pierwsze śluby składało 37, a dzisiaj jest nas 8. Do Czerwińska zjechało sześciu księży: Henryk Bichta, Stanisław Jankowski, Władysław Kołyszko, Krzysztof Łada, Henryk Olesik, Andrzej Słowik. Nie byli obecni - ks. Stanisław Ługowski i ks. Kazimierz Napierała z powodu stanu zdrowia oraz zmarły przed kilkunastu laty Mieczysław Woźniak. Bardzo gościnnie i z rodzinnym ciepłem przyjęła nas wspólnota salezjańska pełniąca aktualnie rolę kustosza tamtejszego sanktuarium.

W południe odprawiliśmy Mszę św. dziękując za łaskę powołania do Zgromadzenia Księdza Bosko, za trwanie w nim do dnia dzisiejszego, jak również z gorącą prośbą o wytrwanie do ostatniego tchnienia. Piszącego te słowa poproszono o przewodniczenie naszej dziękczynnej Eucharystii, co dało mu okazję do świadectwa o Słudze Bożym abp Antonim Baraniaku (1904-1977), arcybiskupie poznańskim (1957-1977), niegdyś sekretarzu kard. Augusta Hlonda, następnie męczenniku w ubeckiej katowni, przez trzy lata poddanym ciężkim przesłuchaniom (1953-1956). Wspominamy ks. Arcybiskupa, ponieważ to On poświęcał nasze sutanny (18. 11. 1960 r.), a w przeddzień tej uroczystości udzielił kilku z nas sakramentu bierzmowania. Okolicznościową homilię podczas naszej dziękczynnej Eucharystii wygłosił ks. Władysław Kołyszko, wyświęcony dwa lata wcześniej (1969 r.), potem pełniący różne funkcje w Północnej Inspektorii, a po jej podziale (1979 r.) - także funkcję trzeciego z rzędu inspektora Prowincji św. Wojciecha z siedzibą w Pile (1992-1998). Pełniący posługę Słowa nawiązał do kard. Augusta Hlonda (1881-1948), i jego listu do matki z okazji święceń biskupich, a potem do listu do diecezjan katowickich, do których został posłany jako pierwszy biskup diecezjalny po utworzeniu diecezji katowickiej (1925 r.). Kaznodzieja przywołał następnie myśl o powołaniu i posłannictwie salezjańskim, co oczywiście w każdym z nas koncelebransów obudziło wzruszenie i wdzięczność za tę szczególną łaskę.

Przeżycia sprzed sześćdziesięciu lat były jak przypływ morza, niosący zapisane wtedy w sercu i młodzieńczej pamięci przeżycia, marzenia i radość na tamtym początkowym etapie drogi za Chrystusem w Zgromadzeniu Salezjańskim. Zawołanie: Da mihi animas cetera tolle było jak promień wskazujący drogę formacji i przygotowania do przyszłych zadań. Dzisiaj wiele z tych zadań zostało już spełnionych, albo jest jeszcze w stadium realizacji, inne - a wśród tych niewątpliwie i to, co św. Paweł nazywa „dopełnieniem męki Chrystusa” (Kol 1, 24) - przed nami.

Całą naszą przeszłość i to wszystko, co stanowi o naszym teraz, oddaliśmy matczynej opiece Powierniczki naszego powołania, która nas przyprowadziła do Zgromadzenia i prowadzi, nigdy nie opuściła i nie opuści. Każde spotkanie spojrzeń - Matki z Czerwińskiego Obrazu i powołanego do naśladowania Chrystusa z bliska - było i tym razem szczególnie nabrzmiałe wdzięcznością za wiele już lat i zawierzeniem tych, którymi się teraz cieszymy jako jubilaci. Czyniąc obrachunek z własnych ograniczeń, otrzymanych darów i nigdy nie zawiedzionej ze strony Chrystusa i Jego Matki wierności, nie można nie śpiewać Te Deum, jak i Od wieków jesteś Wiernych Wspomożeniem. I jak niegdyś - jak głosi tradycja - król Jagiełło, idąc pod Grunwald, zawierzył Ksieni Mazowsza wojenną potrzebę obrony Ojczyzny, tak i my, biorący dzisiaj udział w naszej jubileuszowej uroczystości, zawierzaliśmy Jej nasze dalsze dni i zmagania, po to ostatnie, gdzie Jej potężne Wspomożenie będzie każdemu szczególnie potrzebne!

ks. Stanisław Jankowski SDB
Czerwińsk nad Wisłą, 17 czerwca 2021 r.

Dodano:  26.06.2021 r.  
linia
foto

25 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 na placu przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 34 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy aktu dekoracji dokonał prezes IPN dr Jarosław Szarek. W gronie odznaczonych znalazł się współbrat z czerwińskiej wspólnoty salezjańskiej ks. Józef Belniak SDB.

W imieniu odznaczonych głos zabrał ks. Józef Belniak SDB, który powiedział: "Minęło już dużo czasu, wiele sytuacji, spraw, drobiazgów zostało zapomnianych przeze mnie i myślę, że przez każdego z nas i stąd ta informacja o odznaczeniu dla wszystkich z nas była zapewne zaskoczeniem. Pragniemy podziękować prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, IPN i Polsce. Myślę też, że o prawdziwą wolność każdego człowieka i o prawdziwą Solidarność z każdym człowiekiem trzeba nadal walczyć i to jest nasze zadanie"

Po ceremonii wręczenia odznaczeń została zaprezentowana wystawa plenerowa „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 45. rocznicy protestów robotniczych w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku.

Biogram odznaczonego ks. Józefa Belniaka wg. IPN

Ks. Józef Belniak SDB - od 1985 r. proboszcz salezjańskiej parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi, który zainicjował utworzenie działającego od 1986 r. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które stało się ośrodkiem spotkań przedstawicieli podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. W 1987 r. na plebanii powstał punkt informacyjny prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej oraz sekretariat Grupy Roboczej Komisji Krajowej. W trzecią środę każdego miesiąca w kościele św. Teresy i św. Jana Bosko odprawiane były msze św. w intencji Ojczyzny. Za zgodą proboszcza we wrześniu 1988 r. przeprowadzona została akcja zbierania podpisów pod petycją do Sejmu PRL i Rady Państwa w sprawie ponownej legalizacji NSZZ „Solidarność”. Jako duchowy opiekun Duszpasterstwa Ludzi Pracy ks. Józef Belniak dążył do zjednoczenia różnych grup opozycyjnych, organizując wspólne spotkania i uroczystości.
W latach 1986-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu bazy kościelnej przedstawicielom nielegalnych organizacji opozycyjnych.

/źródło/

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/145741,Uroczyste-wreczenie-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-w-Warszawie-25-czerwca-2021.html


FILM

Retransmisja uroczystości na kanale IPNtv.
https://youtu.be/EEK-sTnhHCY

Dodano:  26.06.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 27 czerwca 2021 roku. Swoją obecność zapowiedział J. E. Ks. Bp. Piotr Libera - Biskup Płocki.

Czerwiński Różaniec Wiślany rozpocznie się o godzinie 15:00 w Przyczółku Wiślanym w Wychódźcu. Następnie brzeg Wisły Secymin, Praga i bulwar w Czerwińsku nad Wisłą.
Sterników prosimy, by zadbać o spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Przypominamy również o zachowaniu zasad sanitarnych.

https://plock.gosc.pl/gal/spis/6958416.Czerwinsk-n-Wisla-Rozaniec-z-bp-Piotrem-Libera

Dodano:  26.06.2021 r.  
linia
foto
DEKRET O ODWOŁANIU DYSPENSY
OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE
I ŚWIĘTA NAKAZANE

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz decyzję biskupów zgromadzonych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, z dniem 20 czerwca 2021 r., odwołuję niniejszym dekret z dnia 23 października 2020 r., nr 2226/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wiernych diecezji płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.
Gorąco zachęcam duszpasterzy i wszystkich wiernych diecezji płockiej do ożywienia życia sakramentalnego z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie trwającej jeszcze pandemii.

BISKUP PŁOCKI
+Piotr Libera

KANCLERZ KURII
ks. Piotr GrzywczewskiDodano:  17.06.2021 r.  
linia
foto

Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne „ITER” Diecezji Tarnowskiej w programie radiowym. katolickiej rozgłośni diecezji tarnowskiej RDN MAŁOPOLSKA w audycji „Nikodemowe podróże” pragnie przybliżyć mieszkańcom małopolski nasz region i czerwińskie sanktuarium. Serdecznie zapraszamy od godz. 21.30 do relacji na żywo. https://www.rdn.pl/posluchaj

"Z każdym krokiem jesteś coraz bliżej celu…"
Audycja DDPT ITER "Nikodemowe podróże..." jest emitowana na falach Radia RDN w każdą środę o godzinie 21.30

https://www.rdn.pl/posluchaj

Posłuchaj - : (rdn.pl)

https://www.rdn.pl/posluchaj?vers=min

Radio RDN jest katolicką rozgłośnią diecezji tarnowskiej. Misją stacji jest dostarczanie rzetelnych informacji z życia Kościoła, diecezji i regionu, a także towarzyszenie słuchaczom w rozwoju ich wiary.

Dodano:  16.06.2021 r.  
linia
foto

Z racji trwającego roku jubileuszowego 50-tej rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, serdecznie zapraszamy, środowisko nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników oświaty okolicznych szkół na Mszę św. dziękczynną, 20 czerwca 2021 roku o godz. 15.00. Szczegółowy program na plakacie.

Dodano:  13.06.2021 r.  
linia
foto

W niedzielę 20 czerwca 2021 roku serdecznie zapraszamy na koncert poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II ,,NIE LĘKAJCIE SIĘ! Przyjmijcie to całe duchowe dziedzictwo” w wykonaniu Komorowskiego Zespołu Śpiewaczego.
Koncert rozpocznie się o godz. 12.30 w Bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą.

Dodano:  13.06.2021 r.  
linia
foto

Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka i prośbę prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy, dotyczącą włączenia się Kościoła w inicjatywę modlitwy w intencji mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Libanu, w związku z wieloma trudnościami, Biskup Płocki Piotr Libera zarządza, aby w parafiach diecezji płockiej, w każdy piątek czerwca 2021 r. o godz. 15.00, miała miejsce modlitwa w intencji mieszkańców Bliskiego Wschodu.
Serdecznie zapraszamy w piątek 18 i 25 czerwca 2021 do Sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą na modlitwę o pokój na Bliskim Wschodzie.


MODLITEWNIK ŚW. SZARBELA ZA BLISKI WSCHÓD

„Aby zmienić świat na lepszy, najpierw musisz zmienić samego siebie poprzez zjednoczenie z Bogiem”.

Św. Szarbel

"Wspólnie chcemy dziś rozpalić płomień nadziei. Lampy, które złożymy, będą znakiem światła, które wciąż świeci w nocy. Chrześcijanie są bowiem światłem świata (por. Mt 5,14) nie tylko wtedy, gdy wszystko wokół jest jasne, lecz również kiedy w mrocznych momentach historii nie ulegają ciemnościom, które ogarniają wszystko i posilają knotek nadziei oliwą modlitwy i miłości. Gdy bowiem wyciągamy ręce ku niebu w modlitwie i kiedy wyciągamy rękę do brata, nie szukając własnej korzyści, wówczas płonie i świeci ogień Ducha, Ducha jedności, Ducha pokoju".

Papież FranciszekMODLITWA WSTĘPNA

„Niech Bliski Wschód nie będzie już łukiem wojennym napiętym między kontynentami, ale gościnną dla ludów i religii arką pokoju. Umiłowany Bliski Wschodzie, niech oddalą się od ciebie ciemności wojny, żądzy władzy, przemocy, fanatyzmu, niesprawiedliwych zarobków, wyzysku, ubóstwa, nierówności i braku uznania praw. «Niech będzie w tobie pokój!» (Ps 122 122, 8), niech będzie w tobie sprawiedliwość, niech spoczywa nad tobą Boże błogosławieństwo!”.

Módlmy się teraz wspólnie za wszystkie ofiary wojny, aby Wszechmogący Bóg obdarzył je życiem wiecznym i pokojem bez końca i wziął je w swe miłujące ramiona. Módlmy się także za nas wszystkich, abyśmy, niezależnie od naszej przynależności religijnej, żyli w zgodzie i pokoju, mając świadomość, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.
MODLITWA O POKÓJ

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abym mógł, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając, otrzymujemy;
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Św. Franciszek z Asyżu


MODLITWA ZA BLISKI WSCHÓD

Boże Najwyższy, Panie czasu i dziejów, Ty stworzyłeś świat z miłości i nigdy nie przestajesz wylewać swoje błogosławieństwa na Twe stworzenia. Pomimo ogromu cierpienia i śmierci, pomimo pokus przemocy, niesprawiedliwości i niegodziwego zysku towarzyszysz swoim synom i córkom z czułą miłością Ojca.

Ale my, ludzie, niewdzięczni za Twoje dary i pogrążeni w troskach i ambicjach, które są nazbyt doczesne, często zapominaliśmy o Twoich planach pokoju i zgody. Zamknęliśmy się w sobie i w naszych partykularnych interesach, a obojętni na Ciebie i na innych, zabarykadowaliśmy drzwi dla pokoju. Powtórzyło się zatem to, co prorok Jonasz słyszał o Niniwie: niegodziwość ludzi sięgnęła nieba (por. Jon 1,2). Nie wznieśliśmy ku Niebu czystych rąk (por. 1 Tm 2, 8), lecz z ziemi po raz kolejny wzniosło się głośne wołanie niewinnej krwi (por. Rdz 4, 10). W historii Jonasza mieszkańcy Niniwy posłuchali głosu Twojego proroka i w nawróceniu znaleźli zbawienie. Także i my, Panie, zawierzając Tobie liczne ofiary nienawiści człowieka względem człowieka, przyzywamy Twego przebaczenia i błagamy o łaskę nawrócenia:

Panie, nasz Boże, w tym mieście dwa symbole świadczą o odwiecznym pragnieniu ludzkości, aby zbliżyć się do Ciebie: meczet Al-Nuri z minaretem Al Hadba i kościół Matki Bożej od zegara. Jest to zegar, który od ponad stu lat przypomina przechodniom, że życie jest krótkie, a czas cenny. Naucz nas rozumieć, że powierzyłeś nam swój plan miłości, pokoju i pojednania, abyśmy mogli go realizować w czasie, w krótkim okresie naszego ziemskiego życia. Spraw, byśmy zrozumieli, że tylko bezzwłoczne wprowadzenie w życie tego planu miłości pozwoli odbudować to miasto i ten kraj, i uleczyć serca rozdarte bólem. Pomóż nam, abyśmy nie spędzali naszego czasu służąc naszym własnym egoistycznym korzyściom, osobistym lub grupowym, ale w służbie Twojego planu miłości. A kiedy pobłądzimy, spraw, abyśmy mogli słuchać głosu prawdziwych mężów Bożych i nawrócić się w porę, aby nie ogarnęło nas znowu zniszczenie i śmierć.

Zawierzamy Ci tych, których ziemskie życie zostało przerwane brutalną ręką ich braci, błagamy Cię również w intencji tych, którzy czynili zło swoim braciom i siostrom: niech okażą żal, dotknięci mocą Twojego miłosierdzia.

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.


LITANIA DO ŚWIĘTEGO SZARBELA

Kyrie eleison, Chryste eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, Królowo Pustelników, MÓDL SIĘ ZA NAMI
Święty Szarbelu, MÓDL SIĘ ZA NAMI,
Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga, WZMACNIAJ NASZĄ WIARĘ
Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,
Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie,
Święty Szarbelu, lekarzu uzdrawiające duszę i ciało,
Święty Szarbelu, hojny Dawco przepełniający wszystko,
Święty Szarbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,
Święty Szarbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Szarbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współczucia,
Święty Szarbelu, aromacie drogocenny przenikający świat,
Święty Szarbelu, wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny,
Święty Szarbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,
Święty Szarbelu, hojny Dawco napełniający Błogosławieństwami stworzenia,
Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Szarbelu, światło oświecające Kościół Boży,
Święty Szarbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,
Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,
Święty Szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłości każde cierpienie,
Święty Szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia,
Święty Szarbelu, Aniele w naturze człowieka,
Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów,
Święty Szarbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święty Szarbelu
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa, był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi poprzez okazywane im miłosierdzie. Za jego wstawiennictwem prosimy: zaszczep w naszych sercach zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwieniu i sposobach uświęcania się. Amen.


MODLITWA DO ŚW. SZARBELA

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.

Amen.


MODLITWY DO MATKI BOŻEJ "CEDRU LIBANU"

O Maryjo, Ty, która zostałaś nazwana "Cedrem Libanu", spójrz na Twoje dzieci, które dziś i zawsze proszą o Twoją matczyną, prowadzącą dłoń. Uproś nam wiarę, abyśmy nie upadali pod ciężarem naszego życia podobnie jak cedry, które nie uginają się pod naporem wiatru.

Rozwijaj w nas nadzieję, nadzieję zmartwychwstania, w której - w co wierzymy - tak jak Twój Boski Syn nam to objawił, możemy docenić prawdziwą radość, która powinna być naszym udziałem. Droga Matko, pomnażaj naszą miłość, którą powinniśmy okazywać Trójcy Przenajświętszej: Ojcu, Synowi i Duchowa Świętemu; naszą synowską miłość do Ciebie oraz prowadź nas do doskonałej miłości bliźniego, nie w teorii, lecz w stałej modlitwie i praktyce. Teraz klęczę u Twoich stóp, o umiłowana Matko, prosząc o błogosławieństwo i Twoje wstawiennictwo u Twojego Boskiego Syna dla wszystkich, dla siebie, wszystkich naszych rodzin i przyjaciół a zwłaszcza dla Bliskiego Wschodu.

Królowo świata, Królowo Libanu, módl się za nami.


MODLITWA DO MATKI BOŻEJ LIBAŃSKIEJ:

O Matyjo, Królowo gór i mórz!
Królowo naszego ukochanego Libanu - którego chwała została przez Ciebie przyniesiona, chciałaś, aby był Twoją ozdobą, o Dziewico w swej czystości bielsza od jego śniegu! Twój zapach to kwiaty tych gór, tak wzniosły jak cedry! Prosimy Cię, dobra i kochająca Matko, zachowaj pokój i harmonię w tym kraju. Wzmocnij w sercach jego synów wiarę ich przodków, i uchroń ich przed hipokryzją i błądzeniem, tak jak to czyniłaś to do tej pory! Nie pozwól naszemu Libanowi stracić źródło swojej siły i jego piękna. Na koniec błagamy Cię potężna Królowo, o jedność wiary i synowskie podporządkowanie Stolicy Piotrowej dla wszystkich chrześcijan korzących się u Twych stóp, oddając Ci cześć jako naszej Królowej i Pani całego świata


MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


/źródlo internetowe/

Dodano:  13.06.2021 r.  
linia
foto

12 czerwca 2021 roku o godz. 6.00. z bulwaru wiślanego w Czerwińsku nad Wisłą, wypłynie pielgrzymka Wodniaków Bractwa Św. Barbary ze Wzgórza Czerwińskiego do Twierdzy Modlin – Kościoła Św. Barbary.
„Barbaro Święta, o wodniakach czerwińskich pamiętaj”
Zgłoszenia już są zamknięte.

Program Pielgrzymki Bractwa Wodniaków św. Barbary
ze Wzgórza Czerwińskiego do Twierdzy Modlin.
12 czerwca 2021 r.

Zbiórka przy nabrzeżu w Czerwińsku nad Wisłą
6.00 – Anioł Pański i wypłynięcie łodziami do Modlina
Msza św. w Parafii pw. Św. Barbary – Twierdza Modlin ul. Szpitalna 69; 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
odpłynięcie łodziami do Czerwińska nad Wisłą


Regulamin pielgrzymki Bractwa Wodniaków św. Barbary
ze Wzgórza Czerwińskiego do Twierdzy Modlin.


1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym o charakterze pokutnym stąd wynika aktywne uczestnictwo każdego pielgrzyma Uczestnik ma religijną intencję pielgrzymowania. Podejmując wyrzeczenie i pokutę pielgrzym na czas pielgrzymki rezygnuje z alkoholu, papierosów i innych używek.

2. Każdy z uczestników zobowiązuje się do podporządkowania się wymaganym przepisom bezpieczeństwa oraz wymogom sanitarnym w czasie trwania pielgrzymki.

3. Przemieszczamy się łodziami, które zostały zakwalifikowane przez kierownictwo pielgrzymki po uprzednim zgłoszeniu przez właścicieli łodzi. Właściciel łodzi zobowiązuje się do zapewnienia kamizelki wodoodpornej (kapoku) wszystkim wsiadającym i przebywającym na jego łodzi uczestnikom pielgrzymki, a także określonym wymogami bezpieczeństwa na łodzi, wyposażeniem takim jak: koło ratunkowe, gaśnica, apteczka itp.

4. Poruszamy się w miarę zwartą grupą z zachowaniem bezpiecznej odległości. Nie wyprzedzamy prowadzącego grupę.

5. Na każdej łodzi może popłynąć, w zależności od dopuszczenia przez sternika: 3,4, osób plus sternik. Na łodziach zachowujemy posłuszeństwo względem wskazówek i uwag kierowanych przez poszczególnych sterników.

6. Do prowadzenia łodzi są odpowiedzialni sternicy z grona środowisk wiślanych, doświadczeni w pływaniu łodziami po Wiśle.

7. Na pielgrzymkę należy zaopatrzyć się w:
a) odpowiednie ubranie na deszcz i słońce:
– kurtka, płaszcz przeciwdeszczowy;
– nakrycie głowy chroniące przed słońcem i deszczem;
– duże worki na śmieci;
– parasol (dobra ochrona od deszczu i słońca, ale nieskuteczna w czasie porywistego wiatru);
– krem z filtrem;
– przewiewne ubranie;
– wygodne obuwie;
– okulary przeciwsłoneczne;
- maseczkę;
b) nie zapomnij o:
– dokumentach;
– lekarstwach, które bierzesz regularnie;
c) zaleca się zabrać:
– wodę do picia;
– termos z gorącą herbatą lub kawą;
– prowiant;
– mały nóż lub scyzoryk;
– kubek najlepiej metalowy lub inny „podróżniczy”;
d) każdy pielgrzym powinien pamiętać o ważnych dla niego w drodze lekturach religijnych, a także różańcu, krzyżyku, itp.

8. Nie przestrzeganie regulaminu i programu pielgrzymki wiąże się z wysadzeniem niezdyscyplinowanego pielgrzyma na brzeg i powrót do domu na własny koszt.

9. Zapoznałem/łam się z regulaminem pielgrzymki i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Dodano:  06.06.2021 r.  
linia
foto

W piątek 11 czerwca 2021 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia podczas nabożeństwa czerwcowego o godz. 17.30 włączymy się w Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, którego Episkopat Polski dokona w bazylice Serca Pana Jezusa w Krakowie.
Msze Św. w naszym Sanktuarium o godz. 7.00, 16.00 oraz o 18.00. Zapraszamy na to ważne wydarzenie. Tego dnia z racji uroczystości nie obwiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W sobotę 12 czerwca 2021 roku wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Msze Św. w naszym czerwińskim sanktuarium o godz. 7.00, 12.00, 17.00 oraz 18.00

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,
spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,
i błaga:
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia
wspomagaj Twój Kościół,
bądź natchnieniem dla rządzących narodami,
wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,
wspieraj pokornych i uciśnionych,
uzdrawiaj chorych i grzeszników,
podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,
przywracaj wolność jeńcom i więźniom
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący w Polsce
widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.
Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,
jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,
pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,
umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,
bądź światłem dla umierających,
powitaj umarłych w swoim Królestwie,
chroń nas od wszelkiego zła
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!
Przez Serce Twej Matki,
której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,
narody Polski i tak wielu innych krajów,
które od wieków są Twoje,
proszą dziś: przyjmij zawierzenie Twego Kościoła.
W świetle Twojego zmartwychwstania, objawionym tu trojgu dzieciom
jako ucieczka i droga prowadząca do Twego Serca,
poświęcamy się Twemu Przenajświętszemu Sercu
i oddajemy Kościół w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.
Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,
Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.
Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
przyjmij tych, którzy odchodzą,
dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,
odnów wszechświat i ludzkość. Amen.

/Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zawierzył Polskę Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt odbył się w duchowej łączności z sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Abp Stanisław Gądecki poprosił kard. Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego dokonał w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie 25 marca 2020 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego./


ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie nasz Jezu Chryste,
Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.
Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!.
W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii.
Świadomi naszych wad i słabości - stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny - z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współdomowników w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa.
Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju.
Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła.
Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy - w darze od Ciebie mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas.
Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie.
Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.

Dodano:  06.06.2021 r.  
linia
foto

Wojownicy Maryi Płońsk, Pułtusk i Sierpc oraz Zakon Rycerzy Świętego Jana Pawła II wspólnie pragną zaprosić 11 - 12 czerwca 2021 roku na 24 godzinne rozważania Męki Jezusa Chrystusa przed Najświętszym Sakramentem do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, którego kustoszami są Salezjanie Księdza Bosko.

Rozpoczęcie w piątek 11.06. 2021 r. (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa) o godz. 16. 00 Eucharystią w Bazylice Zwiastowania NMP, następnie procesja eucharystyczna do ogrodów klasztornych, gdzie na przygotowanym ołtarzu polowym, będzie odbywała się dalsza modlitwa.
Zakończenie w sobotę 12.06.2021 r. (Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny) o godzinie 17. 00 również Eucharystią.

Biskup Płocki Piotr Libera życzy wszystkim uczestnikom, aby całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z rozważaniem Pasji przyniosła Jej uczestnikom wiele dobra duchowego.

Spotkajmy się zatem Wszyscy na tej niesamowitej w swojej Mocy Ducha Świętego modlitwie, rozważając Mękę Jezusa i Współcierpienie Maryi. Zapraszamy z całymi Rodzinami.

Zaproszenie Ks. Dominika Chmielewskiego SDB do spotkania modlitewnego w Czerwińsku nad Wisłą.

https://youtu.be/zmQ4aNkau2o

STRONA WOJOWNICY MARYI
http://www.wojownicymaryi.pl/

Informacje organizacyjne:

Rozważania będą odbywały się na świeżym powietrzu - ogrody klasztorne. Mamy do dyspozycji ogromny plac a wiec każdy będzie mógł czuć się bezpiecznie.

Można śmiało zabrać ze sobą śpiwory, namioty itp. lub skorzystać z salezjańskiej gościnności w Domu Pielgrzyma (zapisy u księży pod nr. tel. 602298989).

Można będzie również na miejscu zakupić ciepły posiłek.
24 Godziny Męki Pańskiej wg Służebnicy Bożej Luisy Piccarrety.


W jaki sposób można rozważać owe GODZINY MĘKI?

Jedną z metod jest rozważanie jednej GODZINY dziennie samemu lub z rodziną, lub z innymi osobami. W ten sposób w ciągu 24 dni rozważane są w komplecie 24 GODZINY. Dobry zegar nigdy się nie zatrzymuje. Życie także się nie zatrzymuje

Inną metodą jest utworzenie grup składających się z czterech, ośmiu, dwunastu lub nawet 24 osób, również i rodzin. Każda z tych osób rzetelnie się zobowiązuje do rozważania jednej z GODZIN, tej, którą jej powierzono, przez pewien czas aż do zmiany GODZINY. Dobry zegar wskazuje wszystkie GODZINY, żadnej nie pomija...

Trzecim sposobem jest rozważanie co najmniej jednej GODZINY dziennie, tej, która wypada w danej chwili dnia. W każdym razie byłoby pożądane, aby dojść do takiej znajomości GODZIN MĘKI PAŃSKIEJ i przyswoić je w takim stopniu, żeby można było śledzić myślami ich zawartość przez cały dzień.


„Rozważać” GODZINĘ MĘKI PAŃSKIEJ oznacza czytać ją dokładnie, zagłębiać ją, kontemplować i czynić modlitwą i własnym życiem... Tak, ponieważ nie jest to powierzchowne rozważanie Męki, którą każdy czyni, jak może, tak jak na przykład rozważa się tajemnice bolesne Różańca Świętego, ale jest to konkretny i specyficzny sposób, zainspirowany miłością Jezusa, aby przede wszystkim utożsamić się z Wolą Bożą oraz stale i nieprzerwanie przeżywać wewnętrzne Życie Jezusa i wszystko, co uczynił w czasie swojej Męki.


Każda GODZINA zajmuje niewiele czasu. Niektóre GODZINY są dłuższe, a inne krótsze. Spokojne i uważne czytanie zajmuje przeciętnie mniej niż pół godziny. Niektóre mogą być dłuższe. GODZINY, które są trudne do zrobienia we wskazanym czasie jak na ogół godziny nocne, mogą być przeniesione i rozważane w innym czasie.


Jednak ważne jest, aby podjęte zobowiązanie było codziennie dotrzymywane. Kiedy dana osoba zobowiązuje się przez jakiś czas rozważać pewną GODZINĘ, nie powinna się przejmować, myśląc: „ależ wciąż ta sama GODZINA”, ponieważ jeśli ją rozważa uważnie i z należytą miłością, nigdy nie będzie ona taka sama. Następnie należy ćwiczyć się w stałym jej rozważaniu i nie brać pod uwagę nic innego jak tylko to, aby dotrzymywać towarzystwa naszemu Panu. Po pewnym czasie, gdy widzimy, że ZEGAR działa, możemy przejść do rozważania kolejnych GODZIN. W ten sposób widać wyraźnie, że nie jest to „coś do przeczytania” i na tym koniec ani nie jest to kolejne pobożne ćwiczenie czy religijna praktyka, ale jest to wychowanie do życia – do wewnętrznego Życia, które przeżył Jezus. I tak nadejdzie taki moment, kiedy te zadośćuczynienia i czyny wewnętrzne Jezusa wypełnią nasz umysł i serce nie tylko podczas tego czytania, lecz także podczas wykonywania innych czynności lub w kontakcie z innymi osobami, przez całą GODZINĘ i przez cały dzień. Poczujemy wówczas raz za razem, że Jezus żyje w nas nie tylko naszym życiem, lecz także swoim własnym Życiem.


GODZINY MĘKI PAŃSKIEJ są modlitwą Luizy. Tak więc napisała je, używając podmiotu w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego (w końcówkach przymiotników itp.). Dlatego też nawet jeśli są to modlitwy przeznaczone dla wszystkich, musimy wziąć pod uwagę, że wiele wyrażeń i sposobów obcowania z Jezusem są charakterystyczne dla Luizy, czyli dla tej, która jest Oblubienicą, jak również dla jej osobowości. Co więcej, słowa Jezusa nie są dosłownie przez Niego wypowiedziane (w przeciwieństwie do „Dziennika”), ale zostały wypielęgnowane przez Luizę w głębi jej duszy.Dwadzieścia cztery GODZINY MĘKI PAŃSKIEJ


(od 5 do 6 po południu) Jezus żegna swoją Matkę

(od od 6 do 7 wieczorem) Jezus udaje się do Wieczernika

(od 7 do 8 wieczorem) Wieczerza Starotestamentalna

(od 8 do 9 wieczorem) Wieczerza Eucharystyczna

(od 9 do 10 w nocy) Pierwsza godzina konania w ogrodzie Getsemani

6. (od 10 do 11 w nocy) Druga godzina konania w ogrodzie Getsemani

(od 11 w nocy do 12 o północy) Trzecia godzina konania w ogrodzie Getsemani

(od 12 o północy do 1 w nocy) Pojmanie Jezusa

(od 1 do 2 w nocy) Jezus, potknięty o skałę, wpada do potoku Cedron

(od 2 do 3 w nocy) Jezus przyprowadzony do Annasza

(3 do 4 nad ranem) Jezus w domu Kajfasza, który skazuje Go na śmierć

(od 4 do 5 rano) Jezus na łasce żołnierzy

(od 5 do 6 rano) Jezus w więzieniu

(od 6 do 7 rano) Jezus ponownie przed Kajfaszem, który potwierdza wyrok i odsyła Go do Piłata

(od 7 do 8 rano) Jezus przed Piłatem, Piłat odsyła Go do Heroda

(od 8 do 9 rano) Jezus jest ponownie przyprowadzony do Piłata, a Barabasz zostaje przedłożony nad Jezusa. Biczowanie Jezusa

(od 9 do 10 rano) Jezus cierniem ukoronowany i przedstawiony ludowi: „Oto Człowiek”. Jezus skazany na śmierć

(od 10 do 11 rano) Jezus bierze Krzyż i wyrusza na Kalwarię, gdzie zostaje obnażony

(od 11 rano do 12 w południe) Jezus ukrzyżowany

(od 12 w południe do 1 po południu) Pierwsza godzina konania na Krzyżu

(od 1 do 2 po południu) Druga godzina konania na Krzyżu

(od 2 do 3 po południu) Trzecia godzina konania na Krzyżu. Śmierć Jezusa

(od 3 do 4 po południu) Zmarły Jezus przebity ciosem włóczni. Zdjęcie Jezusa z Krzyża

(od 4 do 5 po południu) Złożenie Jezusa do grobu. Najświętsza Maryja opuszczona


Przygotowanie do każdej GODZINY

O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające Serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 GODZIN, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym Ciele i w swej Najświętszej Duszy, aż po śmierć na Krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę…


A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen.


Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić.


Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje Serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją Wolę i w Twoją Miłość. I wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim Sercu i zaczynam…


Dziękczynienie po każdej GODZINIE

Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej GODZINIE swojej Męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa, i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści się modlisz, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim. A ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię.


Tak, o Jezu, to dziękuję powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och, Jezu, przytul mnie do swojego Serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.SZCZEGÓŁOWE ROZWAŻANIA :

24 Godziny Męki Pańskiej według pism Sł. B. Luizy Piccarrety (vicona.pl)

https://www.vicona.pl/24-godziny-meki-panskiej

/źródła internetowe/
Dodano:  04.06.2021 r.  
linia
foto

05 czerwca 2021 r. w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 10:30 serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „Wieczernik Modlitwy” z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa.
Jest to nabożeństwo dziękczynno - błagalne.

Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i Uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 12.00. Msza Św. transmitowana na kanale: Opactwo Romańskie Czerwińsk nad Wisłą.

https://www.youtube.com/channel/UC_F5hTL0f8xwIJdGiaxETgw/featured

Wieczernik Modlitwy poprowadzi kapelan Stowarzyszenia im. Sługi Bożej s. Konsolaty Betrone, ks. Sławomir Brewczyński.

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
- Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Msza św. w intencji Pielgrzymów
- Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia


O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:

- uwielbienia Boga bogatego w Miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:

- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:

- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY W CZERWIŃSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM

Penitencjaria Apostolska dla powiększenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz mocą władzy udzielonej specjalnie przez Jego Świątobliwość, Ojca w Chrystusie i Pana naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, przychyliwszy się do niedawno wniesionych, gorących próśb Najdostojniejszego Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego udziela łaskawie z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź św., Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca św.) z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Wiernych, najpobożniej strzeżonego w sanktuarium Naszej Pani Pocieszycielki Wiernych, w bazylice pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku.

Wierni, szczerze pokutujący i poruszeni miłością mogą uzyskać ten odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku. Mogą ofiarować go z własnego wyboru także za wiernych zmarłych pokutujących w czyśćcu.

Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiedni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom przed ukazanym dla publicznej czci obrazem Najświętszej Maryi Panny i zakończą je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.

Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuścić domów, mogą dostąpić odpustu zupełnego, jeśli, wzbudziwszy odrazę do jakiegokolwiek grzechu i zachowując intencję wypełnienia trzech zwyczajowych warunków, gdy tylko będzie to możliwe, będą łączyć się duchowo z odprawianymi nabożeństwami, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

Aby zaś przystęp do łaski Bożej, której można dostąpić przez pośrednictwo władzy kluczy Kościoła, był prostszy, dla racji duszpasterskich Penitencjaria usilnie prosi, żeby ojcowie ze Zgromadzenia św. Franciszka Salezego, którym powierzono to sanktuarium maryjne, chętnie i z gotowością poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Dekret pozostanie ważny tylko na tę okoliczność i bez względu na jakiekolwiek przeciwstawne postanowienia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 31 sierpnia, roku Pańskiego 2020.
Mauro kardynał Piacenza /Penitencjarz Większy/
Ks. Krzysztof Nykiel /Regens/

Dodano:  04.06.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n. Wisłą z zachowaniem zasad sanitarnych/ zachowania odległości między sobą oraz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki dla osób przebywające w kościele/ – w dni powszednie o godz.17.30, a w niedziele o 16.30.

Nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego, popularnie zwane „czerwcowym” składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz śpiewu lub recytacji Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie odmawia się Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu. Po akcie następuje pieśń "Przed tak wielkim Sakramencie", modlitwa oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Czerwiec jest miesiącem szczególnego kultu Serca Bożego. Prawdopodobnie dlatego czerwiec, że najważniejsze objawienie św. Małgorzacie Marii Alacogue miało miejsce właśnie w czerwcu.
Wtedy też przypada Uroczystość Serca Jezusowego.
W piątek 11 czerwca 2021 r. Msze Św. w Bazylice Zwiastowania NMP o godz. 7.00, oraz 18.00

Litanię do Serca Pana Jezusa ułożyła francuska wizytka s. Joanna Magdalena Joly. Litania składa się z 33 wezwań dla upamiętnienia każdego roku ziemskiego życia Chrystusa. Ich treść wyraża zbawczy plan miłości Boga do człowieka. Nabożeństwo czerwcowe jest pobożną praktyką przez którą wyrażamy nasze dziękczynienie za wielką miłość, którą Pan Jezus nas obdarza, oraz wynagradzamy Jezusowi te wszystkie krzywdy jakich doznaje z naszej strony, gdy odrzucamy Jego miłość.
W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Jezusowego Serca na krzyżu, a tymi którzy wtedy uczcili to Serce byli apostołowie.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen


Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu za miłosierdzie nieskończone, które okazało szczęśliwym sługom ogniska tego, wybierając ich pośród tysiąca innych, jako dziedzictwo miłości i przybytek wynagrodzenia, gdzie Go przepraszają za niewdzięczność ludzi.
Jakże odczuwamy swą niegodność wobec zaszczytu, jaki nam czynisz, że chcesz panować nad rodziną naszą. Jakże Cię ona wielbi w milczeniu i weseli się, że chcesz dzielić z nami pod jednym dachem trudy, troski i pociechy dzieci Twoich. Nie jesteśmy godni wprawdzie, abyś zstąpił pod ten dach ubogi, aleś wyrzekł słowo, w którym się odmalowało piękno Serca Twego, i dusze nasze spragnione Ciebie, znalazły w Ranie boku Twego, o dobry Jezu, wody żywe, wytryskujące żywotowi wiecznemu. A więc skruszeni i ufni przychodzimy oddać się Tobie, który jesteś życiem niewzruszonym. Zostań z nami, o Najświętsze Serce, gdyż odczuwamy chęć nieprzepartą, aby Cię miłować i innych w miłości Twej pobudzać. Ciebie, który jesteś krzakiem gorejącym, mającym zapalić świat, aby go uświęcić.
Oby ten dom był dla Ciebie schronieniem tak miłym jak Betania, byś mógł spocząć przy duszach kochających, które najlepszą cząstkę obrały w poufnej miłości Twego Serca. Oby był on dla Ciebie ubogim, ale gościnnym przytułkiem jak w Egipcie, podczas wygnania ziemskiego. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź gdyż tu jak w Nazarecie kochamy serdeczną miłością Najświętszą Pannę, słodką Matkę Twoja, którą nam dałeś. Przyjdź zapełnić słodką swoją obecnością pustkę, którą nieszczęście i śmierć wśród nas sprawiły. O przyjacielu najwierniejszy, gdybyś tu był w godzinach smutku i żałoby łzy nasze byłyby mniej gorzkie, znaleźlibyśmy zbawczy balsam na nasze ukryte rany, które tylko Ty znasz. Przyjdź, bo słabną nasze siły, a dzień młodości i złudzeń ma się ku schyłkowi. Zostań z nami, gdyż już jest późno, a my chcemy do Ciebie jedynie należeć, gdyż Ty sam jesteś Drogą, Prawdą i Żywotem. Obyśmy usłyszeli te słowa, które wyrzekłeś niegdyś do Zacheusza: „Dziś potrzeba mi mieszkać w domu Twoim".
Tak, Panie, uczyń tu przybytek Twój, abyśmy żyli w Twej miłości i w Twym towarzystwie, my którzy Cię Królem naszym obieramy, gdyż nie chcemy nikogo innego oprócz Ciebie. Amen.

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu według św. Małgorzaty Marii

Ja... oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego co by Mu się mogło nie podobać.
Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mojego życia, za rękojmię mojego zbawienia, za lekarstwo na moje ułomności i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i zapewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce pełne dobroci, moim przebaczeniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność, gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości, natomiast - spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci.
Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jak Twój wierny sługa. Amen.


Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa
odmawiana przez ojca Pio


1. O mój Jezu, któryś powiedział. „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam", oto pukam, szukam, proszę o łaskę...
Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu...

2 O mój Jezu, któryś powiedział; ,,O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w imię moje", oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o Łaskę
Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała 0jcu...

3. O mój Jezu. któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą", oto w oparciu o nieomylność Twoich słów proszę Cię o łaskę... Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie.
Najświętsze Serce Jezusa, które nie może nieulitować się nad nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nade mną biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki. Święty Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa, módl się za nami.

Pozdrowienie Pana Jezusa

Pozdrawiam Cię, Najświętsze Serce Jezusa, Serce mego Zbawiciela, żywe i niewyczerpane źródło szczęścia i życia wiecznego, nieskończona skarbnico Bóstwa. Ty jesteś moją ucieczką, moim ukojeniem, moim wszystkim.
Serce pełne miłości, rozpal moje serce świętym żarem, który trawi Twoje Serce. Wlej wszystkie swe laski do mego serca, które z Ciebie, jako ze źródła wypływają. Spraw, niech dusza moja będzie zawsze złączona z Twoją, a moja wola zawsze podporządkowana Twojej. Tego jednego tylko pragnę, aby Twoja święta wola była jedynym moim drogowskazem i jedynym celem wszystkich moich myśli, wszystkich moich pragnień, wszystkich moich czynów. Tego wyczekuję ufnie od Ciebie. Amen.

impr., Nr 492/85 Kraków ks. Jan Vic. Gen

Pan Jezus przekazał przez Małgorzatę dwanaście wielkich obietnic dla czczących Jego Najświętsze Serca:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów
i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.


STANOWISKO KOŚCIOŁA:

Stolica Apostolska po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy wyniósł ją do chwały ołtarzy.
Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce.
Pan Jezus dał św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej.
Wielkim czcicielem Bożego Serca był Ojciec Święty Jan Paweł II. Ojciec Święty przypominał, że zadaniem chrześcijan jest budowanie cywilizacji miłości. Nikt z nas nie może pozostać obojętny wobec tego wezwania.
/źródło - zasoby internetowe/

Dodano:  31.05.2021 r.  
linia
foto

W czwartek 03 czerwca 2021 r. zapraszamy Parafian i Pielgrzymów do wspólnotowego przeżywania Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /Boże Ciało/ w malowniczo położonym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą z zachowaniem zasad sanitarnych/ zachowania odległości między sobą oraz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki dla osób przebywające w kościele/.

Porządek nabożeństw w tym dniu: Msze Św. 7.00, 8.30, 10.00 /procesja eucharystyczną do czterech ołtarzy/ i 17.00.

Tego dnia o godz. 10.00 Mszę Św. prymicyjną w naszej czerwińskiej wspólnocie parafialnej będą sprawowali dwaj tegoroczni salezjańscy neoprezbiterzy: ks. Adrian Arkita SDB i ks. Damian Mackiewicz SDB.
Wieczorem zapraszamy na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się od godz. 18.00.
Przypominamy, że Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało należy do świąt nakazanych, w których mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Sam udział w procesji nie spełnia tego obowiązku!

Zapraszamy orszak procesyjny i dziewczęta do sypania kwiatów podczas procesji Mszy Św. i wszystkich Parafian do aktywnego przeżywania Uroczystości Bożego Ciała. Przystrójmy również nasze domy, figurki dając tym samym wyraz żywej wiary.

Dodano:  31.05.2021 r.  
linia
foto

Zawody odbędą się w dniach 4 - 5 czerwca w Czerwińsku nad Wisłą.

W pierwszy weekend czerwca, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos „Wiślanie”, zaprasza na XXVI Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. To zawody sportowe dla dzieci i młodzieży z trzech grup wiekowych. Rywalizacja dotyczy takich sportów jak piłka nożna, piłka koszykowa, tenis stołowy czy siatkówka.

Rozgrywki, które odbędą się w ramach XXVI Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, są bezpośrednimi eliminacjami do Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej. W zawodach udział wezmą członkowie i członkinie stowarzyszeń lokalnych Salos z terenu północno-wschodniej Polski. Do Czerwińska nad Wisłą przyjadą zatem zawodnicy i zawodniczki z czterech województw: mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Współorganizatorem Igrzysk jest Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą. To pierwsza tego typu impreza w miejscowości.

– Celem Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej jest przede wszystkim popularyzacja sportu, a co za tym idzie – dobra zabawa podczas aktywności fizycznej. Rywalizacja o miejsce na podium odbywać się będzie w myśl zasad fair play. IMIS to spotkanie i świętowanie w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni, dobra, prawdy, odpowiedzialności, solidarności i miłości – komentuje ks. Akacjusz Cybulski SDB, wiceprezes Salos „Wiślanie”.

https://www.gosc.pl/doc/6870965.Salos-Wislanie-zaprasza-na-XXVI-Inspektorialne-Igrzyska

O tym, czym są Igrzyska Salezjańskie, jak działa Salos i dlaczego sport jest ważny w wychowaniu młodych ludzi - opowiada salezjanin ks. Akacjusz Cybulski.

Małgorzata Gajos: Sport w życiu salezjanów nie jest czymś obcym?

Ks. Akacjusz Cybulski SDB: Jako salezjanie zajmujemy się wychowaniem młodego człowieka. Z tej racji na sport patrzymy z perspektywy wychowawczej. Nasz założyciel – św. Jan Bosko – wykorzystywał sport jako pierwszą formę dotarcia do młodych – nawiązanie pierwszego kontaktu. Sport w ujęciu salezjańskim to także system prewencyjny - młodzi zaangażowani w działania sportowe nie poświęcają czasu na inne działania, które mogłyby sprowadzać ich na gorszą drogę.

Czym właściwie jest Salos i jak działa?

Salos to skrót. Pełna nazwa brzmi: Salezjańska Organizacja Sportowa. Działa w Polsce już od prawie 30 lat. Skupia wiele osób świeckich, które współpracując z salezjanami dzielą się swoimi pasjami i swoim czasem, a także posiadanymi kwalifikacjami – często robiąc to w sposób wolontariacki. Naturą Salosu jest otwartość na drugiego. Tu ma prawo znaleźć się każdy. Zajęcia są prowadzone głownie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Salos jest obecny zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach, a stowarzyszenia lokalne są rozsiane praktycznie po całej Polsce. Głównymi założeniami jest promowanie zasady fair play oraz idee olimpijskie.

Jaki jest cel igrzysk?

Igrzyska są wydarzeniem cyklicznym – odbywają się co roku. Ich ideą jest spotkanie wszystkich członków lokalnych stowarzyszeń Salosu. Chodzi o ducha zdrowej rywalizacji, podnoszenie formy sportowej, ale także a nawet przede wszystkim o integrację i budowanie więzi. Młodzi wspierają się, kibicują sobie wzajemnie – panuje duch rodzinny. Dla trenerów to okazja do wymiany doświadczeń, relacji z pracy całorocznej.

Czy igrzyska zawsze miały miejsce w Czerwińsku?

Igrzyska każdego roku organizowane są w innym miejscu – przez inne Stowarzyszenie Lokalne Salosu. W ten sposób stowarzyszenia mogą się rozwijać podejmując trud organizacyjny. Zmiana miejsc tez daje okazję do podróżowania, poznawania nowych regionów, zwyczajów. W tym roku to Czerwińsk podjął się organizacji Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej. Należy jeszcze podkreślić, że są też Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej – to kolejny etap rozgrywek. Najlepsze drużyny z Igrzysk Inspektorialnych udają się na Igrzyska Ogólnopolskie.

Jak zmieniały się w ciągu lat?

Igrzyska mają już swoją bogatą tradycję. Wraz ze zmianą czasów zmienia się też podejście do sportu. Pierwsze igrzyska były bardziej spontaniczne, drużyny czasami były zgłoszone „ad hoc”, były mniejsze formalności. Dziś poziom Igrzysk jest wyższy, nastąpiła profesjonalizacja. Te drużyny, które dziś przyjeżdżają to zespoły które regularnie trenują, posiadają określone stroje, sędziowie są wykwalifikowani i posiadają licencje.
W jakim wieku są uczestnicy? Jakie dyscypliny sportowe będzie można zobaczyć?

W tym roku podczas Igrzysk młodzież będzie grała w trzech kategoriach wiekowych: A – roczniki 2004-05; B 2006-07 oraz C 2008 i młodsi. Boje będą toczyły się w takich dyscyplinach jak piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka oraz tenis stołowy. Oczywiście na Igrzyska przyjeżdżają zawodnicy oraz zawodniczki.

Jakie nagrody są przewidziane?

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal jako symbol udziału w Igrzyskach. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pucharami – odpowiednio za zdobycie I, II i III miejsca w każdej dyscyplinie i w każdej grupie wiekowej.

Oprócz rozgrywek czy są jeszcze jakieś inne punkty w programie dla uczestników?

Rozgrywki to tylko jeden z punktów programu Igrzysk. W piątek będzie czas na integrację – animatorzy będą prowadzili, gry i zabawy, konkursy, ognisko z pieczeniem kiełbasek – wszystko w atmosferze radości i wspólnego świętowania. Są także elementy duchowe – uroczysta msza święta z okazjonalnym słowem skierowanym do zawodników i okazją do dziękczynienia Panu Bogu za talent sportowy. Zawsze elementem jednoczącym są też wspólne posiłki.

Czy będzie możliwość oglądania rozgrywek także online?

Na fanpage'u Salos Wiślanie Czerwińsk będą na bieżąco pojawiały się relacje z wydarzeń sportowych. Zachęcamy do śledzenia, a także duchowej łączności. Prosimy też o modlitwę w intencji zawodników, trenerów i opiekunów.https://www.gosc.pl/doc/6878582.Sport-to-zdrowie-duszy

Dodano:  24.05.2021 r.  
linia
foto

W niedzielę, 23 maja 2021 roku będziemy przeżywać Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dla naszej parafii jest to również dzień odpustu.
Msze Św. w Bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 17.00. Kazanie odpustowe w tym dniu wygłosi ks. Jacek Szymborski SDB, pracujący w salezjańskim inspektoracie w Warszawie.
Nabożeństwo majowe o godz. 16.30


Serdecznie zapraszamy do udziału P.T. Parafian i Gości prosząc o łaskę otwarcia naszych serc na dary Ducha Świętego.

Przypominamy nadal o konieczności zachowania w kościołach obowiązujących zasad sanitarnych tzn. obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki dla osób przebywające w kościołach i kaplicach oraz zachowania 1,5 m odległości od innych.

Za pobożne i publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu do Ducha Świętego w uroczystość Zesłania można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Kończy się też okres wielkanocny.

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.


SEKWENCJA O DUCHU ŚWIĘTYM

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO


Dar mądrości - jest to oświecenie przez Ducha Świętego, dzięki któremu nasz umysł widzi nadzwyczaj jasno prawdy wiary i odczuwa głęboką radość z ich poznania.

Dar rozumu - oświeca nas, rozlewając światło żywe, przenikliwe i nadzwyczajne, tłumaczące nam prawdy objawione i daje nam prawdziwe rozumienie słowa Bożego.

Dar umiejętności - jest nadprzyrodzonym światłem Ducha Świętego, które wykazuje nam, jak godnymi zawierzenia i przyjęcia przez nas są prawdy wiary świętej nawet wtedy, gdy się posługujemy dowodami wziętymi z porządku przyrodzonego.

Dar rady - jest światłem Ducha Świętego, przez które rozum praktyczny widzi i rozsądza w poszczególnych wypadkach, co należy czynić i jakich środków należy używać.

Dar męstwa - usposabia nas, żebyśmy doznawali szczególnej mocy do zwyciężania pokus i innych przeszkód w życiu duchowym.

Dar pobożności - wlewa w naszą duszę skłonność i łatwość w oddawaniu Bogu czci należnej Mu, jako naszemu Ojcu i napełnia nas synowską ufnością względem Niego.

Dar bojaźni Bożej - pobudza nas do unikania grzechów przez bojaźń obrazy Boskiej, płynącą z dziecięcej czci dla Majestatu Bożego.
O. Meschler

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy)
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
/źródło - zasoby internetowe/

Dodano:  19.05.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na drugą część programu Stefana Czernieckiego, autora podróżniczego programu "Za siódmą górą" traktującego o Czerwińsku nad Wisłą, która będzie miała miejsce w sobotę 15 maja o godz. 21:00 na antenie Tv Republika. Można oglądać on-line (bezpłatnie) https://tvrepublika.pl/live

Druga część programu można zobaczyć


https://youtu.be/cB9-aho06VQ


Królowie Polski u Maryi - Stefan Czerniecki | Za Siódmą Górą odc.370

Kolejna odsłona nagrywana na czerwińskim wzgórzu. W poprzedniej części Stefan Czerniecki mówił o tutejszej świątyni, która pochodzi jeszcze z XII wieku. Było także o tym, że w środku znajdziemy XIII-wieczne freski. Że to prawdziwa gratka dla wielbicieli średniowiecza. W tej odsłonie podróżnik pochyli się nad tematem kultu Matki Bożej Pocieszenia. Będzie także o królach, którzy pod tutejszym obrazem prosili o pomoc podczas wojen. A także o odpuście zupełnym, który do jesieni tego roku można jeszcze zyskać w sanktuarium.

Czerniecki Stefan - DZIENNIKARZ, FOTOREPORTER-EKSPLORATOR

Podróżnik, dziennikarz, autor książek „Dalej od Buenos” oraz „Cisza” wydanych w serii „Poznaj Świat” Wojciecha Cejrowskiego, autor podróżniczego programu „Za siódmą górą” emitowanego co tydzień w Telewizji Republika, były członek Alpinus Expedition Team. Eksplorator dziewiczych rejonów świata - przede wszystkim ukochanej przez niego Ameryki Południowej.
Laureat I edycji prestiżowego Memoriału im. Piotra Morawskiego.
Teksty jego autorstwa publikują m.in: "Rzeczpospolita", „Gazeta Polska”, "Nowe Państwo", "Gazeta Polska Codziennie", "Polonia Christiana", "npm", "National Geographic-Traveler", "Podróże", "Poznaj Świat", Różaniec”.
Zdjęcia jego autorstwa były prezentowane na wielu festiwalach oraz wystawach. Czerniecki nominowany do najważniejszej nagrody podróżniczej w kraju „Kolosy” prezentował fotografie m.in. przed kilkoma tysiącami widzów gdyńskiej „Areny”.
Z swymi fotografiami gościł także na Festiwalu Filmów Górskich w Lądku-Zdroju, Górskim Festiwalu Wondół Challenge, Międzynarodowych Targach Podróży w Poznaniu, czy też w Warszawie na Stadionie Narodowym.

Jak sam mówi, dług zaciągnięty u Szefa na Górze, spłaca pokazami zdjęć, fotoreportażami, artykułami, inspirowaniem ludzi do poznawania nowego. Ułatwianiem przeniesienia się - choćby oczyma wyobraźni - w miejsca dalekie i egzotyczne tym wszystkim, którzy mieli troszkę mniej szczęścia od niego w eksploracji świata.

Więcej o autorze:
https://czerniecki.netTelewizja Republika to pierwsza w Polsce telewizja informacyjno – publicystyczna, o profilu konserwatywnym. Stacja wyspecjalizowała się w magazynach tematycznych w formie felietonów komentowanych w studiu, reportażach, filmach dokumentalnych, programach studyjnych, dyskusjach i debatach z udziałem polityków, ekspertów i publicystów. TV Republika nadaje 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Stacja jest dostępna za pośrednictwem platform satelitarnych, ponad 100 sieci kablowych, w internecie (www.telewizjarepublika.pl).

Dodano:  11.05.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na premierę pierwszej części programu Stefana Czernieckiego, autora podróżniczego programu "Za siódmą górą" traktującego tym razem o Czerwińsku nad Wisłą, która będzie miała miejsce w sobotę 8 maja o godz. 21:00 na antenie Tv Republika. Można oglądać on-line (bezpłatnie) https://tvrepublika.pl/live

Pierwszą część programu można zobaczyć:

https://youtu.be/7sygvH5Xz7w

Ilu z nas wie, że Władysław Jagiełło, zanim dotarł na grunwaldzkie pola, całą noc leżał krzyżem w czerwińskiej świątyni pod pewnym freskiem? Albo ilu z nas wie, gdzie znajdują się jedyne drewniane gotyckie drzwi w kraju? Jak wygląda największy romański portal w Polsce? W tej odsłonie programu Stefan Czerniecki spróbuje znaleźć odpowiedź na wiele tego typu pytań. Wraz z kamerami odwiedzi bowiem czerwińskie wzgórze, aby wraz z mieszkającymi tu salezjanami odkrywać nieznane większości z nas tajemnice.


Czerniecki Stefan - DZIENNIKARZ, FOTOREPORTER-EKSPLORATOR

Podróżnik, dziennikarz, autor książek „Dalej od Buenos” oraz „Cisza” wydanych w serii „Poznaj Świat” Wojciecha Cejrowskiego, autor podróżniczego programu „Za siódmą górą” emitowanego co tydzień w Telewizji Republika, były członek Alpinus Expedition Team. Eksplorator dziewiczych rejonów świata - przede wszystkim ukochanej przez niego Ameryki Południowej.
Laureat I edycji prestiżowego Memoriału im. Piotra Morawskiego.
Teksty jego autorstwa publikują m.in: "Rzeczpospolita", „Gazeta Polska”, "Nowe Państwo", "Gazeta Polska Codziennie", "Polonia Christiana", "npm", "National Geographic-Traveler", "Podróże", "Poznaj Świat", Różaniec”.
Zdjęcia jego autorstwa były prezentowane na wielu festiwalach oraz wystawach. Czerniecki nominowany do najważniejszej nagrody podróżniczej w kraju „Kolosy” prezentował fotografie m.in. przed kilkoma tysiącami widzów gdyńskiej „Areny”.
Z swymi fotografiami gościł także na Festiwalu Filmów Górskich w Lądku-Zdroju, Górskim Festiwalu Wondół Challenge, Międzynarodowych Targach Podróży w Poznaniu, czy też w Warszawie na Stadionie Narodowym.

Jak sam mówi, dług zaciągnięty u Szefa na Górze, spłaca pokazami zdjęć, fotoreportażami, artykułami, inspirowaniem ludzi do poznawania nowego. Ułatwianiem przeniesienia się - choćby oczyma wyobraźni - w miejsca dalekie i egzotyczne tym wszystkim, którzy mieli troszkę mniej szczęścia od niego w eksploracji świata.

Więcej o autorze:
https://czerniecki.netTelewizja Republika to pierwsza w Polsce telewizja informacyjno – publicystyczna, o profilu konserwatywnym. Stacja wyspecjalizowała się w magazynach tematycznych w formie felietonów komentowanych w studiu, reportażach, filmach dokumentalnych, programach studyjnych, dyskusjach i debatach z udziałem polityków, ekspertów i publicystów. TV Republika nadaje 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Stacja jest dostępna za pośrednictwem platform satelitarnych, ponad 100 sieci kablowych, w internecie (www.telewizjarepublika.pl).

Dodano:  06.05.2021 r.  
linia
foto

Ekipa popularnego programu telewizyjnego TVP INFO „Wstaje dzień” z prowadzącą Anną Popek, dziennikarką i prezenterką radiową i telewizyjną gościła niedawno na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Zapraszamy do TVP INFO jutro 7 maja 2021 roku o godz. 6.35 na interesujący reportaż z czerwińskiego klasztoru i bazyliki.

Portal informacyjny TVP INFO to najnowsze informacje i wideo. Zawsze aktualne wiadomości z kraju i ze świata, transmisje on-line i relacje na żywo.

Dodano:  06.05.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na Czerwiński Różaniec Wiślany, połączony z poświęceniem łodzi. który odbędzie się w niedzielę 9 maja 2021 r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15:00 w Przyczółku Wiślanym w Wychódźcu. Następnie brzeg Wisły Secymin, Praga i bulwar w Czerwińsku nad Wisłą.
Sterników prosimy, by zadbać o spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Przypominamy również o zachowaniu zasad sanitarnych, obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

Zapraszamy również rowerzystów do czynnego udziału i przejazdu z Wychódźca na Pragę a później do Czerwińska nad Wisłą.

Dodano:  29.04.2021 r.  
linia

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15][16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

Czytania na dziś


line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube