pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Sanktuarium

Muzeum kardynała Augusta Hlonda w Czerwińsku nad Wisłą

foto


Muzeum dostępne jest dla grup zorganizowanych wcześniej zgłoszonych.
e-mail: czerwinsk@salezjanie.pl

W sobotę 28 listopada 2015 roku o podczas trwania „Dnia Jedności Rodziny Salezjańskiej” nastąpiło uroczyste otwarcie jedynego w naszym kraju muzeum poświęconego pamięci Kardynała Augusta Hlonda – salezjanina, który w latach 1926-1948 pełnił funkcję prymasa Polski.
Przecięcia wstęgi dokonali m.in. proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą Łukasz Mastalerz, ksiądz Zbigniew Malinowski były proboszcz czerwińskiej bazyliki oraz ks. inspektor Andrzej Wujek, prowincjał salezjanów.

W muzealnych zbiorach znajdują się nie tylko rzeczy osobiste ale także przedmioty, które były używane przez prymasa do pracy czy związane z posługą kapłańską. Wśród eksponatów znajdują się m.in księgi mszalne, modlitewniki, relikwie, szaty liturgiczne, ornat żałobny z XIX w. Są również portrety z wizerunkiem prymasa, rodzinne zdjęcia oraz odlew twarzy wykonany zaraz po jego śmierci.

Otwarcie muzeum Augusta Hlonda
zobacz:
www. czerwinsk.pl

*************************************

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Boże, nasz Ojcze, dziękując Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała Augusta łaski ..........................., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.


Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej w Warszawie z dnia 20.10.1980 r., Nr 7820/K/80

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W Czerwińsku nad Wisłą w klasztorze salezjanów, powstało Muzeum Prymasa Augusta Hlonda.

Osobiste rzeczy prymasa, zgodnie z jego ostatnią wolą, przyjechały do domu salezjańskiego niedługo po jego śmierci. Plany, by udostępnić je pielgrzymom odwiedzającym znajdujące się w ramach klasztornego kompleksu sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, snuto od dawna. W początkach lat 70 –tych podjęto pierwszą próbę. Ale dopiero otrzymany w ramach konkursu Banku Zachodniego WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam" finansowy grant przyspieszył prace rewitalizacji muzeum.

W muzealnych zbiorach, wśród kilkudziesięciu pamiątek, znajdują się nie tylko rzeczy osobiste, ale także przedmioty, których prymas używał do pracy czy związane ze sprawowaniem liturgii i modlitwą: księgi mszalne, modlitewnik, różaniec, relikwie, szaty liturgiczne, wśród których na uwagę zasługuje pięknie haftowany ornat żałobny z XIX w. Są także portrety z wizerunkiem prymasa, albumy z rodzinnymi zdjęciami, popiersie oraz odlew twarzy wykonany zaraz po śmierci wraz z opisem ostatnich chwili życia.

Pokaźny zbiór tworzą dzieła pozostawione przez prymasa Augusta Hlonda w postaci kazań, przemówień, odezw czy luźnych myśli. - Wiele z nich pokazuje, że w swoim myśleniu był człowiekiem wykraczającym poza ramy swojej epoki. Szczególnie na sercu leżała mu sytuacja polskich emigrantów, bezrobotnych, kwestie wychowawcze, docenienie roli kobiety, miał także wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Bożej - wymienia ks. Przemysław Kawecki SDB, inicjator powstania nowego muzeum.

Ekspozycja ma formę zegara ukazującego etapy życia prymasa: od dzieciństwa spędzonego na Śląsku, przez czas młodzieńczej nauki w Turynie, w polonijnym oratorium założonym przez św. Jana Bosko, po posługę duszpasterza Kościoła, który na Śląsku tworzy zręby nowej diecezji, stając się pierwszym pasterzem diecezji katowickiej, a dla upowszechnienia katolickiej nauki zakłada tygodnik "Gość Niedzielny".

Ekspozycja przypomni także jego posługę jako prymasa Polski, który podjął trud zjednoczenia narodu po zaborach i zreorganizowania kościelnych struktur. Powołał Towarzystwo Chrystusowe opiekujące się Polonią, apelował o to, by Polska "nie oswajała się z bezrobociem", jawnie krytykował działania masonerii. W czasie II wojny światowej na emigracji bronił ojczyzny oskarżonej przez hitlerowską propagandę o rozpętanie wojny, ratował też uciekających Żydów.

Po wojnie przeniósł się do Warszawy i rozpoczął walkę z komunistyczną laicyzacją społeczeństwa: "Nowe czasy byłyby niewolą człowieka, gdyby ich duszą nie było chrześcijaństwo (...). Polska nie może być komunistyczna, musi pozostać chrześcijańska" - pisał w Liście Episkopatu 18 lutego 1948 r. Dwa lata później na Jasnej Górze zawierzył ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi, wyznaczając tym samym program duszpasterski polskiego Kościoła. Fatimską drogę narodu polskiego kontynuowali później kard. Stefan Wyszyński i Jan Paweł II.

August Hlond zmarł 22 października 1948 r. W pogrzebie uczestniczyły tłumy mieszkańców przekonanych o jego świętości. Szczątki prymasa, zgodnie z jego wolą, spoczywają do dziś w kaplicy św. Jana Chrzciciela w warszawskiej archikatedrze. W 1991 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Wnętrze placówki muzealnej zaaranżowane jest w odcieniach szarości i bieli, skromne, nowocześnie oświetlone. W centrum stoją biurko i fotel prymasa. - Naszym zamysłem jest, by każdy, kto odwiedza to miejsce, mógł dowiedzieć się, jakim człowiekiem był kard. August Hlond. O jego historii opowiedzą nie tylko eksponaty, noty biograficzne czy jego myśli, które zaprezentujemy, ale także stonowany wystrój wnętrza i szereg ciekawostek - wyjaśnia Katarzyna Borowska, odpowiedzialna za aranżację muzealnego wnętrza. - Nie każdy wie, że ks. August Hlond pasjonował się muzyką i był jednym z nielicznych duchownych, którzy podróżowali samolotem. Z tego tytułu nazywano go żartobliwie "Latającym Holenderem”.

Otwarcie leżącego na styku diecezji płockiej i archidiecezji warszawskiej muzeum nastąpiło 25 listopada 2015 roku.

/Agata Ślusarczyk/


***************************************************************

W klasztorze w Czerwińsku powstało muzeum prymasa Augusta Hlonda

Listy, przemówienia, szaty liturgiczne oraz maskę pośmiertną prymasa Augusta Hlonda można zobaczyć w poświęconym mu muzeum, które otwarto 28 listopada w Czerwińsku nad Wisłą. Otwarcie muzeum nastąpiło podczas Dnia Jedności Rodziny Salezjańskiej, któremu przewodniczył ks. inspektor Andrzej Wujek SDB.

Salezjański klasztor w Czerwińsku nad Wisłą, zgodnie z wolą salezjanina prymasa Augusta Hlonda, stał się miejscem, do którego po jego śmierci przewieziono osobiste rzeczy hierarchy. Zbiór ten nie był wcześniej prezentowany publicznie, choć od wielu lat noszono się z zamiarem udostępnienia go wiernym. Urządzenie muzeum stało się możliwe dzięki grantowi wygranemu w konkursie Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Muzeum znalazło swą siedzibę w klasztornym kompleksie sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Ekspozycja ma formę zegara ukazującego etapy życia prymasa: od dzieciństwa spędzonego na Śląsku, przez czas młodzieńczej nauki w Turynie, w polonijnym oratorium założonym przez św. Jana Bosko, po posługę duszpasterza Kościoła, który na Śląsku tworzył zręby nowej diecezji, stając się pierwszym biskupem diecezji katowickiej.

Można w nim obejrzeć przedmioty, których prymas używał do pracy (np. biurko i fotel) czy związane ze sprawowaniem liturgii i modlitwą: księgi mszalne, modlitewnik, różaniec, relikwie, szaty liturgiczne, w tym haftowany ornat żałobny z XIX w. Są także portrety z wizerunkiem prymasa, albumy z rodzinnymi zdjęciami, popiersie oraz odlew twarzy wykonany zaraz po śmierci, wraz z opisem ostatnich chwili życia.

Duży zbiór tworzą dzieła pozostawione przez prymasa Augusta Hlonda w postaci kazań, przemówień, odezw czy luźnych myśli: „Wiele z nich pokazuje, że w swoim myśleniu był człowiekiem wykraczającym poza ramy swojej epoki. Szczególnie na sercu leżała mu sytuacja polskich emigrantów, bezrobotnych, kwestie wychowawcze, docenienie roli kobiety, miał także wielkie nabożeństwo do Matki Bożej”, przekonywał ks. Przemysław Kawecki SDB, inicjator powstania muzeum.

Otwarcie muzeum prymasa Augusta Hlonda miało miejsce podczas Dnia Jedności Rodziny Salezjańskiej. Głównej Mszy św. przewodniczył ks. inspektor Andrzej Wujek SDB. W programie spotkania znalazła się także prezentacja sztuki „Miriam” w wykonaniu Teatru Trzeciego.

August Hlond (urodzony 5 lipca 1881 r. w Brzęczkowicach na Śląsku, zmarły 22 października 1948 r. w Warszawie), to polski biskup rzymskokatolicki, salezjanin, biskup diecezjalny katowicki w 1926, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański w latach 1926-1946, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski w latach 1946-1948, prymas Polski w latach 1926-1948, kardynał od 1927 r., Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Jako prymas Polski po zaborach zreorganizował kościelne struktury, powołał Towarzystwo Chrystusowe, opiekujące się Polonią, w czasie II wojny światowej ratował Żydów, a po niej konsekwentnie walczył z komunistyczną laicyzacją społeczeństwa i zawierzył na Jasnej Górze ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. W pogrzebie kard. Hlonda uczestniczyły tłumy wiernych, przekonanych o jego świętości. Szczątki prymasa, zgodnie z jego wolą, spoczęły w kaplicy św. Jana Chrzciciela w warszawskiej archikatedrze, natomiast osobiste rzeczy trafiły do salezjańskiego klasztoru w Czerwińsku nad Wisłą. W 1991 r. rozpoczął się jego proces kard. Hlonda. beatyfikacyjny.
***************************************************************
Słowa Kardynała Prymasa Augusta Hlonda podczas wizyty w Czerwińsku nad Wisłą dnia 25-go listopada 1926 roku.

Kochani Nowicjusze! Trzydzieści lat temu, rozpoczynałem nowicjat, podobnie jak wy w tej chwili obecnej. Ani mi przez myśl wtedy nie przeszło, że po długim czasie znajdę się w czerwińskim nowicjacie w takich okolicznościach, jakie tu zachodzą.
I gdy was witam drodzy nowicjusze, przypominam, że jesteście na miejscu świętym, uświęconym przez zakonników, którzy wywodzą się od Św. Augustyna.
Macie więc wspaniałe przykłady cnót do naśladowania. Jesteście najmłodszymi latoroślami Zgromadzenia. Wszczepiajcie więc w siebie te cnoty i rozwijajcie się w duchu Św. Jana Bosko, który zdobył świat nie hałasem, ale pokorą, poświęceniem i zupełnym oddaniem się sprawie Bożej. Obowiązkiem waszym jest przejąć się jego duchem i przechować go w nieskalanej czystości potomnym, zdając sobie sprawę, że nie wy zaszczyt sprawiacie Zgromadzeniu, wstępując w jego szeregi, ale ono was zaszczyca, przyjmując do siebie.
Dawno już miałem przyjechać do Czerwińska; dziś / 26.XI.1926r. /dopiero mogłem spełnić te pragnienia, a zawdzięczam to Najprzew. Ks. Ordynariuszowi tej diecezji płockiej, który zechciał tu mi osobiście towarzyszyć /bp Nowowiejski/. Dziękuję mu za to serdecznie, a wam polecam: kochajcie go, czcijcie i bądźcie mu posłuszni, jak to polecił nam ks. Bosko względem biskupów.
Współbraciom zaś kochanym życzę, aby ich praca, która sięga „ab initio” /ab initio (łc.) od początku / przyniosła piękny skutek.
Panom obecnym tutaj /Starosta Płoński i Naczelnik policji/ i Duchowieństwu, / Ks. Dziekan Skowroński z Wyszogrodu, liczni ks. Proboszczowie z dekanatu oraz Salezjanie na czele z ks. dyrektorem Łukaszewskim/dziękuję za słowa uznania, życzę, aby jedność łączyła nas wszystkich – stany i władze.”
/Tekst pochodzi z czasopisma: ”Posłaniec z Jasnej Góry Czerwińskiej” z roku 1926/

***********************************************

Przemówienie z okazji obłóczyn nowicjuszy Towarzystwa Salezjańskiego. Czerwińsk nad Wisłą, dnia 30 października 1946 r.

Moi Kochani!
Ta uroczystość obłóczyn skupiająca nas w tym starym klasztornym kościele, wprowadza nas w życie zakonne, w te tajemnice Ducha świętego, rozlane na tych, których Bóg powołuje do swej służby.
Lat temu 59, mniej więcej o tej samej porze roku, ksiądz Bosko, starzec złamany wiekiem, wstępował do zbudowanej przez siebie i ukochanej Bazyliki Maryi Wspomożycielki. Wstępował tam po to, aby przyodziać czterech nowicjuszów. Były to ostatnie obłóczyny, których dokonał nasz święty Ojciec. A wśród tych czterech nowicjuszów było dwóch Polaków, Francuz i Anglik. Polacy ci to ludzie, których pamięć nigdy nie zginie w Zgromadzeniu: książę August Czartoryski i ks. Wiktor Grabelski. O ks. Grabelskim mało dziś słychać między nami. A przecież on to wychował pierwsze pokolenie Polaków-salezjanów. Najstarsi salezjanie, między nimi i ja, byliśmy jego wychowankami. On wprowadzał nas w tajniki życia duchownego. On był pierwszym redaktorem Wiadomości Salezjańskich, przez które szerzył znajomość Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce i werbował nowe kadry synów św. Jana Bosko. Zmarł w Oświęcimiu, sterany pracą, jako zasłużony fundator polskiej gałęzi Zgromadzenia.
Drugim to książę August Czartoryski z wielkiego domu, z wielkich bogactw, urodzony na obczyźnie, ale całą duszą kochający Polskę. Opuścił wszystko i poszedł na cichą, zakonną służbę. Poszedł do małego Zgromadzenia, wzgardziwszy światem. Wstąpił na niwę ciężkiej, znojnej pracy salezjańskiej. Dał przez to swoim potomnym przykład i wskazał drogę doskonałości. Dziś jest kandydatem na ołtarze. Mam nadzieję, że my starsi doczekamy jego beatyfikacji, a wy ujrzycie go w aureoli świętości.
Kochani nowicjusze! Przywdzialiście dzisiaj suknię duchowną i pamiętajcie, że z tą chwilą wstępujecie do wielkiej rodziny rozpostartej po całym świecie. Zgromadzenie Salezjańskie liczy bowiem prawie 12 tysięcy członków i rozsiane jest na wszystkich kontynentach. Rodzina salezjańska wielkie ma imię i wielkie znaczenie. Dokonała bowiem wielkich rzeczy w Kościele Bożym i wśród społeczeństw w trudzie i poświęceniu. Jest ona jedną z największych w Kościele.
Życie salezjańskie nie zna wygód, ale jest ciężką walką i znojną pracą. Ta praca ruchliwa jest posłannictwem życiowym każdego salezjanina. Przez nią członkowie Zgromadzenia odradzają społeczeństwo i budują Polskę.
Wstępujecie dzisiaj do rodziny wielkiej i zasłużonej, przyjmując chlubne tradycje wielkich poprzedników-salezjanów, oddanych całkowicie Bogu i sprawie Chrystusowej, ludzi o wielkich zasługach i wielkiej świętości życia.
Idźcie i wy ku spełnieniu wzniosłych ideałów salezjańskich przez cnoty i pracę, bo nie na wygody idziecie, ale na ofiarę. Nie wzdrygajcie się przed nią, nie oszczędzajcie się, kiedyś Bóg stokrotnie to wam wynagrodzi. Swego czasu zwracano uwagę św. Janowi Bosko, że synowie jego zbyt prędko umierają, powinien więc ich hamować w pracy i gorliwości.
- Ja ich hamować nie będę - odpowiedział ks. Bosko. Jeżeli Bóg ich umacnia, niech idą do swego celu, każdy jako ofiara całopalna.
Idźcie i wy na to poświęcenie i pokochajcie to swoje święte powołanie, trwając w nim poprzez życie całe.
A wy krewni szczęśliwych nowicjuszów i drodzy parafianie, możecie dzisiaj stwierdzić, że w Kościele Bożym życie trwa nieprzerwanie. Przechodzą wojny, srożą się zawieruchy, a Kościół stoi; przechodzą burze, a Kościół trwa. Umierają króle, dyktatorzy kładą się do trumny, a Kościół niezmożony potrafi przetrwać najgorsze czasy. Bo w Kościele płynie obfitym strumieniem życie łaski Bożej. Rozlewa się ono na wszystkich i ogarnia sobą wiernych wraz z ich pasterzami, zakony i zgromadzenia.
Minęła straszliwa wojna, nastąpił przewrót w wielu dziedzinach, warunki życia stały się bardzo trudne. A Kościół dalej święci biskupów i kapłanów i nowe zastępy przyobleka w suknie duchowne. Bo Kościół nigdy się nie starzeje, bo w Kościele Bożym jest Duch Święty.
Moi Kochani, choć nam ciężko, podnośmy swoje czoła z ufnością. Kochając całym sercem Kościół, szukajmy w nim umocnienia w godzinach próby życiowej.
Niech Wam Bóg błogosławi we wszystkim, co Wam drogie i miłe.

/ Tekst pochodzi z czasopisma: Pokłosie Salezjańskie 24(1946) nr 3 s. 54-55/Nowenna i modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda

Imprimatur
Poznań, dnia 26 marca 1998 r.
l. dz. 1765/98
Bp Marek Jędraszewski

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz, że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała Augusta łaski, o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Wszystkich, którzy otrzymali jakieś szczególne łaski od Boga za wstawiennictwem sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, prosimy o przysyłanie tychże informacji na adres Ośrodka Postulatorskiego:
pocztą: ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań;


Nowenna - dzień 1

Dzień 1
Wiara jest tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat

O Panie Jezu Chryste, któryś Sługę swego Augusta kard. Hlonda, uczynił wiernym pasterzem swego umiłowanego ludu, racz za jego wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z Twoją najświętszą wolą, udzielić łaski, o którą Cię pokornie proszę…
Wejrzyj na ducha wiary, nadziei i miłości oraz umiłowania Ojczyzny i Kościoła św., jakim cieszył się Twój Sługa August, i wysłuchaj mojej prośby, którą za jego wstawiennictwem do Ciebie zanoszę. Amen.

Słowo Boże:
„Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego (J 3, 18).

Z wypowiedzi Kard. A. Hlonda:
„Żyjcie, pracujcie, brońcie tej wiary, twardo stójcie przy swoich wierzeniach, a wiara będzie wam ostoją i rękojmią, że wywalczycie sobie to, co się wam słusznie należy”.
„Wiara i łaska Boża, sakramenta święte i opanowanie siebie w myśl życia duchowego wydały i ciągle wydają bohaterów i bohaterki cnoty. Będzie ich w przyszłości jeszcze więcej, bo zmysł katolicki i godność narodowa przełamią w kraju propagandę zgnilizny”.

Modlitwa:
Boże, Ojcze miłosierdzia, wysłuchaj modlitwy, które zanosimy do Ciebie za przyczyną Twego Sługi Augusta i spraw, abyśmy naśladując jego wiarę, nadzieję i miłość oraz roztropność, byli wierni Twojej nauce i świadczyli o niej naszym życiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Nowenna - dzień 2

Dzień 2
Ojczyzna potrzebuje wielkiego serca

O Panie Jezu Chryste, któryś Sługę swego Augusta kard. Hlonda, uczynił wiernym pasterzem swego umiłowanego ludu, racz za jego wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z Twoją najświętszą wolą, udzielić łaski, o którą Cię pokornie proszę…
Wejrzyj na ducha wiary, nadziei i miłości oraz umiłowania Ojczyzny i Kościoła św., jakim cieszył się Twój Sługa August, i wysłuchaj mojej prośby, którą za jego wstawiennictwem do Ciebie zanoszę. Amen.

Słowo Boże:
„Faryzeusze zapytali Jezusa: „Powiedz nam, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?”. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową”. Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 17-21).

Z wypowiedzi Kard. A. Hlonda:

„Polska katolicka wtedy będzie błogosławiona, kiedy na jej gościńcach dziejowych przyświecać będzie słońce prawdy Bożej”.
„My, Polacy, winniśmy pamiętać, że religia katolicka jest nierozerwalnie złączona z uczuciem miłości dla naszej Ojczyzny. Kto kraj swój kocha prawdziwie, ten łączy swym sercu te dwa wzniosłe ideały: Bóg i Ojczyzna”.

Modlitwa:
Wysłuchaj, prosimy Cię, Panie, modlitwy błagającego Cię ludu i napełnij Swoją łaską serca Twoich wiernych, poświęcających się Tobie, aby ogień Ducha Świętego oczyścił nas od wszelkiej winy i zapalił płomień gorejącej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Nowenna - dzień 3

Dzień 3
Kościół prowadzi do Chrystusa

O Panie Jezu Chryste, któryś Sługę swego Augusta kard. Hlonda, uczynił wiernym pasterzem swego umiłowanego ludu, racz za jego wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z Twoją najświętszą wolą, udzielić łaski, o którą Cię pokornie proszę…
Wejrzyj na ducha wiary, nadziei i miłości oraz umiłowania Ojczyzny i Kościoła św., jakim cieszył się Twój Sługa August, i wysłuchaj mojej prośby, którą za jego wstawiennictwem do Ciebie zanoszę. Amen.

Słowo Boże:
„Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i jego brat Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i jego brat Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził” (Mt 10, 1-4).

Z wypowiedzi Kard. A. Hlonda:
„Sumienie i myśl odbudowanej Polski opancerzą się duchem Chrystusowym, którego wiernym stróżem będzie nadal Kościół katolicki. Tym duchem utwierdzajmy wiarę w sprawiedliwą wszechmoc i uświęcajmy własne cierpienie”.
„Kościół nie jest błogim spokojem, ani zastojem, lecz życiem, czynem, apostolstwem, fermentem, niepokojem dusz, walką o najszczytniejsze wartości”.

Modlitwa:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś Twojego Sługę Augusta, aby przewodził Twojemu ludowi oraz pokrzepiał go słowem i przykładem życia, za jego wstawiennictwem osłaniaj i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z owczarnią im powierzoną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna - dzień 4

Dzień 4
Papież jako pasterz owczarni Chrystusa

O Panie Jezu Chryste, któryś Sługę swego Augusta kard. Hlonda, uczynił wiernym pasterzem swego umiłowanego ludu, racz za jego wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z Twoją najświętszą wolą, udzielić łaski, o którą Cię pokornie proszę…
Wejrzyj na ducha wiary, nadziei i miłości oraz umiłowania Ojczyzny i Kościoła św., jakim cieszył się Twój Sługa August, i wysłuchaj mojej prośby, którą za jego wstawiennictwem do Ciebie zanoszę. Amen.

Słowo Boże:
„A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci. „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 15-17).

Z wypowiedzi Kard. A. Hlonda:
„Papież, jako ewangeliczny gwarant wyższości życiowej Kościoła ‘nad bramami piekielnymi’, jest każdego czasu pierwiastkiem odbudowy kościelnej społeczności widzialnej”.
„Nie masz Kościoła Chrystusowego bez Papieża. Taki Kościół nie byłby zgodny z Boską myślą Chrystusa i z istotną organizacją, jaką On nadał swej owczarni”.

Modlitwa:
Najłaskawszy Boże, Ty w słudze Twoim, Auguście, dałeś Twojemu ludowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Nowenna - dzień 5

Dzień 5
Rodzina zwiastunem i apostołem Królestwa Bożego

O Panie Jezu Chryste, któryś Sługę swego Augusta kard. Hlonda, uczynił wiernym pasterzem swego umiłowanego ludu, racz za jego wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z Twoją najświętszą wolą, udzielić łaski, o którą Cię pokornie proszę…
Wejrzyj na ducha wiary, nadziei i miłości oraz umiłowania Ojczyzny i Kościoła św., jakim cieszył się Twój Sługa August, i wysłuchaj mojej prośby, którą za jego wstawiennictwem do Ciebie zanoszę. Amen.

Słowo Boże:
„Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Mk 10, 2.11).

Z wypowiedzi Kard. A. Hlonda:
„Bez moralności opartej na prawach Bożych rodzina zwyrodnieje a naród upadnie. Tylko te ludy przeżyją inne, które nie pozwolą skazić swojej rodziny”.
„Przy obecnej nędzy i pewnym stępieniu poczucia moralnego rodzinie zagraża rozkład. Obok ucieczki od małżeństwa stwierdzić można groźniejszą ucieczkę od obowiązków małżeńskich i rodzinnych”.

Modlitwa:
Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele Sługę Twego, Augusta, biskupa, do obrony wiary i ożywienia miłości. Spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalili sercem i czynem światło prawdy i miłość wzajemną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna - dzień 6

Dzień 6
Dobroć i miłość stanowią największą siłę

O Panie Jezu Chryste, któryś Sługę swego Augusta kard. Hlonda, uczynił wiernym pasterzem swego umiłowanego ludu, racz za jego wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z Twoją najświętszą wolą, udzielić łaski, o którą Cię pokornie proszę…
Wejrzyj na ducha wiary, nadziei i miłości oraz umiłowania Ojczyzny i Kościoła św., jakim cieszył się Twój Sługa August, i wysłuchaj mojej prośby, którą za jego wstawiennictwem do Ciebie zanoszę. Amen.

Słowo Boże:
„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,44-48).

Z wypowiedzi Kard. A. Hlonda:
„Dobroć stanowi najskuteczniejszy środek w oddziaływaniu duszpasterskim. Wzorem tego jest nam Chrystus Pan, który „przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc”. Źródłem Jego dobroci to Najświętsze Serce, które umiłowało wszystkich bez wyjątku”.
„Ofiarną miłością wykażemy natężenie swego chrześcijaństwa i powagę swej godności narodowej. Potęgą dobroci pokonamy piekło nienawiści”.

Modlitwa:
Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem Twego Sługi Augusta, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Nowenna - dzień 7

Dzień 7
Sakramenty źródłem życia nadprzyrodzonego

O Panie Jezu Chryste, któryś Sługę swego Augusta kard. Hlonda, uczynił wiernym pasterzem swego umiłowanego ludu, racz za jego wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z Twoją najświętszą wolą, udzielić łaski, o którą Cię pokornie proszę…
Wejrzyj na ducha wiary, nadziei i miłości oraz umiłowania Ojczyzny i Kościoła św., jakim cieszył się Twój Sługa August, i wysłuchaj mojej prośby, którą za jego wstawiennictwem do Ciebie zanoszę. Amen.

Słowo Boże:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. (J 6, 53-58).

Z wypowiedzi Kard. A. Hlonda:
„Przez słuchanie Mszy św. i przez częstą Komunię św. uświęcamy swoje życie, pogłębiamy swój stosunek do Boga i wiary, czerpiemy moc i siłę, abyśmy byli pełnymi katolikami”.
„Bez życia eucharystycznego katolicyzm jest płytki i jałowy”.
„Eucharystia musi się stać częstym, codziennym pokarmem dusz”.

Modlitwa:
Wszechmogący Boże, przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia, spraw, abyśmy nieustannie naśladowali przykład modlitwy Twego Sługi Augusta, którego pamięć czcimy w tej nowennie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna - dzień 8

Dzień 8
Modlitwa drogą rozwoju wewnętrznego

O Panie Jezu Chryste, któryś Sługę swego Augusta kard. Hlonda, uczynił wiernym pasterzem swego umiłowanego ludu, racz za jego wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z Twoją najświętszą wolą, udzielić łaski, o którą Cię pokornie proszę…
Wejrzyj na ducha wiary, nadziei i miłości oraz umiłowania Ojczyzny i Kościoła św., jakim cieszył się Twój Sługa August, i wysłuchaj mojej prośby, którą za jego wstawiennictwem do Ciebie zanoszę. Amen.

Słowo Boże:
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7).

Z wypowiedzi Kard. A. Hlonda:
„Są trzy sposoby apostołowania dla sprawy Bożej: modlitwa, praca i cierpienie. Cierpienie to najtrudniejsze apostolstwo”.
„Módlcie się o zmiłowanie Pańskie nad Polską i o ducha wiary dla Polaków w kraju i za granicą”.
„Komunia św. będzie nam codziennym chlebem mocnych, modlitwa będzie nam wytchnieniem, cierpienie radością, niebo zapłatą”.

Modlitwa:
Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś biskupa Augusta na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna - dzień 9

Dzień 9
Maryja naszą Królową

O Panie Jezu Chryste, któryś Sługę swego Augusta kard. Hlonda, uczynił wiernym pasterzem swego umiłowanego ludu, racz za jego wstawiennictwem, jeśli jest to zgodne z Twoją najświętszą wolą, udzielić łaski, o którą Cię pokornie proszę…
Wejrzyj na ducha wiary, nadziei i miłości oraz umiłowania Ojczyzny i Kościoła św., jakim cieszył się Twój Sługa August, i wysłuchaj mojej prośby, którą za jego wstawiennictwem do Ciebie zanoszę. Amen.

Słowo Boże:
„Jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11, 27).

Z wypowiedzi Kard. A. Hlonda:
„Miłość i opieka Niepokalanego Serca naszej Królowej będą utwierdzeniem ładu Bożego w Rzeczypospolitej, jeżeli sami wierną służbą Bogu i niebieskiej Królowej natchniemy życie polskie”.
„Módlmy się do Matki Najświętszej, aby nam była zawsze Opiekunką i Królową”.

Modlitwa:
Wszechmogący Boże, Ty w swojej wielkiej miłości dałeś swojemu Kościołowi Sługę Bożego Augusta jako nauczyciela odwiecznych prawd wiary i wielkiego czciciela Niepokalanej Maryi. Spraw, abyśmy wiernie zachowywali i kształtowali w naszych sercach naukę, którą on głosił pod natchnieniem Ducha Świętego i doznawali jego wstawiennictwa u Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Litania do Sługi Bożego Augusta Kard. Hlonda

Kyrie elejson, Kyrie elejson
Chryste elejson, Chryste elejson
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójca, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Sługo Boży, Auguście, wskazujący na Boga – przyczyń się za nami.
Sługo Boży, Auguście, wskazujący na Matkę Bożą jako obrończynię przed złem,
Sługo Boży, Auguście, wskazujący na wielkość i wagę spotykania z Bogiem w Eucharystii,
Sługo Boży, Auguście, wierny synu św. Jana Bosko,
Sługo Boży, Auguście, wierny codziennej kontemplacji tajemnic różańca,
Sługo Boży, Auguście, wierny obowiązkom swego stanu,
Sługo Boży, Auguście, wierny sługo Kościoła,
Sługo Boży, Auguście, uczący radości życia,
Sługo Boży, Auguście, uczący ofiary z siebie dla Boga i bliźniego,
Sługo Boży, Auguście, uczący wierności zastępcy Chrystusa,
Sługo Boży, Auguście, uczący zawierzenia Opatrzności Bożej,
Sługo Boży, Auguście, uczący jak podejmować krzyż codzienności,
Sługo Boży, Auguście, uczący miłości do polskich emigrantów,
Sługo Boży, Auguście, uczący jak przeżywać moment śmierci,
Sługo Boży, Auguście, zatroskany o zbawienie dusz polskich emigrantów,
Sługo Boży, Auguście, zatroskany o życie wieczne powierzonej sobie owczarni,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie czystości,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie posłuszeństwa,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie ubóstwa,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie obowiązkowości,
Sługo Boży, Auguście, przykładzie wierności w modlitwie,
Sługo Boży, Auguście, troskliwy opiekunie młodzieży,
Sługo Boży, Auguście, apostołujący wśród wielu narodów,
Sługo Boży, Auguście, obrońco wiary świętej,
Sługo Boży, Auguście, stróżu prawdy,
Sługo Boży, Auguście, powierniku spraw trudnych,
Sługo Boży, Auguście, pamiętający o potrzebach biednych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

- Uczyniłeś go, Panie, drogowskazem na mojej drodze.
- Przykładem miłości i troski o zbawienie bliźniego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, doprowadź do chwały ołtarzy Sługę Twego, Augusta, a za jego przyczyną zaradź potrzebom duszy i ciała sług Twoich, abyśmy pewniej wpatrzeni w jego życie głębiej rozumieli nasze zadania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.fotofoto

Czytania na dziś


Nowości

Zaproszenie do „Koronka na ulicach miast świata” w Czerwińsku nad Wisłą 28.09.2023 roku
Parafia pw. Zwiastowania NMP i Salezjanie obchodzący w tym roku jubileusz 100 – lecia posługi duszpasterskiej i wychowawczej w Czerwińsku nad Wisłą – pragniemy po raz kolejny włączyć się w akcję „Koronka na ulicach miast świata” ...
more

Dodano:  20.09.2023 r.  
line

Oddaj krew – uratuj życie! Akcję Krwiodawstwa w Czerwińsku nad Wisłą - Salezjanie
Serdecznie zapraszamy do oddania krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa /RCKiK/, który będzie oczekiwał przy Bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą - Salezjanie. Początek 08 października 2023 ...
more

Dodano:  19.09.2023 r.  
line

Uroczyste zakończenie Jubileuszu 100 – lecia Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą i poświęcenie dzwonu” Św Jan Bosko - Dobry Pasterz” 29.10. 2023 roku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Dobrodziejów i Ofiarodawców duchowych i materialnych dzieła salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą, na uroczyste zakończenie Jubileuszu 100 – lecia Salezjanów w Czerwińsku nad Wisłą i poświęcenie ...
more

Dodano:  13.09.2023 r.  
line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2023
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube