pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Aktualności

foto


4 października 2014 r. – tak jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:30 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „ Wieczernik Modlitwy”. Jest to nabożeństwo w intencji przybywających pielgrzymów.

Początek spotkania o godz. 10:30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec, 12:00 - Eucharystia w intencji pielgrzymów; 14:30 - modlitwa pod Krzyżem.

Posługę muzyczną podejmuje zespół Echo Maryi z Łomianek.

Zapraszamy do słuchania Radia Konsolata: http://konsolata.pl/radio/
************************************************************************************
Modlitwa adoracyjna

Wiele jest form modlitewnych. Wśród nich ważną rolę odgrywa adoracja. W tej modlitwie człowiek uznaje wielkość Boga. Wie także, jakie miejsce zajmuje osoba ludzka. Sam Duch Święty podpowiada, że Bóg jest wielki. Jest ponad „czasem” i historią, ale także i w granicach czasu. Dla Boga nie istnieją też granice przestrzeni. On jest wszędzie. Teologia używa sformułowania - transcendencja Boga. Jeśli zaś chodzi o człowieka, mówimy o jego tymczasowości.
W modlitwie adoracyjnej człowiek - słabe, ograniczone stworzenie dotyka tajemnicy Boga. Wchodzi on, z pomocą łaski Bożej, w kontakt ze Stwórcą. Adoracja jest proklamowaniem wielkości i piękna Boga. Taka modlitwa jest możliwa dzięki autentycznej pokorze człowieka.
Charakterystycznym przykładem modlitwy adoracyjnej jest wiele psalmów. W psalmie 95 odnajdujemy następujące wezwanie:
„Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
I zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył” (Ps 95,6).
Uwielbienie, błogosławieństwo, dziękczynienie w pewnym sensie doprowadzają człowieka do „wyjścia z siebie” i do wejścia w niezmierzoną przestrzeń Najwyższego. W niej to rozbrzmiewają słowa niepowstrzymanej radości z powodu wielkości Boga i hojności Jego darów.
W tej modlitwie często usta milkną. Człowiek wchodzi do swojego wnętrza, przepełnionego Bogiem. Światło zewnętrzne ustępuje miejsca światłu, które przeszywa człowieka od wewnątrz. Odkrywamy, że nasze Zycie jest przeniknięte promieniami światła Bożego. Jest to Jego łaska i Jego miłość.
Wobec majestatu Boga, Jego tajemnicy i jego transcendencji milczenie okazuje się bardziej wymowne od każdego słowa. Radość zaś staje się rzeczywistością, która opanowuje całą osobę i przemienia ją.
Pomimo, że adoracja jest modlitwą wewnętrzną, to przejawia się ona i na zewnątrz. Zewnętrznymi znakami są m.in. postawy: padnięcie na kolana, pochylenie głowy, uniesienie rąk. Cały człowiek, zatem i jego ciało, wyraża cześć, szacunek, zależność od Boga, wewnętrzne uniesienie.
Niech w naszych modlitwach nie zabraknie adoracji Boga - Stworzyciela, Zbawiciela Uświęciciela. Adorujmy Trójcę Świętą, która zawsze kierunkowana jest miłością ku nam. /Ks. Jan Okuła/


Dodano:  01.10.2014 r.  
linia
foto


Miesiąc październik jest poświęcony szczególnie modlitwie różańcowej. Nabożeństwo Różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w dni powszednie o godz. 17.30.; zaś w niedzielę o godz. 16.30. Weźmy do ręki różaniec i przez wstawiennictwo Królowej Różańca Św. prośmy Jezusa o Miłosierdzie dla nas i całego świata oraz o łaskę pokoju. Zachęcamy wszystkich a szczególnie dzieci z rodzicami oraz młodzież do udziału w Nabożeństwie Różańcowym.


Różaniec - pochodzi od łacińskiego słowa rosarium, oznaczającego wieniec z róż.Sama róża jest jednym z kwiatów symbolizujących Dziewicę Maryję.
Nazwa różańca wywodzi się ze średniowiecza. Odmawianie modlitwy różańcowej porównywano do ofiarowania Maryi wieńca ze 200 róż.
Inne nazwy różańca: Psałterz maryjny, Pozdrowienia.

******************************************

Tajemnice Różańca Świętego

Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryji. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

Tajemnice powinno się odmawiać następująco:

poniedziałek (tajemnice radosne)
wtorek (tajemnice bolesne)
środa (tajemnice chwalebne)
czwartek (tajemnice światła)
piątek (tajemnice bolesne)
sobota (tajemnice radosne)
niedziela (tajemnice chwalebne)

+Różaniec tajemnice radosne+

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Odnalezienie Jezusa w Świątyni

+Różaniec tajemnice światła+

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

+Różaniec tajemnice bolesne+

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

+Różaniec tajemnice chwalebne+

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi


Poszczególne części Różańca Świętego mają swoje uzasadnienie we wszystkich Ewangeliach:
**************************
I. Część Radosna:
1) Łk 1,26-38
2) Łk 1,39-56
3) Mt 1,18-23; Łk 2,1-21
4) Łk 1,22-40
5) Łk 1,41-52
***************************
II. Część Światła
1) Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Łk 3,21-22; J 1,29-34
2) J 2,1-12
3) Głoszenie Królestwa Bożego:
Mt 4,17; 4,23-25; 5,3; 5,17-20; 6,9-15 i 33; 7,21; 8,11-12; 9,35; 10,7; 11,11 i 24; 12,41-42; 13,10-11; 13,19-52; 16,19 i 28; 18,1-5 i 23-35; 19,13-15 i 23-24;20,1-16; 20,21-23; 21,31 i 43; 22,1-14; 23,13; 24,14; 24,14; 25,1-13 i 31-46; 26,29.
Mk 1,14-15; 4,10-12 i 26-32; 6,12; 9,1; 10,11-16; 23-25; 11,10; 12,28-34; 14,25.
Łk 3,7-9; 4,43; 6,20; 9,1-2; 9,11 i 27; 9,62; 10-11 i 27; 59-62; 10,1-16; 11,2; 13,28; 14,15; 12,29-32; 13,1-5; 18-30; 14,15-24; 16,16-17; 17,20-21; 18,17; 18,24-25 i 29; 19,11; 22,17-18; 22,28-30; 23,39-43
J 3,3 i 5; 18,36
Wzywanie do nawrócenia (przestrogi, pouczenia i zachęty):
Mt 5,20 i 22; 5,27-48; 6,1-8; 6,16-21 i 24-25; 7,1-6; 7,12-13; 7,19-23; 10,32-33; 10,38-42; 11,21-24; 12,31 i 36; 12,50; 13,15; 13,41; 15,13 i 18; 16,25-26; 17,20; 18,21-22; 18,34-35; 19,9; 19,23-24 i 30; 20,27; 22,37-39; 23,3-5 i 12; 23,13-31; 24,42-44; 25,12 i 30; 25,40-46;
Mk 3,35; 4,24; 7,13 18-23; 8,38; 9,35; 9,42-50; 10,11-12 i 21-25; 10,31 i 42-44; 11,17 i 25; 12,17 i 29-31; 12,38-40 i 43; 13,5-6 i 33; 16,16;
Łk 6,24-38; 6,41-46 i 49; 7,9 i 44-47; 8,11-18; 8,21 i 48; 9,48; 10,13-16; 10,30-37 i 41; 11,9-13 i 17; 11,23; 11,28 i 29-32; 11,39-52; 12,1-10; 12,15-22 i 29; 12,33 i 40; 12,45-48; 13,1-9; 13,22-30; 14,7-14 i 33; 16,10-14 i 18; 16,27-31; 17,3-4 i 6; 17,11-18; 17,32-33; 18,1 i 14; 18,22 i 24-25; 19,27 i 45; 20,17-18; 20,45; 21,3-4 i 8; 21,17-19; 21,34-36;
J 2,14-16; 3,20 i 36; 5,22-24 i 28-29; 5,44-47; 6,35 i 51; 7,18 i 24; 8,12; 9,31; 11,10; 12,25-26 i 36; 12,48; 13,17 i 20; 13,34-35; 15,5-7; 15,22-23;
4) Mt 17,1-6; Mk 9,2-8; Łk 9,28-35
5) Mt 26,26-28; Mk,14-22; Łk 22,19-20; J 6,53-58
*******************************
III. Część bolesna:
1) Mt 26,36-56; Mk 14,26-52; Łk 22,39-53; J 18,1-14
2) Mt 27,11-26; Mk 15,1-15; Łk 23,16; J 19,1;
3) Mt 27,27-31; Mk 15,16-20; J 19,2-16
4) Mt 27,31-34; Mk 15,21-22; Łk 23, 17-32; J 19,17-24
5) Mt 27,34-61; Mk 15,23-47; Łk 23,33-56; J 19,25-42
*********************************
IV. Część chwalebna:
1) Mt 28,1-20; Mk 16,1-8; Łk 24,1-12; J 20,1-29
2) Mk 16,19-20; Łk 24,50-52; Dz 1,1-11
3) Dz 2,1-47
4) Pnp 2,10; Pnp 4,7; Ap 12,14
5) Ap 12,1
**********************************
Jak odmawiać różaniec?
• 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga.
• 2. Odmawiamy Ojcze nasz.
• 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłebienie nadzieji, trzecia za pogłębienie miłości. Dobrze wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadzieji, miłości)
• 4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy.
• 5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz.
• 6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zrowaś Maryjo.
• 7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcu i O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tejemnicy.
• 8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6
• 9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę /w intencjach Ojca Św./oraz można dodać Wieczny odpoczynek.

***************************************************************
Korzyści i łaski, jakie możemy uzyskać odmawiając Różaniec Święty z rozważaniem tajemnic

ˇ wznosi nas niepostrzeżenie ku doskonałemu poznaniu Jezusa Chrystusa
ˇ oczyszcza nasze dusze z grzechów
ˇ pozwala nam zwyciężać naszych nieprzyjaciół
ˇ ułatwia nam praktykowanie cnót
ˇ rozpala naszą miłość do Jezusa Chrystusa
ˇ uzdalnia nas do spłacania naszych długów wobec Boga i wobec ludzi
ˇ wreszcie, wyjednuje nam od Boga wszelkiego rodzaju łaski

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

************************************************************
Odpusty dla odmawiających Różaniec Św.
Czym jest odpust?
Zgodnie z nauczaniem Kościoła: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. (...). Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych” (KKK 1471).
„Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od «starego człowieka» i «przyoblec człowieka nowego»” (KKK 1473). Odpust zupełny – uwalnia od wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty.
Odpust cząstkowy – darowanie części kary doczesnej.
„Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów” (KKK 1498).
Kiedy można uzyskać odpust związany z odmawianiem Różańca Św. ?
Odpust zupełny możemy uzyskać "za pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu (n. 17, § 1, 1o)." Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones,quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999.)

Odpust zupełny możemy uzyskać wówczas, gdy modlitwę różańcową odmawiamy:
• w kościele,
• w miejscu publicznych modlitw,
• w rodzinnym gronie,
• w zakonnej wspólnocie,
• w pobożnym stowarzyszeniu.
Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności,
Kościół wtedy mówi o udzieleniu odpustu cząstkowego.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie Różańca Św. to:
1. Spełnienie warunków dla uzyskania każdego odpustu zupełnego, czyli:
• Być w stanie łaski uświęcającej; a jeśli trzeba, przystąpić do sakramentu pokuty.
• Przyjąć Komunię świętą.
• Wyrzec się wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego, tzn. tolerowanie u siebie złych przyzwyczajeń lub dobrowolne trwanie w jakimś nałogu.
• Wykonać z pobożnością dzieło obdarzone odpustem.
• Odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo
2. Odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części różańca (pięć tajemnic danej części) ale tę część należy odmówić całą, nie można jej przerwać.
3. Medytacji nad tajemnicami różańcowymi musi towarzyszyć modlitwa ustna.
4. Podczas publicznego odmawiania różańca muszą być – w sposób dla danego miejsca właściwy – zapowiadane poszczególne tajemnice. W przypadku gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że recytujemy modlitwy i że towarzyszy temu rozważanie stosownych tajemnic.
(Opracowanie dotyczące odpustów w Kościele Katolickim na podstawie dokumentu Enchiridion Indulgentiarum
z 16 lipca 1999 r., ogłoszonego przez Stolicę Apostolską)

***********************************************************************
15 obietnic Maryi dla tych, którzy będą odmawiać różaniec

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.
Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

****************************************************************
Litania (łac. 'litania' pochodzi z gr. słowa 'λιταυεία' błaganie od 'litē' prośba, modlitwa) jest jedna z form modlitwy, używanej w liturgii kościołów chrześcijańskich. Przede wszystkim wyraża błaganie, bądź prośbę o pomoc osób boskich lub świętych.


Litania do Matki Bożej Różańcowej
(do prywatnego odmawiania)


Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
Maryjo, najśliczniejsza Różo wiosenna, módl się za nami.
Maryjo, kwitnący Szczepie winny, módl się za nami.
Maryjo, Różdżko Jessego, która wydałaś Chrystusa, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Maryjo, Wspomożycielko wiernych, módl się za nami.

Od błędów w życiu – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od niedobrej miłości własnej – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od nieposłuszeństwa przykazaniom – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkie napaści czarta, świata i grzesznego ciała – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od niesnasek, zaburzeń i wojny – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoją pokorę – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoje modlitwy – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoją łagodność i cierpliwość – wybaw nas wstawieniem się Twoim.
O zwycięska, święta Dziewico Maryjo – wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

*****************************************

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi !!! Amen.

Dodano:  30.09.2014 r.  
linia
foto

Serdecznie zapraszamy na główne skrzyżowanie w Czerwińsku nad Wisłą /DK62/ do włączenie się do tej inicjatywy, która zrodziła się po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, która odbyła się 28 września 2008 r. w Białymstoku. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjęto ten dzień jako dzień „Koronki na ulicach miast świata”. Każdy może się przyłączyć. Wystarczy znaleźć swoje miejsce w pobliżu skrzyżowania i łącząc się duchowo z innymi odmówić w grupie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

+++

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi- siaj i odpuść nam nasze winy jako i my od- puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Je- zusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Du- cha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwych- wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grze- chy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
-----------------
Imprimatur:
kard. Franciszek Macharski
metropolita krakowski
Kraków, 16 lutego 1980

***

LITANIA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufamy Tobie


Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

***

MIŁOSIERDZIE BOŻE NIE ZNA GRANIC!

ŚWIAT CAŁY

Pomysłodawców nie interesuje zaściankowość i prowincjonalizm.
Szukają sojuszników w modlitwie na całym świecie.
Nie ma znaczenia odległość, ani strefa czasowa.
Wszyscy będą się modlić o 15.00 czasu lokalnego na ulicach swych miast.

ULICZNICY
Kluczem do zrozumienia intencji jest ulica.
Przestrzeń publiczna przepełniona ludzkim oddechem, pośpiechem, strachem
i cierpieniem. Przestrzeń anonimowości i ciągłych poszukiwań lepszego życia.
Ta przestrzeń krzyczy o miłość, zainteresowanie i chwilę odpoczynku.
Uliczni animatorzy modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego” nie boją się pokazać
na chodniku z wielką białą planszą opatrzoną czerwonym napisem:
„JEZU, UFAM TOBIE”. Przechodnie to widzą.
Rok temu w Łodzi między 15.00 a 15.10 nie sposób było nie zauważyć wielkich plansz
na wszystkich skrzyżowaniach centrum miasta.
Czy na ulicy można odpocząć?
W Bogu można wszędzie odpocząć, nawet na ulicy...

POKORNI SŁUDZY BOŻY
Przełom września i października to ważny moment dla kultu Miłosierdzia Bożego.
28 września wspominamy bł. Michała Sopoćko.
Ten cichy i pokorny kapłan stał się spowiednikiem i kontynuatorem misji św. Faustyny,
której wspomnienie obchodzimy 5 października.
Obie te postacie miały jedno ważne zadanie:
przypomnieć światu o miłosiernej miłości Boga.
Obie za życia nie doczekały się uznania, splendorów i poklasku.
Zyskały za to świętość i wieczną pamięć.
Dziś, wzorem Św. Jana Pawła II, chrześcijanie na całym świecie
propagują kult Miłosierdzia Bożego uznając to za swą życiową misję.
W Łodzi św. Faustyna stała się Patronką Miasta.
Pierwsza Koronka na ulicach miast odbyła się właśnie tu, w mieście
oddanym pod opiekę Patronce i w dniu beatyfikacji Michała Sopoćko.
Dlatego dzień 28 września jest dniem kolejnej Koronki,
tym razem na całym świecie.

10 MINUT KTÓRE ZBAWIA DUDSZE

Tyle trzeba, aby z wiarą odmówić tę krótką modlitwę podyktowaną św. Faustynie
przez Pana Jezusa. Zostało to zapisane w jej „Dzienniczku” i stało się
modlitwą milionów chrześcijan na wszystkich kontynentach.
Godzina 15.00 to godzina konania Jezusa na krzyżu
– GODZINA MIŁOSIERDZIA – gdy wszystkie grzechy świata zostały odkupione.
Stając na 10 minut do tej szczególnej modlitwy we wszystkich strefach czasowych
chrześcijanie otaczają glob i zbawiają swoją ziemię, swoje miasto, swoją ulicę.

FUNDAMENTALNE: DLACZEGO?

Najważniejsze pytanie dziennikarskiego fachu samo ciśnie się na usta.
Jaki cel chcą osiągnąć organizatorzy przedsięwzięcia?
Kieruje nimi chęć rozgłosu, czy może też coś na tym zyskają?
Czemu ma służyć to zamieszanie z przesuwaniem paciorków?
Wnikliwi poszukiwacze prawdy odpowiedź znajdą
28 września. Na ulicy.

PRIME TIME

Nie ma lepszego czasu ani sposobności, by posłać w świat supernews'a.
To najlepszy moment, by szary tłum przygnębionych, poszarzałych
i smutnych mieszkańców zaprosić do lepszej rzeczywistości.
Dziennikarze i publicyści dostrzegą w tym fakcie zapowiedź wielkiej zmiany,
jaka spotka społeczność miasta, w którym LUDZIE MODLĄ SIĘ NA ULICY.
Nie jest to bowiem kolejny happening, parada, pochód czy manifa.
To jest realna modlitwa, która ma moc sprawczą czynienia dobra.
Takie są fakty.

Dodano:  26.09.2014 r.  
linia
foto

6 września 2014 r. - tak jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:30 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „ Wieczernik Modlitwy”. Jest to nabożeństwo w intencji przybywających pielgrzymów.

Początek spotkania o godz. 10:30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec, 12:00 - Eucharystia w intencji pielgrzymów; 14:30 - modlitwa pod Krzyżem.

Posługę muzyczną podejmuje zespół Echo Maryi z Łomianek.

Zapraszamy do słuchania Radia Konsolata:
konsolata.pl/radio
*************************************************************
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione
na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił
do Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród
niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela
i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu,
w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj
mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał,
i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania,
abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.

Dodano:  27.08.2014 r.  
linia
foto

Z Bożym błogosławieństwem i Opieką Matki Bożej Pocieszenia pragniemy rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny 2014/2015 .

Uroczysta Msza Św. z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców zostanie odprawiona w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą 1 września 2014 r. o godz. 8.10. Informujemy także, że w niedzielę 7 września na Mszy Św. o godz. 10.00 zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne uczniów klas I.
Serdecznie zapraszamy.

*************************************************
Modlitwa o Błogosławieństwo w nauce

Trójco Przenajświętsza, źródło doskonałości, miłości i prawdy. Twój jest świat, stworzenia i ja. Niechaj każde zjawisko i zdarzenie mówi mi o Tobie i Twojej wielkości.
Duchu prawdy, prowadź mnie do coraz lepszego poznania świata i siebie samego oraz sensu istnienia. Daj gorące umiłowanie prawdy, radość w dochodzeniu do niej i męstwo w jej wyznawaniu. Chryste, Ty jesteś drogą, spraw, proszę, aby wszystkie ścieżki i drogi mego życia, na których się znajduję, prowadziły w końcu do Ciebie i bym wraz z Tobą doszedł do domu Ojca. Błogosław i udziel mi wytrwania w zdobywaniu wiedzy i poprawnego jej rozumienia, aby mnie zbliżała coraz bardziej do Ciebie i służyła nienagannie Narodowi i Kościołowi Bożemu. Amen.

+++
Modlitwa o dobre wykorzystanie czasu

Panie Wszechmogący i miłosierny,
który jesteś, byłeś i trwasz na wieki,
do Ciebie należą czas i wieczność.
Przed Tobą tysiąc lat
jest jak wczorajszy dzień, który minął
a życie człowieka podobne do kwiatu,
który rankiem rozkwita,
a wieczorem więdnie i usycha.

Proszę Cię
o łaskę dobrego wykorzystania czasu,
bym nie trwonił bezmyślnie - przez lenistwo
lub nieustanne poszukiwanie przyjemności -
godzin i dni powierzonych mi
dla pomnażania Twoich darów
i pełnienia Twojej świętej woli.

Pozwól mi Panie
tak przeżyć czas mojego życia na tym świecie,
bym po jego zakończeniu
przez całą wieczność mógł się cieszyć Tobą
w Twoim królestwie
nigdy nie kończącej się miłości.
Amen.

+++
Modlitwa o zapał

Panie, czasami nic mi się nie chce
i mam wszystkiego dość.
Kiedy dopada mnie znużenie, obojętność, zniechęcenie,
apatia, nuda lub "smutek tego świata",
nie zostawiaj mnie samego.
Poślij mi anioła, który mnie wyrwie
z leniwego odrętwienia.
Jezu, który napracowałeś się dla naszego zbawienia,
proszę oddal ode mnie wszelką duchową ociężałość.
Usuwaj z serca zgorzknienie,
odnawiaj gorliwość w czynieniu tego,
co dobre, święte, pożyteczne.
Daj świeżość mojej modlitwie, zapał w pracy,
radość w służeniu Tobie i bliźnim.
Naucz mnie mądrze korzystać z daru czasu.
Niech budzi mnie anielskie wołanie:
"zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób, co możesz"
Amen.

+++
Modlitwa przed nauką
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły, dodaj mi zdolności i ochoty, aby ta nauka była dla mnie pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


O Panie, któryś jest źródłem wszelkiej mądrości i wiedzy, któryś pozwolił mi zdobywać wykształcenie po to, żebym mógł prowadzić dobre i święte życie, proszę Cię, oświeć mój umysł, abym rozumiał wykłady moich nauczycieli, obdarz mnie trwałą pamięcią, abym dokładnie przyswoił sobie to, czego się uczę, wzbudź w moim sercu szczerą chęć poczynienia jak największych, postępów, abym nie zmarnował danego mi dzisiaj na naukę czasu.

Dlatego proszę Cię, Boże, o Twego Ducha, Ducha poznania i prawdy, mądrości i przenikliwości, aby jak największy pożytek przyniosły wszystkie wysiłki, jakie włożono w moje wykształcenie. Zechciej też sprawić, Boże, abym moje studia doprowadził do właściwego celu, jakim jest poznanie Ciebie w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, abym był pewien Twej łaski i mógł wiernie Ci służyć.

A ponieważ obiecujesz oświecić Twoją mądrością skromnych i szczerze pokornych, zaś pysznych tak poniżyć, że zapłaczą się w próżności swoich rozpraw, proszę Cię, Boże, obdarz mnie prawdziwą pokorą, abym umiał być uległy i posłuszny przede wszystkim Tobie, ale również tym, których Ty powołałeś na moich nauczycieli. Jednocześnie tak pokieruj moim sercem, abym wyrzekłszy się wszelkich złych pragnień, gorliwie szukał Ciebie, a za jedyny cel przyjął przygotowanie się do służenia Tobie w tym powołaniu, jakie spodoba Ci się mi wyznaczyć.

Dodano:  27.08.2014 r.  
linia
foto

Zapraszamy w dniach 21 – 24 sierpnia do Czerwińska nad Wisłą na spotkanie Campo Bosco. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem E – MIGRANCI. Nasza Ojczyzna jest w Niebie.

Campo Bosco to cztery dni wypełnione dobrą zabawą, muzyka, ciekawymi konferencjami i modlitwą. Na głównej scenie będzie można posłuchać takich zespołów jak POROZUMIENIE, FPS, WYRWANI Z NIEWOLI, NEW LIFE M. W sobotni wieczór rozśmieszy nas kabaret ŚWIERSZCZYCHRZĄSZCZ, a na spotkaniach panelowych i konferencjach spotkamy takich gości jak np. aktorka Patrycja Hurlak, czy dziennikarz Rafał Porzeziński. Serdecznie Zapraszamy.

Za realizacje i koordynacje projektu Campo Bosko odpowiada:
Ks. Przemysław Kawecki SDB - Ośrodek EMAUS
e-mail: kawasdb@poczta.onet.pl
Tel. /24/ 231 51 52

Zgłoszenia na CAMPO BOSKO
Wymagane ukończone 16 lat (osoby niepełnoletnie rejestrowane są jedynie z opiekunem prawnym).
Zakwaterowanie pod namiotami (własnymi).
Udział w warsztatach, koncertach, konferencjach dla zarejestrowanych uczestników Campo Bosko jest nieodpłatny.
Ośrodek Młodzieżowo – Powołaniowy EMAUS za korzystanie z pola namiotowego pobiera opłatę w wysokości 55 zł. W ramach opłaty Ośrodek EMAUS zapewnia każdego dnia pieczywo i jeden gorący posiłek, korzystanie z sanitariatów oraz koszulkę uczestnika imprezy.
************************************************
Program CAMPO BOSCO 2014
21 sierpnia - czwartek
- rejestracja od godz. 13.00
16.30 – W oczekiwaniu: Koncert zespołu FPS
18.00 – Kolacja
19.00 – UROCZYSTE OTWARCIE CAMPO BOSKO
20.00 - koncert/uwielbienie POROZUMIENIE – NIEBIESKIE JERUZALEM – Nie z tego świata…
UWAGA: Wszyscy ubieramy się na biało. Chcemy odtworzyć atmosferę opisaną w tym miejscu:
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem .Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka».
22.00 Apel w Sanktuarium – Słówko na Dobranoc ks. Inspektor Andrzej Wujek SDB
00.00 – Cisza Nocna
Strefa 18+
Wieczorami w strefie 18 + przebywają osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby te będą posiadały specjalne identyfikatory.
23.00 – Uroczyste otwarcie
- Adam Łoniewski – monodram pt. Ptaki Spadają
„Z pozoru prosta opowieść o trudnościach ze zrobieniem monodramu przeradza się w niezwykłą podróż pełną odniesień i nawiązań do współczesnej kultury. Ponad godzinny spektakl to fuzja emocji, tańca, pantomimy, muzyki i tekstów, które na przemian wzruszają i bawią do łez. Spektakl o poszukiwaniu wartości, i własnego miejsca w - świecie. Nieumiejętności radzenia sobie z przeszłością i niezrozumienia teraźniejszości…”
2.00 – Cisza nocna

22 sierpnia - piątek
7.30 – pobudka
8.00 – modlitwy poranne – Lectio Divina – ks. Przemek Kawecki SDB
8.30 - śniadanie
9.30 - I Blok panelowy:
Na poszczególne konferencje będzie można zapisać się w czwartek tuż po dokonaniu rejestracji na polu Campo BOSCO.
Scena Główna Stodoła – Strefa 18 +
9.45 – 10.45 - prof. dr hab. Jacek Kurzępa
Portret globalnego nastolatka - jak nie dać się grupie rówieśniczej?
Prof. dr hab. Jacek Kurzępa profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim; socjolog młodzieży; autor 9 monografii książkowych, w tym klasycznych już w opisywaniu zachowań dysfunkcyjnych i ryzykownych współczesnej młodzieży, jak: "Młodzież pogranicza - juma", "Młodzież pogranicza - świnki” "Zagrożona niewinność"; "Socjopatologia pogranicza";
Między innymi na podstawie tych prac powstawały scenariusze do filmów: Glińskiego- Świnki; Mularuka- Juma; Rosłaniec- Galerianki;
Jest aktywnym badaczem zachowań społecznych młodzieży, czy to na Castel Party w Bolkowie, Przystanku Woodstock, czy w życiu codziennym młodego pokolenia Polaków.
Profesor Kurzępa będzie mówił o tym jak w czasach popkultury pozostać sobą.
11.00 – 12.00 - Rafał Porzeziński
12 kroków do wolności nie tylko dla chrześcijan
Rafał Porzeziński - Polski dziennikarz, autor wydawnictwa audio "12 kroków do wolności nie tylko dla chrześcijan". Specjalista od wychodzenia z uzależnień. W jednym z wywiadów mówił: „Uzależnienie niesubstancjonalne jakim jest hazard, praca, seks czy np. uzależnienie od gier komputerowych jest w stanie pozbawić nas życia równie skutecznie jak narkotyki, alkohol czy nikotyna”
Podczas swojej konferencji Rafał Porzeziński będzie mówił m.in. o uzależnieniu od Internetu, gier komputerowych i innych uzależnieniach związanych ze światem mediów. Czujesz, że godziny spędzone przed monitorem zaczynają komplikować twoje życie? Musisz koniecznie posłuchać tego wykładu.
12.00 – 13.30 – Peja
Przestań śnić, zacznij żyć
Peja, właściwie Ryszard Waldemar Andrzejewski znany również jako Rychu Peja to legenda – polskiego rapu i producent muzyczny, a także przedsiębiorca związany z kulturą hip-hopową.
Znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów w grupie muzycznej Slums Attack, której był współzałożycielem. W 2002 roku wraz z zespołem otrzymał nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka. W latach 2000-2004 współtworzył formację Ski Skład. Prowadzi także solową działalność artystyczną.
W jednym z najnowszych kawałków Pei można usłyszeć:
postępujesz nierozsądnie, a myślisz że robisz mądrze,
a ja Cię Boże proszę, chcę byś ludzi mych ocalił,
gdybym wcześniej Cię chwalił też bym całkiem nie nawalił.
Ludzką rzeczą zbłądzić z błędów, wyprowadzić boską,
konsekwencja to mistrzostwo, nie chcę w życiu cierpieć, ot co.
Z Peją pogadamy o konsekwencjach podjętych wyborów, wychodzeniu z piekła uzależnień i wychodzeniu na prostą. 9.45 – 10.45 - Maria Rogaczewska
Powołanie Królewskie a kultura uzależnień
Maria Rogaczewska - Asystent naukowy w Instytucie Socjologii UW w Zakładzie Psychologii Społecznej. Ukończyła z wyróżnieniem filozofię w ramach Kolegium MISH UW, studiowała ponadto socjologię i antropologię, a także nauki polityczne na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Specjalizuje się w badaniach z zakresu socjologii religii, społeczeństwa obywatelskiego, przemian więzi społecznych, rozwoju wspólnot lokalnych.
Czym jest powołanie królewskie? Czym jest kultura uzależnień? W jaki sposób powołanie królewskie może wspiera człowieka w przezwyciężaniu procesów uzależnienia? To tylko nieliczne pytania jakie stawia konferencja Marii Rogaczewskiej. To konferencja dla wszystkich, którzy chcą panować nad swoim życiem.
11.00 – 12.00
- czekamy na potwierdzenie gościa. Damy znać jak wszystko będzie dograne.
12.00 – 13.30 - Darek Malejonek (Maleo Reggae Rockers)
Syndrom „Piotrusia Pana”
Dariusz "Maleo" Malejonek – polski kompozytor, wokalista i gitarzysta, członek zespołów: Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 oraz Arka Noego. Założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Wolontariusz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego "Młodzi Światu".
W jednym z wywiadów Maleo powiedział o sobie: Ja miałem zawsze syndrom "Piotrusia Pana", czyli kogoś takiego, kto fruwa, żyje łatwo, lekko, bez zobowiązań, alienuje się od rzeczywistości, nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności... Starość była dla mnie nie do przyjęcia, kojarzyła mi się z życiowym bezsensem, podobnie małżeństwo. Muzyka rockowa sprzyja takiej alienacji, bo cały czas jeździsz, dajesz koncerty, jesteś z dala od rodziny, zarabiasz pieniądze na dom i wszystko się niby zgadza... Ale wiesz, że coś jest nie w porządku.
Z Maleo pogadamy o tym jak z „Piotrusia Pana” stać się wojownikiem twardo chodzącym po ścieżkach swojego życia.
13.30 - Obiad
14.30 – I Blok warsztatowy: TANIEC – DUCH – MUZYKA – TEATR
Lista warsztatów znajduje się tutaj
ZGŁOSZENIA NA POSZCZEGÓLNE WARSZTATY NA NASZEJ STRONIE OD 5 SIERPNIA!
18.30 – Kolacja
20.00 - Wieczór uwielbienia (scena główna) - Inicjatywa Wieczór Chwały z Płocka
22.00 - Eucharystia z kazaniem pt. Nasza Ojczyzna jest w Niebie (ks. Przemek Kawecki SDB) – oprawa muzyczna liturgii zespół KALOKAGATHOS
23.00 – Koncert zespołu KALOKAGATHOS – Średniowieczne Pieśni Pielgrzymów
00.00 – Cisza nocna
Strefa 18+
Wieczorami w strefie 18 + przebywają osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby te będą posiadały specjalne identyfikatory.
24.00 – Spektakl pt. RUAH
1.00 – 2.00 - Quiz Bar + Gry planszowe.
2.00 – Cisza nocna

23 sierpnia - sobota
7.30 – pobudka
8.00 – modlitwy poranne – Lectio Divina – ks. Przemek Kawecki SDB
8.30 – śniadanie
9.30 - II Blok Panelowy:
Na poszczególne konferencje będzie można zapisać się w czwartek tuż po dokonaniu rejestracji na polu Campo BOSCO.
Scena główna Stodoła - Strefa 18+
9.30 – 10.30 - Patrycja Hurlak
Byłam wiedźmą
Patrycja Hurlak – polska aktorka, w jednym z wywiadów powiedziała: Wpadłam w czarną magię, jak miałam 5 lat. Jedno kłamstwo sprzedał mi diabeł, że umiem rozmawiać ze zmarłymi. Okazuje się, że najgorsze nadeszło kilka lat później. – Jak miałam 9–10 lat, pojawiły się na polskim rynku przedruki zachodnich gazet dla młodzieży – z horoskopami, wróżbami, talizmanami. I ktoś może powiedzieć, że to bzdury i można się tym zająć dla żartu, ale teraz już wiem, że to zabawy z diabłem.
Aktorka znana z serialu „KLAN” opowie o swoim doświadczeniu czarnej magii, widzeniu demonów, niebezpieczeństwie wróżb i horoskopów oraz o nawróceniu.
10.30 – 12.00 – Wyrwani z Niewoli
Piotr i Jacek – dwaj nawróceni dresiarze - na własnej skórze poczuli konsekwencji błędnych decyzji, słabych wyborów. Aktualnie, korzystając z własnych doświadczeń prowadzą skuteczną działalność profilaktyczną.
Panowie odwiedzają szkoły, domy poprawcze, więzienia dzieląc się świadectwem swojego życia, nawrócenia, mocy Bożej. Tym razem będą mówić do nas. 9.30 – 10.30 - prof. dr hab. Jacek Kurzępa
Zagrożona niewinność - Młodość w objęciach seks biznesu.
Prof. dr hab. Jacek Kurzępa profesor Szkoły Wyższej Psvchologii Społecznej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim; socjolog młodzieży;
Na podstawie między innymi tych prac powstawały scenariusze do filmów: Glińskiego- Świnki; Mularuka- Juma; Rosłaniec- Galerianki;
Jest aktywnym badaczem zachowań społecznych młodzieży, czy to na Castel Party w Bolkowie, Przystanku Woodstock, czy w życiu codziennym młodego pokolenia Polaków.
Profesor Kurzępa będzie mówił m.in. o tym jak zadbać o swoją seksualność korzystając z Internetu? Jak uniknąć problemów związanych z uzależnieniem od pornografii i innych form seks biznesu szeroko dostępnych w Internecie.
10.30. – 11.00 - ks. dr Przemek Solarski SDB
Praca nad sobą i kształtowanie sumienia w kulturze uzależnień
Ks. dr Przemek Solarski jest teologiem specjalizującym się w zagadnieniach moralnych.
Współczesna kultura stawia przed nami wiele pytań i zagadnień z którymi często nie wiemy jak sobie poradzić: czy spowiadać się z godzin spędzonych w Internecie na zdobywaniu „wiedzy bezużytecznej”?; Co teologia moralna mówi o ściąganiu filmów i muzyki z Internetu? To tylko najczęstsze pytania jakie współcześnie pojawiają się w konfesjonale i podczas rozmów z ludźmi zanurzonymi w świeci mediów.
Tematem, krótkiego wystąpienia ks. Przemka będzie praca nad sobą i kształtowanie sumienia w dobie wszechobecnych mediów. Mówiąc prościej, zastanowimy się wspólnie: Jak kształtować sumienie internauty?
11.00 – 12.00 - Karol Domagała SDB - terapeuta
Patologiczne poczucie winy i jego wpływ na kształtowanie sumienia.
Karol Domagała SDB - Psycholog, terapeuta, pracuje w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.
Konferencja Karola skoncentruje się na kształtowaniu sumienia z uwzględnieniem różnych patologicznych zjawisk zachodzących w tym procesie.
Źle ukształtowane sumienie to pasmo problemów, cierpień i dylematów w życiu człowieka. Dlatego warto zastanowić się nad pracą nad własną osobowością. W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące kwestie:
- Struktura osobowości i jej wpływ na kształtowanie się sumienia
- Przyczyny nadmiernego poczucia winy
- Przyczyny braku poczucia winy
- Zawiść i wdzięczność w procesie kształtowania sumień
- Uzdrawiająca moc przebaczenia
Chcesz poczuć się wolnym człowiekiem jasno oceniającym swoje życie. Zapraszamy na spotkanie z Karolem Domagałą.
12.30 – Eucharystia – Uroczyste otwarcie roku jubileuszowego 200 rocznicy urodzin Jana Bosko
14.00 - Obiad
15.00 – II Blok Warsztatowy: BĄDŹ AKTYWNY KREATYWNY
Lista warsztatów znajduje się tutaj
ZGŁOSZENIA NA POSZCZEGÓLNE WARSZTATY NA NASZEJ STRONIE OD 5 SIERPNIA!
19.0 Kolacja
20.00 Tabu -Endorfina
21.00 - Kabaret Świerszczychrząszcz
22.00 - New Life M
23.00 – Teatr ITP - Spektakl plenerowy pt. "Spełniony Sen"
00.00 – Na wyciszenie
Scena główna Stodoła - Strefa 18+
Tadek (Firma) – Koncert pt. Tajne Komplety w ramach Akcji BURZA 2014
Tadek, właściwie Tadeusz Polkowski – polski raper. Tadeusz Polkowski znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów w zespole hip-hopowym Firma, którego był współzałożycielem.
W 2011 roku rozpoczął działalność solową. Od tego czasu opublikował utwory i teledyski promujące pierwszy album zatytułowany Niewygodna prawda. Były to utwory "Żołnierze wyklęci" w 2011 roku (upamiętniający żołnierzy wyklętych oraz zbrojne podziemie antykomunistyczne działające po zakończeniu II wojnie światowej), następnie na początku 2012 roku tytułowy "Niewygodna prawda".
W lutym ukazał się teledysk do utworu "Rotmistrz Witold Pilecki", stanowiącego upamiętnienie osoby Witolda Pileckiego, zaś w lipcu powstał obraz do utworu "Generał Nil", który upamiętnia osobę generała Augusta Emila Fieldorfa. W zamierzeniu autora na płycie znalazły się treści dotyczące "wspaniałych oraz tragicznych wydarzeń w polskiej historii". So Close
Grupa So Close ma zaszczyt zaprosić na całkowicie zaimprowizowany spektakl teatralno-komediowy. Nasze show powstanie na oczach widowni bez jakiegokolwiek scenariusza. Dowodem na to będą Wasze sugestie, które zainspirują nas do stworzenia postaci oraz historii. Będziecie mogli przeżyć z nami jedyne i niepowtarzalne widowisko. Przyjdźcie i przekonajcie się, że warto.
www.facebook.com/teatrsoclose
2.00 - Cisza Nocna

24 sierpnia - niedziela
8.00 – pobudka
8.30 – śniadanie
9.00 - Festiwal Talentów – podsumowanie warsztatów
10.00 – przygotowanie do liturgii
10.30 – Eucharystia na zakończenie Campo Bosco 2014
12.00 – obiad, sprzątanie, rozjazd
Zastrzegamy sobie prawo do dalszego rozszerzania programu Campo Bosko i do intensywnych zmian na lepsze!

Dodano:  16.08.2014 r.  
linia
foto

24 sierpnia 2014 roku w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą o godz. 12.30 odbędzie się RECITAL ORGANOWY w wykonaniu Jarosława Kocika – parafianina z Czerwińska oraz absolwenta Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku i Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
W programie utwory: J.S. Bacha, G.Böhm, M.Reger, M. Surzyński, E. Morricone, Ch.M.Widor.
Ciekawością tego Recitalu Organowego jest również to, iż będzie on transmitowany na telebim stojący przed ołtarzem, tak, by publiczność mogła z bliska obserwować grę organisty. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

*****************************************************************************

Gazeta lokalna " Płońszczak" z 13 kwietnia 2011 tak pisała:
/.../ Nasz rodzimy akcent festiwalu, to bardzo młody i bardzo zdolny muzyk,który wywodzi się z naszego powiatu. Jego domem rodzinnym jest Janikowo w gminie Czerwińsk. W Czerwińsku skończył szkołę podstawową i gimnazjum, w Płońsku zaś, z wyróżnieniem w klasie fortepianu - Społeczne Ognisko Muzyczne. Natomiast w klasie organów ukończył Salezjańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Lutomiersku i został organistą dyplomowanym. W planach Jarosława Kocika znajdują się studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, które zamierza zacząć już w październiku. Aktualnie muzyk jest organistą w warszawskiej parafii pw. św. Łucji. Wielokrotnie, z powodzeniem brał udział w konkursach organowych, jako solista i kameralista koncertował w Polsce i za granicą. Za swój największy sukces zawodowy Jarosław Kocik uznaje oprawę muzyczną mszy św. pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI.
/red. Anna Piórkowska/

Dodano:  16.08.2014 r.  
linia
foto

/fot.Tadeusz Warczak/

Wprowadzenie Relikwii Krwi św. Jana Pawła II do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, połączone z dekanalnym dziękczynieniem za jego kanonizację i dożynkami, odbędzie się 15 sierpnia 2014 r. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP o godzinie 12.00. Mszy Św. na ołtarzu polowym przed Bazyliką Zwiastowania NMP przewodniczyć będzie Ks. prałat Janusz Mackiewicz dziekan dekanatu wyszogrodzkiego. Serdecznie zapraszamy.

***************************************************************
Wyjazd po Relikwie Krwi Świętego Jana Pawła II

Dnia 18 czerwca 2014 roku delegacja parafian i sympatyków Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku nad Wisłą wzięła udział w pielgrzymce do Krakowa po Relikwie Świętego Jana Pawła. Uczestnicy udali się w tym celu do Kurii Metropolitalnej przy ul. Franciszkańskiej 3 , w którym Karol Wojtyła mieszkał jako Biskup i Kardynał aż do słynnego konklawe w 1978 roku. Relikwie Krwi wręczył na ręce Księdza Proboszcza i Kustosza Sanktuarium Sławomira Goworka SDB, wieloletni sekretarz Jana Pawła II - Kardynał Stanisław Dziwisz. Ksiądz Kardynał w rozmowie pytał o Sanktuarium, Parafię a następnie pobłogosławił wszystkim wręczając każdemu różaniec. Uczestnicy spotkania odwdzięczyli się Ks. Kardynałowi wręczając pachnące dary w postaci truskawek i malin.
Ks. Kardynał dokonując wpisu do księgi pamiątkowej napisał:
„ Bardzo dziękuję x Salezjanom i pielgrzymce po Relikwie Św. Jana Pawła II za odwiedziny i pachnące dary. Niech Święty opiekuje się parafią i pielgrzymami do Sanktuarium w Czerwińsku. Szczęść Boże! ”
Następnie jako dziękczynienie za otrzymany dar Relikwii Św. Jana Pawła II udaliśmy się na Msze Św. do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
*******************************************************************

Litania do Św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami.

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami.

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, módl się za nami.

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami.

Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami.

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, módl się za nami.

Następco Piotra i Sługo sług Bożych, módl się za nami.

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, módl się za nami.

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, módl się za nami.

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami.

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, módl się za nami.

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami.

Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami.

Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami.

Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami.

Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami.

Głosicielu Nowej Ewangelizacji, módl się za nami.

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, módl się za nami.

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami.

Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, módl się za nami.

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami.

Bracie i Mistrzu kapłanów, módl się za nami.

Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami.

Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami.

Umocnienie małżonków, módl się za nami.

Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl się za nami.

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, módl się za nami.

Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami.

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, módl się za nami.

Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami.

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami.

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami.

Uosobienie pracowitości, módl się za nami.

Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami.

Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami.

Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami.

Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami.

Upominający grzeszników, módl się za nami.

Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami.

Przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami.

Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami.

Rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami.

Wspierający bezrobotnych, módl się za nami.

Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami.

Odwiedzający więźniów, módl się za nami.

Umacniający słabych, módl się za nami.

Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam,Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.K: Módl się za nami święty Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.K: Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodano:  13.08.2014 r.  
linia
foto

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą porządek Mszy Św: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 / suma odpustowa w na ołtarzu polowym połączona z dożynkami dekanatu wyszogrodzkiego/ oraz 17.00.
O godz. 16.30 nabożeństwo różańcowe.
Serdecznie zapraszamy Parafian, Pielgrzymów i Sympatyków Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku nad Wisłą.

*******************************************************************
Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison,
Chryste eleison.
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami.
O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie, módl się za nami.
O Maryjo, która przy śmierci najukochańszy Syn Twój odwiedził, módl się za nami.
O Maryjo, któraś najczystsza dusze swoja w ręce Stworzyciela Twego oddala, módl się za nami.
O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem Boskim, módl się za nami.
O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów, módl się za nami.
O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, módl się za nami.
O Maryjo, wzięta z dusza i ciałem do nieba, módl się za nami.
Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od śmierci w grzechu, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez błogosławione Zaśniecie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez radosne Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez chwalebne Twe przyjście do nieba, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Ukoronowanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwale, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas we wszystkich naszych utrapieniach pocieszać i wspomagać raczyła, wysłuchaj nas.
Abyś odstępu złych duchów bronić raczyła, wysłuchaj nas.
Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ja do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ja najwyższa chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

**************************************************************
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nas ludzi!
Wierzymy z całą gorliwością naszej wiary
w Twoje tryumfalne wzięcie z duszą i ciałem do niebios,
gdzie zostałaś ogłoszona Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów Świętych.
I my łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić Pana,
który Cię wywyższył ponad wszystkie czyste stworzenia,
aby ofiarować Ci żar naszej pobożności i miłości.
Wzrok Twój, który macierzyńsko pieścił pokorne i cierpiące człowieczeństwo Jezusa na ziemi, nasyca się w niebiosach widzeniem chwalebnego człowieczeństwa Mądrości Niestworzonej, radość Twej duszy w oglądaniu twarzą w twarz godnej uwielbienia Trójcy Przenajświętszej porusza Serce Twe uszczęśliwiającą tkliwością a my, nędzni grzesznicy, my, którym ciało obniża lot duszy, błagamy Cię, abyś oczyściła nasze zmysły, byśmy nauczyli się już tu na ziemi, kosztować Boga z cudów stworzenia.
Amen.

***************************************************
Wokół dogmatu Wniebowzięcia
W uroczystość 15 sierpnia czci się chwalebne Wniebowzięcie Maryi. Jest to święto, w którym wspomina się doskonałość i szczęśliwość, do której została przeznaczona, uwielbienie Jej niepokalanej duszy i dziewiczego ciała, doskonałe upodobnienie do Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to uroczystość, przez którą Kościołowi i społeczności ludzkiej zostaje przedstawiony obraz i niosący pociechę dowód, które pouczają nas, że spełnia się ostateczna nadzieja: gdyż mające kiedyś nastąpić uwielbienie jest szczęśliwym przeznaczeniem tych wszystkich, których Chrystus uczynił braćmi (Paweł VI, Marialis cultus, 6).

1 XI 1950 r. Pius XII konstytucją apostolską (Najszczodrobliwszy Bóg - Munificentissimus Deus) ogłosił jako prawdę wiary naukę o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny:
Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy, ku chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną Swą łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę, na cześć Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, powagą, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały.
Powyższa treść mówi o bezpośrednim uwielbieniu Maryi w duszy i w ciele, a unika wypowiadania się na temat śmierci Maryi (czy umarła czy "zasnęła", a może jeszcze inaczej?). Nie mówi o sposobie tego uwielbienia, pozostawiając teologom swobodę jego dyskutowania. W szukaniu odpowiedzi, w jaki sposób Maryja przeszła do stanu chwały prezentowane są dwa stanowiska. Większość tzw. "mortaliści" uznają, że Maryja umarła, "immortaliści" twierdzą przeciwnie.

***

Rozróżnienie pomiędzy uwielbieniem a śmiercią Maryi, jako dwoma prawdami wiary brano pod uwagę jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu. Duży wpływ na jego treść miał M. Jugie, który z powodu ważnego studium o "Wniebowzięciu", miał duży autorytet w tej dziedzinie. Był zdania, że Magisterium Kościoła mogłoby zdefiniować naukę o Wniebowzięciu, rozumianą jedynie jako uwielbienie Maryi w ciele i duszy w Jej odejściu z tej ziemi, bez wypowiadania się na temat faktu śmierci, który pozostawałby jedynie pobożną opinią dopóki nie będzie można określić go w sposób pewny jako faktu pozytywnie objawionego lub jako faktu dogmatycznego w koniecznym powiązaniu z prawdą objawioną już zdefiniowaną (za L. Melotti, Maryja Matka żyjących).
Najświętszej Maryi Panny nie możemy poznawać bez ścisłej zależności od Chrystusa i tajemnicy zbawienia. Chociaż żaden tekst Pisma Świętego nie dotyczy bezpośrednio i wyraźnie dogmatu Wniebowzięcia, Konstytucja Munificentissimus Deus stwierdza, że "ostateczny fundament" tej prawdy znajduje się w Biblii, która przedstawia bardzo ścisłe zjednoczenie Chrystusa i Jego Matki.
Konstytucja, sięgając do patrystycznej tradycji nowej Ewy, odwołuje się do Protoewangelii, zapowiadające zwycięstwo Niewiasty: Jak przeto chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa było istotnym składnikiem a zarazem ostatecznym trofeum zwycięstwa, tak też wspólna walka Najświętszej Dziewicy i Jej Syna winna być zakończona uwielbieniem Jej dziewiczego ciała (por. 1Kor 15,54). Ma to również odzwierciedlenie w doborze tekstów liturgicznych związanych z uroczystością Wniebowzięcia (1Kor 15,54-57, 1Kor 15,20-26; Ap 12).
Idea Wniebowzięcia pojawiła się w licznych apokryfach, nazywanych Transitus Mariae. Są one różnego pochodzenia, bardzo zróżnicowane w czasie (wg M. Jugie i G. Jouassarda najstarsze pochodzą z końca V w.; wg R. Laurentin między IV a VI w.), a także o różnej treści. Ta obfita literatura przyczyniła się w dużym stopniu do obrony wiary w chwalebne i cudowne zakończenie życia Maryi. Trudno wskazać źródła tej literatury. Zazwyczaj przytacza się opinię Epifaniusza z Jerozolimy (ok. 377), który choć nie wie, czy Maryja umarła, czy została pochowana, czy też nie, sądzi, że trzeba przyjąć zakończenie życia godne Matki Boga.
Wśród źródeł broniących tej wiary wyróżnia się obchód liturgiczny Theotókos (święci byli czczeni w dniu ich śmierci, zwanym dias natalis).
Opowiadania apokryfów miały niewątpliwie ważną rolę w kształtowaniu się liturgii. Już od czasów chrześcijańskiej starożytności na Wschodzie i na Zachodzie obchodzi się uroczystości liturgiczne na cześć tajemnicy Wniebowzięcia. W wieku VI i VII rozpowszechnia się święto Zaśnięcia Maryi, mające za przedmiot śmierć Maryi, ale rozumianą jako fakt wyjątkowy i chwalebny. Już ok. 600 r. święto to w Konstantynopolu obchodzi się 15 sierpnia. W tym samym okresie, w Livias (Palestyna), święto to nosi nazwę Wniebowzięcia Maryi i ma za przedmiot wyniesienie do nieba Maryi w Jej ciele zmartwychwstałym. Ze Wschodu święto to przeszło na Zachód, gdzie przyjęło również nazwę Wniebowzięcia (wiek VII). Konstytucja nie cytuje żadnego świadectwa sprzed VII wieku.
Rozpowszechniający się wpływ apokryfów budził różnorodne postawy: ślepą akceptację, lekceważenie lub zastanawianie się. Najbardziej właściwą drogę reprezentowali ci, którzy odrzucali to, co jest fantazją, zatrzymywali intuicję wiary, która prowadziła do poważnej refleksji doktrynalnej. Należący do nich Theóteknos z Livias mówi, że wypadało, by ciało, które nosiło Boga, przybytek Boga, przebóstwione, niezniszczalne, przeniknięte światłem Bożym, zostało wyniesione do chwały wraz z duszą miłą Bogu (za R. Laurentin). Współczesny mu Teodozjusz z Aleksandrii (VI w.), istotną podstawą ostatecznej chwały Maryi uznaje macierzyństwo Boże, dziewictwo, osobistą świętość Maryi oraz aspekt zbawczy świata. Podkreśla go również wspomniany biskup z Livias: Weszła do nieba jako ambasadorka wszystkich... Dopóki była na tej ziemi, Ona czuwała nad wszystkimi, była jakby powszechną opatrznością dla wszystkich swoich poddanych. Wzięta do nieba, pozostaje dla rodzaju ludzkiego podporą niezłomną, która wstawia się za nami u swego Syna i Boga (za L. Melotti). Wniebowzięcie wynika z faktu Bożego macierzyństwa, opiera się na wielkości Theotókos.
W wieku VIII mają miejsce wyraźne stwierdzenia wielkich Doktorów, jak św. Germana z Konstantynopola i św. Jana z Damaszku, św. Andrzeja z Krety, które zacytuje Konstytucja Piusa XII.
Na Wschodzie doktryna utrzymuje się w ciągu wieków bez kontrowersji, przyjmowana jako pobożne wierzenie. Na Zachodzie nurt przeciwny literaturze apokryficznej zasiewa nieufność. Choć nie neguje się Wniebowzięcia Maryi, ale z powodu brakuje dowodów poddaje się je w wątpliwość. Znany pod tym względem jest list Cogitis me Pseudo-Hieronima, którego autorem uznaje się dzisiaj Paschazjusza Radberta (865). Zwolennicy tego nurtu uznają, że celem święta 15 sierpnia jest uczczenie uwielbienia Maryi w Jej duszy.
Wielkim obrońcą cielesnego Wniebowzięcia Maryi był nie zidentyfikowany do dzisiaj autor traktatu De Assumptione Beatae Mariae Virginis. Św. Tomasz, św. Albert Wielki, św. Bonawentura uznawali w takim ujęciu doktrynę pewną. Natomiast św. Bernard wiek wcześniej w swoich homiliach na Wniebowzięcie nie wypowiadał się wyraźnie na temat cielesnego uwielbienia Maryi. I taką postawę prezentowali niektórzy, prawie do czasu sformułowania dogmatu.

Idea uwielbienia Maryi z ciałem i duszą, w obchodzie liturgicznym święta, przeważa nad wzmiankami o śmierci. Teksty, które zawierały aluzję do śmierci, zostały zmodyfikowane w pod tym względem między XII a XIII wiekiem. Wiara we Wniebowzięcie w XIV w. jest już powszechna, a wiek XVI jest wielkim wiekiem Wniebowzięcia. Szczególne rolę odegrał św. Robert Belarmin, wyrażając zgodę chrześcijan przekazywaną przez wieki, wołał: I któż, proszę, mógłby w to wierzyć, że Arka świętości, Mieszkanie Słowa i Świątynia Ducha Świętego miałyby runąć? Wzdryga się wprost mój duch na samą już myśl, by to dziewicze ciało, które poczęło, zrodziło, karmiło i piastowało Boga, miało być zamienione w proch lub stało się pastwą robactwa. Podobnie św. Piotr Kanizjusz wyjaśniał, że tę maryjną tajemnicę Kościół od wieków czcił i uroczyście obchodził. A św. Franciszek Salezy twierdził: Któryż syn, gdyby mógł nie wskrzesiłby swej matki i nie zaprowadził jej po śmierci do nieba.
W kształtowania się stwierdzenia objawionego charakteru prawdy o Wniebowziętej Bogurodzicy ogromne znaczenie miało ogłoszenie 8 XII 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Bożej Rodzicielki przez Piusa IX. Jak zaznacza Konstytucja: wówczas dusze wiernych chrześcijan poruszyła jakaś gorętsza nadzieja, że najwyższy Urząd Nauczycielski Kościoła wkrótce ogłosi dogmat cielesnego Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. I z upływem czasu nasilały się prośby i życzenia wiernych i ich Pasterzy. Odnośnie dogmatyzacji na Vaticanum I wpłynęły prośby 195 Ojców, lecz Sobór został przerwany. 1 V 1946 r. Pius XII zasięgnął w tej ważnej sprawie opinii biskupów świata kierując do nich list Deiparae Virginis Mariae. W odpowiedzi jedynie 6 spośród 1191 konsultowanych biskupów rezydencjalnych wyraziło jakąś wątpliwość w sprawie definiowalności prawdy o Wniebowzięciu, a 16 odnośnie do konieczności tego.
Trzeba przypomnieć, że bez wiary w działanie Ducha Świętego w wierze Kościoła i w oparciu jedynie o ścisłą dedukcję logiczną, żaden teolog i żaden papież nie mógł wziąć odpowiedzialności za definicję Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia cielesnego Maryi (A. Műller). A dogmat Wniebowzięcia dał Kościołowi "nową rękojmę nadziei".

Jadwiga Zięba
PSJ nr sierpień 2003

Dodano:  13.08.2014 r.  
linia
foto


W niedzielę 3 sierpnia 2014 r. po Mszy św. o godz. 11.30 w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku n. Wisłą Zespół Teatralny Ośrodka Kultury „ FORMA” z Warszawy pragnie zaprezentować program poetycko – muzyczny „ W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”. Wykonanie partii mówionych i muzycznych: Aniela Rybak /harfa/ i Konrad Rybak /kontrabas/.
Serdecznie zapraszamy.

********************************************************
ANIELA RYBAK
Uczennica V klasy Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie. Od roku 2009 uczy się gry na harfie w Państwowej Szkoły Muzycznej im Karola Kurpińskiego w Warszawie, w klasie prof. Aliny Baranowskiej-Liese. Jest laureatką Grand Prix Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Szkół Muzycznych I i II st. w 2014 r., II nagrody X Konkursu Duetów Dziecięcych „DUETINO” 2012 r., II nagrody na V Ogólnopolskim Konkursie Duetów z Harfą 2013 r. Poza muzyką pasjonuję się teatrem oraz recytacją polskiej poezji. W 2013 r. otrzymała Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a w roku 2014 r. wzięła udział w przedstawieniu teatralnym „Pastorałka” wg Leona Schillera

KONRAD RYBAK
Gimnazjalista. Gra na kontrabasie i fortepianie w PSM II st. przy ul. Miodowej (klasa kontrabasu prof. Adama Kotuli, akompaniament: prof. Franciszek Jasionowski)
III Miejsce w kategorii II w 6 Spotkaniach Kontrabasowych - Mielec 2014
***************************************************************************
Modlitwa o wstawiennictwo Św. Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała ojcu...Dodano:  30.07.2014 r.  
linia
fotoW pierwszym rzędzie - drugi od lewej : Ks. Radosław Kuśmierz SDB
W niedzielę 3 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Ks. Radosław Kuśmierz SDB odprawi Mszę Św. Prymicyjną i udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.
Ks. Radosław Kuśmierz decyzją Ks. Prowincjała Andrzeja Wujka SDB, będzie pracował jako Katecheta w Gminnym Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą i Kierownik Oratorium im. Św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do wspólnotowej modlitwy w intencji Ks. Radosława.

Dodano:  28.07.2014 r.  
linia
foto

W niedzielę 27 VII 2014 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą po każdej Mszy Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 nastąpi poświęcenie pojazdów. Podczas nabożeństwa prosić będziemy Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenie o łaski i błogosławieństwo dla kierowców oraz wszystkich użytkowników dróg. Po nabożeństwie kapłan skrapiać będzie pojazdy wodą święconą. Pojazdy parkujemy na parkingu /klasztorek/.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MODLITWA POŚWIĘCENIA POJAZDÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia i św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.

KOŃCOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO (Lb 6,24-26)
Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Amen.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy swą łaską.
Amen.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.
Amen.
Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn i Duch Święty. Amen.
************************************************************************************
Modlitwa kierowcy.

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

W imię Ojca i Syna i Duch Świętego. Amen.

Dodano:  24.07.2014 r.  
linia
foto

27 czerwca 2014 (w piątek) wyruszy z bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie
XI Piesza Pielgrzymka Różańcowa
Warszawa – Czerwińsk nad Wisłą pod hasłem
„Z różańcem Totus Tuus”.
W ciągu trzech dni pielgrzymi pokonają 72 km.
Pielgrzymka rozpoczyna się Mszą św. w Bazylice o godz. 12.00.
Wyjście na trasę o godz. 13.50

Ramowy plan trasy przedstawia się następująco:
27 czerwca(piątek): Warszawa (Bazylika NSJ) – Jabłonna (Szkoła) 18 km
28 czerwca (sobota): Jabłonna (Szkoła) – Zakroczym 32 km
29 czerwca (niedziela): Zakroczym – Czewińsk 22 km
Powrót do Warszawy autokarami ok. godz. 19.30.

Zapisy, informacje, karty pielgrzyma do nabycia u organizatora pielgrzymki – codziennie w zakrystii kościoła, w kancelarii parafialnej lub na furcie salezjańskiej
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
tel: 22 818-65-51 (centrala) | 22 619-58-03 (kancelaria)
e-mail: kancelaria.nsj@gmail.com
W dniu wyjścia zapisy od godz. 10.00 przy oratorium.

Wybierz się razem z nami na wspaniały pielgrzymkowy szlak
zaprasza – ks. Henryk Bonkowski SDB (przewodnik pielgrzymki)
tel. 22 518 62 00 ; kom. 692-477-622 e-mail: hbonkowski@wp.pl

Dodano:  20.06.2014 r.  
linia
foto

Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce i Grupa Inicjatywna Drogi Mazowieckiej zapraszają na przejście tą Drogą na odcinku z Modlina do Czerwińska w dniach 21-22 czerwca. Proponowany plan wędrówki:

21 czerwca (sobota)

8.40 – stacja kolejowa Modlin – spotkanie z przewodnikiem (p. Maciejem Kostrzewskim)
9-11 – spacer po Twierdzy Modlin
11-12 – przejście do Zakroczymia
12-13 – zakwaterowanie w Zakroczymiu w Domu Apostolstwa Trzeźwości (ul. o. H. Koźmińskiego 36)
13-14 – obiad we własnym zakresie
14-17 – zwiedzanie Zakroczymia
17 – spotkanie przy grillu
22 czerwca (niedziela)
8.30 – Msza św. w kościele oo. Kapucynów
9.30-10.00 – śniadanie
10.15.-17 – przejście z Zakroczymia do Czerwińska (ok. 25 km).
Możliwość dojazdu do Modlina: z dworca Warszawa Wschodnia:7.30 w Modlinie 8.05 lub
7.54 (SKM do Legionowa – 8.16, 8.23 do Modlina – 8.40), istnieją inne warianty dojazdy: warto zajrzeć na stronę: www.e-podroznik.pl.

Powrót z Czerwińska: 17.20 (W.Zach – 18), 17.35 (W.Zach.- 18.58), 17.55 (W.Zach – 19.10), 18.15 (W.Zach – 18.55 Ekobus)

Dodatkowe informacje: caminomazowieckie@gmail.com

Dodano:  20.06.2014 r.  
linia
foto

W czwartek 19 czerwca 2014 r. zapraszamy Parafian, Pielgrzymów i Gości do wspólnotowego przeżywania uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w malowniczo położonym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n. Wisłą. Msza Św. o godz. 10.00 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy.
Porządek nabożeństw w tym dniu: Msze Św. 7.00, 8.30, 10.00 /procesja/ i 17.00.
O godz. 16.30 nabożeństwo czerwcowe.
********************************************************
Litania do Najświętszego Sakramentu

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, Jedyny Boże...
Boże utajony w Najświętszym Sakramencie...
Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami...
Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek...
Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza...
Chlebie Żywy z nieba zstępujący...
Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony..
Pokarmie wybranych...
Uczto anielska...
Pamiątko męki Jezusa Chrystusa...
Dowodzie Boskiej ku nam miłości...
Tajemnico wiary...
Cudzie niepojęty...
Przymierze miłości i pokoju...
Źródło łask wszelkich...
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania...
Umocnienie na drogę wieczności...
Ucieczko grzeszników...
Wspomożenie słabych i upadłych...
Lekarzu chorych...
Pociecho smutnych...
Boski Więźniu na naszych ołtarzach...
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej pychy...
Od wszelkich niebezpieczeństw duszy...
Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi...
Od grzechu każdego...
Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie.
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją...
Przez pragnienie pożywania Ostatniej Wieczerzy z uczniami swoimi...
Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś, ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza...
Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś...
Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom...
Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego...
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył...
Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył...
Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył... Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył...
Abyś nas przez tę Tajemnicę miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył...
Abyś nas tym pokarmem niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył...
Synu Boży, Źródło łaskawości i Miłosierdzia...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świat przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Jezusie, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.
W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią swoją.

Módlmy się:
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte
Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

*************************************************************************
Przesłanie Ewangelii przy ołtarzach Bożego Ciała

/Słowo Księdza Biskupa Ignacego Deca wygłoszone w kościele św. Józefa w Świdnicy, w czasie procesji Bożego Ciała/

Na naszej drodze, przy czterech ołtarzach, była głoszona Ewangelia Chrystusa z zapisu czterech ewangelistów, mająca odniesienie do tajemnicy Eucharystii. Zostały w niej uwydatnione główne wymiary tej wielkiej tajemnicy naszej wiary.
1. Eucharystia jest ofiarą uzdalniającą nas do składania siebie w ofierze
Tekst Ewangelii przy pierwszym ołtarzu zaprowadził nas do Wieczernika. Tam Chrystus w sposób bezkrwawy antycypował Ofiarę złożoną nazajutrz na krzyżu. Mówił o swoim Ciele wydanym za nas i o Krwi za nas wylanej na odpuszczenie grzechów. Przeżywając Eucharystię, uświadamiamy sobie, że to Chrystus oddał za nas Bogu swoje życie w ofierze. Uczestnicząc w Eucharystii, uczymy się – za wzorem Chrystusa – składać nasze życie w ofierze dla Pana Boga i dla bliźnich. Tylko życie składane w ofierze Bogu i naszym ziemskim przyjaciołom jest drogą do szczęścia.

2. Eucharystia jest pokarmem w drodze
Przy drugim ołtarzu wysłuchaliśmy Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba. Chrystus, dając głodnym ludziom chleb doczesny, zapowiadał nowy chleb, dający nowe życie: “Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6, 55). Wszyscy potrzebujemy tego Chleba, abyśmy mogli stawać się ofiarą dla drugich, abyśmy mogli pokonywać swój egoizm i służyć bliźnim, abyśmy mogli wytrwać w czynieniu dobrze drugim, wytrwać w cierpieniu, zwyciężać każde zło dobrem.

3. Eucharystia jest przepustką do życia wiecznego
W Ewangelii Łukaszowej, przy trzecim ołtarzu, została nam przypomniana wędrówka Jezusa zmartwychwstałego z dwoma uczniami do Emaus. Dziś zmartwychwstały Pan idzie z nami przez życie. Tak jak tamci, tak i my rozpoznajemy Go najłatwiej przy łamaniu Chleba, właśnie na Eucharystii. Kierujmy do Niego te same słowa, co oni: “Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił” (Łk 24, 29). Wielu z nas chyli się już dzień ku wieczorowi. Nie zapominajmy o słowach Pana: “Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 58).

4. Eucharystia jest źródłem naszej jedności z Bogiem i bliźnimi
Ewangelia przy czwartym ołtarzu przypomniała nam modlitwę Jezusa o jedność: “Ojcze… proszę,… aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 21). Jedność z Bogiem i między sobą najlepiej budujemy na dobrze przeżywanej Eucharystii. W jednej z pieśni eucharystycznych śpiewamy: “Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość łączy nas ofiarna, jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas, Chryste, w jednym złącz Kościele”. Jesteśmy ciągle chorzy na brak jedności. Bez Eucharystii nie damy rady stanowić jedno z Bogiem i z ludźmi. Jako uczestnicy Eucharystii, mocą Bożego Chleba, starajmy się być apostołami jednoczenia w naszych rodzinach, zakładach, biurach, w naszej pracy i odpoczynku.

Zakończenie
Raz jeszcze uwielbijmy obecnego wśród nas Pana. Wyśpiewajmy na koniec naszej procesji radosne i wdzięczne: “Ciebie Boga wysławiamy, Tobie, Panie, wieczna chwała” – za Jego obecność wśród nas, za Jego Pokarm dla nas.

Dodano:  16.06.2014 r.  
linia
foto

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 8 czerwca 2014 r. podczas Mszy św. o godzinie 11.30 odbędzie się w Bazylice Zwiastowania NMP uroczyste poświęcenie obrazu JEZU UFAM TOBIE.
Po Mszy św. procesja eucharystyczna.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Pielgrzymów i Miłych Gości do wzięcia udziału w tej uroczystości oraz do wspólnej modlitwy w intencji pokoju i Miłosierdzia dla całego świata.

Msze Św. w UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO o godz.:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30/procesja/, 17.00.
Nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.30.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
17 sierpnia 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, dokonał Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu.

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!
**************************************************************
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Imprimatur:
kard. Franciszek Macharski
metropolita krakowski
Kraków, 16 lutego 1980
****************************************************************
LITANIA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
/Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny/

Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufamy Tobie


Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami


K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Dodano:  06.06.2014 r.  
linia
foto

W Niedzielę Najświętszej Trójcy 15 czerwca 2014 r. o godz. 11.30 Mszę Św. dziękczynną za 50 lat Sakramentu Kapłaństwa odprawi Jubilat Ks. Wojciech Szulczyński SDB. Związany był z Sanktuarium w Czerwińsku n. Wisłą przez ponad 20 lat. Pełnił tutaj funkcję m.in. ekonoma, mistrza nowicjatu, inspektora, dyrektora wspólnoty zakonnej. Zapraszamy na wspólne Dziękczynienie za dar Kapłaństwa Ks. Wojciecha - wspólnotę parafialną, przyjaciół i pielgrzymów. Niech nasza obecność i dar modlitwy będzie najwspanialszym prezentem jubileuszowym!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY
Ojciec święty Jan Paweł II w swojej książce Dar i tajemnica poleca gorąco ta litanię dla odnowienia żarliwości apostolskiej. Pisze tam między innymi: "W Ofierze Krzyża, upamiętnianej i uobecnianej w każdej Eucharystii, Chrystus ofiaruje siebie za zbawienie świata. Wezwania litanijne wyrażają całe bogactwo tej tajemnicy(...)
Jest w tych wezwaniach zawarte wielkie bogactwo teologicznej wizji kapłaństwa. Litania ta jest głęboko osadzona w Piśmie świętym, a zwłaszcza w "Liście do Hebrajczyków" (Dar i tajemnica, s. 77).


Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
MÓDLMY SIĘ
Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia.
Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
*****************************
Modlitwa za kapłanów
Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.
**********************************************
Modlitwa o uświęcenie Kapłanów
Boże Trzykroć Święty, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako jego pasterze. Spójrz na wszystkich kapłanów Kościoła i odnów w nich łaskę Sakramentu Święceń. Niech Duch Święty, którym wówczas zostali napełnieni, ożywia w nich łaskę świętości, aby ich posługiwanie i życie było święte. Niech będą zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza i naśladują Go sercem wspaniałomyślnym, czyniąc ze swojego życia dar dla Ciebie i dla Kościoła.
Matko Najświętsza, Matko kapłanów, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna.
Do Niego oni należą! Spraw, aby byli święci sercem i ciałem oraz aby byli wierni powołaniu, jakim zostali obdarowani. Umacniaj tych, którzy są słabi i prowadź ich do Chrystusa! Poślij im dobrych aniołów, którzy ich podźwigną ze słabości. Uproś wszystkim głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość oraz głębokie poczucie świętości Boga i tego, co Boże. Amen.
******************************************
MODLITWA ZA KAPŁANÓW
Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty, powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament, skarb swojego Stworzenia, oddając w ich ręce władzę nad samym sobą.

Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia.

Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.
***************************************************************
ROBOTNICY ŻNIWA PAŃSKIEGO - ŚW. JAN PAWEŁ II
O JEZU, Dobry Pasterzu, wzmocnij ducha we wszystkich wspólnotach parafialnych, w kapłanach i diakonach, zakonnikach oraz konsekrowanych i świeckich misjonarzach, zgodnie z potrzebami całego świata, który obdarzasz miłością i pragniesz jego zbawienia. W szczególny sposób powierzamy Ci naszą wspólnotę parafialną; wytwórz w niej duchową atmosferę właściwą pierwszym chrześcijanom, aby stała się wieczernikiem modlitwy, w którym miłościwie spłynie na nas moc Ducha Świętego i Jego dary. Wspomagaj naszych proboszczów i osoby konsekrowane.

Kieruj krokami tych, którzy hojnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do Życia Zakonnego lub do Posługi Ewangelizacyjnej. Skieruj Swoje miłościwe wejrzenie na wielu prawomyślnych młodych ludzi i zaproś ich do pójścia za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w
Tobie mogą osiągnąć swoje spełnienie.

Te wielkie pragnienia Twojego Serca powierzamy przemożnemu wstawiennictwu Maryi, Matki, która jest Wzorem wszystkich powołań, i błagamy Cię o utwierdzenie naszej wiary w pewności, że OJCIEC wysłucha tego, o co Go, zgodnie z Twoimi wskazaniami, prosimy. Amen
**************************************************************
MODLITWA ZA KAPŁANÓW ŚW. JANA PWAŁA II
Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą.

Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój - cenne dary Twojego zbawienia.

Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma końca.Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne. Amen.
************************************************
Modlitwa o powołania Benedykta XVI
Maryjo, któraś wspierała pierwszą wspólnotę, gdzie „wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie” (por. Dz 1, 14), do Ciebie się zwracamy, abyś pomagała Kościołowi w stawaniu się dla współczesnego świata ikoną Trójcy Świętej – wymownego znaku miłości Boga do wszystkich ludzi. Wstawiaj się za nami, aby ludowi chrześcijańskiemu nie zabrakło sług Bożej radości – kapłanów, którzy w jedności z ich biskupami, będą wiernie głosić Ewangelię i sprawować sakramenty, zatroszczą się o lud Boży i będą gotowi, by ewangelizować całą ludzkość.
Niech także wzrasta liczba osób konsekrowanych, które pójdą pod prąd, realizując rady ewangeliczne ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i które w sposób profetyczny świadczyć będą o Chrystusie i o Jego wyzwalającym orędziu zbawienia.
Pomóż nam powiedzieć całym życiem: „Oto, Boże, idę pełnić Twoją wolę” (por. Hbr 10, 7).
*****************************************************
Modlitwa o powołania Pawła VI
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.
Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.
*********************************************************************
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW
Duchu wiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystkie powołania apostołów i świętych, które użyźniły Kościół.
Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj, jak w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski; Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, aby ukazywali innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy miłością budują nowy świat.

Duchu Święty, odwieczne źródło radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanie; to Ty sprawiasz, że może się spełnić każde pragnienie dobra, prawdy i miłości. Niech Twoje "błagania, których nie można wyrazić słowami", wznoszą się ku Ojcu z serca Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii. Otwórz serca i umysły młodych chłopców i dziewcząt,
aby nowy rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność Twojej miłości
oraz by wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwe światło, które przyszło na świat, aby przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen.

Dodano:  02.06.2014 r.  
linia
foto

Ze względu na Ogólnopolski Wieczernik Wspólnoty Dusz Najmniejszych, który w tym roku odbędzie się w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku 7 czerwca 2014 roku - zostaje przeniesione spotkanie modlitewne Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku n. Wisłą na drugą sobotę miesiąca tj. 14 czerwca 2014 roku. Początek spotkania od godz. 10:30. Zapraszamy P.T. : parafian, pielgrzymów i wspólnoty modlitewne w nowym terminie.

******************************************************************************************
Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!"

Chodzi nie tyle o nowy akt strzelisty, ile o wewnętrzną drogę prowadzącą do coraz większego zjednoczenia duszy z Bogiem, przejawiającą się w bezgranicznym zawierzeniu Jego Miłości Miłosiernej. Jest to Maleńka Droga Miłości, na którą została zaproszona nie tylko s. Konsolata, ale wszyscy ludzie dobrej woli. Chodzi o niezliczoną liczbę dusz maleńkich (najmniejszych, prostych, pokornych), które zechcą uczynić ze swego życia akt miłości nieustannej dla uwielbienia Boga i ratowania dusz. Pieśń Miłości , która dociera do nas przez tę Sługę Bożą, nabiera znaczenia Ewangelii na nasze czasy, Ewangelii miłości, nadziei i miłosierdzia na wiek tak mocno naznaczony nienawiścią, rozpaczą, odejściem od Boga i sprzeniewierzaniem się Jego przykazaniom; wiek hedonizmu, materializmu i egoizmu posuniętego do ostatecznych granic.


Do ludzkiego serca, które tak bardzo pragnie szczęścia, a nie znajduje go, błądząc po bezdrożach, Jezus Chrystus wciąż na nowo kieruje pełne miłości słowa zaproszenia:
"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza" (J 7, 37-38).

Tylko Bóg, który kocha ludzi, może ich w pełni uszczęśliwić! Poprzez Pieśń Miłości ukazuje nam prostą drogę dziecięctwa duchowego, drogę nieustannej miłości, drogę wiodącą do prawdziwego szczęścia. Tą drogą, wskazaną i heroicznie przeżywaną przez siostrę Konsolatę, jest droga zawierzenia, która streszcza się w jednym stwierdzeniu:
Wierzę i dlatego nieustannie powtarzam myślą, sercem i czynami ze wszystkich sił: "Miłuję Cię, Panie, Mocy Moja (...) mocy zbawienia mego" (Ps 18, 2-3).

Tę Pieśń Miłości -jak pisze kierownik duchowy s. Konsolaty Ojciec Lorenzo Sales - można by nazwać tęczą pokoju, której promienie wypływają z Serca Jezusowego, oświecają ten biedny świat (...) Bóg chce, aby świat doświadczył tego, czego doświadczyła podczas całego swojego życia, siostra Konsolata, a więc prawdy Bożych słów:
"Kochaj Mnie, a będziesz szczęśliwa. Im bardziej będziesz Mnie kochać, tym bardziej będziesz szczęśliwa."

Dodano:  26.05.2014 r.  
linia
foto

29 maja 2014 roku w programie "Strefa Mazowsze" TVP Warszawa o godz. 19.00 zostanie przybliżona historia pięknego obiektu sakralnego na Mazowszu jakim jest Sanktuarium Maryjne w Czerwińsku nad Wisłą z otaczającym go malowniczym krajobrazem. Przewodnikami po tym zabytkowym obiekcie są: Ks. Krzysztof Toczyski SDB oraz Pani Maria Ziemkiewicz z Fundacji Rozwoju Czerwińska nad Wisłą. Reżyseria - Ewa Róża Fabjanowska ; zdjęcia - Sławomir Malcharek. Serdecznie zapraszamy.

******************************************************************************************
"Strefa Mazowsze" to program TVP Warszawa poświęcony szeroko pojętej kulturze na Mazowszu.

Zakres tematyczny programu jest bardzo szeroki, poczynając od sztuki ludowej przez kulturę wysoką, zabytki z przeszłości i sztukę współczesną, rzemiosło artystyczne, teatr, film, muzykę.

Autorzy programu są zainteresowani architekturą historyczną i współczesnymi dokonaniami w tym względzie, parkami krajobrazowymi, architekturą zieleni, ochroną zabytków. Promują region i ludzi, którzy tworzą rzeczy wartościowe i piękne. Dostarczają informacji na temat najważniejszych i najciekawszych wydarzeń. Kontakt: strefa.mazowsze@tvp.pl

Emisja w czwartki o 19:00, powtórki w piątki o 17:45

Dodano:  23.05.2014 r.  
linia
foto

1 czerwca 2014 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Ks. Józef Ziółkiewicz SDB , wieloletni misjonarz w Zambii, będzie obchodził Jubileusz 45-lecia Sakramentu Kapłaństwa.
Główne uroczystości odbędą się w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą podczas Mszy św. o godz. 11.30. Okolicznościowe słowo wygłosi Ks. Kazimierz Kurek SDB z Płocka.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Pielgrzymów i Miłych Gości do wzięcia udziału w tej uroczystości oraz do wspólnej modlitwy w intencji Dostojnego Ks. Jubilata.

Motto życiowe Ks. Józefa to:

BOGU – SERCE
LUDZIOM – UŚMIECH
SOBIE – KRZYŻ

**********************************
Modlitwa kapłana

Jezu, Ty mnie porwałeś do służby w kapłaństwie, wezwałeś mnie słowami "Pójdź za Mną", a ja odpowiedziałem: "tak" na Twoje wołanie, zostawiłem wszystko i poszedłem za Tobą by tak jak apostołowie służyć Ci i głosić ewangelię. Powierzam Ci swoje kapłańskie życie. Prowadź mnie drogą prawdy i miłości, umacniaj Swą mocą i nauczaj. Pomóż mi odkrywać wartość mego powołania bym każdego dnia coraz lepiej Cię poznawał.

Panie, Jesteś jedynym źródłem mej radości i spełnienia , mą jedyną miłością i wzorem do naśladowania, dlatego pragnę Ci dziękować za dar kapłaństwa który otrzymałem. Zachowaj mnie w głębi Swego Najświętszego Serca i uczyń narzędziem Twego Miłosierdzia. Wszystkim którym winien jestem wdzięczność, a także tym których spotkam na drodze swego kapłańskiego życia Błogosław i spraw , bym był dla nich przewodnikiem w drodze do zbawienia i zjednoczenia z Tobą. Amen.

Dodano:  19.05.2014 r.  
linia

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44][45] [46] [47] [48]

Czytania na dziś


line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube