pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Parafia

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia

fotofotofoto
NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W RODZINACH - PARAFIA ZWIASTOWANIA NMP W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ POCIESZENIA ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE: -


Modlitwa w czasie peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Rodzinach.

Matko Pocieszenia, Matko Chrystusa i Matko nasza, Ty znasz imię każdego człowieka, jego życie i jego historię, i każdego miłujesz macierzyńską miłością, która wypływa z samego serca Boga – Miłości. Maryjo, Pani Czerwińska, otaczaj miłością wszystkie rodziny i bądź obecna w każdym domu, w którym znajdzie się twój święty wizerunek. Broń nas od złych mocy, chroń przed pokusą samowystarczalności – zbytnią wiarą w nasze ludzkie siły i możliwości. Serca, małżonków, rodziców, dzieci, najbliższych, sąsiadów napełniaj duchem pokoju, życzliwości i wzajemnego przebaczenia. Prowadź po ścieżkach świętości – wytrwałej modlitwy, sumiennej pracy i wierności Sakramentom Kościoła. Broń jedności małżeństw! Chroń młodzież i dzieci, także te poczęte! Bądź źródłem męstwa w chwilach prób i doświadczeń! Niech łaska Twojego Syna, Jezusa Chrystusa spoczywa na nas teraz i na wieki wieków. Amen.


NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W RODZINACH - PARAFIA ZWIASTOWANIA NMP W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ


WSKAZANIA :
1. Nawiedzenie Parafialnego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w danej Rodzinie, powinno być historycznym wydarzeniem, przemienieniem duchowym całej rodziny, jej wyznaniem wiary. Otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc domowników. Matka Boża Pocieszenia, przychodzi w tym obrazie do Naszej Rodziny, ażeby wskrzeszać na nowo miłość i udzielać przebaczenia. Nawiedzenie Parafialnego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia jest zatem darem dla Rodziny. Przez czas Nawiedzenia ( 1 dzień- 24 godziny) w domu, w miarę możliwości, powinni być wszyscy domownicy.

2. Rodziny przekazują sobie Obraz indywidualnie ok. godziny 18.00

3. Rodzina przyjmująca Obraz przygotowuje wcześniej odpowiednie miejsce w swoim domu tworząc „Domowy Ołtarz” np. w głównym pokoju stół nakryty białym obrusem, zapalone świece, położone Pismo Św. Tam umieszcza się Obraz, przy którym Rodzina rozpoczyna czuwanie modlitewne według załączonego programu liturgicznego w Nawiedzeniu Obrazu u Rodzin.

4. Zachęca się, aby w czasie Nawiedzenia Matki Bożej Pocieszenia podjąć trud pojednania w Rodzinie i Sąsiedztwie poprzez wcześniejszy sakrament pokuty i pojednania oraz przystąpić do Komunii Świętej. Pamiętajmy Nawiedzenie Matki Bożej Pocieszenia jest okazją przezwyciężania niechęci w gronie rodzinnym i sąsiedzkim, dlatego – nie zmieniamy trasy w celu uniknięcia spotkania z sąsiadem, z którym są „oziębione relacje”.

5.Po zakończeniu peregrynacji na danej ulicy, lub danej miejscowości Obraz wraca do Kościoła i wszyscy mieszkańcy danej ulicy lub miejscowości przychodzą do Kościoła na Msze Św. sprawowaną w Ich intencji. W tym samym dniu delegacja z nowej miejscowości lub ulicy do której przybędzie Matka Boża Pocieszenia odbiera obraz z Kościoła.

6. Obrazu nie dekorujemy i upiększamy! Dbamy o bezpieczeństwo Obrazu /np. nie pozostawiamy na noc zapalonych świec przy obrazie/ Jeśli zauważymy jakieś nieprawidłowości zgłaszamy do Ks. Proboszcza lub Sołtysa danej miejscowości uwagi i spostrzeżenia.

7. Do podążającej w trakcie Księgi Pamiątkowej Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Pocieszenia dokonujemy wpisu na zakończenie Nawiedzenia Rodziny i przekazujemy dalej.


PROPONOWANY PROGRAM NAWIEDZENIA

Godz. 18.00

Wniesienie Obrazu Matki Bożej Pocieszenia do domu i ustawienie na przygotowanym miejscu: stół nakryty obrusem, dwie świece, kwiaty, Pismo Święte.
Przywitanie z Matką Bożą Pocieszenia przez Rodzinę. Po ustawieniu Obrazu na specjalnie przygotowanym miejscu śpiewa się trzykrotnie „ O Maryjo witam Cię”
Głowa Rodziny odczytuje „ Modlitwę na powitanie Obrazu Matki Bożej Pocieszenia” następnie odczytywana jest Ewangelia o Nawiedzeniu Św. Elżbiety( Łk. 1,39 – 56), śpiew.

Godz. 20.00 – 21.00

Wieczorny pacierz całej Rodziny przy Obrazie Matki Bożej Pocieszenia. Dowolna modlitwa np. Litania, Śpiew pieśni maryjnych, Różaniec, modlitwa w ciszy.

Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Wspólne odśpiewanie przez Rodzinę Apelu Jasnogórskiego/ można połączyć się wraz z Pielgrzymami poprzez Radio Maryja lub telewizję Trwam/

Godz. 21.15 – 6.30

Czuwanie modlitewne przed Obrazem Matki Bożej Pocieszenia/według własnego uznania jeśli obowiązki pozwalają/

Godz. 6.30

Godzinki ku Czci Najświętszej Maryi Panny

Godz. 7.00

Pacierz poranny. Wspólna modlitwa Domowników

Godz. 7.30 – 12.00

Modlitwy w ciągu dnia. Modlitwa indywidualna Rodziny wg. własnego uznania.

Godz. 12.00

Modlitwa Anioł Pański

Godz. 15.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 17.00

Modlitwa przed przekazaniem Obrazu Matki Bożej Pocieszenia następnej Rodzinie. Litania do Matki Bożej Pocieszenia. Akt zawierzenia Rodziny Matce Bożej Pocieszenia. Pożegnanie z Obrazem Matki Bożej Pocieszenia przez Rodzinę – Głowa Rodziny odczytuje „ Modlitwę na pożegnanie Obrazu Matki Bożej Pocieszenia.

Godz. 18.00

Przekazanie Obrazu Matki Bożej Pocieszenia kolejnej Rodzinie. Witamy się z Sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica” i przekazujemy Obraz Matki Bożej Pocieszenia.


Dary Duchowe z Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Pocieszenia

Postanowienia należy wpisać do Księgi Pamiątkowej podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia./


* Czytanie i rozważanie Pisma Świętego indywidualnie i w rodzinie

*postanowienia modlitewne. /Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy indywidualne lub z całą rodziną/

* postanowienia formacyjne/ życie sakramentalne, I-e piątki, I-e soboty, rekolekcje, pielgrzymki/

*przyrzeczenia abstynenckie/ od alkoholu, nikotyny, narkotyków, gier komputerowych i hazardowych, niemoralnych filmów, programów i czasopism/

* praca nad relacjami w rodzinie, pracy, szkole, sąsiedztwie(np. zgoda i pojednanie)

* uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego( np. pomoc potrzebującym, duchowa adopcja dziecka poczętego)

* udział w nabożeństwach np. październikowy różaniec z rodziną majówki, nabożeństwa Wielkiego Postu

* dbałość o sprawy Ojczyzny ( przekaz tradycji, języka ojczystego, kultury narodowej i religijnej)

* czytanie katolickich książek i prasy religijnej

* przynależność do wspólnot parafialnych np. koła różańcowe, schola, liturgiczna służba ołtarza, działalność charytatywna, chór kościelny, duszpasterstwo rodzin, wspólnoty AA, kręgi modlitwy.


Postanowienia należy wpisać do Księgi Pamiątkowej podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia./
Czytania na dziś


Nowości

Skrzynka Synodalna w Bazylice Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą
Biskup Płocki dr Piotr Libera oparciu o zapisy „Vademecum Synodu o synodalności”, zarządził, aby w każdej parafii na terenie diecezji płockiej w widocznym miejscu umieścić skrzynię ...
more

Dodano:  30.11.2021 r.  
line

Msze Św. "Roraty" w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą
Serdecznie zapraszamy z zachowanie przepisów sanitarnych do uczestniczenia w Mszach Świętych ku czci Najświętszej Marii Panny „RORATY” w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, które są ...
more

Dodano:  30.11.2021 r.  
line

Adwent w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą
Od niedzieli 28 listopada 2021 roku w Kościele rozpoczęliśmy Adwent (łac. adventus – przyjście), okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający ...
more

Dodano:  30.11.2021 r.  
line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2021
© pphem


Opactwo Romańskie
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube