pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Aktualności

foto

19 kwietnia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii dawnego opactwa Kanoników Regularnych w Czerwińsku nad Wisłą.
Rozporządzenie weszło w życie 26 kwietnia br.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Poz. 767
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, położony na obszarze Czerwińska nad Wisłą, w województwie mazowieckim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz autentyczność i walory krajobrazowo‑przestrzenne, jednego z najstarszych i najcenniejszych założeń klasztornych o znaczącej roli w historii Polski, zajmującego szczególne miejsce w dziejach architektury i plastyki romańskiej.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa z kościołem pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, skrzydłami
klasztornymi, plebanią, dzwonnicą, dawną stajnią i wozownią oraz ogrodem w granicach działek ewidencyjnych nr 727/1
i nr 836 (obręb ewidencyjny 0021).

2. Mapa pomnika historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:

Białystok – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha
Biskupin – rezerwat archeologiczny
Bochnia – kopalnia soli
Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów
Chełmno – stare miasto
Ciechocinek – Zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym
Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych
Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. paulinów
Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
Frombork – zespół katedralny
Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
Gdańsk – Twierdza Wisłoujście
Gdańsk – Zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku Oliwie
Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
Gliwice – radiostacja
Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
Gostyń – Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
Gościkowo-Paradyż – Pocysterski zespół klasztorny
Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
Grudziądz – Zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
Grunwald – Pole Bitwy
Janów Podlaski – Stadnina koni
Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju
Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
Kamień Pomorski – zespół katedralny
Kanał Augustowski – droga wodna
Kanał Elbląski
Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
Kazimierz Dolny
Kielce – Dawny pałac biskupów i katedra
Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów
Koszuty – zespół dworsko-parkowy
Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
Kraków – historyczny zespół miasta
Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy
Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów
Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy
Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów
Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich
Lubiń – zespół opactwa benedyktynów
Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Malbork – zespół zamku krzyżackiego
Nieborów i Arkadia – Zespół pałacowo ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy
Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
Ostrów Lednicki
Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
Płock – Wzgórze Tumskie
Poznań – historyczny zespół miasta
Przemyśl – Twierdza Przemyśl
Przemyśl – zespół staromiejski
Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy
Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
Radruż – Zespół cerkiewny
Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego
Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
Sandomierz – Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
Staniątki – opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
Stargard – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
Strzegom – kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
Sulejów – zespół opactwa cystersów
Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego
Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła
Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
Toruń – Stare i Nowe Miasto
Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek
Tykocin – historyczny zespół miasta
Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór
Wąchock – zespół opactwa cystersów
Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
Wieliczka – kopalnia soli
Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Wrocław – zespół historycznego centrum
Wrocław – Hala Stulecia
Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego
Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

Dodano:  28.04.2021 r.  
linia
foto19 kwietnia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii dawnego opactwa Kanoników Regularnych w Czerwińsku nad Wisłą.
Rozporządzenie weszło w życie 26 kwietnia br.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2021 r.
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Poz. 767
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, położony na obszarze Czerwińska nad Wisłą, w województwie mazowieckim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz autentyczność i walory krajobrazowo‑przestrzenne, jednego z najstarszych i najcenniejszych założeń klasztornych o znaczącej roli w historii Polski, zajmującego szczególne miejsce w dziejach architektury i plastyki romańskiej.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa z kościołem pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, skrzydłami
klasztornymi, plebanią, dzwonnicą, dawną stajnią i wozownią oraz ogrodem w granicach działek ewidencyjnych nr 727/1
i nr 836 (obręb ewidencyjny 0021).

2. Mapa pomnika historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: M. MorawieckiPomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 113 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Dodano:  28.04.2021 r.  
linia
foto


01 maja 2021 r. w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 10:30 serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „Wieczernik Modlitwy” z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa.
Jest to nabożeństwo dziękczynno - błagalne.

Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i Uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 12.00. Msza Św. transmitowana na kanale: Opactwo Romańskie Czerwińsk nad Wisłą.

https://www.youtube.com/channel/UC_F5hTL0f8xwIJdGiaxETgw/featured

Wieczernik Modlitwy poprowadzi kapelan Stowarzyszenia im. Sługi Bożej s. Konsolaty Betrone, ks. Sławomir Brewczyński.

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
- Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Msza św. w intencji Pielgrzymów
- Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia


O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:

- uwielbienia Boga bogatego w Miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:

- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:

- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY W CZERWIŃSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM

Penitencjaria Apostolska dla powiększenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz mocą władzy udzielonej specjalnie przez Jego Świątobliwość, Ojca w Chrystusie i Pana naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, przychyliwszy się do niedawno wniesionych, gorących próśb Najdostojniejszego Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego udziela łaskawie z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź św., Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca św.) z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Wiernych, najpobożniej strzeżonego w sanktuarium Naszej Pani Pocieszycielki Wiernych, w bazylice pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku.

Wierni, szczerze pokutujący i poruszeni miłością mogą uzyskać ten odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku. Mogą ofiarować go z własnego wyboru także za wiernych zmarłych pokutujących w czyśćcu.

Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiedni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom przed ukazanym dla publicznej czci obrazem Najświętszej Maryi Panny i zakończą je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.

Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuścić domów, mogą dostąpić odpustu zupełnego, jeśli, wzbudziwszy odrazę do jakiegokolwiek grzechu i zachowując intencję wypełnienia trzech zwyczajowych warunków, gdy tylko będzie to możliwe, będą łączyć się duchowo z odprawianymi nabożeństwami, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

Aby zaś przystęp do łaski Bożej, której można dostąpić przez pośrednictwo władzy kluczy Kościoła, był prostszy, dla racji duszpasterskich Penitencjaria usilnie prosi, żeby ojcowie ze Zgromadzenia św. Franciszka Salezego, którym powierzono to sanktuarium maryjne, chętnie i z gotowością poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Dekret pozostanie ważny tylko na tę okoliczność i bez względu na jakiekolwiek przeciwstawne postanowienia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 31 sierpnia, roku Pańskiego 2020.
Mauro kardynał Piacenza /Penitencjarz Większy/
Ks. Krzysztof Nykiel /Regens/

*************************************


PENITENCJARIA APOSTOLSKA - DEKRET daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”1, czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”2. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”3. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”4. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”5. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”6.

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Regens

1 Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.
2 Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.
3 Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).
4 Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).
5 Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.
6 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.081989), 32.

Dodano:  25.04.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n. Wisłą – w dni powszednie o godz.17.30, a w niedziele o 16.30. z zachowaniem zasad sanitarnych. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki dla osób przebywające w kościołach i kaplicach.


Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!

**************************************
Litania Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziei, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.

Dodano:  25.04.2021 r.  
linia
foto

Od 6 września 2020 r. do 6 września 2021 r. w bazylice czerwińskiej można uzyskać odpust zupełny - to szczególny przywilej udzielony przez Ojca Świętego Franciszka w roku 50. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n. Wisłą.

Decyzję Stolicy Apostolskiej ogłosił biskup Piotr Libera w czasie uroczystości 50. rocznicy koronacji papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Pocieszenia w bazylice czerwińskiej. Dodajmy, że jest to jedno z najstarszych i największych sanktuariów maryjnych diecezji płockiej.

„/…/ Ojciec Święty udziela łaskawie z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź św., Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca św.) z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Wiernych, najpobożniej strzeżonego w sanktuarium Naszej Pani Pocieszycielki Wiernych, w bazylice pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku.
Wierni, szczerze pokutujący i poruszeni miłością mogą uzyskać ten odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku. Mogą ofiarować go z własnego wyboru także za wiernych zmarłych pokutujących w czyśćcu.
Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiedni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom przed ukazanym dla publicznej czci obrazem Najświętszej Maryi Panny i zakończą je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuścić domów, mogą dostąpić odpustu zupełnego, jeśli, wzbudziwszy odrazę do jakiegokolwiek grzechu i zachowując intencję wypełnienia trzech zwyczajowych warunków, gdy tylko będzie to możliwe, będą łączyć się duchowo z odprawianymi nabożeństwami, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.” /Z Dekretu Penitencjarii Apostolskiej dnia 31 sierpnia, roku Pańskiego 2020./

Dwie daty, które wyznaczają początek i zakończenie czerwińskiego jubileuszu łączą się z pobytem w tym miejscu szczególnych postaci: w 1970 r. obraz Matki Bożej koronował sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, zaś rok później przybył tu kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież św. Jan Paweł II.

/na zdjęciu Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki podczas modlitwy u stóp Matki Bożej Pocieszenia w sanktuarium czerwińskim 10.04.2021 roku./

Dodano:  10.04.2021 r.  
linia
foto

Wszystkim Wam Drodzy Parafianie i Pielgrzymi jeszcze raz bardzo dziękujemy za modlitewne wsparcie ks. Józefa w jego ostatnich dniach ziemskiej pielgrzymki. Niech Chrystus Pan Chwalebnie Zmartwychwstały otworzy Mu bramy nieba. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie ...

Wspomnienie o ŚP. ks Józefie Ziółkiewiczu SDB

https://youtu.be/CzF4f-1snpA


Dodano:  10.04.2021 r.  
linia
foto

Poniżej link do transmisji uroczystości pogrzebowej Ks. Józefa Ziółkiewicza SDB, które rozpoczną się 10 kwietnia modlitwą różańcową o godz. 14.30. a następnie o godz. 15.00 Msza Św. pogrzebowa, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Bp Piotr Libera z Płocka.

https://youtu.be/GpMlbu43fug

Dodano:  10.04.2021 r.  
linia
foto

3 kwietnia 2021 roku zmarł ks. Józef Ziółkiewicz SDB z naszej wspólnoty salezjańskiej w Czerwińska nad Wisłą w 81 roku życia, 61 ślubów zakonnych i 52 kapłaństwa.
Uroczystości pogrzebowe ŚP Ks. Józefa, którym będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Piotr Libera odbędą się w sobotę 10 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00. w Parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa. Przypominamy, iż z powodu nałożonych limitów (1os/20m2), w naszym kościele może przebywać 35 osób z wyłączeniem osób sprawujących kult (obowiązuje dezynfekcja rąk, 1,5m dystans, maseczka). Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane na naszych profilach społecznościowych.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Józefa Ziółkiewicza zaplanowane na 10 kwietnia godz. 15.00 rozpoczniemy transmisją modlitwy różańcowej o godz. 14.30.

Poniżej link do transmisji:

https://youtu.be/GpMlbu43fug


Pożegnanie: ŚP ks. Józef Ziółkiewicz SDB


Ks. Józef Ziółkiewicz SDB urodził się 15 stycznia 1940 roku w Czerwińsku nad Wisłą. Światłość Chrystusa oświeciła Go na chrzcie świętym 1 września tego samego roku w bazylice czerwińskiej. Pierwszymi przewodnikami na drodze wiary byli Jego rodzice: Janina i Marian.

W Czerwińsku nad Wisłą, w atmosferze Sanktuarium Maryjnego i ideałów św. Jana Bosko, ukazywanych przez ówczesnych salezjanów, dojrzewała jego decyzja o wyborze dalszej drogi życia po ukończeniu szkoły średniej. Zauroczony Zgromadzeniem Salezjańskim zdecydował się w roku 1959 wstąpić do istniejącego także w Czerwińsku nowicjatu salezjańskiego.

Przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia złożył pierwsze śluby zakonne (2.08.1960). Studia filozoficzne rozpoczął w Kutnie-Woźniakowie (1960-1961). Potem przyszedł czas na 3-letnią praktykę duszpasterską tzw. asystencję w Rumi, Główczycach
i Słonowicach, by powrócić do Kutna na drugi rok studiów filozoficznych (1964-1965).

W roku 1965 kl. Józef rozpoczął 4 – letnie studia teologiczne w Lądzie nad Wartą, które uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich 7 czerwca 1969 roku.

Pierwszy zapał posługiwania kapłańskiego ks. Józef realizował w duszpasterstwie parafialnym w Skrzatuszu.

W latach 1970-1973 podjął dalsze studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Kolejne placówki zaangażowania salezjańskiego księdza Józefa to: Gdańsk (1973-1974), Rumia (1974-1975) i Sokołów Podlaski (1975-1977).

W klimacie rozwijającego się ruchu oazowego, zainicjowanego przez ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Józef na rok powraca do Lublina podejmując studium formacji pastoralno-liturgicznej na KUL-u (1977-1978).

Cztery kolejne lata (1978-1982) to posługiwanie w duszpasterstwie akademickim „Petroklezja”, istniejącym przy parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. Następnie zostaje skierowany do pracy jako wikariusz parafialny w Sępopolu (1982-1983).

W roku 1983 ks. Józef rozpoczyna przygotowanie do wyjazdu na misje. Na jeden rok (1983-1984) udaje się do Wielkiej Brytanii na kurs języka angielskiego.

W roku 1984 Zgromadzenia Salezjańskie wysyła drugą ekspedycję misjonarzy do Zambii. Pośród ośmio-osobowej grupy jest także ks. Józef – salezjanin z Czerwińska nad Wisłą.

18 lat pracy misyjnej w Afryce, to już osobny, bardzo bogaty rozdział życia ks. Józefa, naznaczony pragnieniem zakorzenienia ideałów ewangelicznych i salezjańskich pośród mieszkańców Zambii. „Bambo Joseph”, jak go nazywali na misjach, włożył niesłychany wysiłek w budowanie Kościoła na afrykańskiej ziemi. Zakładał nowe misje, budował, kaplice, drogi i kościoły. Sprowadzał maszyny, które pomagały w życiu miejscowej ludności. Pośród swoich wychowanków z misji doczekał się wielu powołań, w tym pierwszego biskupa w Kabwe – salezjanina Klemensa Mulengi. Pracował spalając siebie
w myśl motta, które towarzyszyło mu przez całe jego kapłańskie i salezjańskie życie: Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie krzyż.

Z powodu choroby – udaru, który niespodziewanie przerwał jego ofiarną pracę misyjną,
w 2002 r. ks. Józef powraca do Polski. Przez 4 lata przebywa w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie.

Na ostatnie 15 lat powraca do Czerwińska. Stąd wyszedł i tutaj powrócił…

Odszedł w Roku św. Józefa, w Wigilię Paschalną, w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 23.40. Wierzymy, że Pascha Pana stała się Jego udziałem, a Zmartwychwstały Chrystus Pan otworzył Mu bramy niebios.

Uroczystościom pogrzebowym w bazylice czerwińskiej w sobotę 10 kwietnia, w wigilię Uroczystości Miłosierdzia Bożego, przewodniczył J.E. Ks. Bp Piotr Libera.

Księże Józefie dziękujemy Ci za świadectwo Twojego życia oddanego Bogu i ludziom na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza. Wierzymy, że On Sam jest Twoją nagrodą. Odpoczywaj w pokoju. Kiedyś się spotkamy…

Salezjanie, Czerwińsk nad Wisłą

https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/odeszli-do-pana/pozegnania-ks-jozef-ziolkiewicz-sdb-105863/

Dodano:  06.04.2021 r.  
linia
foto


3 kwietnia 2021 roku w Wigilie Paschalną Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zmarł ks. Józef Ziółkiewicz SDB z naszej wspólnoty zakonnej w Czerwińska nad Wisłą.

Wszechmogący Boże, zmarły kapłan Józef dążył do Ciebie drogą doskonałego naśladowania Chrystusa, którego umiłował, † spraw, aby się radował, gdy się ukażesz w chwale, * i razem ze swoimi współbraćmi salezjanami miał udział w szczęściu wiecznym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy go łaską pokoju i życia wiecznego. Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Dodano:  04.04.2021 r.  
linia
foto

Drodzy Parafianie, Pielgrzymi i Sympatycy naszego Maryjnego Sanktuarium!

W tym szczególnym jubileuszowym roku 50-lecia koronacji Łaskami Wsławionego Obrazu Matki Bożej Pocieczenia, Pani Mazowsza i Naszej Czerwińskiej Wspomożycielki zawierzamy Was wszystkich Jej przemożnej opiece i orędownictwu u Chrystusa, który w sposób szczególny mówi do nas dzisiaj: „Jam jest. Nie lękajcie się”. Życzymy każdemu i każdej z Was tej niegasnącej wiary, że to On jest naszym życiem i zmartwychpowstaniem. Błogosławionych Świąt Paschalnych.

Wspólnota Salezjanów z Czerwińskiego Wzgórza.

Dodano:  03.04.2021 r.  
linia
foto

NASZEJ UKOCHANEJ MATCE BOŻEJ CZERWIŃSKIEJ, W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI ZA JEJ OPIEKĘ, POMOC,OBRONĘ, W 50 – ROCZNICĘ KORONACJI ŁASKAMI SŁYNĄCEGO WIZERUNKU PANI MAZOWSZA, OFIARUJE WSPÓLNOTA CZERWIŃSKIEJ PARAFII.

6 września 2020 roku

Dodano:  03.04.2021 r.  
linia
foto

Triduum Paschalne w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa: Wielki Czwartek godz. 18.00; Wielki Piątek godz. 18.00; Wielka Sobota - Wigilia Paschalna godz. 20.00.
Przypominamy, iż z powodu nałożonych limitów (1os/20m2), w naszym kościele może przebywać 35 osób z wyłączeniem osób sprawujących kult (obowiązuje dezynfekcja rąk, 1,5m dystans, maseczka).


Wielki Czwartek o godz. 18.00 sprawowana będzie Msza Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W tym roku nie będzie tzw. Ołtarza Wystawienia. Na końcu liturgii Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum. Adoracja indywidualna z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa odbywać się będzie do godz. 21.00.


Wielki Piątek na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Zapraszamy do modlitwy liturgicznej, zwanej „Ciemną Jutrznią” w piątek o godz. 7.30. – będzie to również początek całodniowej adoracji.
W tym dniu o godz. 15.00 rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Droga Krzyżowa o godzinie 17.30.
Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godzinie 18.00. W czasie adoracji Krzyża oddanie mu czci odbywa się przez przyklęknięcie lub skłon z zachowaniem odpowiedniej odległości. Nie będzie możliwości ucałowania i dotykania Krzyża. Krzyż całuje jedynie celebrans. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego. Adoracja indywidualna wiernych z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa będzie trwała do godz. 21.00.
Tradycyjnie w Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta.
Osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu.


Porządek Adoracji w Wielki Piątek z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa:

Od godz. 8.00 – Czerwińsk
Od – 8.30 – Stary Boguszyn
Od – 9.00 – Nowy Boguszyn
Od – 9.30 – Bolino
Od – 10.00 – Chmielewo
Od – 10.30 – Stobiecin
Od – 11.00 – Garwolewo
Od – 11.30 – Janikowo
Od – 12.00 – Gawarzec Dolny
Od – 12.30 – Gawarzec Górny
Od – 13.00 – Parlin
Od – 13.30 – Komsin
Od – 14.00 – Praga
Od – 14.30 – Sielec
Od – 15.00 – Wola
Od – 15.30 – Wilkówiec
Od – 16.00 – Wilkowuje
Od – 16.30 – Zarębin
Od – 17.00 – Zdziarka
Od – 20.00 – Młodzież z naszego Oratorium


Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. O godz. 7.30 Liturgia Godzin.
Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa w godz. 9.00-16.00 (co 15 minut). Przychodząc z tradycyjną „święconką” zaplanujmy także czas na osobistą adorację Jezusa w Grobie Pańskim. Odbędzie się również święcenie pokarmów na wioskach. Po księży przyjeżdżamy o godz. 9.45 i udajemy się do miejscowości: Garwolewo, Gawarzec Dolny, Stary Boguszyn, Chmielewo następnie udamy się do Nowego Boguszyna, Gawarca Górnego, Wikówca i Komsina.
O godzinie 15.00 odmówimy Nowennę oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Poświęcenie ognia o godz. 20.00 /nie będzie tradycyjnego ciernia/ rozpocznie celebrację Wigilii Liturgii Paschalnej. Na jej zakończenie nastąpi procesja rezurekcyjna.
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa, będzie trwać od godz. 9.00 do 20.00 czyli rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.Msza św. rezurekcyjna jak zwykle rozpocznie się o godz. 6.00. Następne Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 17.00. z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa.

Zachęcamy wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Pomocą w tym względzie może służyć załączony wzór modlitwy.


LITURGIA DOMOWA W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA – ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Błogosławieństwo to należy przeprowadzić przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego.

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi: Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7).

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”.

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi: Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi dalej: Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla całej naszej rodziny i o ustanie pandemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały personel medyczny oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi: Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi: Módlmy się. Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne. Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci…Drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 17.00.

Dodano:  28.03.2021 r.  
linia
fotoWSKAZANIA PASTORALNE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE 2021

Wstęp


1. Szczególne wyrazy pobożności i formy kultu liturgicznego praktykowane w naszym kraju w czasie świąt paschalnych (jak np. procesje, kaplica adoracji, Grób Pański czy błogosławieństwo pokarmów), mogą być zastosowane w określonym zakresie i skromniejszej formie, przy odpowiedniej staranności, z zachowaniem środków ostrożności i przepisów sanitarnych.

2. Można umożliwić wiernym uczestnictwo w liturgii na zewnątrz kościoła, na wolnym powietrzu, na terenie przykościelnym, z zachowaniem odpowiednich zasad. Należy w tym celu odpowiednio nagłośnić teren wokół kościoła i ewentualnie przygotować stosowne miejsca. Na drzwiach kościoła powinna być także umieszczona informacja przypominająca państwową normę sanitarną, związaną z limitem osób w kościele.

3. Należy dbać o jak najczęstsze sprzątanie i dezynfekowanie przestrzeni świętej, a także umożliwić wiernym odkażanie rąk przy wejściu do kościoła oraz przypominać uczestnikom liturgii o zasłanianiu ust i nosa. Zgodnie ze wskazaniami służb sanitarnych szafarze powinni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie higieny rąk (po umyciu i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone i dotykać nimi tylko tego, co konieczne, unikając dotykania np. złożonymi rękami własnej twarzy w czasie modlitwy). Przed i po Komunii Św. należy odkazić ręce. Komunii udziela się według zasad przypomnianych przez Komisję Liturgiczną KEP (por. zał.).

4. Jeśli zachowuje się tradycyjne procesje Wielkiego Tygodnia (procesja z palmami oraz procesja rezurekcyjna), powinny one w tym czasie odbywać się w formie skromniejszej, np. z udziałem celebransa i asysty, tak aby wierni mogli pozostać na swoich miejscach.

5. W czasie pandemii można wszelkie pocałunki liturgiczne zastąpić gestem skłonu (ucałowanie ołtarza, księgi). W Wielki Piątek celebrans sam może ucałować Krzyż.

6. Wszystkie celebracje Triduum Paschalnego transmitowane na żywo z katedry przez kanał YouTube KRDP mają pierwszeństwo przed transmisjami parafialnymi.


I. Zasady dotyczące wspólnot kapłańskich, seminaryjnych i zakonnych oraz kapłanów w izolacji

7. Zgodnie z Dekretem nr 596/2021 zezwala się wspólnotom zakonnym i kapłańskim w Domu Księży Emerytów w Płocku i „Leonianum” w Sikorzu na celebracje Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej we własnych kaplicach w pełniejszym wymiarze, jeśli nie biorą w nich udziału osoby z zewnątrz. Jeśli warunki na to pozwalają, a celebrans nie przychodzi z zewnątrz, w tych wspólnotach może odbyć się pełna liturgia, ponieważ obostrzenia co do liczby uczestników, dystansu między osobami i inne nie dotyczą mieszkańców jednego domu.

8. Kapłani poddający się izolacji z powodu choroby lub kwarantannie mogą sprawować Eucharystię poza miejscem świętym, w godnym miejscu. Nie ma możliwości samodzielnego sprawowania bez udziału wiernych Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej. Kapłanom będącym w izolacji pozostaje w tych wypadkach duchowa łączność drogą transmisji i Komunia duchowa (jeśli nie otrzymują Komunii chorych w Wielki Piątek lub Wiatyku w Wielką Sobotę).II. Zasady dotyczące koncelebransów


9. W czasie epidemii Komunia koncelebransów powinna odbywać się w taki sposób, aby tylko jedna osoba spożywała Krew Pańską bezpośrednio z kielicha, ta sama osoba również powinna przygotowywać kielich i dokonywać puryfikacji naczyń.


III. Zasady dotyczące olejów świętych


10. Po odbiorze nowych olejów po Mszy Krzyżma, kapłani powinni spalić stare oleje. Przypomina się, że w razie konieczności każdy kapłan może, jak zwykle, jednorazowo poświęcić olej chorych, jednak tylko w czasie sprawowania sakramentu; pozostałego oleju nie wolno przechowywać, lecz należy spalić (Obrzędy chorych, nr 21b).


IV. Niedziela Palmowa

11. W Niedzielę Palmową w tym roku zaleca się, aby „upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy” celebrować w drugiej formie i w uproszczonej drugiej formie dla Polski (z poświęceniem palm).

12. Istnieje wówczas możliwość procesyjnego przejścia z palmami od bramy kościoła do prezbiterium kapłana i asysty z „reprezentacją wiernych”. Jeśli stosuje się procesję wokół kościoła, w czasie pandemii powinna ona mieć wymiar skromny, z udziałem jedynie asysty.


V. Msza Krzyżma

13. W Wielki Czwartek o godz. 10.00 odbędzie się w bazylice katedralnej w Płocku Msza Krzyżma z błogosławieństwem olejów św. i poświęceniem Krzyżma. Wezmą w niej udział przedstawiciele kapłanów: księża dziekani, kanonicy gremialni kapituł, wyznaczeni imiennie kapłani z instytucji centralnych i seminarium, siostry zakonne. Będzie w niej uczestniczyć mała grupa wiernych świeckich.

14. Obecni kapłani w imieniu całego duchowieństwa odnowią przyrzeczenia kapłańskie, a przedstawiciel duchowieństwa złoży tradycyjne życzenia księżom biskupom. Eucharystia będzie transmitowana online na kanale YouTube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zachęca się całe prezbiterium diecezji płockiej do duchowej łączności z celebracją katedralną.

15. Księża dziekani odbiorą nowe oleje święte w bazylice katedralnej po zakończonej Mszy Krzyżma.


VI. Msza Wieczerzy Pańskiej

16. Obrzęd obmycia nóg, który zawsze jest opcjonalny, należy w tym roku pominąć.

17. W okresie pandemii w tym dniu kapłanom wyjątkowo zezwala się na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu, jeśli zachodzi taka konieczność .

18. Jeśli zachodzi potrzeba, można odprawić w kościele drugą Mszę Wieczerzy Pańskiej, by mogła w niej uczestniczyć inna grupa wiernych, zachowując jedynie raz, po drugiej Mszy św., procesję do ołtarza wystawienia.


VII. Wielki Piątek Męki Pańskiej

19. Doroczna zbiórka ofiar dla chrześcijan w Ziemi Świętej i krajach Bliskiego Wschodu odbywa się w tym roku, zgodnie z zapowiedzią, w Wielki Piątek.

20. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się jak zwykle według schematu podanego w Mszale Rzymskim (s. 133-147), uwzględniając następujące wskazania wynikające z panującej epidemii:
a. W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w r. 2020 (por. zał.).
b. Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.
c. Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami.
d. Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.
e. Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości.

21. Można urządzić nocną adorację Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek, aby wierni mogli przeżywać w odpowiednio małej grupie rozważanie tajemnicy paschalnej.


VIII. Wielka Sobota

22. Tradycyjne błogosławienie pokarmów powinno się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Należy to błogosławieństwo przeprowadzać tak często, jak tego wymaga sytuacja, najlepiej na zewnątrz kościoła, bez ustawiania stołów na przyniesione przez wiernych koszyki z pokarmami.

23. Dla wiernych, którzy wybiorą formę błogosławieństwa pokarmów w rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym, należy przygotować odpowiednie teksty (por. zał.).

24. Należy dokładnie przemyśleć ewentualny bezpieczny sposób dystrybucji wody święconej wśród wiernych pragnących zabrać ją z kościoła.

25. Można umożliwić wiernym w Wielką Sobotę adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.


IX. Wigilia Paschalna

26. W przygotowaniu Wigilii Paschalnej należy uwzględnić następujące ograniczenia:
a. Liturgia może zacząć się na zewnątrz lub wewnątrz kościoła, z udziałem celebransa i asysty – wierni pozostają na wcześniej zajętych miejscach.
b. Zamiast ogniska – wewnątrz kościoła można użyć zwykłej świecy (znicza).
c. Można pominąć procesję rezurekcyjną, a jeśli się ją stosuje, odprawić ją w skromniejszej formie (jedynie z samą asystą), z zachowaniem obowiązujących ograniczeń.
27. W liturgii chrzcielnej zawsze należy zachować odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.


X. Niedziela Zmartwychwstania

28. Przypomina się o możliwości kwadrynacji Mszy św. w niedziele i uroczystości oraz trynacji w dni powszednie przez poszczególnych duszpasterzy diecezji płockiej dla dobra wiernych w czasie pandemii, z zachowaniem stosownych przepisów prawa.

29. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed pierwszą Mszą poranną może odbyć się skromna procesja rezurekcyjna, z zachowaniem przepisów Mszału i pod warunkiem przestrzegania przepisów i ograniczeń dotyczących liczby i dystansu wiernych.


XI. Wskazania odnośnie do wiernych pozostających w domach

30. W okresie ograniczeń wielką wagę ma duchowa łączność z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu, która chociaż nie jest uczestnictwem w pełnym tego słowa znaczeniu, posiada wielką wartość duchową. Zachęca się osoby łączące się w ten sposób z celebracjami, aby w swoich domach zachować uroczysty charakter tego wydarzenia.

31. Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęca się wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Chociaż modlitwa odmawiana przy akcie Komunii duchowej może być dobrana zgodnie z pobożnością wiernych, to Kościół przewidział do aktu Komunii duchowej dołączenie modlitwy „Duszo Chrystusowa” i związał z nią odpust cząstkowy (Wykaz odpustów, nad. 7, s. 56).
Płock, dnia 24 marca 2021 r.
Nr 610/2021


† Piotr Libera
BISKUP PŁOCKI

Dodano:  24.03.2021 r.  
linia
foto

We czwartek 25 marca 2021 r. przypada w Kościele powszechnym uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypominająca o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.

Zapraszamy wszystkich Parafian i Pielgrzymów do wspólnotowego przeżywania odpustu parafialnego w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa.
Rozkład Mszy Św. : 7.00, 10.00, 18.00. Różaniec o godz. 17.30
W tym dniu obchodzony jest w Kościele Powszechnym Dzień Świętości Życia. Podczas każdej Mszy św. będzie można podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

*********************************
Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Poczęcia Jezusa Chrystusa. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w Kościele. Upamiętnia bowiem przełomową chwilę w dziejach ludzkości i historii zbawienia oraz w życiu cichej i pokornej Bohaterki tego dnia - Maryi Dziewicy poślubionej Józefowi, w mieście Nazaret, w Galilei. Kiedy Maryja z pokorą wypowiedziała słowa: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego", Słowo stało się Ciałem. Bóg stał się Człowiekiem, aby zbawić świat. Maryja pozostała wierna swemu "tak" przez całe swe ziemskie życie.

/Z Ewangelii według św. Łukasza/

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca". Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!". Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 26-38).

*********************************

Litania na Zwiastowanie Pańskie

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami.
O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami,
O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty,
O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego,
O Maryjo, po której słowach "niech się stanie" zostały uweselone niebo i ziemia,
O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało,
O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości,
O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia,
O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego,
O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały,
Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkiego niebezpieczeństwa,
Od sideł szatańskich,
Od pożądliwości ciała,
Od przekraczania przykazań Bożych,

Przez zjawienie się świętego Archanioła,
Przez jego chwalebne pozdrowienie,
Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie,
Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego,
Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła,
Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

*************************************************
Modlitwa Anioł Pański - Angelus

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria, gratia plena...

V. Ecce ancilla Domini,
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria, gratia plena...

V. Et Verbum caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.
Ave, Maria, gratia plena...

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

************************************************
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – polega na modlitewnym wstawiennictwie w intencji nieznanego poczętego dziecka, zagrożonego aborcją. Jest to modlitwa odmawiana przez okres 9 miesięcy – tzn. przez czas wzrostu poczętego dziecka w łonie matki. Dotyczy jednego dziecka, które nie jest znane osobie modlącej się; nie są też znani rodzice dziecka. Duchowa adopcja może być podejmowana wielokrotnie, kolejno, po wypełnieniu poprzedniego zobowiązania przez każdego chrześcijanina: osobę dorosłą, młodzież i również dziecko, ale pod opieką rodziców lub opiekunów.
Dzień 25 marca, od 1992 roku, za przyzwoleniem Św. Jana Pawła II, stał się Dniem Świętości Życia. Dzień ten został uznany jako dzień podejmowania zobowiązań Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ....................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen


Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego
• moje dobrowolne postanowienia
• oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu",
którą teraz po raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być składane prywatnie, najlepiej w któreś święto Matki Bożej oraz w kościele z pełnym przypisanym ceremoniałem.

Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.


/źródła internetowe/

Dodano:  24.03.2021 r.  
linia
foto

19 marca w liturgiczna uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, msze Św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia będą sprawowane o godz.: 7.00, 8.00 oraz 18.00. Serdecznie Zapraszamy!
Z racji uroczystość nie obowiązuje post od potraw mięsnych.

Św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny jest patronem: rodzin, mężów, ojców, pracujących, dobrej śmierci a także kobiet w stanie błogosławionym.

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Mimo zaszczytnego pochodzenia nie posiadał on żadnego majątku, i aby się utrzymać zarabiał dzięki pracy w stolarstwie oraz jako cieśla.

Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Chociaż Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, prawo żydowskie jednoznacznie określało, iż jego ojcem jest właśnie Józef.

Początkowo jednak, kiedy narzeczony Maryi dowiedział się, że oczekuje ona dziecka postanowił, że nie chce narazić Jej na zhańbienie, dlatego zdecydował się od niej odejść. Wg. Ewangelii świętego Mateusza i Łukasza, Józef, przez Anioła, poznał tajemnicę niepokalanego poczęcia i ostatecznie pozostał przy swej narzeczonej.

Po narodzinach Pana Jezusa, Józef wraz z Maryją i dzieckiem w obliczu prześladowań uciekli do Egiptu, skąd po śmierci Heroda udali się do Nazaretu.

Po raz ostatni Józef na kartach Pisma Świętego pojawia się podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. W czasie wystąpień Jezusa w roli nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić. W ostatnich chwilach jego życia Jezus i Maryja byli przy nim. Oni też urządzili mu pogrzeb. Prawdopodobnie dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.

Ojcowie i pisarze Kościoła jednomyślnie stawiają Józefa na czele wszystkich świętych. Jako mąż i ojciec był niezwykle dobrym człowiekiem, posiadającym wspaniałe cnoty.

Do szczególnych czcicieli św. Józefa zaliczał się św. Jan Bosko. Stawiał on Józefa za wzór swojej młodzieży rzemieślniczej. W roku 1859 do modlitewnika, który ułożył dla swoich synów duchowych i chłopców, dodał nabożeństwo do 7 boleści i do 7 radości św. Józefa; dodał również modlitwę do św. Józefa o łaskę cnoty czystości i dobrej śmierci; wreszcie dołączył pieśń do św. Józefa. Propagował nabożeństwo 7 niedzieli do uroczystości św. Józefa. W tym samym roku Jan Bosko założył wśród swojej młodzieży stowarzyszenie pod wezwaniem św. Józefa. W roku 1868 wydał drukiem czytanki o św. Józefie. Miesiąc marzec co roku obchodził jako miesiąc św. Józefa, czcząc Go osobnym, codziennym nabożeństwem i specjalnymi czytankami. Św. Leonard Murialdo, przyjaciel św. Jana Bosko, założył zgromadzenie zakonne pod wezwaniem św. Józefa (józefici). Jan XXIII (Józef Roncalli) wpisał imię św. Józefa do Kanonu Rzymskiego (Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna). Wydał także osobny list apostolski o odnowieniu nabożeństwa do niebiańskiego Patrona (1961). Św. Józefa uczynił patronem II Soboru Watykańskiego (1962-1965). Decyzją Benedykta XVI, ogłoszoną już za pontyfikatu papieża Franciszka, w 2013 r. imię św. Józefa włączono także do pozostałych modlitw eucharystycznych.

W ikonografii św. Józef przedstawiany jako starzec z dziecięciem Jezus na ręku, i lilią w dłoni. W rzeczywistości był on jednak młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl.


Wprowadzenie do liturgii

Czcimy świętego Józefa, Opiekuna Syna Bożego, Oblubieńca Maryi i Patrona Kościoła Powszechnego. On swą cichością i pokorą osłaniał Jezusa i Maryję, a dzisiaj wspiera Kościół i osłania go swym wstawiennictwem u Boga. Niech nasz udział w dzisiejszej Mszy świętej pozwoli nam uwielbić Boga za przykład świętości naszego Patrona i wyprasza u Zbawiciela pomoc dla całego Kościoła świętego

Wprowadzenie do liturgii słowa

Słynne proroctwo Natana spełniło się, gdy Józef, potomek Dawida, przyjął Maryję i Jej Syna. Zaufał Bogu i Jego słowu, dlatego jak Abraham stał się ojcem wiary i pokornym sługą Boga. I nas dzisiejsze Słowo Boże wzywa do pokory i ufności Bożym obietnicom, które dla nas przygotował Bóg.

Modlitwa powszechna

Zgromadzeni w dzisiejsza uroczystość świętego Józefa, Opiekuna Chrystusa i Oblubieńca Maryi, módlmy się do Boga o łaski potrzebne Kościołowi i wszystkim ludziom.

Za Kościół powszechny, aby opieka świętego Józefa umacniała go w pokornej służbie dla ludzi i zaufaniu do Bożego objawienia. Ciebie prosimy...

Za chrześcijańskie rodziny, aby stały się szkołą miłości, poświęcenia i pokornej służby wzajemnej.
Za mężczyzn, aby wzorem świętego Patrona szanowali kobiety, matki i żony, oraz służyli im oparciem i pomocą. Ciebie prosimy...

Za ciężko pracujących, aby ich praca była sprawiedliwie wynagradzana i przyczyniała się do uświęcenia świata. Ciebie prosimy...

Za chorych i cierpiących, aby opieka świętego Józefa była dla nich wstarciem
Za konających, aby ich Patron swym wstawiennictwem wypraszał im dobrą śmierć, Boże światło i nadzieję w dzień zejścia ze świata. Ciebie prosimy...

Za nas samych, abyśmy pod opieką świętego Józefa i odnowieni przez wielkanocne sakramenty, swoja wiarą umacniali wiarę całego Kościoła Powszechnego. Ciebie prosimy...

Boże, który umacniasz Kościół opieką świętych patronów, umacniaj naszą wiarę i wysłuchaj modlitwy, byśmy pod szczególna opieka świętego Józefa uświęcali ziemię swą pracą i życiem, a kiedyś otrzymali obiecane Królestwo. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Wraz z całym Kościołem Powszechnym wysławiajmy Boga i dziękujmy Mu za Jezusa Chrystusa, który przynosi zbawienie i umacnia nasza wiarę przykładem ludzi świętych i pokornych jak Patron dnia dzisiejszego.

Przed rozesłaniem

Kościół Powszechny staje się dziś widzialny i konkretny w nas samych, w naszej diecezji i parafii. Niech więc umacnia się nasza więź z Kościołem, byśmy wsparci opieka świętego Józefa i obdarzeni błogosławieństwem Boga, rozjaśniali oblicze Kościoła i czynili Jego orędzie bardziej wiarygodnym i bliskim ludziom dalekim od prawdy.
Modlitwa do Świętego Józefa!

„O święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku przeczysty Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu. wspieraj tych, którzy – ufni – do Ciebie się zwracają! Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą tego, kto ich rozumie i obroni. Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin, wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro – ażeby spływały obficie łaski niebios. Amen”.Modlitwa do Świętego Józefa!

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie,

czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku

Podane modlitwy można odmówić 3-krotnie w ciągu dnia lub w trzech godzinach po sobie następujących..


Modlitwa

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili; siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.

Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę... Pospiesz mi na ratunek św. Patriarcho i pociesz mnie w mym strapieniu. O św. Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca św. Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski nam potrzebnej, szczególnie tej...

O Józefie ratuj nas! W życiu, śmierci, w każdy czas!


AKT ODDANIA DIECEZJI PŁOCKIEJ ŚW. JÓZEFOWI

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Dziewicy Maryi, Twojej ojcowskiej trosce poświęcam i powierzam umiłowaną Diecezję Płocką, jej kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane, wszystkie rodziny i wszystkich jej mieszkańców.
Patronie Kościoła Świętego, wspieraj misyjną żywotność naszego Kościoła, parafii, chrześcijańskich rodzin i wspólnot wiary. Niech Jezus Chrystus będzie również w XXI wieku dla mieszkańców północnego Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej Drogą, Prawdą i Życiem. Niech nasza ziemia – ziemia św. Stanisława Kostki i Błogosławionych Biskupów Męczenników płockich – wciąż będzie ziemią świętych, niech raduje się nowymi pokoleniami świadków Ewangelii, niech żyje i karmi się kulturą chrześcijańską. Ojcze czuły, który z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Opiekuna Najświętszej Rodziny, spójrz z czułością na nasze rodziny. Niech matki i ojcowie, wpatrzeni we wzór Twojej odwagi i posłuszeństwa Duchowi Świętemu, wiernie i z oddaniem podejmują swoje obowiązki. Niech wzrastają w miłości, polegającej na czynieniu daru z siebie. Niech wprawiają swe dzieci w prawdziwe wartości, ukazują głębię i piękno wiary, rozpalają domowe ogniska modlitwy i uczą zgłębiania słowa Bożego. Odważny obrońco Chrystusa, przez Twoją miłość do Jezusa i Maryi, prosimy Cię, abyś pod swoją szczególną opiekę raczył przyjąć kapłanów, alumnów naszego Seminarium i wszystkich powołanych do służby Bożej w kapłaństwie i życiu konsekrowanym. Wzbudź w sercach wielu młodych odwagę odpowiedzi na Chrystusowe „Pójdź za mną!” Umocnij w księżach duchowe ojcostwo i miłość pasterską. Uproś nam łaskę oddania się Chrystusowi i całemu ludowi Bożemu bez reszty i bez zastrzeżeń. Ty, który uwolniłeś Jezusa od rzezi Świętych Niewiniątek, ucz nas mężnie bronić życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech Rzeczpospolita będzie wzorem dla Europy w krzewieniu i obronie życia, niech wielkodusznie wyciąga pomocną dłoń do rodzin wielodzietnych, niech szczególnie pamięta o tych, w których żyją dzieci niepełnosprawne, niech wspiera ruch hospicyjny.
Pokorny rzemieślniku z Galilei, powierzamy Ci nasze warsztaty pracy, gospodarstwa, szkoły, uczelnie, urzędy, szpitale i inne miejsca codziennego trudu. Ucz nas chwalić naszą pracą Pana Boga i uświęcać nią siebie. Polecamy Ci tych, z którymi i dla których pracujemy, a także tych, którzy są pozbawieni pracy i środków do życia. Niech nasza Ojczyzna będzie coraz bardziej zasobna i gospodarna, a jej synowie i córki hojnie dzielą się owocami swoich trudów z potrzebującymi. Niech wszyscy dbają o piękno ojczystych lasów, jezior, równin i gór, o zdrową wodę, powietrze i żywność. Wzorze milczenia i życia ukrytego, w świecie pustosłowia i fake newsów, w świecie życia na pokaz i dla kariery, pobudzaj nasze serca do wewnętrznego skupienia i rozmowy z Chrystusem, do prostoty i rozważania słowa Bożego na wzór Maryi.
Polecamy Ci w tym trudnym czasie pandemii wszystkich chorych i cały personel medyczny, który służy im mimo zmęczenia i ryzyka zarażenia. Obdarzaj wszystkich pracowników służby zdrowia cierpliwością, siłą i odwagą. Udziel nam wsparcia w zmaganiach o oddalenie tak już długo trwającej zarazy. „O, święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła” (Papież Franciszek). Amen.

/Bp Piotr Libera 19,03,2021 r./

/źródła internetowe/

Dodano:  18.03.2021 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje wielkopostne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą od 14- 16 marca 2021 roku. Rekolekcje wielkopostne wygłosi ks. Marek Borysiak SDB, dyrektor i proboszcz Parafii św. Jana Bosko w Ostródzie-Wałdowo. Rekolekcje to „święty czas pojednania i łaski”. Prośmy w naszych modlitwach o dobre przeżycie rekolekcji wielkopostnych dla nas i dla całej naszej wspólnoty parafialnej.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
14 – 16. 03. 2021 r. Czerwińsk nad Wisłą

REKOLEKCJONISTA - ks. Marek Borysiak SDB, dyrektor i proboszcz Parafii św. Jana Bosko w Ostródzie-Wałdowo.


14. 03. 2021 r. Niedziela

Msze Św. 7.00, 8.30, 10.00 /Gorzkie żale/, 11.30, 17.00 - kazania z nauką ogólną.
16.30 Nabożeństwo Gorzkie żale i nowenna do św. Józefa.
18.00 Msza św. dla młodzieży.


15. 03. 2021 r. Poniedziałek

Msze Św. 7.00, 10.00, 18.00 – kazania z nauką ogólną.
Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością sakramentu pokuty i pojednania w godzinach: 11.00 – 13.00 i 19.00 – 20.00;
17.30 Różaniec i nowenna do św. Józefa.


16. 03. 2021 r. Wtorek

Msze Św. 7.00, 10.00, 18.00 - kazania z nauką ogólną.
Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością sakramentu pokuty i pojednania w godzinach:11.00 – 13.00 i 15.00 – 16.00 oraz nabożeństwo pokutne z możliwością spowiedzi dla młodzieży od godz.16.00 – 17.00.
17.30 Różaniec i nowenna do św. Józefa.

/Kancelaria parafialna we wtorek nieczynna.

Bardzo prosimy o skorzystanie z Sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi) w poniedziałek i wtorek W niedzielę nie będzie takiej możliwości.

**********************************

Modlitwa o dobre przeżycie Rekolekcji Wielkopostnych
Dobry i Miłosierny Boże.
Prosimy Cię, o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych w naszej czerwińskiej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy, „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.
Użycz rekolekcjoniście światła i łaski, aby nam wskazał jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to, przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty Boże, pomagaj rekolekcjoniście i całej parafii, aby przez rekolekcje i spowiedź zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem.
Matko Pocieszenia, bądź Matką naszej parafii i razem ze świętymi Patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Tego który żyje i króluje na wieki wieków. AMEN


Modlitwa do Ducha Świętego o dobre przeżycie rekolekcji:

Przyjdź Duchu Święty,
dotknij mnie swoją łaską i odnów we mnie wszystkie dary,
które złożyłeś w moim sercu podczas sakramentu chrztu i bierzmowania.
Przyjdź z doświadczeniem Bożej miłości,
przyjdź z łaską przyjęcia Jezusa
jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela,
przyjdź i naucz mnie całym swoim życiem służyć Tobie.
Amen.


Jak dobrze przeżyć rekolekcje

Już niedługo rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Mają one nas przygotować do właściwego przeżycia świąt Wielkanocnych. Wejdziemy przecież w ostatni etap tego okresu. Nasze myśli coraz częściej będziemy kierować ku męce Pana Naszego Jezusa Chrystusa. To przecież właśnie w tę niedzielę zasłania się w kościołach krzyże i obrazy przedstawiające Jezusa wiszącego na krzyżu. To znak dla nas wszystkich, że zbliżają się Święta naszego odkupienia. To znak dla nas wszystkich, że pozostało już niewiele czasu aby się dobrze przygotować do najlepszego duchowego przeżycia świąt. Dlate­go właśnie w tym czasie są organizowane dla nas wszystkich rekolekcje. Aby właśnie dopomóc nam w należytym przygotowaniu się do świąt. Bo nie tylko trzeba zrobić porządki w domu, przygotować wiele smacznych potraw, ale przede wszystkim mamy oczyścić nasze serca i przygotować swe wnętrze na przyjęcie Zmartwychwstałego Pana.

Rekolekcje czyli rozpoczęcie cze­goś od nowa, powrót do pierwotnej gorliwości, rozpalenie na nowo w sobie tej gorliwości i miłości. A co najważniejsze rekolekcje to umocnienie swej wiary. Może przez ostatnie tygodnie ta wiara zaczyna w nas słabnąć. Może przyszły na nas różne doświadczenia, trudności. Albo człowiek w całym swym zabieganiu, obowiązkach, pracy pogubił się, stracił z oczu tę drogę do Boga, zaniedbał całkowicie modlitwę. Może już od bardzo dawna się nie modli, albo ta jego modlitwa jest monotonna, nie daje żadnych efektów. Człowiek musi się zmuszać do takiej modlitwy. A gdy nawet się już modli, to modlą się tylko usta, a serce i myśli są gdzieś indziej, czasami bardzo daleko. Dlatego właśnie człowiek co jakiś czas musi wyjść na pustynię, na to duchowe spotka­nie z Bogiem, aby na nowo rozpalić ten pło­mień w sobie, aby odnaleźć tę drogę do Boga.

Co zrobić, aby dobrze przeżyć rekolekcje? Po pierwsze się do nich przygotować. Najważniejsza jest modlitwa. Modlitwa w intencji ojca rekolekcjonisty. Chociaż jeszcze go nie znamy, chociaż jeszcze go nie widzieliśmy, ale już teraz powinniśmy się modlić w jego intencji. Aby wspierał go Duch Święty podczas przygotowywania się do rekolekcji i podczas ich prowadzenia. Modlić mamy się też za samych siebie, abyśmy potrafili się otworzyć na to, co Bóg chce nam powiedzieć przez usta rekolekcjonisty. Miejmy odwagę podjąć ten wysiłek. Bo rekolekcje nie są wcale łatwym czasem. Trzeba większego wysiłku, czasem jakichś wyrzeczeń. To wszystko aby były jak największe owoce. Możemy zrobić sobie jakieś po­stanowienia na czas rekolekcji. Już teraz pomyślmy co to może być? Co pomoże mi w lepszym przeżyciu tego czasu?

Czas rekolekcji jest czasem świętym i nie powinniśmy zaśmiecać swego umysłu i serca rzeczami zbędnymi. Może dobrze by było w tym czasie ograniczyć oglądanie telewizji, unikać niepotrzebnych rozmów, zabaw itp. Więcej czasu poświęcić na modlitwę, na refleksję nad własnym życiem. Szukajmy ciszy i spokoju, bo Boga można odnaleźć właśnie tam, a nie w zamęcie i hałasie. To tylko trzy dni, można wytrzymać bez ulubionego serialu, bez kolegi czy bez ploteczek z przyjaciółkami. Odłożyć też ulubioną książkę, zabawę. To ma być czas dla mnie, nie mogę go zmarnować. Później będę miał czas na wszystko, a w trakcie rekolekcji mam odłożyć na bok wszystko co jest zbędne. Za to będę miał więcej czasu dla siebie, więcej czasu na szczerą rozmowę z bliskimi. Może coś trzeba zmienić w moim życiu a ja ciągle tego nie dostrzegam, albo za mało mam odwagi aby się za to zabrać.

Nauczyć się słuchać. Człowiek nie potrafi słuchać. Lubimy dużo mówić, zasypujemy ludzi, a nawet samego Boga potokiem słów. Wypowiadanych czasem bez większego zastanowienia. A gorzej jest ze słuchaniem. I nie tylko mam na myśli to, że nie należy przerywać mówiącemu, przeszkadzać mu gdy ma nam coś do powiedzenia, ale także umiejętność słuchania. Wsłuchać się w to, co chce nam ten człowiek powiedzieć, odczytać jego emocje, każdy najmniejszy gest. grymas twarzy, słuchać całym sobą. To jakby rozumiejąc intencje mówiącego wyprzedzać każde słowo, iść za tokiem jego myślenia, tak samo reagować, tak samo myśleć, tak samo czuć. Za mało ludzi potrafi tak słuchać. Nie znaczy, że mamy czuć się usprawiedliwieni. Tym bardziej powinniśmy się tego uczyć. Wsłuchać się w to co chce nam powiedzieć rekolekcjonista, a nie po paru minutach stwierdzić, że nic ciekawego nie powiedział i wyjść z Kościoła czy może zacząć myśleć o „niebieskich migdałach". Takie rekolekcje na pewno nie będą udane.

Rekolekcji nie głosi kapłan ale sam Bóg. Rekolekcjonista jest tylko narzędziem w ręku Boga. I na nic pomogą nawet najpiękniejsze konferencje, najpiękniejszym głosem wypowiedziane, wspaniałe przykła­dy, porywające historie jeżeli ja sam nie otworzę swego serca na głoszoną prawdę. To ode mnie samego zależy czy te rekolekcje będą udane, czy też nie. Nie wystarczy tylko przyjść i wysłuchać tych paru konfe­rencji, należy to wszystko o czym powie nam rekolekcjonista zacząć wprowadzać w życie. Mamy na to czas do Adwentu, do następnych rekolekcji a wtedy ocenimy czy były to udane rekolekcje czy też zmarno­wałem kolejną szansę.
/źródła internetowe/

Dodano:  09.03.2021 r.  
linia
foto

Włączając się w obchody Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa, od 10 marca rozpoczynamy nowennę do Patrona Kościoła Katolickiego. Przez dziewięć kolejnych dni będziemy ją przeżywali podczas wieczornej modlitwy różańcowej o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.


Nowenna do Świętego Józefa

Dzień I
Patron i wzór narzeczonych

Rozważanie
Świętemu Józefowi Bóg objawił przez anioła tajemnicę przyjścia Syna Bożego na świat. Posłuszny natchnieniu Bożemu św. Józef przyjął pod swój dach Maryję, będącą w stanie błogosławionym. Przez to dał schronienie samemu Jezusowi -- Odkupicielowi świata, którego Maryja pod swym sercem wniosła do jego domu.

Polećmy Bogu i opiece św. Józefa wszystkich narzeczonych oraz tych, którzy mają zamiar założyć rodzinę.

Modlitwa nowenny
Prosimy Cię, Boże, przez zasługi św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Bożej Rodzicielki i Opiekuna Świętej Rodziny, pobłogosław narzeczonym, którzy pragną założyć ognisko rodzinne. Napełnij ich serca duchem miłości, ofiary oraz pobożności. Podejmując się tego zadania, niech to uczynią według wzoru św. Józefa, składając z ufnością przyszłość powstającej rodziny w miłujące ręce Boga. Św. Józefie, zamieszkaj w ich domu wraz z Jezusem i Maryją.
Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, Patronie narzeczonych, módl się za nami.


Dzień II
Opiekun bezdomnych


Rozważanie
Św. Józef bardzo bolał, nie mogąc w Betlejem znaleźć godnego miejsca na narodzenie się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak zniósł w milczeniu, poddając się z pokorą woli Bożej i ufając bezgranicznie Opatrzności Boga.

Bez szemrania znosił wszelkie niedogodności oraz trudy, na jakie napotykał w życiu. Polećmy Bogu i opiece św. Józefa rodziny bezdomne, poszukujące mieszkania i cierpiące z powodu ciasnoty mieszkaniowej.

Modlitwa nowenny
Św. Józefie, Ty znasz bóle i cierpienia rodzące się z troski o dach nad głową. Sam doświadczyłeś tego zarówno w Betlejem jak i na wygnaniu w Egipcie. Weź w opiekę rodziny nie mające mieszkania, szczególnie zaś matki z małymi dziećmi oraz wszystkich zmuszonych żyć poza granicami swojej ojczyzny. Otocz opieką matki w błogosławionym stanie i wszystkie rodziny czekające na narodzenie się dziecka. Naucz je w cichości i spokoju znosić niepewność jutra oraz wszelkie trudy życia z poddaniem się ufnie Opatrzności Bożej.
Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, opiekunie bezdomnych, módl się za nami.


Dzień III
Patron ojców rodzin


Rozważanie
Św. Józef z wielkim przejęciem oczekiwał przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Adorował Boże Dziecię złożone w ubogim żłobie na sianie w Betlejem, troszczył się o Jego bezpieczeństwo uciekając do Egiptu oraz z miłością starał się o zaspokojenie wszelkich potrzeb życiowych Bożego Syna w Nazarecie.

Jako przybrany ojciec Pana Jezusa przebywał wraz z Nim, mieszkał, pracował, modlił się. Jezus zaś, będąc Dziecięciem i Młodzieńcem, kochał Go i szanował, jak dobre dziecko swego ojca.

Módlmy się, za ojców, którzy z trudnością spełniają rolę ojca, nie zawsze z własnej winy. Niech wspomagani pomocą świętego Józefa z odpowiedzialnością wypełniają obowiązki głowy rodziny.

Modlitwa nowenny
Św. Józefie, wzorze i patronie wszystkich ojców rodzin, naucz ich chrześcijańskiego traktowania swych obowiązków, napełnij prawdziwą radością serca rodziców, którzy przekazują życie swym dzieciom. Niech ojcowie tak opiekują się swymi rodzinami, jak Ty opiekowałeś się świętą Rodziną w Nazarecie. Życie rodzinne niech im upływa w obecności Jezusa. Spraw, by żadne trudności nie zdołały ich oddalić od Boga i oziębić wzajemnej miłości. Poleć święty Józefie Bogu, ojców zatroskanych o swe rodziny, zwłaszcza tych, którym trudno jest podołać swym obowiązkom.
Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, Patronie ojców rodzin, módl się za nami.


Dzień IV
Opiekun ubogich


Rozważanie
Św. Rodzina zaliczała się do ludzi ubogich, Mimo ciężkiej pracy św. Józefa, nie posiadała majątku. Z pewnością św. Józef, jako głowa rodziny, przeżywał to, iż nie mógł zapewnić Chrystusowi dostatku i warunków godnych Jego osoby. W takiej jednaj właśnie rodzinie Pan Jezus zechciał zamieszkać i żyć. Nie możemy wątpić, że św. Józef wyróżniał się wśród swoich sąsiadów i krewnych. Z pewnością był uczynny, życzliwy i zatroskany o dobro drugich. Spieszył im z pomocą o dobrą radą. Nie mógł inaczej przecież postępować, skoro spełniał tak wzniosłe zadanie i zaszczytny obowiązek.

Módlmy się za rodziny ubogie i za tych, którzy swymi dobrami materialnymi potrafią dzielić się z biedniejszymi od siebie.

Modlitwa nowenny
Św. Józefie, który będą ubogim, nie wstydziłeś się swego niedostatku i bez szemrania zgadzałeś się z wolą Bożą, umocnij w naszych sercach żywą wiarę, że Bóg nie opuści nigdy tych, którzy Mu ufają i wiernie Mu służą. Wyproś potrzebne łaski dla wszystkich, którzy dziś cierpią niedostatek. Wszyscy zaś, którzy śpieszą ubogim rodzicom z pomocą duchową oraz materialną, dzieląc się swymi dobrami, niech od Boga otrzymają pomyślność za życia i obfitą nagrodę w wieczności.
Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, Opiekunie ubogich, módl się za nami.


Dzień V
Wzór pracujących


Rozważanie
praca jest obowiązkiem każdego człowieka i św. Józef nie był od niego zwolniony, chociaż Bóg wybrał Go na Opiekuna Syna Bożego. Jako cieśla ciężko pracował na utrzymanie Świętej Rodziny. Zakosztował niepewności jutra i trudu podejmowanego wysiłku. Z pewnością Pan Jezus pomagał swemu Opiekunowi jako dorastający młodzieniec i jako dorosły mężczyzna.

Módlmy się za ludzi ciężko pracujących na utrzymanie siebie i własnej rodziny. Prośmy Boga szczególnie za bezrobotnych, aby mogli zapewnić utrzymanie swym najbliższym, przez znalezienie należytego zajęcia.

Modlitwa nowenny
Św. Józefie, który znasz cenę trudu i krople potu ciężkiej pracy jaką podejmowałeś, by zapewnić godne warunki życia św. Rodzinie, prosimy Cię zwróć swe zatroskane serce na wszystkich ciężko pracujących. Weź ich pod swoją opiekę. Niech wszyscy uzyskają sprawiedliwe wynagrodzenie za swój trud, aby ich rodziny nie cierpiały głodu i nie żyły w niedostatku. Nie zapominaj żywicielu św. Rodziny o tych, którzy nie mają pracy i bezskutecznie jej poszukują.
Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, wzorze pracujących, módl się za nami.Dzień VI
Przykład modlących się


Rozważanie
Św. Józef - Opiekun Jezusa żył, pracował, modlił się w Jego obecności. Świadomość, iż czynił to wszystko dla Boga starając się o potrzeby Jego Syna, dodawała Mu siły i wytrwałości. Tym bardziej, że na każdym niemal kroku obecność Jezusa wynagradzała Jego ofiary oraz poświęcenia, jakich wymagało życie. Opiekował się, karmił, przyodziewał i obcował na co dzień z Tym, Którego oczekiwało tylu proroków, pragnęło Go widzieć i chociaż Go dotknąć.

Módlmy się, byśmy, podobnie jak św. Józef, wszystko czynili w obecności Jezusa, świadomi Jego bliskości w rozmodleniu, pamiętając o obecności Bożej.

Modlitwa nowenny
Święty Józefie, który żyłeś, pracowałeś i modliłeś się w obecności Jezusa. Z wiarą wpatrywałeś się w Niego i z Jego bliskości czerpałeś siłę do gorliwego spełniania codziennych obowiązków. Naucz nas nieustannej pamięci o obecności Bożej w naszym życiu, byśmy nieustannie żyli i wykonywali swoje obowiązki, świadomi obecności Jezusa w naszych domach i naszych sercach.

Prosimy Cię za wszystkich, którzy modlitwą i pobożnością osładzają swoje codzienne zajęcia, za nas samych i naszych najbliższych, byśmy wszystkie nasze czynności umieli łączyć z gorącą modlitwą, świadomi tego, iż Bóg wszystko widzi i nieustannie otacza nas swoją opieką.
Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, przykładzie modlących się, módl się za nami.


Dzień VII
Wiernie ufający Bogu


Rozważanie
W życiu św. Józefa widzimy Jego wielką wiarę i zaufanie Panu Bogu. Z jakim przejęciem i posłuszeństwem realizuje On wolę Bożą.

Pan Bóg rozwiał Jego wątpliwości wynagradzając Jego wiarę wówczas, gdy: przyjmuje Maryję do swego domu, posłusznie ratuje Dziecię Jezus w ucieczce do Egiptu, z poddaniem się woli Bożej wraca do Nazaretu, z bólem serca szuka Jezusa zaginionego podczas do Jerozolimy. W duchu wiary, zaufania, posłuszeństwa i pobożności realizuje wyznaczone Mu przez Boga powołanie.

Ufa w tych zdarzeniach, iż wszystko to, co się dzieje, jest przez dobrego Boga zlecone Mu do spełnienia. Prośmy św. Józefa, by nas nauczył wierności w pobożnym zaufaniu Bogu. Niech wspiera tych, którzy nie mają ufności, względnie zatracili ją w trudach życia.

Modlitwa nowenny
Św. Józefie, wzorze i patronie nasz, stałeś się dla nas szczególnym przykładem w zgadzaniu się we wszystkim w codziennym naszym życiu z wolą Bożą, którą wszędzie mamy dostrzegać. Przebywałeś najbliżej Jezusa i Maryi w swej szarej codzienności. Kierowałeś się zawsze wolą Bożą przy podejmowaniu decyzji, ufając bezgranicznie głosowi usłyszanemu w głębi serca. Naucz nas wsłuchiwania się w głos Opatrzności, przez który Bóg rządzi naszym życiem i naszymi krokami w doczesności, a nakierowuje ku życiu wiecznemu.
Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, wiernie ufający Bogu, módl się za nami.


Dzień VIII
Patron umierających


Rozważanie
Św. Józef jako głowa św. Rodziny umierał -- jak nam mówi tradycja -- w obecności Jezusa i Maryi. Przez całe życie starał się o ich bezpieczeństwo. Trudził się, by zapewnić im odpowiednie warunki życia. Swoje obowiązki, jako głowa rodziny, spełniał sumiennie i uczciwie.

Nie można wątpić, że Jezus i Maryja odnosili się z szacunkiem i miłością do swego Żywiciela. Tym bardziej otaczali Go troską pod koniec Jego ziemskich dni. Jakże w tej godzinie św. Józef czuł się bezpieczny, widząc przy łożu śmierci te Najświętsze Osoby.

Polećmy wszystkich, którzy zbliżają się do końca życia oraz umierających, a także godzinę naszej śmierci, wstawiennictwu św. Józefa, patrona szczęśliwie umierających.

Modlitwa nowenny
Św. Józefie, któryś życie ziemskie zakończył na rękach Jezusa i Maryi, uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca ziemskiej wędrówki i razem z Jezusem i Maryją przyjdź po nas w ostatnią godzinę, byśmy szczęśliwie mogli przejść do królestwa światłości i pokoju. Polecamy Ci wszystkich, którzy zbliżają się do końca ziemskiej pielgrzymki, niech mają szczęście zejścia z tego świata w obecności Jezusa i Maryi i Twojej -- Patronie umierających.
Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, Patronie umierających, módl się za nami.


Dzień IX
Orędownik w niebie


Rozważanie
Bóg, który zlecił św. Józefowi na ziemi opiekę nad Swoim Synem Jezusem i Jego Niepokalaną Matką Maryją, wynagrodził hojnie tę wierną służbę szczęściem w niebie. My natomiast wpatrując się w osobę tego świętego męża, jako na nasz wzór, tutaj na ziemi, upatrujemy w Nim również Orędownika przed Bożym tronem w niebie. Zwracamy się do Niego, by wstawił się za nami, byśmy postępując w tym życiu według Jego przykładu, żyjąc pokornie jak On, umierali także w obecności Jezusa i Maryi oraz oglądali z Nim Oblicze Boga. Polecajmy się zawsze orędownictwu św. Józefa, szczególnie zaś w różnych potrzebach i trudnych sytuacjach życiowych.

Modlitwa nowenny
Św. Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblubieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szczególną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od Boga wieczną radość.

Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z rąk samego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował w swoim królestwie.
Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Św. Józefie, Orędowniku w niebie, módl się za nami.


Zakończenie nowenny

Św. Józefie, Wspomożycielu we wszystkich potrzebach i Pocieszycielu smutnych, cierpiących, pokrzywdzonych i upokorzonych, przyjmij łaskawie tę nowennę modlitw, które przez Twe przemożne wstawiennictwo ośmieliłem się kierować do samego Boga w niebie. Opiekunie mój wysłuchaj moje wołanie i przedstaw moje prośby Chrystusowi. Bóg wyznaczył Ci na ziemi rolę Opiekuna swego Syna. Masz więc wielką możliwość łatwego dostępu do Jego Serca jako mego Zbawiciela.

Przez wszystkie dobra, którymi zostałeś wyróżniony, proszę Cię z pokorą: miej wzgląd na mnie słabego i wyjednaj mi tę łaskę, by Bóg w Swym Miłosierdziu raczył mnie wysłuchać w sprawach, z jakimi się do Niego przez Twe pośrednictwo z ufnością udaję, jeżeli spełnienie ich nie stanie mi na przeszkodzie w osiągnięciu zbawienia.

Niech me wołanie, poparte Twoim pośrednictwem dojdzie do Boga. Ja natomiast, słaby człowiek, wysłuchany w moich potrzebach... uczynię wszystko, by swym życiem dziękować za to Bogu i Tobie

*********************************************************

PENITENCJARIA APOSTOLSKA - DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież
Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa
w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1,19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy” 1, czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości” 2. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

W powołaniu św. Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości
i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”3. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”4.

Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”5. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”6.

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca
i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020 r.Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz WiększyKrzysztof Nykiel

Regens

Przypisy:

1 Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.

2 Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.

3 Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).

4 Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).

5 Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.

6 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos” (15.081989), 32.

Watykan 13 grudnia 2020


***********************************

Modlitwy do św. Józefa

Jedna z najstarszych modlitw do św. Józefa

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.
O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.


Modlitwa poranna

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen.

O silną wiarę

O szczęśliwy, błogi św. Józefie, spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, wyjednaj mi tę piękną i drogocenną cnotę. Pomnóż we mnie silną wiarę fundament wszelkiej świętości, taką wiarę, bez której nikt nie może się podobać Bogu. Wyjednaj mi taką wiarę, która triumfuje nad wszystkimi pokusami świata i przezwycięża ludzkie błędy, która nie może być naruszona przez nikogo i która jest zwrócona jedynie ku Bogu. Spraw, abym, za Twoim przykładem, żył wiarą, otworzył swe serce i rozum na Boga, bym pewnego dnia mógł ujrzeć w niebie to, w co teraz niezachwianie wierzę na ziemi.


Modlitwa o pokorę

Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze, naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór Serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca. Amen.


Modlitwa do św. Józefa o dobrą żonę

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi! Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje serce i złączyć się z nią mocą łaski sakramentu małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłów Przedwiecznego. Amen.

Modlitwa do św. Józefa o dobrego męża

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna – Matka Boża, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym związać się węzłami sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu się oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.

Modlitwa obrania św. Józefa za patrona

Św. Józefie, doskonałość, moc i chwała uprawniają cię do naszej czci, miłości i zaufania ponad wszystkich świętych, w obecności Jezusa, który wybrał cię na ojca i w obecności Maryi, która przyjęła cię jako swego oblubieńca, ja wybieram cię dziś na mojego ojca duchowego, obrońcę i mistrza mojego życia duchowego, mój wzór i orędownika.
Mam postanowienie nigdy nie zapominać o Tobie i ofiarować Ci każdego dnia życia przynajmniej drobny dowód szacunku i zaufania, do jakich słusznie jesteś uprawniony.
Obecnie, z największą powagą proszę Cię, abyś roztoczył nade mną szczególną opiekę i włączył mnie do szczęśliwego grona Twoich oddanych sług. Wstaw się za mną u Jezusa i Maryi; bądź przy mnie we wszystkich chwilach życia i nie opuszczaj mnie w żadnych okolicznościach, a szczególnie błagam Cię – bądź mi towarzyszem w godzinie śmierci. Amen.

Święty Józefie….

Święty Józefie przybrany Ojcze Boga Wcielonego i wierny Oblubieńcze Bogarodzicy Dziewicy Maryi! Z ufną prośbą przychodzę do Ciebie, abyś w dzisiejszej rzeczywistości zakłamania i pogoni za dobrami materialnymi, wyjednał mi łaskę wrażliwości na to, co wieczne i nadprzyrodzone. Dopomóż mi zbudować trwałe szczęście na drodze prawdy, wiary, sprawiedliwa ści i miłości Boga i bliźniego. Spraw, aby nasza wspólnota, opromieniona duchem Ewangelii, zawsze żyła według Twego wzoru i przykładu zjednoczenia z Jezusem i Maryją. Amen.

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.
Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.

Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.


Modlitwa ku czci św. Józefa

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy i doskonały, przeczysty Oblubieńcze Maryi, przybrany Ojcze Jezusa, i Opiekunie Świętej Rodziny! Tyś jest Patronem pracujących i Patronem dobrej śmierci. Pełen poświęcenia, wielkoduszności, bezinteresowny i szlachetny. My nie jesteśmy podobni do Ciebie, popełniamy wciąż wiele zła i w porównaniu z Tobą jesteśmy słabi. Chwiejność nasza sprawia, że sami sobie nie możemy ufać.
Pragniemy jednak być dobrymi, prawymi i szlachetnymi. I w tym zechciej nam pomóc! Chrystus Cię wysłucha. W ramach ziemskiego życia wzrastał pod Twoim okiem w Nazarecie w łasce u Boga i u ludzi, i był Ci posłuszny; Tyś Go obronił przed mieczem Heroda.
Proś Jezusa, by nam przebaczył wszystkie nasze winy, by dał nam łaskę miłowania bliźnich, jak Ty ich kochałeś; chcemy ich darzyć nie tylko życzliwym słowem i modlitwą, lecz także usilną pracą dla ich dobra, sprawiedliwą oceną ich starań i pracy, niesieniem pomocy i otuchy, pociechy stwarzaniem im bardziej ludzkich warunków życia, tak jak Ty troszczyłeś się o to dla Boga- Człowieka. Zapewnij nam błogosławieństwo nieba na ostatnią chwilę, a na każdy dzień ziemskiego życia proś Jezusa o chleb powszedni dla nas o zdolność przebóstwienia wszystkiego, co nie jest grzechem. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa o uproszenie cnoty czystości

O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie Święty, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, powierzoną była, Ciebie przez ten podwójny, najdroższy, Tobie powierzony skarb, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachował i sprawił, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył. Amen.


Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.Modlitwa do św. Józefa – Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa - Papieża Św. Piusa X

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.


Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.


Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson, Chryste elejson. Kyrie, elejson,
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu! Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami!
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światłości Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nań Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ame
/źródła internetowe/

Dodano:  08.03.2021 r.  
linia
foto

26 marca br. serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.
Trasa „Św Maksymiliana M. Kolbe” z Płońska do Czerwińska nad Wisłą licząca 41 km. https://www.edk.org.pl/trasa-edk-5025

oraz Trasa „Czarno – Czerwona Matki Bożej Czerwińskiej” licząca 80 km z Warszawy – Rembertowa. https://www.edk.org.pl/trasa-edk-5233

Szczegóły i zapisy na stronie: Św Maksymiliana M. Kolbe - EDK ; Czarno-Czerwona - Matki Bożej Czerwińskiej - EDK

*****************************

Trasa „Św Maksymiliana M. Kolbe” z Płońska do Czerwińska nad Wisłą licząca 41 km. https://www.edk.org.pl/trasa-edk-5025

Kościół św. Maksymilian→ Kościół św. Michała →Brody →Jeżewo → Radzymin→ Kościół św. Piotra i Pawła → Naruszewo → kościół św. Tekli → Wola Krysk → Krysk → kościół św Floriana w Krysku → Drochówko → Strzembowo → Januszewo →Stanisławowo → Grodziec → kościół św Bartłomieja-> Kuchary-Skotniki → Radzikowo Stare → kościół św Jana Chrzciciela →Roguszyn →Kolonia Wilkowuje →Wilkowuje→Komsin →Sielec→DK 62→Czerwińsk →Klasztor Zwiastowania NMP

DODATKOWE INFORMACJE O REJONIE
Na chwilę obecną wstępny plan początku EDK jest na dzień 26 marca 2021 r. Początek Msza św. o godz. 18,00. Proszę obserwować naszą stronę Facebook - tam wszystkie informacje. Rejestracja jest możliwa tylko poprzez stronę WWW.EDK.ORG.PL

ADRES PARAFII
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1
09-100 Płońsk

KOORDYNATOR
Radosław Peda

DODATKOWE INFORMACJE O TRASIE

UWAGA: Brak autobusów bezpośrednich do Płońska w soboty. Konieczność zorganizowania powrotu indywidualnego. Ewentualnie możliwość powrotu przez Płock lub Warszawę.Należy zwracać szczególną uwagę na przejście DK 10 w Płońsku, przejście odcinkiem DW 571 w Krysku oraz przejście DK 62 w Czerwińsku.

********************************************

TRASA: Czarno-Czerwona - Matki Bożej Czerwińskiej 80 km.

Warszawa (Rembertów - Targówek - Bródno - Żerań - Tarchomin) - Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Zakroczym - Mochty Smok - Smoszewo - Miączyn - Wychódźc - Wilkówiec - Czerwińsk nad Wisłą


(80 km.) - 26 marca 2021 roku po mszy św. o godz. 18.00 z Parafii Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. https://www.edk.org.pl/trasa-edk-5233


Kontakt:
Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Zwycięskiej
ul. Grzybowa 1
04-498 Warszawa-Rembertów
Telefon: (22) 612 94 40
Email: kancelaria.mbz@gmail.com

Koordynator: Paulina Placzyńska

REJESTRACJA
Rejestracja tylko poprzez stronę EDK. www.edk.org.pl


Początek: Warszawa – Rembertów Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej

Koniec: Bazylika Zwiastowania NMP - Czerwińsk nad Wisłą

Długość trasy: 80 km

Suma podejść: 344 m

Patron: Matka Boża Czerwińska

Data EDK: 26.03.2021

Trasa:
Warszawa (Rembertów - Targówek - Bródno - Żerań - Tarchomin) - Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Zakroczym - Mochty Smok - Smoszewo - Miączyn - Wychódźc - Wilkowiec - Czerwińsk nad Wisłą

Informacje o trasie:

Celem trasy Czarno-Czerwonej jest Sanktuarium Matki Bożej Czerwińskiej i Romańska Bazylika z XII w. w Czerwińsku nad Wisłą.


Trasa wprawdzie początkowo przebiega początkowo przez Warszawę, ale głównie przez okolice słabo zamieszkane i spokojne, bez dużego natężenia ruchu. Potem dosyć długi odcinek (około 30 km) idzie się wzdłuż Wisły wałem przeciwpowodziowym (początkowo utwardzoną ścieżką rowerową, potem droga gruntową). Od Nowego Dworu Maz. droga biegnie przez malownicze tereny nad brzegiem Wisły aż do samego Czerwińska.
Ze względu na długość trasy zalecany jest udział w parafialnej Mszy św. w Rembertowie o godz. 18.00 i wyjście wcześniejsze niż pozostałe trasy.

Ze względu na długość trasa przeznaczona dla zaawansowanych i doświadczonych wędrowców pieszych.

Dojazd do punktu startowego - Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie - Autobusami Komunikacji Miejskiej (115, 183, 514) lub Pociągiem do stacji Warszawa Rembertów (dojście od stacji do kościoła to ok. 1 km)
W okolicy Nowego Dworu Maz. widziano ślady bytności dzików. Zalecana ostrożność

Rejon Warszawa Rembertów-Sulejówek Trasa Czarno-Czerwona – Matki Bożej Czerwińskiej Rembertów –> Czerwińsk nad Wisłą
Informacje, jak się przygotować i dobrze przeżyć EDK, znajdują się na stronie www.edk.org.pl


Przebieg trasy: Warszawa (Rembertów - Targówek - Bródno - Żerań - Tarchomin) - Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Zakroczym - Mochty Smok - Smoszewo - Miączyn - Wychódźc - Wilkowiec - Czerwińsk nad Wisłą
Długość trasy: 80 km

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy drogi krzyżowej prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

➢ Każdy uczestnik EDK idzie na własną odpowiedzialność.

➢ Kierujemy się przed wszystkim zapisem śladu GPS i ewentualnie pomocniczo opisem trasy. Nie sugerujmy się innymi uczestnikami – zdarza się, że sami mogą nie znać drogi.

➢ Poruszamy się indywidualnie lub w zwartych grupach, nie większych niż 10 osób.

➢ Każda osoba w grupie ma założone elementy odblaskowe.

➢ Na drogach poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy mają zapalone latarki.

➢ Dbamy o bezpieczeństwo własne oraz innych.

➢ Jeżeli zdarzy się pominąć czy zagubić jakąś Stację - kolejną można rozważyć w dowolnie wybranym miejscu. Sugerujemy, aby po dojściu do stacji zrobić krótki (lub dłuższy) odpoczynek, a rozważania przeczytać dopiero przed wyruszeniem na kolejny etap drogi (idąc w ciszy medytujmy treść stacji).

➢ Na trasie (poza wspólnym czytaniem rozważań Drogi Krzyżowej, ewentualnie sytuacjami wymagającymi konsultacji dalszego przebiegu drogi) obowiązuje całkowita zasada milczenia. Zwracajmy uwagę osobom nieprzestrzegającym tej reguły.

➢ Po drodze istnieje możliwość spotkania z dzikami. Zalecana duża ostrożność.

W sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy medycznej, należy zadzwonić pod numer ratunkowy: 112 Po wezwaniu pomocy, dla ułatwienia odnalezienia osoby lub grupy, należy przełączyć latarki w tryb migania.

Celem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest spotkanie z Bogiem.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to prawdziwe ćwiczenie duchowe, po którym człowiek może zostać rzeczywiście przemieniony.
Ekstremalna Droga Krzyżowa to głębokie przeżycie duchowe.
Ekstremalna Droga Krzyżowa to emocje, których nigdy nie doświadczałeś.
Ekstremalna Droga Krzyżowa to najbardziej świadoma Droga Krzyżowa w Twoim życiu.

Standardy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej !

MSZA ŚWIĘTA
zanim uczestnik wyruszy w drogę powinien wziąć udział we Mszy Św.

NOC
uczestnik pokonuje swoją drogę krzyżową w nocy

TRUD
opuszczenie swojej strefy komfortu, doświadczenie i przełamywanie swoich ograniczeń

MILCZENIE
Uczestnik pokonuje swoją drogę krzyżową w milczeniu

SAMOTNOŚĆ
oderwanie od świata, skupienie, stworzenie przestrzeni na spotkanie z Bogiem

ROZWAŻANIA EDK
wyjście poza swój sposób myślenia, otwartość na inspirację do zmiany

Zasady poruszania się na trasie Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy, aby:

1. w czasie Drogi Krzyżowej poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 10 osób,

2. każda osoba miała założone elementy odblaskowe,

3. na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy ma zapaloną latarkę (pierwszy - ze światłem białym skierowanym do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu),

4. podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zajmować miejsce rozważnie. Pamiętając o bezpieczeństwie własnym oraz by nie utrudniać przemieszczanie się innym uczestnikom EDK oraz osobą nie uczestniczącym w EDK,

5. dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych.
W czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu rozpoczęcia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej – wyruszenie na trasę EDK. Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego przeżycia Misterium
Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom nieprzestrzegającym tą regułę.

W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie… Ze względu na przebieg tras EDK, często to Ty będziesz jedyną osobą, która będzie mogła pomóc innemu uczestnikowi.
Dlatego nie wahaj się zareagować, gdy ktoś ma problemy.

W szczególności przerwij zasadę milczenia, jeśli widzisz, że:
• ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu,
• ktoś leży lub siedzi bez ruchu,
• ktoś ma problemy, np. z chodzeniem lub oddychaniem,
• ktoś nadaje sygnał ratunkowy.
Jeżeli napotkasz na którąś z tych sytuacji lub innej, w której ktoś potrzebuję pomocy - weź odpowiedzialność. Upewnij się, że jesteś bezpieczny oraz, że nic Ci nie grozi i zacznij udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112.


Jak należy się zorganizować

Należy zacząć od wyboru miejsca, z którego wyruszysz. Zwyczajowo EDK zaczyna się wspólną Mszą. Wybierając miejsce/rejon – trzeba sprawdzić, kiedy planowany jest wymarsz.
W rejonie przygotowane są trasy. Można pobrać ślad GPS lub wydrukować sobie opis trasy. To bardzo ułatwia przemarsz, bo w nocy trudno jest zapytać się o drogę.
Na EDK można wyruszyć samemu, lub w małej grupce. W każdym przypadku obowiązuje milczenie. Pątnicy zatrzymują się w wyznaczonych miejscach na modlitwę przy stacji. Należy unikać rozmów i pikników. Na trasie można jeść i pić. Brak jedzenia nie należy do istoty EDK.
Na EDK przygotowane są specjalne rozważania, które oddają ducha tego wyzwania.
EDK nie jest pielgrzymką. Nie ma zabezpieczeń. Każdy walczy sam o wytrwanie na trasie. Ryzykuje. Nie chodzi też o wyjście w jakieś intencji. Chodzi o przemianę swojego życia. Jeśli pątnik stanie się lepszy, wszyscy na tym zyskają.
Bóg nie planuje na EDK dobrej pogody. Nasz Bóg nie zajmuje się pogodą. Zajmuje się tym, abyśmy byli lepsi. Należy więc zabezpieczyć się na wszelką pogodę. Przejście 40 km zajmuje od 8 (bardzo szybko) do 12 godzin.


Kto może i powinien iść na EDK

EDK to wydarzenie duchowe, a nie tylko religijne. Dotyka duszy i dlatego dotyczy każdego człowieka.
Na EDK nie pytamy się, czy ktoś chodzi do kościoła, czy jest religijny, albo nie. To nie jest ważne. Ważne jest nie to kim jesteś, ale to, kim możesz się stać. To wyzwanie dla ludzi, którzy szukają w życiu czegoś więcej—sensu i nowego pomysłu na siebie.
Zniechęcamy osoby, które myślą, że jakoś to będzie. Że jak nie będą miały siły, to ktoś im pomoże. Zniechęcamy ludzi zamkniętych, którzy nie szukają nowych pomysłów na siebie. Zniechęcamy ludzi, którzy oceniają innych i uważają siebie za lepszych od nich.
W EDK nie chodzi o sport. To nie jest przygoda. To jest droga do spotkania ze swoją duszą. Z Bogiem.
EDK jest świetnym rozważaniem dla ludzi, którzy dużo pracują i trudno im znaleźć czas dla siebie i swojej duszy. Ta kumulacja daje okazję do gruntowanego przemyślenia siebie.

Dodano:  07.03.2021 r.  
linia
foto

Na początku lutego 2021 roku, otrzymaliśmy od ks. Zbigniewa Malinowskiego SDB założyciela Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lutomiersku i proboszcza w Czerwińsku nad Wisłą w latach 1980 – 1984, sześć nowych pieśni o Matce Bożej Pocieszenia z Czerwińska nad Wisłą. Bardzo dziękujemy za ten cenny dar muzyczny dla sanktuarium w Roku Jubileuszowym 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej.
Tekst i muzyka Pieśni ku czci Czerwińskiej Pani, zostały skomponowane w styczniu 2021 roku w Lutomiersku nad Nerem przez ks. Zbigniewa Malinowskiego SDB.

Zbiór pieśni ZWYCIĘSKA KRÓLOWO zawiera następujące utwory:

* Jasnogórska – Czerwińska Pani

* Matko Pocieszenia

* Miłosierna Pani

* Pani Mazowsza

* W Tobie ufność i nadzieja

* Zwycięska Królowo

W dziedzinie muzycznej ks. Zbigniew Malinowski SDB jest również autorem licznych opracowań między innymi: Msza na śpiew ludu z towarzyszeniem chóru i organów, Interludia miniatury organowe, Missa cum canto gregoriano na dwa chóry z organami, Impresje organowe, 25 utworów organowych, Miłosierdzie Boże wyśpiewać będę na głos wokalny i organy, 12 nowych opracowań "Ave Maria", Missa Scholastica na scholę i chór męski z organami, On we mnie ja w Nim, Pieśni eucharystyczne i dziękczynne na głos wokalny i organy, Anielskie witanie, Pieśni Maryjne na głos solowy lub chór z organami, Rosarium Virginis Mariae, 20 preludiów organowych, Błogosławiony Jan Paweł II,Śpiewy liturgiczne na głos wokalny i organy, Pieśni Maryjne tom.5.


Ks. Zbigniew Malinowski SDB jest również cenionym pisarzem. Spod jego pióra wyszły takie książki jak: Zamyślenia, Przemijanie ma sens, Drzewo życia, Skrzydła anioła, O zmierzchu, Ojczyzna- Ojcowizna - mój Dom.

Ks. Zbigniew Malinowski SDB 19 czerwca 2019 roku na wniosek Prezesa Rady Ministrów został odznaczony medalem 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest dowodem wdzięczności oraz wyrazu szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.
Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:
1) pełnienie nienagannej służby publicznej - cywilnej lub wojskowej,
2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3) aktywną działalność zawodową i społeczną,
4) twórczość naukową, literacką i artystyczną
- przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodano:  03.03.2021 r.  
linia
foto

06 marca 2021 r. w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 10:30 serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „Wieczernik Modlitwy” z zachowaniem reżimu sanitarnego, w okresie pandemii koronowirusa.
Jest to nabożeństwo dziękczynno - błagalne.

Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i Uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 12.00. Msza Św. transmitowana na kanale: Opactwo Romańskie Czerwińsk nad Wisłą.

https://www.youtube.com/channel/UC_F5hTL0f8xwIJdGiaxETgw/featured

Wieczernik Modlitwy poprowadzi kapelan Stowarzyszenia im. Sługi Bożej s. Konsolaty Betrone, ks. Sławomir Brewczyński.

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
- Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Msza św. w intencji Pielgrzymów
- Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia


O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:

- uwielbienia Boga bogatego w Miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:

- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:

- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY W CZERWIŃSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM

Penitencjaria Apostolska dla powiększenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz mocą władzy udzielonej specjalnie przez Jego Świątobliwość, Ojca w Chrystusie i Pana naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, przychyliwszy się do niedawno wniesionych, gorących próśb Najdostojniejszego Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego udziela łaskawie z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź św., Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca św.) z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Wiernych, najpobożniej strzeżonego w sanktuarium Naszej Pani Pocieszycielki Wiernych, w bazylice pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku.

Wierni, szczerze pokutujący i poruszeni miłością mogą uzyskać ten odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku. Mogą ofiarować go z własnego wyboru także za wiernych zmarłych pokutujących w czyśćcu.

Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiedni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom przed ukazanym dla publicznej czci obrazem Najświętszej Maryi Panny i zakończą je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.

Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuścić domów, mogą dostąpić odpustu zupełnego, jeśli, wzbudziwszy odrazę do jakiegokolwiek grzechu i zachowując intencję wypełnienia trzech zwyczajowych warunków, gdy tylko będzie to możliwe, będą łączyć się duchowo z odprawianymi nabożeństwami, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

Aby zaś przystęp do łaski Bożej, której można dostąpić przez pośrednictwo władzy kluczy Kościoła, był prostszy, dla racji duszpasterskich Penitencjaria usilnie prosi, żeby ojcowie ze Zgromadzenia św. Franciszka Salezego, którym powierzono to sanktuarium maryjne, chętnie i z gotowością poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Dekret pozostanie ważny tylko na tę okoliczność i bez względu na jakiekolwiek przeciwstawne postanowienia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 31 sierpnia, roku Pańskiego 2020.
Mauro kardynał Piacenza /Penitencjarz Większy/
Ks. Krzysztof Nykiel /Regens/

*************************************


PENITENCJARIA APOSTOLSKA - DEKRET daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”1, czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”2. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”3. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”4. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”5. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”6.

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Regens

1 Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.
2 Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.
3 Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).
4 Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).
5 Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.
6 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.081989), 32.

Dodano:  03.03.2021 r.  
linia

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16][17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

Czytania na dziś


line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube