pl enua filmfilm film
banner

Aktualności

KOLĘDY w wykonaniu CHÓRU BAZYLIKI CZERWIŃSKIEJ

foto

"Chór Bazyliki Czerwińskiej" pod dyrekcją Przemysława Ziółkowskiego, nagrał w ubiegłym roku płytę z kolędami. Na krążku znajduje się 12 utworów. Nagrania dokonano w Bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą. Płyta z kolędami, może być pięknym prezentem gwiazdkowym. Liczymy, że znajdzie się w Waszych domach Drodzy Parafianie i Pielgrzymi, a przez to podkreśli uroczysty nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Płytę można nabyć bezpośrednio w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą lub wyślemy za zaliczeniem pocztowym. Cena płyty 15 zł.

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj


WIADOMOŚCI O CHÓRZE BAZYLIKI CZERWIŃSKIEJ

Chór Bazyliki Czerwińskiej rozpoczął swoją działalność w październiku 2004 roku. Od chwili Jego powstania kieruje nim Przemysław Ziółkowski – organista Bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą. Chór ubogaca swym śpiewem liturgię, zwłaszcza podczas Triduum Paschalnego, Świąt Bożego Narodzenia, Bożego Ciała czy odpustu parafialnego.
W repertuarze chóru znajdują się tradycyjne pieśni religijne i patriotyczne, również wykonywane w języku łacińskim. Chór koncertował w wielu parafiach diecezji płockiej oraz w naszej Ojczyżnie. Aktualnie liczy 25 osób – są to miłośnicy śpiewu, których łączy pragnienie wspólnej modlitwy śpiewem i chęć doskonalenia swojego warsztatu wokalnego.

SKŁAD CHÓRU

SOPRANY :
Kamila Buks /również solowe partie wokalne/, Czesława Caban, Martyna Felczak, Bożena Mitura, Justyna Mitura, Barbara Ziółkowska.

ALTY :
Grażyna Felczak, Agnieszka Kaniewska, Ewa Nurzyńska, Teresa Pietrzak, Izabela Ruszczak, Elżbieta Wnuk, Maria Zaczek.

TENORY :
Piotr Caban, Mirosław Kocik, Tomasz Kozłowski, Tomasz Kryjak, Zbigniew Sroczyński, Kazimierz Włodarczyk.

BASY :
Roman Kaniewski, Jarosław Kocik, Krzysztof Kryjak, Krzysztof Liberek, Tadeusz Orymowski, Witold Trzeciak.

Dodano:  15.12.2015 r.  
linia

Kalendarz z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Staraniem Sanktuarium Matki Bożej w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie od 92 lat posługują Salezjanie Księdza Bosko, został wydany kalendarz na 2016 rok . Kalendarz pokazuje liczne detale architektoniczne czerwińskiej świątyni i otoczenia klasztornego, a także wydarzenia liturgiczne odbywające się w naszej bazylice. Autorem przepięknych zdjęć do kalendarza jest pan Jerzy Stanowski / Pracownia Spojrzenie/ a składu kalendarza podjął się pan Paweł Powierża z Płocka.
Kalendarz może być ładną pamiątką z tego szczególnego miejsca, jakim jest prastare sanktuarium czerwińskie , może też być miłym upominkiem. Można go nabyć w zakrystii lub kancelarii. Nabywając kalendarz wspomagamy również ofiarą, która zostanie przeznaczona na rzecz dalszych prac remontowych. Wszystkim już teraz składamy serdeczne Bóg zapłać!

Istnieje możliwość nabycia kalendarza za pośrednictwem Poczty. W takim przypadku prosimy wpłacić na konto Parafii 10 zł (1 kalendarz + koszt przesyłki w kraju) wpisując słowo „KALENDARZ” podając dokładny adres miejsca swego zamieszkania.

Adres: Sanktuarium Matki Bożej Czerwińskiej, Salezjanie,
09-150 Czerwińsk n. Wisłą, ul. Klasztorna 23;
Nr. konta: 41 9011 0005 0260 0778 2000 0020

Dodano:  15.12.2015 r.  
linia

Otwarcie Bramy Jubileuszu Miłosierdzia w Czerwińsku nad Wisłą

foto

13 grudnia - w ramach ogłoszonego przez Papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia - we wszystkich katedrach oraz w wielu sanktuariach i jubileuszowych świątyniach zostaną otwarte Bramy Miłosierdzia. Przez cały rok będą mogli pielgrzymować przez nie wierni, co wiązać się będzie z możliwością uzyskania odpustu. Wierni, którzy nawiedzą te kościoły będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego). Papież zachęca, aby ten nadzwyczajny Rok Święty był czasem intensywnej modlitwy, odnowy duchowej, przebaczenia, otwarcia na łaskę Bożego Miłosierdzia oraz uczynków miłosierdzia z naszej strony wobec tych, którzy ich najbardziej potrzebują.

Odpowiadając na postanowienie Ojca Świętego Biskup Płocki Piotr Libera otworzył Bramę Miłosierdzia w Katedrze Płockiej w środę 9 grudnia. Mając na uwadze dobro duchowe wiernych naszej Diecezji oraz owocne przeżywanie Roku Świętego, zarządził, aby otwarto Bramy Miłosierdzia w czternastu innych kościołach na terenie Diecezji Płockiej. Na tej liście znalazło się również Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą.

Uroczyste otwarcie Bramy Miłosierdzia w naszej Bazylice Zwiastowania NMP zostanie dokonane w niedzielę 13 grudnia 2015 r. na Mszy Świętej o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy Parafian i Pielgrzymów.

Oficjalna modlitwa na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 2015/1016

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

Dekret Biskupa Płockiego ustanawiający świątynie jubileuszowe w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Płock, dnia 24 listopada 2015 r.
L. dz. 2189/2015

Ojciec Święty Franciszek Bullą „Misericordiae vultus” z dnia 11 kwietnia 2015 r. ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W dniu inauguracji Roku Jubileuszowego (8 grudnia br.) Papież Franciszek otworzy Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na Watykanie.
W naszej diecezji, uroczyste otwarcie Drzwi Świętych – Bramy Miłosierdzia, będzie miało miejsce w środę 9 grudnia 2015 r. o godz. 10.00, w Bazylice Katedralnej.
Mając na względzie zalecenia Ojca Świętego, duchowe dobro wiernych diecezji płockiej oraz godne przeżycie tego świętego czasu, niniejszym ustanawiam następujące miejsca święte związane z odpustem jubileuszowym:
• Bazylika Katedralna w Płocku;
• Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku;
• Sanktuarium w Czerwińsku;
• Sanktuarium w Oborach;
• Sanktuarium w Popowie;
• Sanktuarium w Ratowie;
• Kościół pw. Chrystusa Miłosiernego parafii pw. św. Piotra w Ciechanowie;
• Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie;
• Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Płocku;
• Kościół pw. św. Jakuba i św. Anny parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu;
• Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku - Popławach;
• Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie;
• Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem;
• Kościół klasztorny pw. św. Wawrzyńca w Zakroczymiu.

Wierni, którzy nawiedzą te kościoły będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego).
Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarza łaskami tych, którzy będą nawiedzać te święte miejsca. Wszystkim z serca błogosławię.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Notariusz
Ks. Dariusz Rogowski

Dekret Biskupa Płockiego ustanawiający świątynie jubileuszowe w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Płock, dnia 4 grudnia 2015 r.
Nr 2317/2015
W nawiązaniu do dekretu z dnia 24 listopada br. ustanawiającego świątynie jubileuszowe w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (L. dz. 2188/2015), niniejszym dekretem ustanawiam ponadto:
• Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu, miejscem świętym związanym z odpustem jubileuszowym.
Wierni, którzy nawiedzą ten kościół będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego).
Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarza łaskami tych, którzy będą nawiedzać tę świątynię jubileuszową. Wszystkim z serca błogosławię.

† Piotr Libera
Biskup Płocki
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


Homilia Ks. Bpa Piotra Libery - Inauguracja Roku Miłosierdzia w Diecezji Płockiej - katedra płocka 09.12.2015 r.

Kochani Siostry i Bracia z płockiej „Caritas”, z Domów Pomocy Społecznej w Goślicach i Miszewie wraz z Waszymi Opiekunami - najbardziej honorowi goście płockiej inauguracji, a więc otwarcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Papież Franciszek często powtarza: „Pragnę Kościoła ubogiego dla ubogich. Oni mogą nas wiele nauczyć”. Któż więc jak nie Wy miał przejść dzisiaj przez Katedralną Bramę Miłosierdzia? Któż jak nie Wy miał zająć najbardziej zaszczytne miejsca w tej świątyni katedralnej?
Ekscelencjo, drogi Księże Biskupie Romanie,
Czcigodni Bracia Kapłani, a w szczególności Księża Dziekani, Wicedziekani i Dekanalni Ojcowie Duchowni, zgromadzeni na adwentowym zebraniu,
Umiłowani Seminarzyści, Drogie Siostry Zakonne, Szanowni Katolicy Świeccy,

1. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
Wspaniałym słowem zostaliśmy – Umiłowani - obdarowani na rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia! Jak wyraziście rozbrzmiewają one przed obrazem Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium na Starym Rynku, tym samym, który w latach 1991-1999 nawiedzał wszystkie parafie naszej Diecezji.
I jak głęboko komentuje to słowo Ewangelii Ojciec Święty Franciszek w Liście apostolskim Misericordiae vultus, którym zwołał ten Rok i który szczególnie godzi się dzisiaj cytować: „Bóg nie ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją widoczną i namacalną. .... Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialnym, to znaczy: pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem”. Oto co znaczy być pokrzepionym przez Pana!

2. Tu i ówdzie mówiono: „ledwie jeden Rok w Kościele się skończył, już rozpoczyna się następny”. Nie może jednak takich słów powiedzieć nikt z nas, płockich księży czy sposobiących się w Płocku do kapłaństwa. Bo wszyscy jesteśmy świadomi, że to szczególny dar dla nas... Na „świetlistym szlaku św. Siostry Faustyny” była i Łódź, był i Ostrówek, i Warszawa, i Wilno, i Kraków. Ale tak naprawdę to tutaj, w Płocku, tak blisko tej katedry, „wszystko się zaczęło”. I droga przypominania o Bożym Miłosierdziu się zaczęła, i droga obrazu „Jezu, ufam Tobie!” się zaczęła...
Gdy Siostra Faustyna opowiada o poleceniu i obietnicy Pana Jezusa jednemu ze swoich płockich spowiedników, zapewne księdzu Wacławowi Jezuskowi, ten tłumaczy jej, że odnoszą się one do jej duszy; że powinna malować obraz Boży w swojej duszy. Odchodząc od konfesjonału Siostra słyszy jednak od Jezusa, że Jego obraz w jej duszy już jest, On jednak pragnie, żeby powstał obraz namalowany pędzlem, a jego uroczyste poświęcenie winno odbyć się w pierwszą niedzielę po Wielkanocy i że ta właśnie niedziela ma być w Kościele Świętem Miłosierdzia.
Nie wiemy, jak to było dalej, ale wiemy, że w mieszkaniu Księdza Jezuska, twardego przecież prawnika, kanonisty, nawet gdy obowiązywała Notyfikacja Kongregacji Nauki Wiary, wisiał Obraz Jezusa Miłosiernego... W ciszy i pokorze przyjął słowo Pana... Może to jakiś symbol płockiego kapłana na Rok Miłosierdzia? I może jakieś wezwanie, żeby nie gasić Ducha, Ducha Miłosierdzia i nie przeciwstawiać Go sztucznie rozumowi; żeby nie dopatrywać się w ewangelizacji, w adoracji, w egzorcyzmie jakieś wydumanej pentekostalizacji; żeby potrafić być miłosiernym dla braci, którzy z gorliwości, a nie ze złej woli popełnili jakiś błąd, szybko zresztą – w każdym przypadku - skorygowany przez biskupa; żeby nie atakować zasłużonych pasterzy innych diecezji za to, że zapraszają charyzmatycznych kapłanów do powierzonej im przez Chrystusa cząstki ludu Bożego; żeby nie chodzić ze swoimi rewelacjami, bez odpowiedniej zgody biskupa, do mediów świeckich. I może wezwanie do nas wszystkich – żeby nie fascynować się zbytnio takimi rewelacjami...
„Niech więc nasze wejście przez te Drzwi – powtarzam słowa wczorajszej homilii papieża Franciszka – także zatem przez nasze katedralne drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca... Niech będzie to rok, w którym będziemy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu. Jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy przede wszystkim się twierdzi, że grzechy są karane Jego sądem, nie stawiając natomiast na pierwszym miejscu, że są odpuszczane przez Jego miłosierdzie”.

3. „Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” – woła dzisiaj uszczęśliwiony daną mu wizją Boga prorok Izajasz.
Oto – Kochani, czym nie wolno się nam nużyć, jako tym, którzy „zaufali Panu”: GŁOSZENIEM MIŁOSIERDZIA, UDZIELANIEM MIŁOSIERDZIA, CZERPANIEM ZE ZDROJÓW MIŁOSIERDZIA. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością... – powie dalej w Misericordiae vultus Franciszek. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. To nie jest daleki od rzeczywistości mistycyzm, nierealistyczna pobożność!
Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady do Krzewienia Nowej Ewangelizacji, mówił w miniony poniedziałek w pierwszym programie włoskiej telewizji, że miłosierdzie jest niemal nieobecne kulturze współczesnej: coraz rzadsze staje się w niej doświadczenie przebaczenia; coraz rzadsze darowanie długów; coraz trudniejsza w tym niemiłosiernym świecie odwaga ujawnienia długów wobec innych, zdrady czy korupcji i poproszenie o przebaczenie. W tym kontekście Rok Miłosierdzia może być znaczącą służbą społeczną, służbą na rzecz społeczeństwa...

4. Jakże ważnym miejscem będzie w tym roku konfesjonał! „Nie zmęczy mnie nigdy powtarzanie – wyznaje papież Franciszek w Misericordiae vultus - żeby spowiednicy stali się prawdziwym znakiem miłosierdzia Ojca. I potem rzuca kilka mocnych wskazówek. Pierwsza: „Bycie spowiednikiem to nie improwizacja”. Druga: „Spowiednikami stajemy się przede wszystkim wtedy, gdy wpierw sami jako penitenci szukamy przebaczenia”. Trzecia: „Nikt z nas nie jest panem sakramentu, ale wiernym sługą przebaczenia Boga”. Czwarta: „Spowiednicy są wezwani, aby objąć skruszonego syna, który wraca do domu, i wyrazić radość z tego, że się odnalazł”. Piąta: „Niech spowiednicy nie zadają aroganckich pytań, lecz jak ojciec z przypowieści niech przerwą wywód przygotowany przez syna marnotrawnego i uchwycą obecne w jego sercu wołanie o pomoc oraz prośbę o przebaczenie”. Szósta: „Niech nie zmęczy spowiedników również to, że będą musieli wyjść do drugiego syna, który pozostał na zewnątrz i jest niezdolny do radości, aby wytłumaczyć mu, że jego ostry osąd jest niesprawiedliwy i nie ma sensu w obliczu miłosierdzia Ojca, które nie zna granic”.

5. Chcemy więc żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle jego hasła: „Miłosierni jak Ojciec”. A co to znaczy w konkrecie, jednoznacznie ukazał nam nasz Synod w jednym ze swoich Dekretów - Dekrecie charytatywnym. Oto kilka jego wskazań (czytajmy - Drodzy - Synod, czytajmy!):
Punkt 21. Czasem doświadczamy pokusy bycia chrześcijanami – naucza papież Franciszek - „zachowując roztropny dystans w stosunku do ran Pana. Jezus jednak chce, ... abyśmy dotykali cierpiącego ciała innych. Oczekuje, abyśmy zrezygnowali z poszukiwania osobistych lub wspólnotowych środków ochronnych, pozwalających nam zachować dystans w stosunku do istoty ludzkiej udręki .... Gdy to czynimy, życie zawsze się nam komplikuje, lecz przeżywamy głębokie, cudowne doświadczenie bycia ludem, doświadczenie przynależności do ludu”. Tak właśnie pragnie przeżywać swoją posługę miłosierdzia płocka Caritas i tego uczyć innych.
Punkt 31. Należy bezwzględnie zatroszczyć się o to, aby w ramach posługi charytatywnej „podporządkować miłosierdzie słów miłosierdziu czynów”. Synod zobowiązuje każdego proboszcza Diecezji Płockiej utworzenia Parafialnego Zespołu Caritas i troski o jego rzeczywiste działanie.
Punkt 41. Synod przypomina, ze chrześcijańska duchowość miłosierdzia, to także zobowiązanie do prostoty. Wymaga ona od nas unikania logiki panowania i gromadzenia samych tylko przyjemności. Składają się na nią również proste codzienne gesty, przełamujące logikę przemocy, wyzysku, egoizmu, zazdrości.

6. Weźmy sobie to wszystko do serca w czasie całego Roku Miłosierdzia. Mówmy o tym na katechezie i w homiliach. Mówmy o tym w konfesjonale. Dzisiaj zaś śpiewajmy wraz z całym Kościołem, wraz z naszymi honorowymi gośćmi:

Błogosław duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Błogosław duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Amen.


Sekretarko Mojego miłosierdzia – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości (Dz. 965). Nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia Mojego (Dz. 1521). Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim (Dz. 699). Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy (Dz. 848). Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej (Dz. 1146). „Dzienniczek” Św. Siostra Faustyna Kowalska

Jubileusz Miłosierdzia w polskich diecezjach
mip / Warszawa / KAI

13 grudnia - w ramach ogłoszonego przez Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia - we wszystkich katedrach oraz w wielu sanktuariach i jubileuszowych świątyniach zostaną otwarte Bramy Miłosierdzia. Przez cały rok będą mogli pielgrzymować przez nie wierni, co wiązać się będzie z możliwością uzyskania odpustu. Papież zachęca by ten nadzwyczajny Rok Święty był czasem intensywnej modlitwy, odnowy duchowej, przebaczenia, otwarcia na łaskę Bożego Miłosierdzia oraz uczynków miłosierdzia z naszej strony wobec tych, którzy ich najbardziej potrzebują.
- Często myślałem o tym, w jaki sposób uczynić bardziej czytelną misję Kościoła jako świadka miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Z tej racji zdecydowałem się ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w którego centrum znalazłoby się Boże miłosierdzie. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Pragniemy go przeżywać w świetle słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec” - ogłosił papież Franciszek podczas wielkopostnej liturgii w marcu br.

Obchody Jubileuszu rozpoczną się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia papież otworzy Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra - znak obchodzonego w Kościele Roku Świętego. Kilka dni później, bo 13 grudnia Drzwi Święte - Bramy Miłosierdzia zostaną otworzone zarówno w rzymskiej katedrze, Bazylice na Lateranie, jak i we wszystkich kościołach katedralnych na świecie. Bramy te, podobne do Drzwi Świętych Bazylik Wielkich w Rzymie, pozwolą dopełnić pielgrzymki jubileuszowej również i temu, kto nie może dotrzeć do stolicy Kościoła katolickiego.

Bramy Miłosierdzia

Zgodnie z życzeniem papieża Bramy Miłosierdzia powstaną nie tylko w katedrach, ale też w innych, wskazanych przez ordynariuszy kościołach, miejscach szczególnego kultu. Świątynie te, zwane kościołami miłosierdzia, będą miejscami, w których uzyskać będzie można odpust zupełny dla siebie lub za zmarłych.
Znakiem wyjątkowości obchodzonego Jubileuszu, który dla Ojca Świętego jest "żywym doświadczeniem bliskości Ojca i niejako dotknięciem ręką Jego czułości", ma być niespotykana dotąd, duża liczba świątyń, w których staną Bramy Miłosierdzia. Jedynie w Polsce będzie ich około 500, najwięcej, bo aż 36, w diecezji warszawsko-praskiej.
Obok katedr będą to także odwiedzane przez pielgrzymów sanktuaria oraz bazyliki. Bramy Miłosierdzia staną m.in. w bazylice Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach oraz w znajdującym się nieopodal sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach, ale także w sanktuariach maryjnych na Jasnej Górze, w Kalwarii Zebrzydowskiej, Piekarach Śląskich, Kodniu, Gietrzwałdzie i Licheniu.
Na kościoły jubileuszowe wskazane zostały świątynie, którym patronuje Miłosierdzie Boże, bądź tam, gdzie kult miłosierdzia jest żywy, a także kościoły pod wezwaniem apostołów miłosierdzia: św. s. Faustyny, św. Jana Pawła II, czy bł. Michała Sopoćki.
W części diecezji przy doborze miejsc sugerowano się lokalizacją kościołów. "Bramy Miłosierdzia staną w największych miastach zarówno na północy, jak i na południu diecezji, tak aby były dostępne dla jak największej liczby wiernych" - wyjaśnia ks. Tomasz Nowak z diecezji rzeszowskiej. Ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik kurii legnickiej dodaje, że na terenie diecezji legnickiej rozmieszczenie miejsc jubileuszowego odpustu oddaje jej podział na cztery rejony duszpasterskie.

Jak będą wyglądać same bramy?

Każda diecezja przygotowuje własny projekt dekoracji, która wyraźnie ma sygnalizować wiernym, że jest to szczególne miejsce, z którym wiąże się łaska uzyskania odpustów. Często za wygląd tego jubileuszowego miejsca odpowiedzialne są poszczególne parafie.
Najczęściej - na wzór Drzwi Świętych rzymskich Bazylik - będą to udekorowane główne drzwi wejściowe do danej świątyni.
W niektórych miejscach pojawią się specjalnie przygotowane konstrukcje. Taka, wkomponowana w główne wejście do świątyni Brama Miłosierdzia powstaje właśnie w bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. - W centralnym miejscu ma być umieszczone wymowne logo Roku Świętego, ukazujące w formie ikony Chrystusa dźwigającego na swoich ramionach Adama, a w nim każdego z nas. Nad ikoną będzie widniał krzyż i z niego popłyną czerwone oraz blade strumienie światła, nawiązujące do promieni z Obrazu Jezusa Miłosiernego. Na bocznych ramionach są umieszczone w formie piktogramów uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Ich przesłanie będzie wyrażone w języku polskim i angielskim, by było zrozumiałe dla młodzieży zgromadzonej na ŚDM. Przejście przez Bramę ma być duchowym powrotem do źródeł chrztu świętego oraz odkryciem na nowo skarbu naszej wiary, która nadaje sens i wartość ludzkiemu życiu – podkreśla na stronie sanktuarium ks. Franciszek Ślusarczyk, rektor bazyliki, dodając, że kompozycja ta ma zarówno wymiar duchowy i duszpasterski.
Bramą Miłosierdzia w sanktuarium jasnogórskim będzie jedna z czterech bram wejściowych do klasztornego kompleksu. Brama Matki Bożej Bolesnej również zostanie przyozdobiona dekoracją, która - jak wyjaśnia rzecznik jasnogórskiego sanktuarium, o. Robert Jasiulewicz - będzie nawiązywać do wizerunku Jezusa Miłosiernego z obrazu "Jezu Ufam Tobie".
Kościoły jubileuszowe oprócz przygotowania bram miłosierdzia mają też być miejscem szczególnego kultu. Niektóre diecezje zachęcają duszpasterzy do wprowadzania częstszych dyżurów w konfesjonałach, inne organizują dodatkowe nabożeństwa. W części prowadzone będą specjalne zbiórki jałmużny dla potrzebujących. - W Roku Miłosierdzia każda parafia będzie zobowiązana odbyć pielgrzymkę do wybranego kościoła jubileuszowego. W kościołach tych codziennie będzie odmawiany Różaniec oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia - pisze w liście do wiernych biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

Duchowe pielgrzymowanie przez bramy

Do duchowego pielgrzymowania przez Bramy Miłosierdzia i przyjmowania odpustów zaproszeni są Ci, którzy fizycznie nie mają możliwości przybyć do kościoła jubileuszowego. Papież wskazuje w liście, że doświadczenie bliskości z Panem będzie dla ludzi chorych, starszych i samotnych wielką pomocą w przeżywaniu swojej choroby i cierpienia.
Jubileusz, na co wskazuje papież Franciszek, od zawsze był znakiem amnestii. W tym duchu podczas Roku Świętego Miłosierdzia bramy cel więziennych staną się Drzwiami Świętymi, dla wszystkich tych, którzy przechodząc przez nie skierują myśli i modlitwę do Ojca, a odpust zupełny będą mogli otrzymać w kaplicach więziennych.
- Odpust, jakim papież obdarzył więźniów to bardzo ważny dar. Konieczne jest odpowiednie ukazanie im wartości łaski, jaką otrzymali. Trzeba pamiętać, że sam odpust wiąże się z sakramentem pokuty, a więc i osobistą relacją między spowiednikiem i osadzonym - wyjaśnia KAI ks. Paweł Wojtas, duszpasterz krajowy więziennictwa.
Rok Święty Miłosierdzia ma być okazją do jeszcze większego zaangażowania w duszpasterstwo więźniów. Okazją do tego ma być specjalnie opracowany program duszpasterski oraz ogólnopolska celebracja Niedzieli Miłosierdzia w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie.

Misjonarze Miłosierdzia

Jak czytamy na jubileuszowej stronie internetowej, papież ogłosił Rok Miłosierdzia po to, "aby został intensywnie przeżyty w każdym Kościele partykularnym i aby w ten sposób pozwolić każdemu doświadczyć miłosierdzia Boga Ojca poprzez czynną misję Kościoła." Znakiem kościelnej misji mają być Misjonarze Miłosierdzia.
Szczególnym zadaniem misjonarzy będzie głoszenie miłosierdzia Bożego podczas wielkopostnych rekolekcji, kazań i katechez. Istotnym elementem ich posługi ma być spowiadanie. Na mocy przywileju papieża, mają mieć prawo do rozgrzeszania z grzechów, dotychczas zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej, m.in. grzechu profanacji postaci eucharystycznych, schizmy, apostazji, czy herezji, a także grzechu spowodowanego naruszeniem tajemnicy spowiedzi.
Szczególne zadanie powierzone misjonarzom wymaga, aby tę funkcje sprawowali duchowni "dobrzy, cierpliwi, zdolni zrozumieć ludzkie ograniczenia, gotowi do tego, by wyrażać natchnienia Dobrego Pasterza w swojej misji głoszenia i spowiadania" - czytamy w Instrukcji na Rok Miłosierdzia. Mają oni posługiwać nie tylko na terenie diecezji, z której pochodzą, lecz w całym kraju, a także poza jego granicami.
Dotychczas trudno określić, ilu Misjonarzy Miłosierdzia będzie posługiwało w Polsce. Do zgłaszania kapłanów zaproszona jest każda diecezja. Zgłaszać się mogą sami księża, którzy musza otrzymać do swojego biskupa diecezjalnego list polecający.
Uroczyste posłanie Misjonarzy Miłosierdzia nastąpi w Bazylice św. Piotra w Rzymie w Środę Popielcową 10 lutego 2016 r. Papież Franciszek udzieli duchownym błogosławieństwa i poleci głoszenie światu Bożego Miłosierdzia.
Na czas Jubileuszu wszyscy spowiednicy otrzymali od papieża władzę zdejmowania ekskomuniki i rozgrzeszania osób winnych aborcji. Grzech, z którego rozgrzeszyć mogli dotychczas jedynie biskupi i duchowni, przez nich wskazani, jest zdaniem papieża Franciszka konsekwencją zmodyfikowanego stosunku do ludzkiego życia, który prowadzi do utraty należytej wrażliwości na kwestie przyjmowania nowego życia.

Uczynki miłosierdzia

Papież Franciszek wskazuje, że podczas Jubileuszu Miłosierdzia same uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy będą miały niezwykle istotne znaczenie. - Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust - czytamy w liście Ojca Świętego. Diecezje obok działań sakramentalnych, czy duszpasterskich, będą jeszcze gorliwiej animować działalność charytatywną.
Największa aktywność charytatywna Kościoła wyraża się w działalności Caritas Polska oraz 44 oddziałów znajdujących się w każdej diecezji. Są też inne inicjatywy ogólnopolskie, takiej jak np. "Pomoc Kościołowi w Potrzebie", "Dzieło Nowego Tysiąclecia", czy "Papieskie Dzieła Misyjne" oraz tysiące lokalnych, które dotyczą społeczności poszczególnych miast, bądź parafii.
Z myślą o Roku Świętym Miłosierdzia archidiecezja częstochowska uruchamia akcję „Torba miłosierdzia”, w ramach której wierni będą mogli przekazywać jako wsparcie osób biednych paczki żywnościowe do 5 kg. Podobne akcje organizowane są też m.in. w Drohiczynie i Olsztynie.
W ramach świątecznych akcji wpisujących się w Rok Miłosierdzia poznańska Caritas diecezjalna w ramach akcji "Tak pomagam" przygotowuje zbiórkę żywności w kilku gnieźnieńskich sieciach handlowych.
Ruchy i stowarzyszenia diecezji płockiej wspólnie współtworzą projekt promowania dzieł miłosierdzia wśród młodzieży i osób dorosłych.
Do koordynowania działań charytatywnych w parafiach diecezji siedleckiej ustanowieni zostali parafialni koordynatorzy dział miłosierdzia. Będą oni odpowiedzialni, wraz z duszpasterzami, za podejmowane inicjatywy.

Wydarzenia jubileuszowe

Częścią Nadzwyczajnego Roku Świętego są tzw. Jubileusze Stanowe, skierowane do poszczególnych grup wiernych. Organizuje je zarówno Stolica Apostolska, jak i poszczególne diecezje.
Największą uwagę przyciąga Jubileusz Młodych odbywający się w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przez Bramę Miłosierdzia, która powstaje w Łagiewnikach - centralnym sanktuarium lipcowego Jubileuszu - przejdzie wraz z papieżem młodzież z całego świata.
Wcześniej, podczas Dni w Diecezji, Jubileusz Młodych będzie organizowany w każdej polskiej diecezji, do której przyjadą młodzi pielgrzymi, uczestnicy ŚDM.
Obok jubileuszu Młodych w diecezjach będą organizowane wydarzenia dedykowane np. osobom zakonnym, kapłanom, czy członkom kół różańcowych. Indywidualny harmonogram jest przez większość diecezji jeszcze opracowywany.
W roku jubileuszowym szczególne znaczenie będzie miała zainicjowana w 2014 roku przez papieża Franciszka akcja "24 godziny dla Pana". Kościoły jubileuszowe, a i pozostałe świątynie wielu polskich diecezji będą organizowały 4 i 5 marca 2016 r. nabożeństwa i całodobowe adoracje Najświętszego Sakramentu, podczas których wierni będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
Wiele diecezji, z racji na Rok Święty organizuje też dodatkowe dyżury spowiedników. Ks. Jacek Świątek z diecezji siedleckiej mówi KAI, że w jubileuszowych świątyniach zostanie ustanowiony tzw. "konfesjonał miłosierdzia", w którym podjęty będzie dyżur spowiedników ze szczególnym uwzględnieniem tzw. grzechów zarezerwowanych dla posługi sakramentalnej biskupa.

Formacja duchowa

Celem jubileuszu jest wzmocnienie wiary i zawierzenie Bożemu Miłosierdziu. Służyć temu musi odpowiednia formacja wiernych.
Ogólnopolskie programy duszpasterskie duszpasterstwa ogólnego i duszpasterstwa młodzieży starają się łączyć ideę świętowanego w Kościele w Polsce 1050. rocznicy Chrztu Polski z Nadzwyczajnym Jubileuszem ogłoszonym przez Ojca Świętego.
Na poziomie diecezji również powstały programy duszpasterskie, w które wpisane jest przeżywanie tajemnicy Miłosierdzia. Szczególnym momentem formacji rozpoczynającego się Jubileuszu będzie celebracja najważniejszych świąt w Kościele katolickim, Triduum Paschalnego. Poprzedzający je Wielki Post będzie czasem pogłębionej katechezy o Bożym Miłosierdziu.
Duszpasterze diecezji legnickiej przygotowują dla wiernych specjalny cykl katechez radiowych, które w oparciu o papieską bullę wprowadzą wiernych w tematykę Jubileuszu. Rzecznik diecezji legnickiej, ks. Ks. Waldemar Wesołowski dodaje w rozmowie z KAI, że podobne katechezy będą też publikowane w diecezjalnym wydaniu tygodnika "Niedziela".
Duchowemu świętowaniu Jubileuszu mają służyć pielgrzymowanie do Grobu św. Piotra. Narodowa Pielgrzymka do Rzymu ma odbyć się w drugiej połowie października. Będzie dziękczynieniem za łaski Roku Świętego Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży i Jubileusz Chrztu Polski.
Duchowy wymiar mają tez mieć organizowane przez diecezje i parafie pielgrzymki do miejsc kultu Bożego Miłosierdzia, z którymi wiąże się łaska odpustu zupełnego.

Świętowanie Jubileuszu Miłosierdzia zakończy się w diecezjach 13 listopada 2016 r. obrzędem zamknięcia Drzwi Świętych. Tydzień później, w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata papież Franciszek zamknie Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra w Rzymie, co zakończy Rok Święty w całym Kościele.

Dodano:  09.12.2015 r.  
linia

Rekolekcje adwentowe 2015 w Czerwińsku nad Wisłą

foto
Rekolekcje adwentowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą odbędą się w dniach od 13 do 15 grudnia 2015 r. (niedziela, poniedziałek, wtorek). Rekolekcje wygłosi ks. Grzegorz Przybyłek. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach, aby jak najlepiej przygotować się na święta Bożego Narodzenia.

Rozkład rekolekcji adwentowych :

13. XII. 2015 r. Niedziela

Msze Św. z nauka ogólną o godz. : 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
/W niedziele nie będzie spowiedzi. Spowiedź w poniedziałek i wtorek/

14. XII. 2015 r. Poniedziałek

Sakrament pokuty i pojednania
Msze Św. z nauka ogólną o godz. : 7.00, 10.00, 18.00
/8.15 – nabożeństwo z Komunią Św. dla młodzieży z Gimnazjum/,
/11.40 – nabożeństwo z Komunią Św. dla dzieci Szkoła Podstawowa kl. IV – VI/ .

15. XII. 2015 r. Wtorek

Sakrament pokuty i pojednania
Msze Św. z nauka ogólną o godz. : 7.00, 10.00, 18.00
/8.20 – nabożeństwo z Komunią Św. dla młodzieży Szkoła Średnia /.


Adwent jest początkiem, czyli powrotem do źródeł. Supermarkety dobrze wiedzą, jak wykorzystać ten przełomowy moment roku. Wypełniają półki po brzegi i czarują „magią” lub „pełnią świąt”, koncentrując uwagę klientów na zewnętrznej oprawie.
Nie o to jednak chodzi w przygotowaniu do Bożego Narodzenia. Adwent konfrontuje nas z Bogiem - tajemnicą, który nadal objawia się w świecie i przychodzi do człowieka, by rozświetlić jego mroki. Św. Ireneusz z Lyonu pisał, że „dla Boga nic nie jest puste. Wszystko jest dla Niego znakiem”. Cały stworzony wszechświat, którego częścią jesteśmy, dzięki tajemnicy Wcielenia staje się sakramentem, rzeczywistością ukrywającą świat niewidzialny.
Adwent jest więc szansą, by na nowo odkryć i zachwycić się tym wymiarem życia. Ewangelia nazywa ten proces czekaniem i czuwaniem.
Wcielenie Syna Bożego nie było trzyletnim eksperymentem, który bezpowrotnie zakończył się po Zmartwychwstaniu. Jezus jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami, który chce być szukany, rozpoznany i pokochany. Oto kwintesencja całego Adwentu.

Rekolekcje – nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „re-colligo” oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać”. W swym religijnym znaczeniu rekolekcje to czas zwrócenia uwagi na sprawy Boże w naszym życiu, tj. modlitwa, wypełnianie przykazań. Rekolekcje to dobry czas, by w codziennym zabieganiu „pozbierać się” (re-colligo!), a może też „ochłonąć, opamiętać się” (se recoligere) i wrócić na odpowiednie tory. Przy rekolekcjach należy również pamiętać o sakramencie pokuty i pojednania, aby z czystym sercem oczekiwać na przyjście Chrystusa. Owocem rekolekcji powinny być również dobre postanowienia.
/Zasoby internetowe DEON/

MODLITWA O DOBRE PRZYGOTOWANIE DO REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

Dobry i Miłosierny Boże!
Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Rekolekcji Adwentowych, które rozpoczną się w naszej parafii, aby stały się zbawiennym okresem i zbliżyły nas wszystkich do Ciebie. Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia naszych braci i sióstr, wszystkich naszych bliźnich, którzy noszą w godności natury ludzkiej Twój obraz i Twoje błogosławieństwo. Panie, pozwól, Ks. rekolekcjoniście, głosić słowo Twoje z odwagą św. Pawła, podczas gdy Ty będziesz wyciągał ojcowską rękę nad swoim ludem, aby uzdrawiać, leczyć i wzmacniać go Łaską. Maryjo, Czerwińska Wspomożycielko ! sprowadź na Rekolekcje Adwentowe te dzieci Boże, które zapomniały o swojej godności i roztrwoniły dobra uzyskane na Chrzcie Świętym. Prowadź wszystkich do zbawienia. Amen.
Opr. na podst. Parafii Luzino

Dodano:  09.12.2015 r.  
linia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Czerwińsku nad Wisłą

foto

8 grudnia Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Św. w sanktuarium maryjnym Matki Bożej Pocieszenie w Czerwińsku nad Wisłą w tym dniu o godz. 7.00, 10.00 oraz o 18.00. Serdecznie zapraszamy.

Modlitwa do Niepokalanej o życie w świętości

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która objawiasz Twoją łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.

Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym dniom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie, z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

Daj naszym ogniskom rodzinnym łaski, by szanowały i kochały poczynające się życie tą samą miłością, z jaką Ty w Twoim łonie poczęłaś życie Syna Bożego.

Święta Dziewico, Maryjo, Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty przynoszącym spokój duszy. Błagamy Cię, udziel daru umiłowania wszystkich świętych sakramentów, które jako znaki pozostawił dla nas Twój Syn na ziemi.

Wtedy, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści, będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Litania na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie z ufnością uciekamy.
Cała piękna i bez zmazy,
Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Jutrzenko jaśniejąca światłem sprawiedliwości,
Chwało Izraela, której Imię jest pełne słodyczy i błogosławieństwa,
Lilio jaśniejąca pośród ciernia,
Świeczniku złoty, ozdobiony siedmioma darami Ducha Świętego,
Ofiaro całopalna Bożej miłości,
Żywy Przybytku Wcielonego Słowa,
Matko Jezusa, zawsze Panno,
Chwało Kościoła Bożego,
Zapowiedziana przez Proroków,
Błogosławiona między niewiastami,
Królowo Aniołów i ludzi,
Ucieczko grzesznych,
Podporo słabych,
Wzorze wszystkich wybranych do chwały wiecznej,
Powiernico łask Bożych,
Pocieszycielko strapionych i umierających,
Opiekunko wszystkich Cię wzywających,
Matko najłaskawsza dla wszystkich Twoich dzieci,
Stojąca pod krzyżem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Módlmy się:
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia.
Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi - Joachim i Anna - poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego.
Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w wypadku początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście Syn Boży w swoim człowieczeństwie również nie był dotknięty grzechem.
Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć jednie rozumem oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli "Ineffabilis Deus" (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam następującą formułę: "Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć".
Dogmat ukazuje niezwykłość i wolność Bożego działania. Chociaż zbawienie ludzkości dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, na mocy przewidzianych zasług Zbawiciela Maryja już uprzednio została odkupiona i tym samym zachowana od grzechu pierworodnego. W ten sposób Bóg przygotował ją do niezwykłego zadania w historii zbawienia.
Według wiary katolickiej każdy człowiek przychodzący na świat jest naznaczony grzechem pierworodnym. Grzech ten jest "przenoszony" wraz z przekazywaniem natury ludzkiej, która u Prarodziców, ze względu na ich nieufność i nieposłuszeństwo Bogu - o czym mówią pierwsze rozdziały Biblii - została pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Grzech pierworodny - jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 404) - nie jest popełniany lecz zaciągany, nie jest aktem ale stanem, w jakim poczyna się człowiek. Z grzechu pierworodnego uwalnia człowieka dopiero chrzest święty.
Maryja natomiast od tego dziedzictwa grzechu została zachowana, dlatego też Pismo św. nazywa Ją "Pełna łaski" (Łk 1,28). Kościół naucza, że wypadało aby Ta, która miała stać się "Matką swojego Stworzyciela" i Zbawiciela świata była w sposób szczególny przygotowana przez Boga. "Niepokalanie poczęta" oznacza nie tylko, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie Bogu, wewnętrzną harmonię i pełnię człowieczeństwa.
Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia, że Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz przeciwnie, Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest nieporównywalna z niczym, ponieważ to co ludzi dzieli, co oddala ich od siebie, to przede wszystkim wyrastający z grzechu egoizm, którego w Maryi nie było. Dlatego jest Ona Matką nie tylko kochającą, ale też rozumiejącą i współczującą. Prawda o niepokalanym poczęciu jest również dla wszystkich chrześcijan znakiem ukazującym, jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w człowieku, i jakie ma plany wobec każdego: doprowadzić do pełni człowieczeństwa i świętości.
Wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny ma wielowiekową tradycję. Teologiczny spór na ten temat toczył się już od pierwszych wieków. Za uznaniem niezwykłego przywileju Maryi opowiadali się już św. Justyn (100-167), św. Ireneusz (ok. 140-200), a zwłaszcza św. Augustyn (354-430) natomiast przeciwny mu był w późniejszym czasie m.in. św. Tomasz z Akwinu (1224-1274). W XV stuleciu istniały już pierwsze orzeczenia Kościoła na ten temat, choć nie miały one jeszcze rangi dogmatu. W 1617 r. papież Paweł IV zakazał wygłaszania publicznie opinii sprzecznych z wiarą w Niepokalane Poczęcie. W 1661 r. na prośbę króla Hiszpanii Filipa IV papież Aleksander VII wydał bullę, w której streszcza dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia używając tam słów, które Pius IX powtórzył w swojej formule dogmatycznej. Papież Klemens XI ustanowił w 1708 r. dzień 8 grudnia świętem obowiązującym w całym Kościele powszechnym. Wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Dogmat jest to obiektywna prawda wiary zawarta w objawieniu Bożym, którą nauczycielski urząd Kościoła (papież lub sobór) przekazuje w powszechnym nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym. Dogmaty są niezmienne, mogą natomiast być coraz głębiej przez Kościół poznawane, dlatego też ich formuła może być uściślana. Jak pisze św. Tomasz z Akwinu, dogmat ujmuje prawdę, która przekracza zdolność naszego poznawania i pojęciowania. Ukazuje prawdę, która nie jest w ten sposób wyczerpana, ale do poznania której dążymy.
Jak dotąd ostatni dogmat ogłosił w 1950 r. papież Pius XII. Zawarty on jest w konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus" i głosi, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą.
Zasoby internetowe: mlk /Kai, Warszawa, 2014-12-08

Dodano:  06.12.2015 r.  
linia

Msze Św. "Roraty" w Czerwińsku nad Wisłą

foto

Bardzo serdecznie zapraszamy, szczególnie dzieci i młodzież do uczestniczenia w Mszach Świętych ku czci Najświętszej Marii Panny „RORATY” w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą , które są sprawowane :

PONIEDZIAŁEK – 18.00

WTOREK – 7.00

ŚRODA – 18.00

CZWARTEK – 7.00

PIĄTEK – 7.00

SOBOTA – 7.00


Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście „Rorate coeli” (niebiosa, spuśćcie rosę).
Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy, nazywanej roratką, symbolizującej Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa.
Warto na nie się wybrać, nawet jeśli są odprawiane bardzo wczesnym rankiem. Szczególnej wymowy nabierają wówczas słowa: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość…”. Ta Msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła
Innym zwyczajem jest umieszczanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

Dodano:  02.12.2015 r.  
linia

Zaproszenie na Wieczernik Modlitwy do Czerwińska nad Wisłą

foto

5 grudnia 2015 r. w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:30 - do 15:30 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na „ Wieczernik Modlitwy”. Jest to nabożeństwo w intencji przybywających pielgrzymów. Msza Św. w intencjach Pielgrzymów i uczestników Wieczernika Modlitwy o godz. 12.00
Posługę muzyczną podejmuje zespół muzyczny Wspólnoty Dusz Najmniejszych "Najmniejsi" z Łomianek.

www.najmniejsi.pl

Zapraszamy również do słuchania Radia Konsolata:

www.konsolata.pl/radio

Zobacz i posłuchaj klikając tutaj

PROGRAM WIECZERNIKA :
Program spotkania:
10.30 - Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - Msza św. w intencji Pielgrzymów
13.30 - Przerwa na posiłek
14.30 - Modlitwa pod Krzyżem i Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 - Błogosławieństwo indywidualne

O WIECZERNIKACH

Prowadzone są w duchu:
- uwielbienia Boga bogatego w miłosierdzie,
- wynagradzania Bogu za wszelkie zło popełniane na świecie.

W intencjach:
- pielgrzymów przybywających do Sanktuarium w Czerwińsku
- ludzi chorych, z prośbą o uzdrowienie duszy
i ciała,
- w intencji rodzin, z prośbą o miłość, jedność
i pokój w rodzinie,
- w intencji Ojczyzny i świata, z prośbą
o miłosierdzie i pokój między narodami.

Uczestnikiem Wieczernika może być każdy wierny, kto:
- ma pragnienie żywej modlitwy we wspólnocie,
- szuka doświadczenia prawdziwej miłości i pokoju Bożego,
- chce wyrazić miłość ku Bogu poprzez ofiarowanie Mu siebie, swojego cierpienia i wynagradzanie za grzechy ludzkości popełniane w dzisiejszym świecie,
- gotów jest okazać miłość bliźniemu poprzez wyproszenie potrzebnych łask.

Dodano:  30.11.2015 r.  
linia
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62][63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]

Czytania na dziśGrudzień 2020
Pon Wto Śro Cz Pią Sob Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Osób on line: 5
Jesteś 155725 naszym gościem.

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2020
© pphem


Opactwo Romańskie
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube