pl enua filmfilm film
banner

Aktualności

Podziękowania J.E. Ks. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce za udział w uroczystościach jubileuszowych 50 - rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Nuncjatura Apostolska w Polsce

Czcigodny Ks. Proboszczu

Po powrocie z Czerwińska i pięknych uroczystościach rocznicowych Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia, pragnę podziękować za serdeczność, gościnę i przeżycia liturgiczne.
Proszę o przekazanie moich podziękowań Współbraciom i Współpracownikom.
Z wyrazami szacunku w Chrystusie,

+ Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski w Polsce


Warszawa, 9 września 2020

************************************************

Abp Salvatore PENNACCHIO
Nuncjusz Apostolski w Polsce
Urodzony 7 września 1952 r. w Marano (Neapol) we Włoszech. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 września 1976 r. w diecezji Aversa.

Po uzyskaniu doktoratu z filozofii, został skierowany do pracy dyplomatycznej przy Stolicy Apostolskiej (15.04.1979).

Pracował na placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej w Panamie, Etiopii, Australii, Turcji, Egipcie, Jugosławii i Irlandii.

Dnia 28 listopada 1998 r. został mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Rwandzie i podniesiony do godności arcybiskupiej (abp tytularny Montemarano). Dnia 6 stycznia 1999 r. otrzymał święcenia biskupie.

Dnia 20 września 2003 r. mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Tajlandii, Singapurze i Kambodży oraz Delegatem Apostolskim w Mjanmie, Laosie, Malezji i Brunei.

Dnia 8 maja 2010 r. mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Indiach i Nepalu.

Dnia 6 sierpnia 2016 mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz włoskiego, zna również język francuski, angielski i hiszpański

***********************************************
Zadania nuncjusza

Ponieważ zadania nuncjusza są związane z jego podwójną misją, można je podzielić następująco:

A. Zadania wobec Kościoła partykularnego

Najważniejsze zadania nuncjusza w tej dziedzinie to:

Reprezentowanie papieża (Stolicy Apostolskiej) przy Kościele partykularnym.
Informowanie papieża o życiu, warunkach i działalności danego Kościoła partykularnego.
Udzielanie pomocy biskupom i Konferencji Biskupów, zawsze jednak z poszanowaniem ich uprawnień i własnej odpowiedzialności.
Przedkładanie papieżowi kandydatów na biskupów diecezjalnych i pomocniczych oraz przeprowadzanie procesów informacyjnych.
Uczestniczenie w poczynaniach ekumenicznych i współpracy międzynarodowej Kościoła partykularnego.
Obrona uprawnień Kościoła partykularnego i Stolicy Apostolskiej.


B. Zadania wobec władz państwowych

Sumarycznie rzecz ujmują, należy tu wymienić:

Reprezentowanie papieża (Stolicy Apostolskiej) wobec władz danego państwa lub organizacji międzynarodowej.
Podtrzymywanie poprawnych stosunków między Stolicą Apostolską a rządem danego kraju.
Prowadzenie rokowań (w porozumieniu z miejscową Konferencją Biskupów), dotyczących relacji państwo – Kościół (konkordat, umowy, porozumienia, konwencje).
Dialog i współdziałanie z władzami świeckimi na rzecz obrony praw człowieka, poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności wyznania, sumienia i kultu, obrony życia, trwałości rodziny, solidarności z najuboższymi członkami społeczeństwa, obrony pokoju w życiu społecznym państwa.

/źródło nuncjatura.pl/
/zdj. Płocki Gość Niedzielny/

Dodano:  20.09.2020 r.  
linia

Jubileuszowy Odpust Zupełny w czerwińskim sanktuarium maryjnym od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku.

foto

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY W CZERWIŃSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM

Penitencjaria Apostolska dla powiększenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz mocą władzy udzielonej specjalnie przez Jego Świątobliwość, Ojca w Chrystusie i Pana naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, przychyliwszy się do niedawno wniesionych, gorących próśb Najdostojniejszego Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego udziela łaskawie z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź św., Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca św.) z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Wiernych, najpobożniej strzeżonego w sanktuarium Naszej Pani Pocieszycielki Wiernych, w bazylice pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku. Wierni, szczerze pokutujący i poruszeni miłością mogą uzyskać ten odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku. Mogą ofiarować go z własnego wyboru także za wiernych zmarłych pokutujących w czyśćcu.

Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiedni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom przed ukazanym dla publicznej czci obrazem Najświętszej Maryi Panny i zakończą je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.

Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuścić domów, mogą dostąpić odpustu zupełnego, jeśli, wzbudziwszy odrazę do jakiegokolwiek grzechu i zachowując intencję wypełnienia trzech zwyczajowych warunków, gdy tylko będzie to możliwe, będą łączyć się duchowo z odprawianymi nabożeństwami, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

Aby zaś przystęp do łaski Bożej, której można dostąpić przez pośrednictwo władzy kluczy Kościoła, był prostszy, dla racji duszpasterskich Penitencjaria usilnie prosi, żeby ojcowie ze Zgromadzenia św. Franciszka Salezego, którym powierzono to sanktuarium maryjne, chętnie i z gotowością poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Dekret pozostanie ważny tylko na tę okoliczność i bez względu na jakiekolwiek przeciwstawne postanowienia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 31 sierpnia, roku Pańskiego 2020.

Mauro kardynał Piacenza
/Penitencjarz Większy/


****************************************

Porządek Mszy Świętych w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą:

Niedziela:7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 17:00;

Dzień powszedni: 7.00; 18.00;

Dodano:  11.09.2020 r.  
linia

CZERWIŃSK NAD WISŁĄ w TVP 1 w programie „Zakochaj się w Polsce” w niedzielę 20 września 2020 roku o godz. 8.30

foto

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia programu „ Zakochaj się w Polsce z Czerwińska nad Wisłą w niedzielę 20 września 2020 roku o godz. 8.30.

Ekipa popularnego i cenionego programu telewizyjnego TVP 1 „Zakochaj się w Polsce” z prowadzącym aktorem oraz prezenterem telewizyjnym i radiowym Tomaszem Bednarkiem gościła na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą 5 i 6 maja 2020 roku maja.

Zakochaj się w Polsce to seria podróżnicza, która popularyzuje wiedzę o Polsce.
W trakcie programu oglądający mogą poznać historię miast, zamków, pałaców, katedr, klasztorów, pozostałości fortów i twierdz obronnych a także wiele innych znakomitych obiektów architektonicznych.
Tomasz Bednarek na szlaku rozmawia z osobami  znającymi doskonale historię pokazywanych miejsc i zabytków. Rozmówcami prowadzącego są przewodnicy, kustosze, historycy, architekci, etnograficzne, rekonstruktorzy.
To trzeba zobaczyć!


Zakochaj się w Polsce - V seria, odc. 173 - Czerwińsk nad Wisłą

TVP 1 HD ; Niedziela 20.09.2020; godz. 8:30; 35 min; Polska 2020

Dodano:  11.09.2020 r.  
linia

Rok Jubileuszowy w Czerwińsku nad Wisłą od 6 września 2020 r. do 6 września 2021 roku

foto

Od 6 września 2020 r. do 6 września 2021 r. w bazylice czerwińskiej można uzyskać odpust zupełny - to szczególny przywilej udzielony przez Ojca Świętego Franciszka w roku 50. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą.


W sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia rozpoczął się rok jubileuszowy, który będzie trwał do 6 września 2021 r. Znakiem tej duchowej łaski będzie możliwość uzyskania przez najbliższy rok odpustu zupełnego (pod zwykłymi warunkami: spowiedź św. Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca świętego). "Wierni, szczerze pokutujący i poruszeni miłością mogą uzyskać ten odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku. Mogą ofiarować go z własnego wyboru także za wiernych zmarłych pokutujących w czyśćcu" – napisano w dekrecie Penitencjarni Apostolskiej.

Decyzję Stolicy Apostolskiej ogłosił biskup Piotr Libera w czasie uroczystości 50. rocznicy koronacji papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Pocieszenia w bazylice czerwińskiej. Dodajmy, że jest to jedno z najstarszych i największych sanktuariów maryjnych diecezji płockiej.

"Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiedni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom przed ukazanym dla publicznej czci obrazem Najświętszej Maryi Panny i zakończą je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.

Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuścić domów, mogą dostąpić odpustu zupełnego, jeśli, wzbudziwszy odrazę do jakiegokolwiek grzechu i zachowując intencję wypełnienia trzech zwyczajowych warunków, gdy tylko będzie to możliwe, będą łączyć się duchowo z odprawianymi nabożeństwami, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

Aby zaś przystęp do łaski Bożej, której można dostąpić przez pośrednictwo władzy kluczy Kościoła, był prostszy, dla racji duszpasterskich Penitencjaria usilnie prosi, żeby ojcowie ze Zgromadzenia św. Franciszka Salezego, którym powierzono to sanktuarium maryjne, chętnie i z gotowością poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty" – napisano w stosownym dokumencie Penitencjarni Apostolskiej.

Dwie daty, które wyznaczają początek i zakończenie czerwińskiego jubileuszu łączą się z pobytem w tym miejscu szczególnych postaci: w 1970 r. obraz Matki Bożej koronował sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, zaś rok później przybył tu kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież św. Jan Paweł II.

Publikujemy pełen tekst Penitencjarni Apostolskiej udzielającej odpustu dla czerwińskiego sanktuarium.Penitencjaria Apostolska dla powiększenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz mocą władzy udzielonej specjalnie przez Jego Świątobliwość, Ojca w Chrystusie i Pana naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, przychyliwszy się do niedawno wniesionych, gorących próśb Najdostojniejszego Biskupa Piotra Libery, Biskupa Płockiego udziela łaskawie z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź św., Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca św.) z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Wiernych, najpobożniej strzeżonego w sanktuarium Naszej Pani Pocieszycielki Wiernych, w bazylice pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku. Wierni, szczerze pokutujący i poruszeni miłością mogą uzyskać ten odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku. Mogą ofiarować go z własnego wyboru także za wiernych zmarłych pokutujących w czyśćcu.

Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiedni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom przed ukazanym dla publicznej czci obrazem Najświętszej Maryi Panny i zakończą je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.

Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuścić domów, mogą dostąpić odpustu zupełnego, jeśli, wzbudziwszy odrazę do jakiegokolwiek grzechu i zachowując intencję wypełnienia trzech zwyczajowych warunków, gdy tylko będzie to możliwe, będą łączyć się duchowo z odprawianymi nabożeństwami, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

Aby zaś przystęp do łaski Bożej, której można dostąpić przez pośrednictwo władzy kluczy Kościoła, był prostszy, dla racji duszpasterskich Penitencjaria usilnie prosi, żeby ojcowie ze Zgromadzenia św. Franciszka Salezego, którym powierzono to sanktuarium maryjne, chętnie i z gotowością poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Dekret pozostanie ważny tylko na tę okoliczność i bez względu na jakiekolwiek przeciwstawne postanowienia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 31 sierpnia, roku Pańskiego 2020.

Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy
/źródło internetowe/
https://plock.gosc.pl/doc/6505002.Ogloszono-rok-jubileuszowy-w-Czerwinsku


KS. WŁODZIMIERZ PIĘTKA
Płocki Gość Niedzielny 06.09.2020 18:38

Dodano:  06.09.2020 r.  
linia

Przesłanie Papieża Franciszka do uczestników uroczystości 50 - rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Ojciec Święty Franciszek z ogromną radością jednoczy się w modlitwie ze wszystkimi uczestnikami uroczystości poświęconych pięćdziesiątej rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą.

Dzisiaj w szczególny sposób Papież Franciszek pragnie zachęcić Was wszystkich do odnowienia waszego zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie, która jest królową i przewodniczką na drodze ku niebu. Oby Ona coraz bardziej stawała się dla każdego z Was wzorem szczególnego zasłuchania się w Słowo Boże, aby móc uczyć się rozeznawania i realizowania Woli Bożej we własnym życiu.

Ojciec Święty Franciszek ogarniając swoją modlitwą duszpasterzy, parafian i gości zebranych na uroczystościach jubileuszowych, z całego serca udziela wszystkim zebranym Błogosławieństwa Apostolskiego.

Watykan 19 sierpnia 2020 roku.


/+ Edgar Pena, arcybiskup – substytut Sekretariatu Stanu/

Dodano:  06.09.2020 r.  
linia

Uroczystości Jubileuszowe 50 – lecia koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą 6 września 2020 r.

foto

Matka Boża Pocieszenia w cudownym wizerunku od ponad czterech wieków króluje w czerwińskim sanktuarium. Przez lata jest Orędowniczką i Wspomożycielką wiernych. Tu, do Jej tronu, przybywali królowie i prosty lud, powierzając Jej swoje troski i prośby. Za Jej wstawiennictwem chorzy odzyskiwali zdrowie, a stroskani na duchu – pocieszenie.
6 września 1970 roku Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński założył na Jej Skronie koronę na znak, że jest nie tylko naszą Matką, ale i naszą Królową.
Uroczystości Jubileuszowe 50 – lecia koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia będziemy przeżywali 6 września 2020 r. o godz. 12.00. Mszy Św. jubileuszowej przewodniczyć będzie J.E. Abp Salvatore Pennacchio - Nuncjusz Apostolski w Polsce


Matko Boża Pocieszenia - od wieków czczona w łaskami słynącym obrazie Czerwińskiej Wspomożycielki. Ty wspomagałaś nasz Naród w zawiłych momentach jego dziejów. Wejrzyj łaskawie także na mnie, moją rodzinę i wszystkich bliskich mojemu sercu. Pomóż mi rozwiązać trudne sprawy życiowe. Szczególnie proszę Cię o łaskę… /proszę wymienić/
Niech pomoc otrzymana dzięki Twojemu wstawiennictwu u Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przyczyni się do większej chwały Bożej. Amen.

Dodano:  16.08.2020 r.  
linia

Misje parafialne w Czerwińsku nad Wisłą od 30 sierpnia do 4 września 2020 roku

foto

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci Misje Święte w naszej czerwińskiej wspólnocie parafialnej.

Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.

Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.
Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia; rodzinom dar pojednania i miłości.

Dzieciom i młodzieży - chrześcijański entuzjazm i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia.

Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i księdza misjonarza, który do nas przybędzie.

Maryjo, Matko Pocieszenia - Pani Mazowsza z czerwińskiego wzgórza – módl się za nami.
Zdrowaś Maryjo...


PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH w parafii p.w. Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą od 30 sierpnia do 4 września 2020 roku

Ks. Misjonarz Edmund Modzelewski SDB – proboszcz bazyliki NSPJ na Pradze , dziekan dekanatu praskiego, dyrektor (przełożony) salezjańskiego domu zakonnego w Warszawie ul. Kawęczyńska.


NIEDZIELA 30 .08. 2020 r.

„ Jam jest Pan Bóg twój” ( Wj 20, 2 ).

- Msza św. z nauką ogólną

7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 17.00

W niedzielę 30 sierpnia o godz. 14.00 spłyniemy z Wychódźcca z kopią Obrazu Matki Bożej Czerwińskiej, zatrzymując się po drodze w miejscach stacji Czerwińskiego Różańca Wiślanego. Po dotarciu na czerwiński bulwar około godz. 16.00 wyruszymy z uroczystą procesją do bazyliki kończąc w ten sposób peregrynację Obrazu Matki Bożej w naszej parafii.


PONIEDZIAŁEK 31. 08. 2020 r.

„Gdy nadeszła pełnia czasu zesłał Bóg Syna Swego” ( Ga 4,4 )

7.00 - Msza św. z nauką ogólną
10.00 - Msza św. dla chorych. Po Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo chorych. (Odwiedziny chorych w domach).
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
21.00 – Apel Jasnogórski

WTOREK 01.09. 2020 r.

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” ( Łk 1, 45 )

7.00 - Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką ogólną
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
21.00 – Apel Jasnogórski

ŚRODA 02 . 09. 2020 r.

„Myśmy poznali i uwierzyli Miłości, jaką Bóg ma” .

7.00 - Msza św. z nauką ogólną

10. 00 Msza św. z nauką ogólną (Na zakończenie Mszy św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy popełnione w całej parafii).
18.00 - Msza św. z nauką ogólną (Na zakończenie Mszy św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy popełnione w całej parafii).
21.00 – Apel Jasnogórski

CZWARTEK 03 .09. 2020 r.

„ W imię Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” ( 2kor 5, 21 ).
DZIEŃ RODZIN KATOLICKICH

7.00 - Msza św. z nauką ogólną
10.00 Msza św. z nauką ogólną ( Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich ).
18.00 - Msza św. z nauką ogólną ( Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich )


PIĄTEK 04 .09. 2020 r.

„ To czyńcie na moją pamiątkę” ( Łk 22, 45 ).

7.00 - Msza św. z nauką ogólną

10.00 - Msza św. z nauką ogólną Akt ofiarowania parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

18.00 - Msza św. Po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA - ulicami naszej parafii
( odnowienie przyrzeczeń wierności krzyżowi i ewangelii )
- na zakończenie apel JasnogórskiCzym właściwie są Misje i jak się do nich przygotować?

Misje Święte to nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem.
Ksiądz Misjonarz będzie głosił Jezusa Chrystusa byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.

Misje to przede wszystkim wydarzenie wiary, to czas wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.

Ojciec święty Jan Paweł II mówił w czerwcu 1987: Polska należy do krajów … gdzie całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii.
Polska jest krajem potrzebującym pilnie Nowej Ewangelizacji.
Nowa Ewangelizacja jest pilną potrzebą chwili także w ochrzczonych przed tysiącem lat narodzie polskim.
Kościół w pierwszym rzędzie od was oczekuje, że poświęcicie wszystkie siły, aby głosić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów odrzuceniu Boga – Miłości.

Misje muszą więc stawać się terenem misyjnym i w konsekwencji przetwarzać parafię tak, aby ta stawała się również misyjną, ewangelizującą. Tylko Kościół, który nieustannie odnawia się w Chrystusie, może być znakiem sprzeciwu wobec tego, co we współczesnym świecie jest niezgodne z wolą Boga. Nowa ewangelizacja to ponowne odkrycie tego, że poprzez Kościół Bóg troszczy się o całego człowieka.

Co możesz zrobić dla Misji?

Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii Jezusa Chrystusa. To On będzie tu obecny także w posłudze księdza misjonarza. Jednak bardzo ważne jest również to, abyśmy również my uczynili wysiłek.

Co zatem możemy zrobić dla misji parafialnych?

– modlić się

To bardzo ważne, abyśmy się modlili w ich intencji: indywidualnie, wspólnie w domu całą rodziną, w czasie nabożeństw, podejmujmy wyrzeczenia (dobre postanowienia) w ich intencji. Ci z nas, którzy niosą krzyż choroby i cierpienia – niech je ofiarują w intencji misji.

– mówić o nich

Są takie sytuacje, kiedy człowiek zamyka się na Boga. Bóg staje się dla niego kimś obojętnym. Chrystus jednak chce przyjść do każdego człowieka. Mówmy zatem o misjach domownikom, znajomym, sąsiadom i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału, budujmy klimat przychylny dla misji.

– pomóc w przygotowaniach i zaangażować się w nie osobiście

Ułóżmy sobie czas tak, aby można było wziąć udział w jak największej liczbie spotkań.
Kiedy misje się już rozpoczną, starajmy się wyciszyć, odłóżmy obowiązki i prace, które możemy wykonać w innym czasie. Więcej czasu poświęćmy na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierzmy czynny udział w Mszach Świętych i nabożeństwach misyjnych, dajmy Bogu możliwość, aby przez Swoje Słowo kształtował nasze życie.

/źródła internetowe/

Dodano:  14.08.2020 r.  
linia
[1] [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]

Czytania na dziśGrudzień 2020
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Osób on line: 15
Jesteś 155728 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2020
© pphem


Opactwo Romańskie
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube