pl enua pomnik historii
filmfilmpiszą o nas film
banner

Dokumenty

Relacja z przeprawy króla Władysława Jagiełły przez most pod Czerwińskiem w 1410 roku, opisana przez Jana Długosza

foto

We czwartek po uroczystości św. Jana Chrzciciela król polski Władysław rusza po śniadaniu z Wolborza z oddziałami i zastępami swoich wojsk. Pierwszy postój urządził w Lubochni, w piątek w Wysokienicach, w sobotę przybył do arcybiskupiej kopalni rudy żelaznej i do wielkiego stawu rybnego zwanego Sejmice. Tam piorun zabił kilka koni i jednego człowieka, a drugiego pozostawił pół żywego. Misę w namiocie rycerza Dobiesława z Oleśnicy pełną gotowanych ryb zniszczył doszczętnie w obecności wielkiej liczby spożywających posiłek przy stole, nikomu jednak z biesiadujących nic złego nie zrobił. W niedzielę w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła doszedł do wsi biskupa poznańskiego Kozłów, położonej nad rzeką Bzurą i przyjął posła wielkiego księcia litewskiego Aleksandra, który donosił, że książę Aleksander nadszedł z wojskami własnymi i Tatarów nad rzekę Narew i prosił króla, by przysłał na jego spotkanie jako eskortę kilka chorągwi wojsk polskich. Lęk przed wrogami wstrzymywał go bowiem przed posunięciem się poza Narew. Król polski Władysław posłał mu natychmiast dwanaście chorągwi rycerzy polskich. W poniedziałek, nazajutrz po św. Piotrze i Pawle, król Władysław wyruszywszy ze wsi Kozłów, przybył nad Wisłę w okolicy klasztoru w Czerwińsku, do miejsca, w którym był ustawiony most sporządzony w Kozienicach i w dniu tym król przeprawił się przez most i rzekę, a całe wojsko królewskie szło za nim w ustalonym porządku z czterokonnymi wozami, mnóstwem armat, masą żywności i innych bagaży. Już bowiem zgromadziła się tutaj nie tylko cała potęga wojska polskiego, ale i dwaj książęta mazowieccy Janusz i Siemowit ze swoimi wojskami, a także najemni rycerze. Po przeprawieniu się przez Wisłę mostem na łodziach, król polski Władysław rozbija obóz na drugim brzegu tejże rzeki Wisły. Tego samego dnia przybył do niego wielki książę litewski Aleksander ze swoimi wojskami i chanem tatarskim mającym ze sobą tylko trzystu Tatarów. Król polski wyszedł mu naprzeciw ćwierć mili z orszakiem książąt i swoich rycerzy, przyjąwszy go życzliwie, zaprowadził do miejsca, gdzie znajdował się obóz. Król Władysław i książę Aleksander urządzili w tym miejscu trzydniowy postój, dopóki nie przybyło całe wojsko ze wszystkich ziem podległych Królestwu Polskiemu i nie przeprawiło się przez most i rzekę. A przy wejściu na most król Władysław umieścił najlepszy oddział zbrojnych rycerzy, by zapobiegali tłoczeniu się i zamieszaniu wśród wchodzących. Nadto boki mostu zabezpieczył potężnymi belkami zwanymi kobylenicami tak, że nikt nie mógł stanąć na brzegach. Przy wejściu na most wszyscy musieli przechodzić w jednakowym, wyznaczonym porządku z wozami, ludźmi i końmi. Potem, kiedy już całe wojsko królewskie przeszło po moście przez rzekę Wisłę, na rozkaz króla most ten natychmiast rozebrano i odwieziono do Płocka celem przechowania na powrót króla i wojska.

Biskup płocki Jakub w kazaniu dodaje ducha rycerzom polskim do wojny.

A w ciągu tych trzech dni, które król Władysław i książę Aleksander spędzili na rzeką Wisłą, obydwaj ze swoimi panami i rycerstwem obchodzili święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, które przypadło na środę, w klasztorze w Czerwińsku. Zaś biskup Jakub po uroczystej mszy świętej, jako pasterz tej diecezji, miał do całego wojska, które w bardzo wielkiej liczbie zgromadziło się w świątyni, kazanie po polsku. Rozprawiając bardzo wiele na temat wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej – jako że był to człowiek niezwykle wykształcony, mający dar wymowy – wieloma jasnymi dowodami wykazał, że wojna podjęta przez króla z Krzyżakami jest jak najbardziej słuszna. Dziwnym darem przekonywania zapalił serca wszystkich słuchających rycerzy do obrony Królestwa i ojczyzny i do podjęcia mężnie walki z wrogiem.

Publikacja źródła:
Jan Długosz, Kroniki czyli Roczniki sławnego Królestwa Polskiego, Księga jedenasta, Rok 1410, Warszawa 1982, s. 74-76.


Życiorys
Biskup Płocki Jakub z Korzkwi herbu Syrokomla (1396 – 1425)
(ok. 1350 – 27 V 1425} Proboszcz w Białej pod Krakowem, dziekan kolegiaty korzelowskiej, kanonik krakowski, wrocławski i gnieźnieński. Po studiach w Rzymie, jako pierwszy Polak był audytorem Roty Rzymskiej. 31 VII 1396 prekonizowany na zasadzie rezerwacji papieskiej biskupem płockim. Utrzymywał początkowo dobre stosunki z Krzyżakami. Sakrę biskupią przyjął w Rzymie. Na biskupa płockiego mianował go papież Bonifacy IX. Jakub z Korzkwi wygłosił kazanie w Czerwińsku do wojsk zdążających na bitwę z Krzyżakami pod Grunwald. Członek delegacji polskiej na Sobór w Konstancji w latach 1414 -1418. Przeprowadził trzykrotnie synod diecezjalny (1398, 1400, 1418), erygował 7 parafii, odbył i utworzył 11 parafii, uzyskał od książąt mazowieckich dodatkowe uposażenie dla diecezji. Pochowany w katedrze płockiej.

FAKTY i LICZBY

Uchwałę o budowie mostu powstałego sumptem Jagiełły podjęli: on sam i Witold 30 IX 1409 r. w Brześciu. Miał to być most "nigdy przedtem nie oglądany". Odpowiedzialnym za jego budowę został starosta radomski Dobrogost z Odrzywołu, a samą budową kierował w Kozienicach mistrz Jarosław. Wybór Kozienic nie był przypadkowy, bowiem Puszcza Radomska obfitowała w drewno najlepszego gatunku właśnie do budowy łodzi.

Ustawienie 500 metrowego mostu o szerokości 3,5 metra na 150 łodziach płaskodennych w Czerwińsku nad Wisłą zajęło 8 godzin.Podpierające go łodzie, dla których przygotowano 400 kotwic, miały 5 m długości, 1,5 m szerokości, 1 m wysokości, maksymalne zanurzenie 0,7 m. Wyporność łodzi: 3,67 t. Na budowę mostu zużyto 1200 m3 dębiny. Czas budowy, uznany za rewelacyjnie krótki, wyniósł 6 miesięcy.

Prędkość przemarszu przest most wynosiła średnio 3 km./godz.
Ilość przeprawianych koni i sprzętu
18.000 jazdy,
4.000 piechoty
30 dział
8.000 wozów z zaopatrzeniem

Długość przemarszu liczona wzdłuż mostu:
Kawaleria - 90 km.
Tabor - 48 km.
Artyleria - 0,6 km.
Piechota - 1 km.
razem 139,6 km. Przeprawa trwała 3 dni i noce.

Zwycięska armia powracająca spod Grunwaldu przeprawiła się tym samym mostem we wrześniu 1410 r. na lewy brzeg Wisły pod Przypustem w pobliżu Ciechocinka.

fotofoto

Czytania na dziś


Nowości

III SALOS FAMILY CAMP czyli Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin SALOS RP w Czerwińsku nad Wisłą
W dniach 22-25.06.2024r w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się III Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin „Salos Family Camp”. W programie m.in. Formacja, integracja, rodzinne rozgrywki sportowe, bieg 200- lecia snu św. Jana Bosko , koncerty, ...
more

Dodano:  16.06.2024 r.  
line

Zaproszenie na XXXI SALEZJAŃSKI FESTIWAL CAMPO BOSCO w Czerwińsku nad Wisłą
Wszem i wobec, dumnie (ale i z odrobiną pokory), ogłaszamy, że właśnie ruszyły zapisy na jedyny w swoim rodzaju (fenomenalny, fantastyczny, no i fajny) festiwal Campo Bosco 2024 Wszelkie pytania i wątpliwości możesz kierować na adres ...
more

Dodano:  03.06.2024 r.  
line

Nabożeństwa czerwcowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą
Miesiąc czerwiec, tradycyjnie poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych odprawianych w naszej czerwińskiej bazylice w niedziele i święta o godz. 16.30 w pozostałe ...
more

Dodano:  03.06.2024 r.  
line

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Salezjanie, ul. Klasztorna 23; 09-150 Czerwińsk n. Wisłą ; tel: 784 447 768;  
Konto: 05 9011 0005 0269 7361 2000 0010


pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 kwietnia 2021r.
„Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”, zostaje uznane za pomnik historii.
Dz.U. 2021 poz. 767

© Copyright Salezjanie Czerwińsk 2013-2024
© pphem


DUCHOWA STOLICA MAZOWSZA
Czerwińsk nad Wisłą

Zobacz nasz kanał na YouTube