pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Sanktuarium

Sakralne perły Mazowsza

foto

http://skarbiecmazowiecki.pl/

SKARBIEC MAZOWIECKI
Projekt składa się z następujących szlaków:

Drewniane skarby Mazowsza - szlak drewnianej architektury sakralnej
- pętla warszawska wschodnia
- pętla warszawska zachodznia
- pętla płocka
- pętla ciechanowska
- pętla ostrołęcka
- pętla siedlecka
- pętla radomska
(w przygotowaniu)

Sakralne Perły Mazowsza - najciekawsze obiekty sakralne województwa


Romańskie opactwo czerwińskie leży na szlaku nadwiślańskich grodów między Warszawą

i Płockiem ze wspaniałymi kościołami z początków historii Księstwa Mazowieckiego.


Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Klasztorna 23, SALEZJANIE; 09-150 Czerwińsk

Szlak: Sakralne Perły Mazowsza, pętla: Pętla zachodnia

http://skarbiecmazowiecki.pl/obiekty/bazylika-zwiastowania-najswietszej-maryi-panny-wyszogrodzki-czerwinsk-klasztorna-23-150,1.html

GPS: N 52.395712, E 20.308700

Telefon. kom. 784 447 768


OPIS :Informacje podstawowe

województwo mazowieckie, powiat płoński, gmina Czerwińsk nad Wisłą

diecezja płocka, dekanat wyszogrodzki

HISTORIA OBIEKTU: Opactwo Kanoników Regularnych Lateraneńskich w Czerwińsku powstało w XII w., jego fundatorem był pochodzący z Belgii biskup płocki Aleksander z Malonne. Fundatorami byli również książęta mazowieccy. W 1155 r. papież Hadrian IV bullą objął opiekę nad klasztorem czerwińskim.

Klasztor pełnił również funkcje obronne, często bywali tu dostojnicy kościelni i władcy Polski.W 1361 r. do Czerwińska przybył król Kazimierz Wielki, zaś w lipcu 1410 r. Władysław Jagiełło, który modlił się tu o powodzenie swej wyprawy przeciwko Krzyżakom, a po bitwie pod Grunwaldem w podzięce ofiarował klasztorowi swój hełm. W 1651 r. król Jan Kazimierz po bitwie pod Beresteczkiem złożył w Czerwińsku chorągwie zdobyte na Kozakach.

W 1819 r.arcybiskup warszawski Franciszek Malczewski podjął decyzję o kasacji opactwa. Klasztor objęły norbertanki usunięte z Płocka. Następnie opiekę nad kościołem i klasztorem czerwińskim sprawowali księża diecezjalni, a od 1923 r.księża salezjanie, którzy są gospodarzami obiektu do dnia dzisiejszego.

W latach 1903-1911przeprowadzono generalny remont kościoła i jego rewitalizację pod kierunkiem architekta Stefana Szyllera, przywracając świątyni cechy romańskie. Kolejny generalny remont, głównie klasztoru, wykonali księża salezjanie, sprawując opiekę nad historycznym zabytkiem. Salezjanie zgodnie ze swym charyzmatem prowadzą internat i szkołę dla chłopców oraz nowicjat. W czasie swojej działalności doprowadzili do papieskiej koronacji obrazu „Matka Boża Czerwińska” 6września 1970 r. Koronatorem wizerunku był kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski. W roku 1967 papież Paweł VI nadał kościołowi pw. Nawiedzenia NMP tytuł bazyliki mniejszej.

Z okazji 400-lecianamalowania przez Łukasza z Łowicza obrazu „Zwycięska Matka Boża Pocieszenia”(zwana Matką Bożą Czerwińską), w 2012 r. wizerunek został gruntownie odnowiony i ponownie zainstalowany.

ARCHITEKTURA OBIEKTU: Bazylika Mniejsza Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Czerwińsku stanowi bardzo cenny zabytek architektury romańskiej na Mazowszu. Na przestrzeni wieków świątynia była wielokrotnie przebudowywana i wyposażana, dlatego możemy tu odnaleźć również ślady architektury gotyckiej, renesansowej, barokowej i współczesnej.

Inicjatorem budowy opactwa (klasztoru i kościoła) dla kanoników regularnych był biskup płocki Aleksander z Mallone, który dokonał również przebudowy katedry w Płocku i był fundatorem słynnych brązowych drzwi płockich. Świątynię w Czerwińsku zaprojektowano na wzór kościołów budowanych w owym czasie w Europie Środkowej.

Kościół jest orientowany i został zbudowany z ciosów granitowych i cegieł romańskich w formie trójnawowej bazyliki. Nawy boczne i prezbiterium zakończone były od strony wschodniej absydami z których do dziś zachowały się tylko dwie, w XIII w. zburzono absydę południową i dobudowano zakrystię. Od strony zachodniej w fasadzie kościoła zostały wybudowane dwie potężne czworokątne wieże. Posiadają one na trzech górnych kondygnacjach charakterystyczne romańskie podwójne okna, zwane biforiami.

We wnętrzu kościoła sklepienia są kolebkowe z lunetami. Nawę główną od naw bocznych oddzielają półkoliste arkady wsparte na kolumnach i filarach. Wnętrze świątyni jest dobrze oświetlone przez romańskie okna umieszczone w ścianach naw bocznych i nawy głównej.

Pierwsza większa przebudowa świątyni miała miejsce na przełomie XV i XVI w., obejmowała ona dobudowanie kruchty, dzwonnicy i muru wokół kościoła. W XVI w. drewniany strop zastąpiono sklepieniem kolebkowym. W XVII w. otynkowano całe wnętrze świątyni, zakrywając surowość romańskich ścian i kolumn. W tym samym okresie wymieniono również dawne ołtarze na ołtarze w modnym wówczas stylu barokowym. Na początku XX w.wykonano prace budowlano-restauracyjne pod kierunkiem architekta Stefana Szyllera, przywracając bazylice architekturę romańską. Między innymi dokonano odkrywek fragmentów romańskich kolumn kamiennych.

ZABYTKI OBIEKTU: Barokowy ołtarz główny z 1630 r. wykonany w Krakowie z fundacji opata Mikołaja Szyszkowskiego. Na cokole ołtarza znajdują się figuralne rzeźby przedstawiające Boga Ojca z kulą ziemską w ręku w otoczeniu proroków: Henocha i Eliasza, zaś w niszach ołtarza - figury św. Augustyna z sercem i św. Mikołaja z księgą. Kanonicy regularni na pismach św. Augustyna oparli swoją regułę zakonną, a św. Michał był patronem fundatora Mikołaja Szyszkowskiego. Patronką kościoła jest Matka Boża Zwiastowania, której XVII-wieczny wizerunek umieszczony jest w górnej części ołtarza.
Cudowny obraz „Matka Boża Czerwińska” z 1612 r. namalowany przez Łukasza z Łowicza, będący sercem sanktuarium. W 1648 r. obraz ten został uznany jako cudowny przez biskupa płockiego i opata czerwińskiego Karola Ferdynanda Wazę, a w 1970 r. koronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Na zasuwie tego obrazu jest przedstawiony św. Jan Bosko i Maryja Wspomożycielka Wiernych.
Wota rozmieszczone w prezbiterium.
Barokowe tabernakulum wykonane według projektu architekta Stefana Szyllera.
Stalle z XVII i XVIII w. fundacji biskupa płockiego Karola Ferdynanda Wazy. Na zapleckach stalli przedstawiono wizerunki świętych zakonu kanoników regularnych. - po obu stronach prezbiterium
Sześć dużych obrazów z 1684 r. poświęconych Matce Bożej. - nad stallami
Belka tęczowa, którą zdobi scena ukrzyżowania z gotycką figurą Chrystusa na krzyżu z XVII w.
W kruchcie znajduje się ogromny portal romański z lat 1140-1160, prawdopodobnie wykonany we Włoszech w warsztacie Wiligelma z Modeny. Umieszczono go ponownie podczas romanizacji bazyliki. Oryginalne są w nim trzy łuki, tzw. archiwolty i kapitele. Lewy kapitel przedstawia siłacza duszącego dwa smoki, a prawy głowę z oślimi uszami.
Drugi mniejszy portal znajduje się w nawie południowej kościoła.
Freski z XIII w. Niezwykle rzadkie w Polsce malowidła romańskie odkryte w 1951 r. przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu. - w południowej nawie
Freski gotyckie z XV w.
Ambona z bogatą dekoracją rzeźbiarską i zabytkowe organy.
Barokowe XVIII-wieczne portrety bp. Aleksandra z Melonne i Piotra Dunina, współfundatora opactwa czerwińskiego. - pod chórem.
Obraz z 1628 r. przedstawiający Matkę Bożą osłaniającą opiekuńczym płaszczem mniszki i mnichów z zakonu św. Norberta. - w zakrystii
Liczne epitafia i tablice memoriałowe.
W podziemiach bazyliki został prawdopodobnie pochowany książę Konrad II Mazowiecki zwany czerskim.

W OTOCZENIU OBIEKTU: Do Kościoła przylega klasztor w stylu gotyckim z XIV w. z przebudową barokową i współczesną.
W klasztorze mieści się muzeum misyjne księży salezjanów oraz izba pamięci poświęcona salezjaninowi, kard. Augustowi Hlondowi, prymasowi Polski. Na uwagę zasługuje dawny gotycki refektarz, obecnie kaplica z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej.
Na terenie kościelnym znajduje się dom parafialny i plebania (dawny spichlerz z XVIII w.).
Obok placu wejściowego do bazyliki stoi późnogotycka dzwonnica z 1457 r., tzw. bramą opata Kuli.
Za dzwonnicą na historycznym wzgórzu, skąd król Władysław Jagiełło dokonał przeglądu wojsk, w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem postawiono figurę Chrystusa dźwigającego krzyż.
Przed kościołem stoi statua Niepokalanej Wspomożycielki, wotum za ocalenie kościoła w czasie I wojny światowej, oraz pomnik-głaz poświęcony obrońcom Ojczyzny.
Po stronie północnej kościoła na tle murowanego ogrodzenia ze stacjami Drogi Krzyżowej ustawiono na postumencie popiersie ks. Jana Bosko, założyciela salezjanów. Tu znajduje się również grób proboszcza Eugeniusza Gruberskiego z figurą anioła, dzieło jego brata Władysława.
Na zapleczu zespołu kościelno-klasztornego warto zwiedzić ciekawy ogród nowicjatu z kwaterami z XVIII-XIX w.
W ogrodzie stoi pomnik Św. Jana Bosko, NMP Królowej oraz figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus.
Obok parkingu znajduje się Dom Pielgrzyma - czynny.

NA SZLAKU OBIEKTU:

Bazylika mniejsza katedralna pw. NMP Niepokalanej Czczonej w Tajemnicy Wniebowzięcia
i opactwo pobenedyktyńskie w Płocku
Sanktuarium Maryjne pw. NMP Niepokalanej i św. Maksymiliana w Niepokalanowie
Sanktuarium pw. Matki Bożej Pani Jazłowieckiej i bł. Marceliny Darowskiej w Szymanowie
Sanktuarium pw. Świętej Rodziny w Miedniewicach
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie

Romańskie opactwo czerwińskie leży na szlaku nadwiślańskich grodów między Warszawą

i Płockiem ze wspaniałymi kościołami z początków historii Księstwa Mazowieckiego.

Źródło: Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa.

Czytania na dziś


Nowości

Zaproszenie na Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 28 lipca 2024 r
Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym roku Czerwiński Różaniec Wiślany w niedzielę 28 lipca 2024 roku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14:00 w Przyczółku Wiślanym w Wychódźcu. Następnie drugi brzeg Wisły Secymin oraz Praga ...
more

Dodano:  15.07.2024 r.  
line

Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą 21 lipca 2024 roku.
W niedzielę 21 lipca 2024 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą po każdej Mszy Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 nastąpi poświęcenie pojazdów. Podczas każdej Mszy Św. prosić będziemy ...
more

Dodano:  15.07.2024 r.  
line

Pożegnanie ks. Łukasza Piotra Mastalerza SDB, proboszcza czerwińskiej wspólnoty parafialnej, kustosza sanktuarium maryjnego oraz przełożonego salezjańskiego domu zakonnego w Czerwińsku nad Wisłą, 28.07.2024 roku o godz. 17.00
W niedzielę 28.07.2024 roku o godz. 17.00 w sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą, odbędzie się Msza św. dziękczynna za posługę ks. Łukasza Piotra Mastalerza SDB, proboszcza czerwińskiej wspólnoty parafialnej, kustosza sanktuarium ...
more

Dodano:  10.07.2024 r.  
line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube